Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA podsumowująca realizację Priorytetu VII POKL ze szczególnym uwzględnieniem projektu systemowego RCRS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA podsumowująca realizację Priorytetu VII POKL ze szczególnym uwzględnieniem projektu systemowego RCRS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA podsumowująca realizację Priorytetu VII POKL ze szczególnym uwzględnieniem projektu systemowego RCRS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr” Organizator: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Wykonawca: Akademia Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Gdańsku, Placówka w Toruniu Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

3 Źródła finansowania Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi powstał dzięki połączeniu trzech źródeł finansowania: środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wkładu własnego powiatu tucholskiego. Jest to jedyny zakład aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim utworzony w ten sposób. 21 września 2012 roku Powiat Tucholski podpisał umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w kwocie 1.468.773,00 zł. W 2013 roku Powiat Tucholski podpisał aneksy do powyższej umowy pozyskując dodatkowe dofinansowanie w kwocie 1.211.271,00 zł. Projekt 7.2.1 „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” Wartość dofinansowania 693.472,32 zł. Wkład własny powiatu w postaci budynków wyniósł 3.377.030,00 zł.

4 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku: Środki przyznane w 2012 roku wykorzystano na dostosowanie części budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi na pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej. Dzięki realizacji prac remontowo-budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy części budynku internatu przygotowano między innymi: pokoje hotelowe, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, kuchenne oraz przystosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty robót budowlanych wyniosły 1.395.931,07 zł. W 2012 roku został również zakupiony samochód Opel Combo Van o wartości 68.407,99 zł.

5 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku: Lp.AsortymentKwota 1Dostawa i montaż wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej357.955,06 2Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego171.296,28 3Zakup sprzętu RTV101.952,83 4Zakup sprzętu AGD94.786,26 5Zakup sprzętu ogrodniczego50.213,52 6Zakup sprzętu do rehabilitacji31.747,50 7Zakup sprzętu do siłowni40.224,00 8Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych49.100,00 9Dostawa i montaż wyposażenia sali zabaw161.130,00 10Zakup surowców i materiałów26.868,75 11Zakup 9-osobowego busa121.895,00 12Zakup przyczepki3.850,00 Razem1.211.019,20

6 Projekt 7.2.1 „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”

7 7 lutego 2013 roku Powiat Tucholski podpisał umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie 01.10.2013 – 30.09.2014. Wartość dofinansowania wyniosła 693.472,32 zł. zł. W projekcie wzięło udział 10 Beneficjentów Ostatecznych.

8 Projekt 7.2.1 miał przede wszystkim rozszerzyć ofertę ZAZ oraz umożliwić pełną realizację misji tej placówki - wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Zakład aktywności zawodowej jest przede wszystkim miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnością ze stopniem znacznym i umiarkowanym (ograniczająca w znacznym stopniu możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy) mogą zdobyć doświadczenie zawodowe, uzyskać wiedzę i nabyć umiejętności, ale również przełamać strach przed wyjściem z bezpiecznego domu i podjęciem wyzwania zawodowego. Projekt koncentrował się na stworzeniu takich warunków, aby proces aktywizacji społecznej i zawodowej Beneficjentów przebiegał sprawnie i miał kompleksowy charakter.

9 Działania zrealizowane w projekcie Wzmocnienie potencjału Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi 1.Wyposażenie sali edukacyjno-rozrywkowej. 2.Wyposażenie sali zabaw dla dzieci. 3.Doposażenie działu gastronomii. 4.Doposażenie działu hotelowego. 5.Finansowanie wynagrodzenia fizjoterapeuty oraz pielęgniarki Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. 6.Współfinansowanie kosztów energii elektrycznej, cieplne, wody, odprowadzania ścieków.

