Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

studia w I nstytucie G eografii UKW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "studia w I nstytucie G eografii UKW."— Zapis prezentacji:

1 http://www.ukw.edu.pl/ http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/ studia w I nstytucie G eografii UKW

2 http://www.wydzialkulturyfizycznej.ukw.edu.pl/ Dziekan prof. dr hab. Zygmunt Babiński ul. Ogińskiego 16 85-092 Bydgoszcz tel. 52 323 67 50 e-mail: zygmunt.babinski@gmail.com Dyżur: Piątek 10:00 - 12:00

3 http://www.geografia.ukw.edu.pl/ Dyrektor dr hab. Zbigniew Podgórski prof. nadzw. ul. Mińska 15 85-428 Bydgoszcz 52 349 64 62 52 349 62 50 wew. 40 e-mail: instgeo@ukw.edu.pl

4 Instytut Geografii Instytut Geografii ul. Mińska 15 http://geoportal.gov.pl/start ul. Mińska ul. Flisacka 77 MZK linia 77 Garbary - Niklowa UKW ul. Grunwaldzka ul. Nakielska

5 Instytut Geografii http://geoportal.gov.pl/start Instytut Geografii ul. Mińska 15 ul. Mińska ul. Flisacka Stacja PKP Bydgoszcz Zachód MZK 77

6 Instytut Geografii ul. Mińska 15 http://www.geografia.ukw.edu.pl/

7

8 Turystyka i Rekreacja Geografia Rewitalizacja Dróg Wodnych Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku kierunki studiów nowy kierunek studiów

9 Geografia specjalności: Licencjat i magisterskie uzupełniające Geografia fizyczna Geografia społeczno – ekonomiczna Geografia turystyczna kierunek studiów Instytut Geografii UKW

10 specjalności: Licencjat Gospodarka turystyczna Rekreacja ruchowa obsługa ruchu turystycznego Turystyka i Rekreacja rekreacja i fitness studia magisterskie uzupełniające kierunek studiów Instytut Geografii UKW

11 kierunek studiów specjalność: Inżynierskie Rewitalizacja dróg wodnych Rewitalizacja Dróg Wodnych Instytut Geografii UKW

12 biogeomorfologia klimat obszarów zainwestowanych, w tym klimatu miejskiego procesy korytowe rzek przeobrażenia społeczno- gospodarcze i przestrzenno- funkcjonalne w miastach i na obszarach wiejskich turystyka kulturowa metody GIS w badaniach przestrzeni fizycznogeograficznej i społeczno-ekonomicznej meteorologiczne i hydrologiczne przyczyny sytuacji kryzysowych

13 S TUDENCKIE K OŁA N AUKOWE wyjazdy terenowe, organizacja konferencji, organizacja seminariów, imprezy propagujące turystykę, badania naukowe, publikacje w czasopismach naukowych Instytut Geografii UKW

14 S TUDENCKIE K OŁA N AUKOWE Instytut Geografii UKW

15 W YMIANA M IĘDZYNARODOWA Erasmus+ umowy pomiędzy Uczelniami Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Włochy, Rosja, Słowacja, Turcja Instytut Geografii UKW

16 nowy kierunek studiów Instytut Geografii UKW

17 jest sztuką osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi. – sytuacja kryzysowa – może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów, działalności człowieka – lub jej zaniechania. – środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, występujących na określonym obszarze. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w ŚRODOWISKU Instytut Geografii Instytut Geografii UKW

18 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE S P E C J A L N O Ś C I Instytut Geografii UKW

19 S P E C J A L N O Ś Ć Instytut Geografii Instytut Geografii UKW

20 Instytut Geografii S P E C J A L N O Ś Ć Instytut Geografii UKW

21 Instytut Geografii Instytut Geografii UKW

22

23 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2014 r. Instytut Geografii UKW

24 ćwiczenia z geomorfologii 2002 r. Instytut Geografii UKW

25 ćwiczenia z geomorfologii 2009 r. Instytut Geografii UKW

26 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Bełchatów kopalnia odkrywkowa Instytut Geografii UKW

27 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Kasprowy Wierch Instytut Geografii UKW

28 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Pieniny widać Trzy Korony Instytut Geografii UKW

29 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Czorsztyn, zapora Instytut Geografii UKW

30 S ERDECZNIE ZAPRASZAMY ! P RACOWNICY I S TUDENCI IG UKW D OŁĄCZ DO N ASZEJ G EOGRAFICZNO -T URYSTYCZNEJ R ODZINY !


Pobierz ppt "studia w I nstytucie G eografii UKW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google