Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea Konkursu 2 | Tel: (22) 53 53 712 |  Identyfikacja konkretnych rozwiązań zarządczych  Uzupełnienie do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea Konkursu 2 | Tel: (22) 53 53 712 |  Identyfikacja konkretnych rozwiązań zarządczych  Uzupełnienie do."— Zapis prezentacji:

1

2 Idea Konkursu 2 www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl  Identyfikacja konkretnych rozwiązań zarządczych  Uzupełnienie do Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY  Budowanie społeczności osób zarządzających i administrujących uczelniami  Promocja i wymiana najlepszych praktyk  Inicjatywa korespondująca z konkursami The Times, The Guardian, QS

3 Członkowie Kapituły Konkursu LUMEN www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 3 prof. dr hab. Michał Kleiber Przewodniczący Kapituły, b. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP dr inż. Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Horyzont 2020 prof. dr hab. inż. Krzysztof Leja Prodziekan Wydz. Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt b. minister edukacji narodowej b. rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Bogusław Mróz dyrektor programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Andrzej Nadolski prezes Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. Prof. dr hab. Marek Rocki Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski b. dyrektor NCBR, b. rektor-komendant WAT Prof. dr hab. nauk med. Bolesław Samoliński WUM b. prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Paweł Olechnowicz prezes Grupy LOTOS S.A.

4 Organizatorzy 4 Piotr Dmochowski-Lipski Prezes PCG Polska Sp. z o.o. Waldemar Siwiński Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl

5 Podsumowanie etapu przyjmowania zgłoszeń www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl  W okresie od 1 września do 20 października otrzymaliśmy 169 unikatowe zgłoszenia do konkursu, w tym:  41 zgłoszeń w kategorii Zarządzanie Uczelnią  28 zgłoszeń w kategorii Innowacyjność  39 zgłoszeń w kategorii Współpraca z otoczeniem  27 zgłoszeń w kategorii Infrastruktura  34 zgłoszeń w kategorii Umiędzynarodowienie  W konkursie udział wzięło 65 uczelni z całej Polski.  Wśród nich 50 uczelni publicznych oraz 15 uczelni niepublicznych. 5

6 Zarządzanie Uczelnią (6 nominowanych) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Prof. dr hab. Witold T. Bielecki Rektor Gdański Uniwersytet Medyczny Prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Rektor Politechnika Gdańska Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Rektor Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Małgorzata Wróblewska Dyrektor generalna Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski Rektor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. dr hab. Ryszard Górecki Rektor www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 6

7 Innowacyjność (4 nominowanych) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Madziej Madziński z zespołem Dyrektor operacyjny Politechnika Łódzka Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki Rektor Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z zespołem Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji Politechnika Wrocławska Dr Jacek Firlej z zespołem Z-ca dyrektora WCTT www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 7

8 Współpraca z otoczeniem (4 nominowanych) Akademia Leona Koźmińskiego Daria Kowalska Dyrektor Biura Marketingu Politechnika Łódzka Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor ds. rozwoju Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel z zespołem Rektor www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 8

9 Infrastruktura i przestrzeń (6 nominowanych) Politechnika Łódzka Dr inż. Przemysław Sękalski z zespołem Dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. rozwoju Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Piotr Węgleński Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dr inż. Andrzej Pikulski Kierownik Działu Administracji Kampusu 600-lecia Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki Rektor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. dr hab. Stanisław Chwirot z zespołem Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 9

10 Umiędzynarodowienie (6 nominowanych) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek Prorektor ds. współpracy z zagranicą Politechnika Łódzka Prof. dr hab. Katarzyna Pernal Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ Politechnika Łódzka Dr Tomasz Saryusz-Wolski Dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Opolska Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Jacek Witkoś Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis Prorektor ds. klinicznych i szkolenia zawodowego www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl 10

11

12

13 13 www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl PCG Polska Sp. z o.o.  Największa firma doradcza dla sektora publicznego w Polsce oraz integralna część globalnej firmy Public Consulting Group  Obsługujemy ponad 3,500 szkół, 50 uczelni wyższych, oraz liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej.  Naszych klientów wspiera blisko 200 konsultantów. Prezesem Zarządu PCG w Polsce jest Piotr Dmochowski-Lipski.

14 Fundacja Perspektywy 14 www.lumen.edu.pl | Tel: (22) 53 53 712 | E-mail: info@lumen.edu.pl  Fundacja wspiera naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce od poprzez:  prowadzenie Rankingu Szkół Wyższych, Programów MBA oraz szkół ponadgimnazjalnych  promocję oferty polskiego szkolnictwa wyższego za granicą  wspieranie dziewcząt i młodych kobiet w naukach ścisłych (STEM)  tworzenie raportów z szerokiego zakresu zagadnień edukacyjnych  organizację międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych


Pobierz ppt "Idea Konkursu 2 | Tel: (22) 53 53 712 |  Identyfikacja konkretnych rozwiązań zarządczych  Uzupełnienie do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google