10 Podział środków projektu 7.2.1 pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” przeznaczonych na wyposażenie i utrzymanie Zakładu Aktywności Zawodowej Lp.AsortymentKwota 1Dostawa i montaż wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej138.130,23 2Dostawa i montaż sprzętu interaktywnego52.644,00 3Instrumenty dla dzieci, stroje karnawałowe, zabawki edukacyjne35.679,01 4Sala zabaw dla dzieci23.993,50 5Koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda i ścieki104.575,00 Razem355.021,74

11 1.Kursy zawodowe. 2.Doradztwo zawodowe. 3.Wyjazdy na basen 4.Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny. 5.Imprezy integracyjne (zabawa karnawałowa, festyn rodzinny, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych). Działania zrealizowane w projekcie Aktywizacja społeczna i zawodowa Beneficjentów Ostatecznych

12 Uczęszczanie do warsztatów terapii zajęciowej, w dalszej kolejności praca w zakładzie aktywności zawodowej są tylko etapami na drodze do pełnej reintegracji zawodowej, której zwieńczeniem jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Projekt zawierał również działania wspierające realizację tego celu. Pięcioro Beneficjentów Ostatecznych projektu zostało skierowanych na prace interwencyjne, dzięki czemu pracę na otwartym rynku podjęły cztery osoby. Działania zrealizowane w projekcie Aktywizacja społeczna i zawodowa Beneficjentów Ostatecznych

13 27 lutego 2013 roku odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana w ramach projektu 7.2.1 pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”

14 Wyjazdy na basen zorganizowane w ramach projektu 7.2.1 pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”

15 Kurs zawodowy zorganizowany w ramach projektu 7.2.1 pt. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”

16 Jak powstawał Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi I jak funkcjonuje dziś.

17 Zakładzie Aktywności Zawodowej świadczy następujące usługi: I DZIAŁ – Gastronomia i catering. II DZIAŁ – Centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową i siłownią. III DZIAŁ – Sala zabaw i edukacji dla dzieci. IV DZIAŁ – Prace porządkowe. V DZIAŁ – Krawiectwo.

18 Prace remontowe Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi

19

20

21 Restauracja i sala konferencyjna Zakładu Aktywności Zawodowej przed i po remoncie

22 przed remontem…

23 …po remoncie

24

25

26

27 Hol który zaadaptowano na recepcję ZAZ

28 przed remontem…

29 …po remoncie

30 Pokoje Zakładu Aktywności Zawodowej

31 przed remontem…

32 …po remoncie

33

34

35

36 przed remontem…

37 …po remoncie

38 Kuchnia Zakładu Aktywności Zawodowej

39 przed remontem…

40 …po remoncie

41

42 Sala zabaw dla dzieci w Zakładzie Aktywności Zawodowej

43 przed remontem…

44 …po remoncie

45

46

47

48 Siłownia Zakładu Aktywności Zawodowej

49

50

51

52 Środki transportu Zakładu Aktywności Zawodowej

53 Samochody Zakładu Aktywności Zawodowej

54

55

56 Zakład Aktywności Zawodowej dziś Po prawie trzech latach od utworzenia Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi jest prężnie działającą jednostką. Dział gastronomii, zarówno w zakresie cateringu jak i organizacji imprez okolicznościowych i konferencji, nie jest już w stanie zrealizować wszystkich przychodzących zamówień, a sale rezerwować trzeba na długo przed planowanym terminem uroczystości. Podobnie jest w przypadku sali zabaw „Kolorowy zakątek” – miejscu spędzania czasu wolnego przez wiele tucholskich rodzin oraz usług hotelowych, z których cyklicznie korzystają przyjeżdżający do Tucholi sportowcy. Do czterdziestu wzrosła także liczba zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie na usługi ZAZ jest tak duże, że w 2016 roku planuje się utworzenie spółdzielni socjalnej, która była by uzupełnieniem oferty Zakładu.

57 Dziękuję za uwagę Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "KONFERENCJA podsumowująca realizację Priorytetu VII POKL ze szczególnym uwzględnieniem projektu systemowego RCRS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google