Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Co to jest Budżet Obywatelski? Budżet Obywatelski to mechanizm stosowany w wielu samorządach w Polsce, który.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Co to jest Budżet Obywatelski? Budżet Obywatelski to mechanizm stosowany w wielu samorządach w Polsce, który."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

2 Co to jest Budżet Obywatelski? Budżet Obywatelski to mechanizm stosowany w wielu samorządach w Polsce, który pozwala mieszkańcom włączyć się w decydowanie o sposobie wydawania części środków z budżetu miasta w oparciu o wspólną rozmowę z władzami samorządowymi o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

3 Jak realizuje się Budżet Obywatelski? Mieszkańcy w ramach wydzielonej z budżetu kwoty mogą wybrać poprzez dyskusję i głosowanie te działania (projekty), które są ich zdaniem najbardziej potrzebne. Po dokonaniu wyboru przez mieszkańców projekty te zostają wpisane do budżetu miasta na dany rok i zrealizowane w ciągu jednego roku.

4 Dlaczego wprowadza się Budżet Obywatelski? Chodzi w tym procesie o włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach, priorytetach działań – mieszkańcy mogą poczuć się współodpowiedzialni za swoje miasto, nauczyć się współpracy ze sobą i władzami, zastanowić się nad wizją rozwoju swojego miasta.

5 Zasady wprowadzania Budżetu Obywatelskiego Wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego jest wiążący, to znaczy wybrane przez mieszkańców projekty zostają wprowadzone do budżetu na dany rok. Przejrzystość i jawność procedury – proces wprowadzania i realizacji budżetu obywatelskiego są znane mieszkańcom i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji. Procedura budżetu obywatelskiego jest jasna i przyjazna mieszkańcom – otrzymują oni pełną informację i wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania tego budżetu.

6 Zasady wprowadzania Budżetu Obywatelskiego Zgłaszane projekty podlegają dyskusji pomiędzy mieszkańcami nad potrzebami i priorytetami całej społeczności. Aktywni mieszkańcy otrzymują wsparcie przy przygotowaniu projektów ze strony urzędników. Budżet obywatelski jest procesem długofalowym i regularnie stosowanym przez lata.

7 Jak będzie przebiegał proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego? Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej (07.09.2015). Spotkania informacyjno-edukacyjne w sołectwach – dyskusja o problemach do rozwiązania. Szkolenia dla radnych i urzędników (18.09.2015). Praca nad Regulaminem Budżetu Obywatelskiego – grupa wyłoniona spośród radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników Urzędu Miasta (16.09., 21.09., 28.09.2015). Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

8 Jak będzie przebiegał proces wdrażania Budżetu Obywatelskiego? Spotkania w sołectwach – II etap - informacje organizacyjne na temat zgłaszania projektów. Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego. Weryfikacja projektów mieszkańców w urzędzie. Prezentacja projektów po weryfikacji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego – spotkania w sołectwach – III etap. Wybór przez mieszkańców projektów do Budżetu Obywatelskiego. Informacja o wybranych projektach, wprowadzenie ich do budżetu. Ewaluacja procesu.

9 Gdzie można przeczytać o Budżecie Obywatelskim? Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Warszawa 2014. http://partycypacjaobywatelska.pl/standardybp/ Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013. http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacje /raporty/raport-budzet-partycypacyjny-krotka- instrukcja-obslugi

10 Gdzie można porozmawiać o Budżecie Obywatelskim? Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1 Ewa Pytasz – konsultant, tel./fax 32 206 98 43, 253 84 09, kom. 601485858

11 ZASADNICZE ZAGADNIENIA DO ROZSTRZYGNIĘCIA W REGULAMINIE: Czy utrzymujemy zadania lokalne i ogólnomiejskie – podział środków (od liczby mieszkańców)? Wiek mieszkańców zgłaszających zadania i wybierających zadania? Co robimy z terenami nie należącymi do miasta? Czy żądamy zgody właściciela terenu we wniosku – projekcie zadania? Jak postępujemy w przypadku, kiedy jakieś sołectwo nie zgłosi żadnych wniosków? System głosowania.

12 DOKUMENTY DO OPRACOWANIA – ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: Oświadczenie właściciela terenu. Wykaz sołectw. Formularz zgłoszeniowy zadania wraz z listą poparcia. Wzór karty analizy. Wzór karty do głosowania.

13 ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA – DOKUMENTY: Regulamin BO. Harmonogram wdrażania budżetu. Wysokość środków z podziałem na sołectwa.

14 DODATKOWE DRUKI DO OPRACOWANIA: Ulotka BO. Cennik usług. Zaproszenia na spotkania. Plakat do pobrania – prezentacja zadania. Punkty konsultacyjne. Punkty do głosowania.

15 DODATKOWE SPRAWY DO ZAŁATWIENIA: Wyznaczenie punktów konsultacyjnych – informacje i wyjaśnienia dotyczące zgłaszanych projektów, Wyznaczenie dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie, Wskazanie miejsca składania projektów, Wskazanie siedzib do głosowania na projekty.


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Co to jest Budżet Obywatelski? Budżet Obywatelski to mechanizm stosowany w wielu samorządach w Polsce, który."

Podobne prezentacje


Reklamy Google