Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych

2 mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działalność gospodarcza prowadzona minimum 24 miesiące brak zaległości wobec US i ZUS posiadanie nieobciążonego majątku (prywatny lub firmowy) posiadanie pozytywnej historii kredytowej Dochód w dwóch okresach sprawozdawczych okres kredytowania i wiek kredytobiorcy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółek osobowych nie może przekroczyć 65 lat mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działalność gospodarcza prowadzona minimum 24 miesiące brak zaległości wobec US i ZUS posiadanie nieobciążonego majątku (prywatny lub firmowy) posiadanie pozytywnej historii kredytowej Dochód w dwóch okresach sprawozdawczych okres kredytowania i wiek kredytobiorcy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółek osobowych nie może przekroczyć 65 lat Cechy idealnego Klienta Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Agenda Klient

3 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Wybrane Grupy Zawodowe OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty  Agenda  Oferta  Kredyty wolny zawód urposzczonywolny zawód standard klient lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, architektów, doradców podatkowych okres działaności60 m-cy24 m-ce dokumanty finansowe tak zabezpieczeniebraktak wyciąg bankowynietak

4 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Wybrane Grupy Zawodowe od: 10 000 PLN do: 300 000 PLN Notariusze Radcy prawni Akceptowane grupy zawodowe: - posiada zdolność kredytową - posiada lub założy w Banku rachunek bieżący firmowy (obowiązkowo), - nie zalega z płatnościami ZUS i podatkowymi, - został pozytywnie zweryfikowany w dostępnych bazach, - posiada scoring w BIK w wysokości co najmniej 460 punktów, -w historii kredytowej BIK oraz innych bazach nie posiada opóźnień dłuższych niż 30 dni w okresie ostatnich miesięcy (Kredytobiorca i Poręczyciel) -Posiada wolny majątek na kwotę kredytu !!! - posiada zdolność kredytową - posiada lub założy w Banku rachunek bieżący firmowy (obowiązkowo), - nie zalega z płatnościami ZUS i podatkowymi, - został pozytywnie zweryfikowany w dostępnych bazach, - posiada scoring w BIK w wysokości co najmniej 460 punktów, -w historii kredytowej BIK oraz innych bazach nie posiada opóźnień dłuższych niż 30 dni w okresie ostatnich miesięcy (Kredytobiorca i Poręczyciel) -Posiada wolny majątek na kwotę kredytu !!! Kwota kredytu: Warunki: Adwokaci Architekci Doradcy Podatkowi Lekarze Stomatolodzy Weterynarze Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 24 miesiące dla proc uproszczonej  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

5  Kredyt dla Przedsiębiorców realizujących zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa  Kredyt max. do 70% wysokości kwoty kontraktu (netto) pozostałej do wypłaty  Kredytobiorca może otrzymać środki już w czasie realizacji kontraktu dla podmiotów samorządowych  Okres kredytowania do 24 miesięcy  Płatności z tytułu realizacji kontraktu będą przelewane bezpośrednio na rachunek kredytowy lub rachunek techniczny wskazany w zawiadomieniu o cesji Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty Kredyt Przetarg  Agenda  Oferta  Kredyty

6 Uruchomienie kredytu Kredyty przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć budowlanych uruchamiane są w transzach przy uwzględnieniu poniższych zasad:  dla kredytów do kwoty 400 tys. zł. z okresem nie dłuższym niż 10 miesięcy wypłata jednorazowa,  dla kredytów powyżej 400 tys. zł. do 1 mln. zł. minimum 2 transze (kwota pierwszej transzy nie może być wyższa niż 50% kwoty kredytu)  dla kredytów powyżej 1 mln. zł. minimum 3 transze (kwota pierwszej transzy nie może być wyższa niż 40% kwoty kredytu). kolejna transza może być wypłacona tylko w przypadku całkowitego zakończenia i rozliczenia etapu poprzedniego, Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Kredyt Przetarg  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

