Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wszystkie dzieci mogą mieć lepsze wyniki, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dorośli je lepiej zrozumieją i pomogą im w osiągnięciu powodzenia” Mel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wszystkie dzieci mogą mieć lepsze wyniki, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dorośli je lepiej zrozumieją i pomogą im w osiągnięciu powodzenia” Mel."— Zapis prezentacji:

1 „Wszystkie dzieci mogą mieć lepsze wyniki, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dorośli je lepiej zrozumieją i pomogą im w osiągnięciu powodzenia” Mel Levine JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PROCESIE NAUCZANIA?

2 Martwimy się, kim nasze dziecko będzie w przyszłości, a zapominamy, kim jest dzisiaj… Twoje dziecko, nie wiadomo kiedy urosło i przestało być przedszkolakiem. Minęły wakacje i Wasz maluch poszedł do szkoły i rozpoczął się nowy etap zarówno w życiu dziecka jak i rodziców. Jak poradzi sobie z ciężkim tornistrem, czy da sobie radę na lekcjach, czy będzie posłuszne i uważne, czy…? Te i wiele innych pytań często zaprząta głowę Wam rodzicom.

3 Choć Twoje dziecko wkroczyło na drogę, którą będzie podążać przez co najmniej kilka następnych lat, pamiętaj, że szkoła nie musi być dla niego przykrym obowiązkiem. Może być również świetną zabawą i pasjonującą przygodą. To jakie będzie miało nastawienie, w dużej mierze zależy od Ciebie. Pamiętaj, że szkoła jest miejscem, w którym dziecko spędza znaczną część dnia. Tu nawiązują się pierwsze przyjaźnie, tu rozwija swoje umiejętności, kształtuje się intelektualnie i wychowawczo.

4 Nie oznacza to, że Twoja rola w wychowaniu zakończyła się. Twoim zdaniem jest nauczyć je znacznie trudniejszych rzeczy: OBOWIĄZKOWOŚCI, ORGANIZACJI, SYSTEMATYCZNOŚCI I NAWYKÓW PRAWIDŁOWEJ NAUKI. Tego zadania nie da się wykonać od razu. Wymaga ono dużego poświęcenia, cierpliwości i konsekwencji. Właśnie teraz Twoje dziecko bardzo Ciebie potrzebuje…

5 Każdy rodzic zadaje sobie pytanie: Jak pomóc mojemu dziecku w nauce?

6 Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było jak najlepiej przygotowane do zajęć. Powinniśmy być jednak świadomi tego, że dziecko uczy się nie tylko podczas zajęć w szkole, ale również w domu.

7 Samodzielna nauka dziecka w domu zwana popularnie odrabianiem lekcji jest niezwykle ważnym ogniwem w procesie nauczania i wychowania. Jest to dalszy ciąg nauki szkolnej.

8 W klasach I-III praca domowa ma charakter utrwalający wiadomości i umiejętności nabyte w szkole. Dziecko nie ma nawyku uczenia się samodzielnie ani w szkole, ani tym bardziej w domu. Należy więc go stopniowo przygotowywać do tego rodzaju pracy. W szkole czynią to nauczyciele, w domu zaś rodzice.

9 Do należytego wypełniania obowiązków należy przyuczać dziecko od najmłodszych lat. Zadaniem rodziców jest przyzwyczajanie do samodzielnej pracy w określonym czasie, czyli przyzwyczajanie do dobrej organizacji pracy. Rodzice, którzy rozumnie kochają swoje dzieci, będą je przyzwyczajać do samodzielności.

10 Samodzielności rodzice powinni uczyć poprzez przyzwyczajanie dzieci do wykonywania drobnych czynności jak: ubieranie się, sprzątanie po sobie zabawek, wykonywanie drobnych obowiązków domowych. Im wcześniej przyzwyczaimy dziecko w domu, tym szybciej i lepiej poradzi sobie w szkole.

11 Często rodzice bagatelizują sprawy związane ze szkołą, tłumacząc małe zainteresowanie brakiem czasu, przepracowaniem, pozostawiając z problemem dziecko często nie potrafiące sobie z nim poradzić.

12 Mały uczeń nabiera lekceważącego stosunku do szkoły przy„ cichej aprobacie” rodziców. Ważny jest ciągły kontakt rodzica z dzieckiem, zainteresowanie nie tylko postępami w nauce, ale również, motywowanie do nauki.

13 Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że zdobywanie wiedzy jest istotne, ciekawe i atrakcyjne. Znudzony rodzic, który za każdym razem, kiedy dziecko o coś pyta mówi, że marudzi, nie jest dobrą zachętą do zajmowania się lekcjami.

