Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan zajęć: 1.Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne; 2.Prywatyzacja przemocy; 3.Przemysł zbrojeniowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan zajęć: 1.Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne; 2.Prywatyzacja przemocy; 3.Przemysł zbrojeniowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan zajęć: 1.Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne; 2.Prywatyzacja przemocy; 3.Przemysł zbrojeniowy i handel bronią; 4.Zwalczanie proliferacji BMR 5.Zaliczenie

3 Literatura obowiązkowa: 1.R. Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012; 2.R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, WAiP, Warszawa 2012; 3.J. Baylis, Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009;

4 Literatura uzupełniająca: 1.J. Białek, A. Olesiak, Gospodarka i geopolityka, dokąd zmierza świat? Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009; 2.A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Światowy gracz, czy koniec gry? Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009; 3.R. Haass, Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2004; 4.S. Koziej, Między piekłem, a rajem. Szare bezpieczeństwo u progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2008; 5.A. Brunet, Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011;

5 Przydatne materiały: 1.Biuro Bezpieczeństwa Narodowego RP; https://www.bbn.gov.pl/https://www.bbn.gov.pl/ 2.Ośrodek Studiów Wschodnich; http://www.osw.waw.pl/ 3.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; http://www.pism.pl/pl#2 4.International Crisis Group http://www.crisisgroup.org/ 5.Council on Foreign Reliations http://www.cfr.org/ 6.Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org/en/index.html 7.Uppsala Conflicts Data Program http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/

6 Zaliczenie: zaliczenie z oceną; kolokwium zaliczeniowe – realizacja efektów kształcenia na podstawie karty przedmiotu; aktywność na zajęciach;

7 Dyżur: Pokój RA219 Każdy wtorek miesiąca 11:00-13:00 Weekend – w czasie zjazdów dla studentów zaocznych;

8 Dyżur:

9 Kontakt: Tomasz Wójtowicz twojtowicz@wsiz.rzeszow.pl t.wojtowicz@wp.pl 660482613 (w wyjątkowych sytuacjach) Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ Pokój RA219 (dla studentów zaocznych w czasie zjazdów)

10 Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne

11 Bezpieczeństwo międzynarodowe – definicje Brak zagrożeń dla norm, reguł i instytucji, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa państw i poszczególnych uczestników międzynarodowych. Roman Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012.

12 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Definiowanie bezpieczeństwa narodowego wyłącznie w kategoriach militarnych niesie ze sobą głęboko zafałszowany obraz rzeczywistości” Richard Ulman, „Redefining security” Princeton University

13 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Szok naftowy 1973

14 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Raport Klubu Rzymskiego1972

15 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Raport Klubu Rzymskiego1972 – uzupełnienie z roku 1994, 2004 i 2012

16 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Spadek liczny wojen

17 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Źródło: Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej

18 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Rozszerzanie i pogłębianie” bezpieczeństwa Prof. Barry Buzan, LSE sektor militarny; sektor polityczny; sektor społeczny; sektor ekonomiczny; sektor ekologiczny;

19 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Rozszerzanie i pogłębianie” bezpieczeństwa Bezpieczeństwo polityczne państwa upadłe; terroryzm; proliferacja broni masowego rażenia; przestępczość zorganizowana;

20 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Rozszerzanie i pogłębianie” bezpieczeństwa Bezpieczeństwo społeczne migracja; mniejszości etniczne; tożsamość (cywilizacja);

21 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Rozszerzanie i pogłębianie” bezpieczeństwa Bezpieczeństwo ekonomiczne bezpieczeństwo żywnościowe; bezpieczeństwo energetyczne; bezpieczeństwo dostaw surowców; bezpieczeństwo finansowe i kredytowe;

22 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa „Rozszerzanie i pogłębianie” bezpieczeństwa Bezpieczeństwo środowiska Bezpieczeństwo zasobów Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo tradycyjne Ludność Zasoby Biologiczne System żywnościowy

