Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze"— Zapis prezentacji:

1 Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Warszawa, 14 września 2015 r.

2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – co to jest?
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP 2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – co to jest? społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corportate social responsibility, CSR) odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Przedsiębiorstwo – to część społeczeństwa, stąd: Odpowiedzialność za środowisko Odpowiedzialność za relacje z pracownikami Dbanie o kulturę organizacyjną firmy Odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw: z dostawcami, klientami, konsumentami, partnerami handlowymi, podwykonawcami itp. Angażowanie się firmy na rzecz społeczności lokalnej Komunikowanie o swoich działaniach poprzez raporty społeczne

3 Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP 3 Standardy CSR Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zbiór zasad i standardów z różnych obszarów: od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności w działalności firm. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego. Zawierają ogólne zasady raportowania oraz szczegółowe zalecenia odnośnie zawartości raportu. Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI G.4. Norma ISO wskazuje narzędzia wdrażania koncepcji CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą być zastosowane w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Norma SA8000 międzynarodowa norma dot. przedsiębiorstw dowolnej branży. Formułuje osiem szczegółowych warunków w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych. Standardy serii AA1000 dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania, w tym: AA1000APS, Zasady Odpowiedzialności, AA1000AS, Weryfikacja, AA1000SES, Zaangażowanie Interesariuszy.

4 Rola administracji publicznej
4 4 4 4 Rola administracji publicznej Administracja rządowa w Polsce przyjmuje funkcję pośrednika między biznesem a społeczeństwem w dialogu nt. odpowiedzialności biznesu za kwestie społeczne i środowiskowe. Działania w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i innych uczestników rynku do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Administracja rządowa stara się jednocześnie zapewnić skuteczną koordynację podejmowanych działań dostarczając partnerom platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

5 CSR w zarządzaniu strategicznym
5 5 5 5 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Sprawne Państwo Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 Krajowy Program Reform Programy operacyjne na lata szczebla centralnego i regionalnego

6 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP 6 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Pierwsze działania na rzecz powołania Zespołu do spraw CSR w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. powołuje Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 2004 r. 2009 r.

7 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP 7 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Zespół – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów 14 spotkań Zespołu (w okresie od lipca 2009 r. do lipca 2013 r.) Grupy Robocze: grupa ds. systemu promowania CSR w Polsce grupa ds. odpowiedzialnych inwestycji grupa ds. zrównoważonej konsumpcji grupa CSR a edukacja Sekretariat Zespołu oraz jego obsługa prowadzona jest przez DIP/MG

8 Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 8 Zespół powołany w lipcu 2014 r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Przewodnicząca Zespołu: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pani Grażyna Henclewska Zastępca Przewodniczącej: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Radosław Mleczko

9 Skład osobowy Zespołu ds. CSR
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP Skład osobowy Zespołu ds. CSR Ministerstwa (11 resortów 14 przedst.) Instytucje centralne (8 przedst.) KWRiST (1 przedst.) łącznie 46 członków Org. Pracodawców Org. branżowe Związki Zawodowe (10 przedst.) Organizacje Międzynarodowe (2 przedst.) Organizacje społeczne (7 przedst.) Instytucje naukowe (3 przedst.)

10 Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP Zadania Zespołu ds. CSR 10 Wypracowywanie rekomendacji w zakresie kierunków wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do polityki gospodarczej kraju. Tworzenie warunków dla dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. 3. Dokonywanie analiz, ekspertyz, ocen 4. Promocja i upowszechnianie CSR oraz dobrych praktyk w tym zakresie