14 Inaczej jest, kiedy rodzic zachwyca się pięknie przeczytanym tekstem, rysunkiem czy szeregiem kształtnych literek, które dziecko napisało samodzielnie odwołuje się do własnych pozytywnych doświadczeń szkolnych, wskazuje pozytywne aspekty „bycia uczniem” Zadowolenie, docenienie, podziw to nagrody, o które dziecko chętnie powalczy.

15 MOTYWACJA DO NAUKI

16 Często możemy usłyszeć zdanie, że uczymy się dla siebie. Dzieci jednak uczą się, żeby : mieć dobre stopnie; aby otrzymać pochwały rodziców, dziadków; otrzymać ładne świadectwo; Dzieci uczą się dlatego, że dorośli od nich tego oczekują, a nie dlatego że kiedyś im się to w życiu przyda. Dla dziecka perspektywa przyszłości jest nierealna.

17 Wielu rodziców myśli, że groźba pasa lub awantury zmotywuje dziecko do nauki. Od kar lepsze są nagrody, ale tu trzeba równie ostrożnie. Złotym środkiem będzie drobna nagroda w postaci pochwały rodziców i ich uznania. JAK MĄDRZE MOTYWOWAĆ

18 KILKA POMOCNYCH STRATEGII

19 1. ZADBAJ O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA DZIECKA PODCZAS ODRABIANIA ZADANIA DOMOWEGO.

20 2. STWÓRZ SPECJALNE MIEJSCE DO ODRABIANIA LEKCJI. Bez względu na sytuację mieszkaniową, należy dziecku urządzić stałe miejsce pracy. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone; Dziecko powinno mieć swój stolik (biurko), szafkę czy regał, gdzie będzie układało podręczniki, zeszyty i inne przybory szkolne. Jeśli nie masz biurka, schowaj to wszystko w plastikowym pojemniku lub w pudełku; Niezbędna dla nauki jest cisza; Przed przystąpieniem do pracy poproś dziecko, aby przygotowało biurko lub stół oraz potrzebne książki i przybory, tak aby nie musiało ciągle wstawać i wszystkiego szukać.

21 3. OD POCZĄTKU USTAL RUTYNOWE CZYNNOŚCI. Pora odrabiania pracy domowej przez ucznia powinna być stała. Nie powinno to wypadać zaraz po przyjściu ze szkoły, bo uczeń jest zmęczony - konieczny jest co najmniej godzinny odpoczynek, ani też późnym wieczorem, ponieważ wtedy uczeń pracuje ze wzmożonym wysiłkiem; Określmy czas pracy i odpoczynku-uwaga dziecka musi być skupiona na konkretnym zadaniu. Znamy sytuacje, że dziecko czyta po raz piąty to samo zadanie i nic z tego nie rozumie, ponieważ jego myśli krążą wokół kolegów na podwórku czy nowej gry komputerowej, Ograniczyć dostęp do komputera, telewizji, ponieważ odciąga to dziecko od samodzielnego myślenia, czytania książek, obowiązków szkolnych; Najodpowiedniejszą porą do odrabiania zadań szkolnych jest czas między godziną 16:00,a 18:00; Warto zadbać o odpowiednią ilość przespanych przez dziecko godzin (co najmniej 9). Ma to duży wpływ na efektywne działanie mózgu, co przekłada się bezpośrednio na wyniki w nauce.

22 4. DAJ DZIECKU DO ZROZUMIENIA, ŻE ODRABIANIE PRACY DOMOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE. Od początku traktuj tę sprawę ze stanowczością i powagą. Dzieci musza wiedzieć, że mają się przykładać do odrabiania lekcji; Dziecko wyrastające w atmosferze miłości, poszanowania dla pracy utwierdzi się w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne.

23 5. NAUCZ DZIECI PLANOWANIA Pomóż dziecku tak zaplanować dzień, żeby był czas na naukę, zabawę, posiłek; W ustaleniu kolejności zajęć na początek powinno się wysunąć zadania najtrudniejsze, które sprawiają większe trudności, pamiętając przy tym o okresach wytchnienia, a więc przerwach przy przechodzeniu od jednego zadania do następnego; Zadaną pracę domową należy odrabiać w tym samym dniu, w którym została zadana i objaśniona; Przygotowanie na następny dzień potrzebnych do lekcji książek, zeszytów i przyborów szkolnych stanowi niezbędny końcowy etap pracy domowej.