23 Od bezpieczeństwa militarnego do nowych rodzajów bezpieczeństwa Zagrożenie wg prawdopodobieństwa wystąpienia i destruktywności Sektory: społeczny ekologiczny ekonomiczny polityczny militarny Prawdopodobieństwo Handel narkotykami Przestępczość zorganizowana Ocieplenie klimatu Destabilizacja rynków finansowych Terroryzm Wojna

24 Bezpieczeństwo energetyczne

25 Definicje Stała dostępność przystępnej cenowo energii, pochodzącej z różnych źródeł, spełniającej odpowiednie parametry jakościowe i ekologiczne. Kamila Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Akademia Obrony Narodowej; Możliwości produkcji i wykorzystania stosunkowo niedrogiej, pewnej i przyjaznej środowiskowi energii… Nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem lub ciągła zdolność państwa do utrzymania swego funkcjonowania bez poważnych zaburzeń… Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomiczne uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska… Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne

26 Bezpieczeństwo energetyczne Wymiary bezpieczeństwa energetycznego GeostrategicznyEkonomicznyEkologiczny Instytucjonalny Źródło: K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar

27 Bezpieczeństwo energetyczne Poziomy analizy bezpieczeństwa energetycznego Poziomy analizy GlobalneRegionalneNarodowe Źródło: K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar Jednostka, koncern

28 Bezpieczeństwo energetyczne Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego Charakter zagrożeniaZagrożenia wewnętrzne i zewnętrzneMetody przeciwdziałania zagrożeniom Etap produkcjiEtap transportu Techniczne -Eksplozja pół naftowych’ -Eksplozja rafinerii; - awaria elektrowni; -Eksplozja rurociągu; - wady techniczne; -Zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa; - inwestycje w modernizację i unowocześnienie technologiczne infrastruktury; Ekonomiczne i społeczne -Brak mocy produkcyjnych; - niedoinwestowanie; - nagły wzrost cen; - strajki; - Brak odpowiedniej przepustowości sieci; -Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich; - rozbudowa przepustowości rurociągów; Polityczne -Wprowadzenie embarga na dostawy surowców; - działania zbrojne; -Przerwanie dostaw przez producenta; - zablokowanie dostaw przez kraj tranzytowy; -Dywersyfikacja bilansu energetycznego; - dywersyfikacja tras transportu; Asymetryczne -Atak terrorystyczny na pola naftowe; - zaatakowanie systemów informatycznych; - Atak terrorystyczny na sieć przemysłową; -Monitoring strategiczny; - zabezpieczenie militarne; - współpraca międzynarodowa; Geologiczne - Wyczerpanie zasobów;- Wdrożenie energooszczędnych technologii;

29 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym

30 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym Globalne rezerwy ropy naftowej na świecie

31 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym Źródło: http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-oil- reserves-countries-map.html

32 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym W 2011 roku całkowita ilość rezerw ropy naftowej, według BP wyniosła 1652,6 mld baryłek, co w przeliczeniu na lata wystarczalności – przy uwzględnieniu konsumpcji z 2011 roku, wynosi 54 lata… Z. Lach, Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, AON Warszawa 2013

33 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym – rywalizacja o Arktykę

34 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym

35 Bezpieczeństwo energetyczne Układ sił na rynku energetycznym

36 Bezpieczeństwo energetyczne

37 Konflikty surowcowe Lp.Strony konfliktuLataRegion 1Irak – Iran1980-1988Bliski Wschód 2Wojna naftowa w Nigerii 2008Afryka Opracowanie własne

38 Bezpieczeństwo energetyczne Terroryzm morski

39 Bezpieczeństwo energetyczne Terroryzm morski

40 Bezpieczeństwo energetyczne Terroryzm morski Atak na francuski zbiornikowiec Limburg (6 października 2002). Śmierć 1 członka załogi, wyciek 90 tyś. ton ropy naftowej.