11 Tryb prac Zespołu ds. CSR
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki Priorytet 1.1: Przyjazne warunki dla przedsiębiorców 1.1.1 Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015” 1.1.2 Deregulacja zawodów 1.1.3 Przegląd prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze handlu i usług 1.1.4 Polityka nowej szansy 1.1.5 Rozwijanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów gospodarczych 1.1.6 Ochrona praw własności intelektualnej 1.1.7 Innowacyjne, zrównoważone i przyjazne MŚP zamówienia publiczne 1.1.8 Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 1.1.9 Laboratorium idei – Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2: Finansowanie innowacyjności 1.2.1 Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight2030 (punkt wyjścia do krajowej strategii inteligentnej specjalizacji) 1.2.2 Instrumenty grantowe na B+R 1.2.3 Ulgi podatkowe na B+R+I 1.2.4 Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1.2.5 Ułatwianie inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu) 1.2.6 Utworzenie systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na zakup nowoczesnych technologii, maszyn oraz urządzeń 1.2.7 Wsparcie projektów kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki 1.2.8 Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw 1.2.9 Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców (start-up) Promocja i przygotowanie przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Innowacje w usługach Wsparcie na prowadzenie procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach sektora MSP 11 Tryb prac Zespołu ds. CSR Spotkania Zespołu (4 razy w roku) Grupy robocze: 1. Grupa robocza ds. wdrażania zasad CSR 2. Grupa robocza ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji 3. Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR 4. Grupa robocza ds. edukacji i upowszechniania CSR Spotkania, seminaria, konferencje, wspólne projekty.

12 Aktualnie realizowane projekty z zakresu CSR
12 12 12 12 Aktualnie realizowane projekty z zakresu CSR Projekty realizowane przez PARP, dla których Ministerstwo Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) Społeczna odpowiedzialność biznesu (PO Kapitał Ludzki)

13 Zaangażowanie MG w inicjatywy z zakresu CSR
13 13 13 13 Zaangażowanie MG w inicjatywy z zakresu CSR Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Konkurs Raporty Społeczne Program Fair Play Targi CSR, konferencje, seminaria ekonomia społeczna, polityka senioralna

14 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050
Projekt Wizja 2050 nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisana przez 99 polskich firm.

15 Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – etap I – raport opisujący 6 obszarów
Kapitał społeczny Konkurencyjna i innowacyjna polska gospodarka rozwija się w oparciu o kapitał społeczny Kapitał ludzki Optymalna liczba pracujących ludzi wykwalifikowanych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy Infrastruktura Nowoczesna, bezpieczna, przyjazna dla środowiska i dostępna infrastruktura Zasoby naturalne Zasoby wykorzystywane w zrównoważony sposób w całym cyklu życia Energia Zróżnicowana i bezpieczna energia, w dostępnej cenie, niegenerująca kosztów społecznych i środowiskowych Jakość państwa i instytucji Przewidywalne i klarowne podejście do przedsiębiorców oparte na współpracy

16 16 16 Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 – etap IV Grupy robocze w 2015 r.: Innowacje społeczne Zrównoważona produkcja i konsumpcja Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw 16

17 Cele zrównoważonego rozwoju po 2015 r.
Wizja program na rzecz zrównoważonego rozwoju po 2015 r. Cele zrównoważonego rozwoju po 2015 r. Action WBCSD 10 zasad w ramach Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

18 17 Celów zrównoważonego rozwoju
Wizja zrównoważonego rozwoju 17 Celów zrównoważonego rozwoju CEL 7: Zapewnić powszechny i nieograniczony dostęp do zrównoważonej i nowoczesnej energii CEL 8: Wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich i ograniczać wykluczenie społeczne CEL 9: Tworzyć zrównoważoną infrastrukturę i promować rozwój „zielonego” przemysłu i innowacji CEL 11: Budować zrównoważone, zdrowe, bezpieczne miasta, integrujące mieszkańców CEL 12: Zapewniać zrównoważoną konsumpcję i produkcję CEL 13: Przeciwdziałać zmianom klimatu i ich negatywnym konsekwencjom CEL 17: Wzmacniać i umożliwiać wdrożenie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

19 28 19 19 Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Jacqueline Kacprzak Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw tel.:


Pobierz ppt "Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google