7 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Osoba fizyczna (EDG) Wolne zawody Spółka partnerska Spółka z o.o. Spółka osobowa Spółka Akcyjna Klient: Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 24 miesiące Ocena finansowa: 1.Zdolność kredytowa liczona jest na podstawie przedstawionego kontraktu/umowy podpisanej z JST/JSP. 2.Klient posiada zdolność wtedy, jeśli kwota kredytu nie przekracza 70% aktualnej wartości kontraktu/umowy. 3.Zdolność kredytowa liczona jest według standardowych zasad dla os fizycznych prowadzących dział gospodarczą oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności przy zaangażowaniu powyżej 1,5 mln 1.Zdolność kredytowa liczona jest na podstawie przedstawionego kontraktu/umowy podpisanej z JST/JSP. 2.Klient posiada zdolność wtedy, jeśli kwota kredytu nie przekracza 70% aktualnej wartości kontraktu/umowy. 3.Zdolność kredytowa liczona jest według standardowych zasad dla os fizycznych prowadzących dział gospodarczą oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności przy zaangażowaniu powyżej 1,5 mln Ocena jakościowa: 1.Minimum 24 miesiące prowadzenia działalności. 2.brak zaległości wobec ZUS i US. 3.historia współpracy z JST/JSP – minimum dwa wykonane kontrakty/umowy podparte pozytywną opinią JSP/JST (nie starsze niż 2 lata i na kwotę aktualnie realizowanego kontraktu). 1.Minimum 24 miesiące prowadzenia działalności. 2.brak zaległości wobec ZUS i US. 3.historia współpracy z JST/JSP – minimum dwa wykonane kontrakty/umowy podparte pozytywną opinią JSP/JST (nie starsze niż 2 lata i na kwotę aktualnie realizowanego kontraktu). Kredyt Przetarg  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

8 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Cesja wierzytelności z kontraktu/umowy JST/JSP  W przypadku udzielania kredytów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych oraz spółkom jawnym i partnerskim, każdorazowo obligatoryjnie wymagane jest poręczenie współmałżonka kredytobiorcy (osoby fizycznej, wspólnika spółki osobowej), o ile w ich związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności majątkowej  W przypadku, gdy kredyt został udzielony liderowi konsorcjum, każdorazowo obligatoryjnie wymagane jest poręczenie pozostałych członków tego konsorcjum  Złożenie w Banku kaucji w wysokości należnych odsetek za najbliższe 3 miesiące obowiązywania umowy kredytu Kredyt Przetarg  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

9 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Umowa/kontrakt z JST/JSP wraz z załącznikami Co najmniej 2 pozytywne opinie/rekomendacje/listy referencyjne itp. dotyczące kontraktów zrealizowanych wcześniej przez firmę dla JSP/JST Umowa rachunku firmowego otwartego w GETIN Bank SA (w przypadku kiedy klient nie posiadał wcześniej rachunku) Dokumenty określające poziom zaawansowania realizowanych prac (jeżeli kontrakt jest w trakcie realizacji), tj. pierwotny harmonogram prac, protokół odbioru częściowego, kopie faktur, zestawienie sporządzone przez klienta informujące o tym jakie prace już zostały wykonane włącznie z kosztami oraz jakie prace zostały jeszcze do zrealizowania i ich koszt Umowa/kontrakt z JST/JSP wraz z załącznikami Co najmniej 2 pozytywne opinie/rekomendacje/listy referencyjne itp. dotyczące kontraktów zrealizowanych wcześniej przez firmę dla JSP/JST Umowa rachunku firmowego otwartego w GETIN Bank SA (w przypadku kiedy klient nie posiadał wcześniej rachunku) Dokumenty określające poziom zaawansowania realizowanych prac (jeżeli kontrakt jest w trakcie realizacji), tj. pierwotny harmonogram prac, protokół odbioru częściowego, kopie faktur, zestawienie sporządzone przez klienta informujące o tym jakie prace już zostały wykonane włącznie z kosztami oraz jakie prace zostały jeszcze do zrealizowania i ich koszt Dokumenty dotyczące współpracy z JST/JSP: Kredyt Przetarg  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