41 Bezpieczeństwo energetyczne Terroryzm morski Atak somalijskich piratów na jednostkę Sirius Star” (15 XI 2008). Żądanie okupu w zamian za uwolnienie załogi.

42 Bezpieczeństwo energetyczne Dywersyfikacja dostaw ropy i gazu

43 Bezpieczeństwo energetyczne Gaz łupkowy

44 Bezpieczeństwo ekologiczne

45 Bezpieczeństwo ekologiczne to stan przeciwdziałania społecznego skutkom przekształceń otaczającego środowisko L. Zacher, Bezpieczeństwo ekologiczne – wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne, Lublin 1991 Trwały i ciągły proces zmierzający do osiągnięcia pożądanego stanu ekologicznego, zabezpieczający spokojną i zdrową egzystencję wszystkich elementów ekosystemu, przy użyciu różnych środków zgodnych z zasadami współżycia wewnętrznego państwa i społeczności międzynarodowych. J. Haber, Bezpieczeństwo jako determinanta stosunków międzynarodowych, [w:] Determinanty polityki zagranicznej i międzynarodowej, Warszawa 1981

46 Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo ekologiczne to taki stan stosunków człowiek – środowisko, w którym eliminowane są zagrożenia ekologiczne o charakterze wewnętrznym oraz transgranicznym, wywołane zarówno przez procesy naturalne, jak i działalność człowieka, a wpływające na funkcjonowanie i rozwój państwa oraz społeczeństwa, a także stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowe. K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

47 Bezpieczeństwo ekologiczne Ludzkość będzie musiała stawić czoła dwóm wielkim zagrożeniom. Pierwsze związane jest z rozprzestrzenianiem broni nuklearnej. Miejmy nadzieję, że nie będzie ona miała niszczących konsekwencji w przyszłości. Drugie to degradacja środowiska naturalnego w skali całego świata, przy czym nie jest to prognoza przyszłości, ale fakt, który ma miejsce właśnie tu i teraz. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, tzw. Raport Brundland z 1987 roku

48 Bezpieczeństwo ekologiczne

49

50 Najbardziej zanieczyszczone państwa świata

51 Bezpieczeństwo ekologiczne

52 Geopolityka Człowiek – środowisko Wymiar militarny Wymiar ekonomicz no – rozwojowy K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar. Relacje między bezpieczeństwem, a ekologią

53 Bezpieczeństwo ekologiczne Charakter i źródło zagrożeń Wewnętrzne/zewnętrzne Antropogeniczne intencyjne -Stosowanie technik modyfikacji środowiska; - ograniczenie poboru wody (budowanie tam); - atak biologiczny; - podpalanie instalacji naftowych; Antropogeniczne nieintencyjne -Degradacja ziem uprawnych i łowisk rybnych; - zatruwanie źródeł wody; - wyciek ropy; - kwaśne deszcze; Nieantropogeniczne-Huragany; - powodzie; - trzęsienia ziemi; Mix czynników antropogenicznych i nieantropogenicznych -Zmiany klimatyczne; - zasalanie zbiorników wodnych; - niedobór wody; - pożary; Typologia zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego Źródło: K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar

54 Literatura obowiązkowa dotycząca zajęć 1. R. Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar, s. 303- 328;

55 Prezentacje na kolejne zajęcia 1.Prywatyzacja przemocy: a.Prywatne Firmy Wojskowe – geneza powstania, zadania, zakres usług; b. Prywatne Firmy Wojskowe – przykłady; 2. Przemysł zbrojeniowy i handel bronią; a.Polski przemysł zbrojeniowy b.Ukraiński przemysł zbrojeniowy 3. Zwalczanie proliferacji BMR a.Broń ABC b.Metody zwalczania proliferacji BMR

56


Pobierz ppt "Plan zajęć: 1.Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne; 2.Prywatyzacja przemocy; 3.Przemysł zbrojeniowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google