24 6. POMAGAJ TYLKO WTEDY, KIEDY DZIECKO NAPRAWDĘ TEGO POTRZEBUJE. Jeśli dziecko ma trudności z jakimś zadaniem, pomóż mu je zrozumieć, wymyślając podobne zagadnienia i pokazując, krok po kroku, jak je wykonać. Potem sprawdź, jak radzi sobie samodzielnie. Ewentualnie poproś, aby pokazywało Ci pracę po skończeniu każdego rzędu lub fragmentu, aby mieć pewność, że właściwie zrozumiało wskazówki i nie musi polegać na Tobie w każdym szczególe; Wykonywanie pracy domowej przez tzw. „nadgorliwych rodziców” jest ogromnie szkodliwe. Prace domowe odrabiane przez rodziców lub rodzeństwo, łatwo zidentyfikować po stylu, doborze wyrazów, układzie treści, metodzie rozwiązania itp. Wyręczanie dzieci podczas odrabiania prac domowych przynosi zgubne skutki, bowiem dziecko uczy się nieuczciwości.

25 7. USTAL KONSEKWENCJE NIEODROBIENIA LUB NIEDOKOŃCZENIA PRACY DOMOWEJ. Jeśli stwierdzisz, że część pracy domowej nie jest odrobiona lub wykonywana jest mniej dokładnie, niż tego oczekujesz, określ konsekwencje takiego postępowania; Jeśli na przykład praca nie zostanie ukończona w określonym terminie (najlepiej tego samego wieczora), dziecko powinno wiedzieć, że straci jakiś przywilej w tym dniu lub w następnym.

26 Edukacja wczesnoszkolna

27 W klasie pierwszej do domu nie zadaje się wiele. Jednakże dziecko ma systematycznie wdrażać się do obowiązków szkolnych. Jednym z ważnych obowiązków dziecka jest zapamiętywanie poleceń nauczyciela.

28

29

30 Zdarza się uczniowi zapomnieć, co w tym wieku nie jest niczym strasznym. Natomiast ważna jest tu reakcja dorosłych. Nie wolno bagatelizować nieobowiązkowości, ponieważ prowadzić to będzie do coraz częstszego zaniedbywania swoich obowiązków.

31

32

33 Systematycznie sprawdzajmy przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrobione zadanie domowe, zawartość tornistra, mundurek, obuwie zmienne, strój na zajęcia ruchowe)

34 Zaglądajmy codziennie do zeszytu korespondencji z rodzicami.

35 Współpracujmy z wychowawcą i innymi nauczycielami rozmawiajmy z nimi o sukcesach i problemach Waszego dziecka.

36 Nie bagatelizujmy uwag i zaleceń wychowawcy oraz innych nauczycieli.

37 Dostosujmy zajęcia dodatkowe do zainteresowań i możliwości dziecka, tak aby nie obciążały go nadmiernie.

38 Ustalajmy czas i rodzaje oglądanych programów telewizyjnych i gier komputerowych. Uświadamiajmy dziecku niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu i sposobu nawiązywania kontaktów.

39 Mamo! Tato! Bądźcie zgodni w poczynaniach wychowawczych. Nie podważajcie wzajemnie swojego autorytetu!

40 W razie potrzeby korzystajcie z pomocy pedagoga szkolnego, higienistki i innych pracowników szkoły.

41 Logopeda

42

43 Doceniajcie nawet najmniejsze sukcesy naszego dziecka, wierzcie w nie i dawajcie mu to odczuć.

44 Nauka języka angielskiego ?

45 KLASA I w szkole podstawowej Nauka jako zabawa Nauka jako ruch i taniec Nauka przez śpiewanie i słuchanie Nauka przez dotyk i prace manualne Nauka przez oglądanie Nauka przez bajki i historyjki Nauka przez wielokrotne powtarzanie na różne sposoby

46 Co jest wymagane na lekcjach angielskiego? Podręcznik + ćwiczenia Odrobione zadanie

47 OCENIANIE Zadania Rysunki Piosenki/wierszyki Odpowiedź Aktywność na lekcji Udział w konkursach

48 Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego ? 1.Być obecnym - obecność rodzica utwierdzi rodzica, że nauka jest ważna, i że obie strony mogą czerpać z niej przyjemność 2. Bawić się z dzieckiem po angielsku – (np. tak jak na lekcji) -to dziecko tłumaczy zabawy, a my jesteśmy słuchaczami

49 3. Bądźmy zainteresowani czego dziecko się nauczyło - niech ono będzie ekspertem-a my uczniami 4. Razem z dzieckiem szukajmy angielskich słów w domowym otoczeniu wydanie specjalne czysto i świeżo zniknąć/ ulotnić się „tylko wysportowany” rodzina

50 czarny czerwony biały płynny atrament zdjęcie samo-czyszczenie

51 prasowanie moc/ elektryczność życie jest dobre wkurzone ptaki

52

53 6. Bądź w kontakcie z nauczycielem języka angielskiego

54 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Wszystkie dzieci mogą mieć lepsze wyniki, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dorośli je lepiej zrozumieją i pomogą im w osiągnięciu powodzenia” Mel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google