10  Wymagane 20% wkładu własnego  kredyt średnio - lub długoterminowy  może być przeznaczony na finansowanie zakupu środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo - usługowych odtworzenie lub modernizację działalności gospodarczej jak również zakup patentów licencji know-how oraz refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach (poza IDEA BANK)  możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału  możliwość wyboru systemu spłaty (raty równe, malejące, spłata jednorazowa)  okres kredytowania do 15 lat (przy zabezpieczeniu hipotecznym) Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty Kredyt inwestycyjny  Agenda  Oferta  Kredyty

11 Kredyt inwestycyjny Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Osoba fizyczna (EDG) Wolne zawody Spółka partnerska Spółka z o.o. Spółka osobowa Spółka Akcyjna Klient Zdolność kredytowa obliczona jest na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez klienta brak zaległości wobec ZUS i US Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 24 miesięce Ocena finansowa: Ocena jakościowa:  Do 100% netto nakładów poniesionych na finansowaną inwestycję  Minimalna kwota kredytu 50 000 PLN  Do 100% netto nakładów poniesionych na finansowaną inwestycję  Minimalna kwota kredytu 50 000 PLN Maksymalny poziom kredytowania:  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

12  Kredyt przeznaczony na uzupełnienie lub zwiększenie majątku obrotowego Kredytobiorcy  Kredyt odnawialny w formie uprawnienia do przejściowego zadłużania się  Limit kredytu aż do trzykrotności średniomiesięcznych wpływów  Spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych  Każda spłata zadłużenia (części lub całości) powoduje odnowienie kredytu Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty Kredyt w rachunku bieżącym  Agenda  Oferta  Kredyty

13 minimalnie: 50 000 PLN maksymalnie: trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek minimalnie: 50 000 PLN maksymalnie: trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Osoba fizyczna (EDG) Wolne zawody Spółka partnerska Spółka z o.o. Spółka osobowa Spółka Akcyjna Klient: Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 24 miesięce Zdolność kredytowa obliczona jest na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez klienta Ocena jakościowa: brak zaległości wobec ZUS i US Kwota limitu kredytowego: Kredyt w rachunku bieżącym Ocena finansowa: posiada w GNB rachunek bieżący przeniesie rachunek z innego banku i przedłoży historię operacji z ostatnich 6 miesięcy posiada w GNB rachunek bieżący przeniesie rachunek z innego banku i przedłoży historię operacji z ostatnich 6 miesięcy Który:  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

14 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Majątkowe zaakceptowane przez Bank  Istnieje możliwość uruchomienia kredytu do 100 tys. zł bez zabezpieczenia na okres maksymalnie 12 miesięcy pod warunkiem spełnienia następujących warunków: prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 2 lat posiadanie wolnego od obciążeń majątku stanowiącego co najmniej równowartość kwoty wnioskowanego kredytu Posiadania zdolności kredytowej BRANŻA BUDOWLANA WYMAGA ZAWSZE PRZEDSTAWIENIA ZABEZPIECZENIA RZECZOWEGO Kredyt w rachunku bieżącym  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

15  idealna propozycja finansowania bieżącej działalności Przedsiębiorcy  poprawa płynności finansowej - umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań i finansowanie majątku obrotowego  minimum formalności - kredyt uruchamiany jest w rachunku kredytowym Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty Kredyt obrotowy  Agenda  Oferta  Kredyty

16 minimalnie: 50 000 PLN Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Osoba fizyczna (EDG) Wolne zawody Spółka partnerska Spółka z o.o. Spółka osobowa Spółka Akcyjna Klient: Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 24 miesięcy Zdolność kredytowa obliczona jest na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez klienta Ocena jakościowa: brak zaległości wobec ZUS i US Kwota kredytu: Kredyt obrotowy Ocena finansowa:  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

17 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Majątkowe zaakceptowane przez Bank (np. nieruchomość, środki trwałe - w tym: samochody)  Istnieje możliwość uruchomienia kredytu do 100 tys. zł bez zabezpieczenia na okres maksymalnie 48 miesięcy pod warunkiem spełnienia następujących warunków: prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 2 lat (w przypadku nie spełnienia pierwszego warunku) posiadanie wolnego od obciążeń majątku stanowiącego co najmniej równowartość kwoty wnioskowanego kredytu Kredyt obrotowy  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaZdolność kredytowaZabezpieczenieCenaWymagane dokumenty

18  wyjątkowa oferta poszerza możliwości dawane Przedsiębiorcom decydującym się na nasz Kredyt w rachunku bieżącym i Kredyt obrotowy  wysokość kredytu do jednomiesięcznych przychodów!!!  możliwość uzyskania kredytu aż do 1 000 000 PLN bez zabezpieczeń majątkowych!!!  Kredyt w rachunku bieżącym jest BEZTERMINOWY – jego odnowienie następuje co roku po spełnieniu warunków umowy  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym umożliwia finansowanie działalności aż do 4 lat Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych BUSINESS OfertaWarunki skorzystania z ofertyZabezpieczenieCenaDokumenty  Agenda  Oferta  Kredyty

19 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Maksymalny poziom kredytowania: Obliczana na podstawie analizatora kredytowego Ocena jakościowa: brak zaległości wobec ZUS i US analizator kredytowy (minimum kategorii zdolności kredytowej Z1, Z2 i Z3), analiza obrotów na rachunku bieżącym firmy (co najmniej 6 miesięcy – obroty na rachunku muszą być adekwatne do przychodów firmy + analiza rachunku pod kątem zajęć, egzekucji, terminowości realizacji płatności kredytowych) lub opinia bankowa dot. obrotów na rachunku pozytywne opinie bankowe na temat obsługi dotychczasowego zadłużenia brak zaległości wobec ZUS i US analizator kredytowy (minimum kategorii zdolności kredytowej Z1, Z2 i Z3), analiza obrotów na rachunku bieżącym firmy (co najmniej 6 miesięcy – obroty na rachunku muszą być adekwatne do przychodów firmy + analiza rachunku pod kątem zajęć, egzekucji, terminowości realizacji płatności kredytowych) lub opinia bankowa dot. obrotów na rachunku pozytywne opinie bankowe na temat obsługi dotychczasowego zadłużenia BUSINESS Ocena finansowa: Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 36 miesięcy, 1 000 000 PLN bez zabezpieczeń majątkowych Nie więcej niż jednokrotność średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok obrotowy Klient:  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyZabezpieczenieCenaDokumenty

20 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych BUSINESS  oświadczenie o poddaniu się egzekucji  obowiązkowe przeprowadzanie przez rachunek bieżący obrotów miesięcznych na poziomie jednokrotności kwoty przyznanego limitu  pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku  weksel własny In blanco  oświadczenie o poddaniu się egzekucji  obowiązkowe przeprowadzanie przez rachunek bieżący obrotów miesięcznych na poziomie jednokrotności kwoty przyznanego limitu  pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku  weksel własny In blanco Bank akceptuje zabezpieczenia w postaci przewłaszczenie/zastawu rejestrowego zapasów magazynowych na min poziomie dwukrotności kwoty przyznanego limitu lub inne zabezpieczenie akceptowalne przez Bank Obligatoryjne: Dla kredytów od 1 000 000 do 2 000 000 PLN: Dla kredytów powyżej 2 000 000 PLN: brak zabezpieczeń majątkowych przy kredycie do 1 000 000 PLN  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyZabezpieczenieCenaDokumenty Klient zobowiązany jest przedstawić dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z procedurą stosowania prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych Getin Noble Banku SA

21 Linia Gwarancyjna Osoba fizyczna (EDG) Wolne zawody Spółki prawa handlowego Spółka osobowa Dopuszczalne formy prawne: Wymagany minimalny okres prowadzenia działalności: przetargowa (wadialna) zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary, usługi zapłaty cła zwrotu zaliczki dobrego wykonania kontraktu z zastrzeżeniem, iż Klient wnioskujący o gwarancję należytego wykonania kontraktu musi przedstawić min. 2 pozytywne referencje, potwierdzające należyte wykonanie kontraktów, zgodne z profilem działalności oraz skalą realizowanego zamówienia – do oceny przez Bank. inne rodzaje gwarancji nie wymienione powyżej (indywidaulna akceptacja) 24 miesiące Rodzaje gwarancji: Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyPrzeznaczenieDokumenty

22 - Maksymalna wysokość linii wyliczona w oparciu o przychody firmy (20%) - Przeznaczona na gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek -Do kwoty 500 000 zł -Do kwoty 300 000 zł na gwarancje inne niż wadialne - Bez zabezpieczenia rzeczowego - Maksymalna wysokość linii wyliczona w sposób standardowy - Przeznaczona na wszystkie dostępne w GNB rodzaje gwarancji - Brak ograniczenia wysokości linii, limit zależy od zdolności klienta - Linia musi być zabezpieczona Szybka linia gwarancyjna Pełna linia gwarancyjna Linia Gwarancyjna Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyPrzeznaczenieDokumenty

23 Ocena finansowa: 1.kryterium przychodowe – zdolność kredytowa określana jest na podstawie przychodów Klienta (na podstawie dokumentów finansowych) 2.transakcja jest dyskwalifikowana w przypadku:  naruszenia kapitałów własnych lub ujemnego wyniku na sprzedaży w przypadku firm na pełnej księgowości  wykazania straty w przypadku firm rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów  Spadku przychodów w porównywalnych okresach o więcej niż 25% 1.kryterium przychodowe – zdolność kredytowa określana jest na podstawie przychodów Klienta (na podstawie dokumentów finansowych) 2.transakcja jest dyskwalifikowana w przypadku:  naruszenia kapitałów własnych lub ujemnego wyniku na sprzedaży w przypadku firm na pełnej księgowości  wykazania straty w przypadku firm rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów  Spadku przychodów w porównywalnych okresach o więcej niż 25% Ocena jakościowa: 1.brak zaległości wobec ZUS i US 2.pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach 3.analiza historii rachunku bieżącego za okres 6 m-cy 1.brak zaległości wobec ZUS i US 2.pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach 3.analiza historii rachunku bieżącego za okres 6 m-cy Dopuszczalny limit przeznaczony na gwarancje: 300.000 PLN Do 20% udokumentowanego przychodu ze sprzedaży za ostatnie pełne 12 miesięcy 300.000 PLN Do 20% udokumentowanego przychodu ze sprzedaży za ostatnie pełne 12 miesięcy Linia Gwarancyjna Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyPrzeznaczenieDokumenty

24 Ocena finansowa: 1.kryterium dochodowe – zdolność kredytowa określana jest na podstawie dochodów Klienta (na podstawie dokumentów finansowych) 1.kryterium dochodowe – zdolność kredytowa określana jest na podstawie dochodów Klienta (na podstawie dokumentów finansowych) Ocena jakościowa: 1.brak zaległości wobec ZUS i US 2.pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach 3.analiza historii rachunku bieżącego za okres 6 m-cy 4.ocena proponowanych zabezpieczeń 1.brak zaległości wobec ZUS i US 2.pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach 3.analiza historii rachunku bieżącego za okres 6 m-cy 4.ocena proponowanych zabezpieczeń Maksymalny poziom kredytowania: Zależy od zdolności Klienta, nie więcej niż 25% przychodów rocznych firmy Linia Gwarancyjna – pełna linia gwarancyjna Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych  Agenda  Oferta  Kredyty OfertaWarunki skorzystania z ofertyPrzeznaczenieDokumenty

25 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Wykup wierzytelności Podmioty transakcji wykupu wierzytelności Bank – Getin Noble Bank SA Klient – Firma realizująca kontrakt dla JST/JSP Dłużnik – JST/JSP Wykup z dyskontem wypłata środków następuje do klienta z wykupywanej wierzytelności po potrąceniu prowizji przygotowawczej oraz zdyskontowaniu odsetek za cały okres Wykup z odsetkami procentowymi wypłata środków do klienta następuje z wykupywanej wierzytelności po potrąceniu prowizji przygotowawczej. