Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji."— Zapis prezentacji:

1 Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej fazie przebudowy

2  Liczba i struktura przedsiębiorstw hurtowych wg wielkości i grup artykułów  Dynamika i struktura sprzedaży hurtowej  Formy handlu hurtowego i kierunki zmian  Rozwój e-handlu - konsekwencje dla hurtu i logistyki  Wnioski i pytania badawcze

3 Według danych GUS przedsiębiorstw aktywnie działających w sekcji Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi było w 2014 r. 267619, które stanowiły 27,1% ogółem przedsiębiorstw handlowych w Polsce. W 2014 r. populacja przedsiębiorstw hurtowych zmniejszyła się o 8% w porównaniu z 2013 r. Przedsiębiorstw detalicznych było w 2014 r. 577875, które stanowiły 58,5% ogółem przedsiębiorstw handlowych w Polsce. Przedsiębiorstwa hurtowe handlu żywnością i artykułami bezalkoholowymi stanowiły w 2014 r. około 16% ogółem przedsiębiorstw hurtowych w Polsce. Według szacunków IBRKK było to około 1700 przedsiębiorstw powyżej 9 osób pracujących. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 Wielkość przedsiębiorstwa handlowego HurtoweDetaliczne Do 9 pracujących 93,797,2 10-49 5,52,5 50 i więcej pracujących 0,80,3 Struktura przedsiębiorstw handlowych według liczby pracujących w 2014 r. w % Struktura przedsiębiorstw handlowych według liczby pracujących w 2010 r. w % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i szacunków IBRKK. Wielkość przedsiębiorstwa handlowego HurtoweDetaliczne Do 9 pracujących 93,997,7 10-49 5,32,1 50 i więcej pracujących 0,80,2  W strukturze przedsiębiorstw handlowych dominują mikro przedsiębiorstwa, ale ich udział zmniejsza się zarówno w grupie przedsiębiorstw hurtowych, jak i detalicznych. Jest to m. in. skutek silnej konkurencji w sferze handlu i procesów konsolidacji poziomej.

5 Struktura sprzedaży hurtowej w 2010 r. przedsiębiorstw: - do 49 osób pracujących 52,9% - 50 i więcej osób pracujących 47,1% Struktura sprzedaży hurtowej w 2014 r. przedsiębiorstw: - do 49 osób pracujących 53,0% - 50 i więcej osób pracujących 47,0% Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości przedsiębiorstwa Detal 2010 Detal 2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa.

6 Struktura sprzedaży detalicznej według grup towarów w 2014 r. Struktura sprzedaży hurtowej według grup towarów w 2014 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa.

7 Źródło: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa. Wyszczególnienie200920102011201220132014 Sprzedaż detaliczna ogółem w mln zł Ogółem sprzedaż hurtowa w mln zł 582774,7 759814,3 592958,4 846490,2 646127,1 946833,2 675992,6 980452,1 685658,7 1010623,7 704841,5 1018250,2

8 Wyszczególnienie a – liczby bezwzględne b - rok poprzedni = 100,0 200920102011201220132014 Sprzedaż hurtowa ogółem w mln zł Sprzedaż przedsiębiorstw do 49 osób pracujących w mln zł Sprzedaż przedsiębiorstw o liczbie pracujących 50 osób i więcej w mln zł 759814,3 377358,1 382456,2 846490,2 447817,6 398672,6 946833,2 494820,6 452012,6 980452,1 513863,1 466589,0 1010623,7 534207,9 476415,8 1018250,2 538297,9 479952,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa.

9 Liczba magazynów200920122012/2009 w % liczba Ogółem 7751753497,2 1 37853808100,6 2 - 5 3034279392,1 6 - 10 60458296,4 11 i więcej 328351107,0 Źródło: Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa.

10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2014 r. (2015). GUS. Warszawa. Struktura zakupów towarów przez zagraniczne przedsiębiorstwa hurtowe i detaliczne w 2013 r. Struktura zakupów towarów przez przedsiębiorstwa hurtowe i detaliczne ogółem w kraju w 2013 r.

11 -mikro i małe przedsiębiorstwa hurtowe, które są zazwyczaj lokalnymi firmami mającymi stosunkowo wąski asortyment i ograniczony zakres świadczonych usług -tzw. aktywne przedsiębiorstwa hurtowe, oferujące szeroki zakres usług dla producentów towarów i handlu detalicznego -samoobsługowe przedsiębiorstwa hurtowe (hurtownie cash and carry) -przedsiębiorstwa obsługujące handel elektroniczny Źródło: Opracowanie własne.

12  Są to typowi pośrednicy, których kluczowymi klientami są małe niezależne sklepy, zakłady gastronomiczne i hotele.  Zmniejszająca się populacja klientów małych hurtowni, niska rentowność i brak kapitału na rozwój, trudności w realizacji zobowiązań finansowych sprawiają, że obserwowane w ostatnich latach upadłości przedsiębiorstw hurtowych często dotyczą właśnie tej grupy firm. Źródło: Opracowanie własne.

13  Konsolidacja z podobnymi firmami hurtowymi (pozioma integracja) dla uzyskiwania korzyści skali w sferze zakupu  Budowanie więzi z lokalnymi producentami i przedsiębiorstwami detalicznymi dla zapewnienia sobie klientów  Ważne może okazać się wykorzystanie szans wynikających ze zmian zachodzących w handlu detalicznym, tj. rosnącym w Polsce udziale wyspecjalizowanych sklepów z żywnością - z 21,2% w 2009 r. do 24,9% w roku 2014 oraz rosnącego zainteresowania konsumentów zakupami artykułów świeżych, produktami prozdrowotnymi i pochodzącymi od lokalnych producentów. Na rynku mogą utrzymać się dystrybutorzy wyspecjalizowani w wybranych kategoriach (mrożonki, alkohole, artykuły mleczarskie, produkty świeże, artykuły pro zdrowotne) Rynek produktów prozdrowotnych to około 0,2% sprzedaży ogółem artykułów żywnościowych, a szacuje się, że w najbliższych latach wzrośnie do 3-5%.

14  Wykorzystanie zainteresowania producentów wzmocnieniem tradycyjnego kanału sprzedaży gwarantującego bliskie relacje z konsumentami Wspólna budowa strategii rozwoju dla kanału tradycyjnego Wspólne inwestycje (centra dystrybucyjne, technologie informacyjne) Wspólne budowanie komunikacji z klientami

15 Formaty2014 r. Hurtownie C&C168 Delikatesy Centrum1003 Sklepy ABC6997 Sieci franczyzowe4362 Formaty2014 r. w % EUROCASH C&C28 EUROCASH Dystrybucja25 Produkty tytoniowe19 EUROCASH Alkohole12 Delikatesy Centrum11 HORECA3 Inne2 Sprzedaż Grupy EUROCESH w podziale na formaty Źródło: Dom Maklerski BDM Największe samoobsługowe hurtownie FMCG to: - Grupa Eurocash SA, z ok. 26% udziałem w rynku hurtowym FMCG (połączenie hurtu C&C oraz hurtu aktywnego) - Makro Cash and Carry Polska SA - Selgros Sp. z o. o. Specjalizują się w obsłudze niezależnych przedsiębiorstw detalicznych oraz sklepów funkcjonujących w systemach sieciowych, a także HoReCa i instytucji Samoobsługowe hurtownie

16 Źródło: Opracowanie własne. Ich rozwój związany jest z : - koniecznością optymalizacji efektywności serwisu mniejszych sklepów. Celem jest zapewnienie długoterminowej konkurencyjności małym i średnim sklepom detalicznym - rozwojem kanału HoReCa  Włączają się w proces konsolidacji handlu detalicznego tworząc własne sieci  Rozwijają usługi i doradztwo biznesowe dla małych niezależnych firm zapewniając sobie stałych klientów

17 Jest to grupa przedsiębiorstw hurtowych zróżnicowana pod względem wielkości, której charakterystyczną cechą jest szeroki i systematycznie zwiększany zakres usług, świadczonych producentom i firmom detalicznym, obejmujący m. in.: -profesjonalne zarządzanie zapasami magazynowymi producentów - konfekcjonowanie towarów dla potrzeb firm detalicznych - usługi transportowe i spedycyjne - wspomaganie detalu w zakresie merchandisingu - obsługa celna Źródło: Opracowanie własne.

18  dalszą konsolidacją firm hurtowych (integracja pozioma). Ma ona na celu uzyskanie korzyści skali w sferze zakupu  budowaniem silnych, dobrych relacji z detalem oraz dalszą konsolidacją handlu detalicznego (integracja pionowa), między innymi w postaci kreowania sieci detalicznych funkcjonujących wg zasad franczyzy. Źródło: Opracowanie własne.

19 Rok Sklepy do 100 m2Systemy franczyzowe Sklepy w systemach franczyzowych liczba rok poprzedni = 100,0 liczba rok poprzedni = 100,0 liczba rok poprzedni = 100,0 2009 34101995,2576100,032403100,0 2010 31540792,5 758131,642646131,6 2011 31317499,3 837110,450457118,3 2012 325171103,8 926110,654930108,9 2013 32000398,4 978105,660382109,9 2014 320640100,2 1058108,265367108,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz http://profitsystem.pl/raport

20 Pogłębiające się procesy integracji wiążą się z:  wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych, pozwalających na obniżkę kosztów magazynowania i podnoszących sprawność dystrybucji żywności (tworzenie centrów dystrybucyjnych)  oferowaniem klientom detalicznym specjalnych narzędzi wspierających sprzedaż (zarządzanie kategorią)  kreowaniem marek własnych Ich celem jest: uzyskiwanie wyższej sprzedaży, poprawa rentowności przedsiębiorstw hurtowych i firm detalicznych, wywieranie większego wpływu na politykę cen i marż, budowa wizerunku zintegrowanego przedsiębiorstwa hurtowo-detalicznego, osiąganie korzyści wynikających z trwałych relacji z klientami detalicznymi.  wykorzystywaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ich kontaktach z partnerami biznesowymi. Działania podejmowane przez tzw. aktywne firmy hurtowe wpływają na tempo i zakres zmian zachodzących w dystrybucji żywności w Polsce. Źródło: Opracowanie własne.

21  Szacuje się, że w 2015 r. rynek handlu internetowego może osiągnąć w Polsce 32 mld zł.  Mobilność rozwiązań teleinformatycznych zmieniła zachowania zakupowe. Konsument umiejętnie porusza się między zakupami on - line i off - line. Dla przedsiębiorstw handlu detalicznego rozwiązaniem jest przyjęcie dwukanałowości, czyli zapewnienie konsumentowi takiej samej oferty w świecie rzeczywistym i wirtualnym.  Wyzwaniami dla dalszego rozwoju e-commerce jest doręczanie zamówień tego samego dnia i obsługa zwrotów. Realizacja tych zadań terminowo i po niskich cenach wywołuje zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Przy założeniu ok. 15% wzrostu e-handlu w skali roku i szacunków, że każdy miliard zł wydany w sieci generuje popyt na powierzchnię magazynową rzędu 18,5 tys. mkw., to do 2020 roku może pojawić się zapotrzebowanie na łącznie ponad 700 tys. mkw.  E-handel będzie:  zgłaszał zapotrzebowanie na różne powierzchnie, tj. centra obsługi zamówień internetowych, huby kurierskie i sortownie, miejskie centra logistyczne oraz centra obsługi zwrotów, a także magazyny artykułów spożywczych sprzedawanych online  zmieniał logistykę dostaw  Szacuje się, że polski rynek magazynów jest dobrze przygotowany na zwiększony popyt i wymagania najemców e-commerce. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PMR i analizy JLL Prologis.

22  W sferze hurtu artykułami żywnościowymi w Polsce zachodzą zmiany ilościowe i jakościowe, obejmujące zadania hurtu, pełnione role, posiadane zasoby, formy organizacji.  Forma, skala i jakość współpracy partnerów biznesowych będą miały kluczowe znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności firm hurtowych.  Przedsiębiorstwa hurtowe odegrają istotną rolę w konsolidacji przedsiębiorstw detalicznych.  W rozwoju przedsiębiorstw hurtowych istotne znaczenie będzie mieć rozwój marek własnych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu firmą hurtową, rozwój nowoczesnych centrów dystrybucyjnych i logistycznych.  Czy nowe technologie informacyjne i komunikacyjne staną się istotnym elementem walki konkurencyjnej?  Dystrybutorzy stają się bardziej logistykami czy detalistami?

23 Źródło: Dane z Dom Maklerski BDM Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014. Rynek wewnętrzny w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. (2010-2015). GUS. Warszawa. Specjalnie zamawiane dane GUS http://profitsystem.pl/raport


Pobierz ppt "Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google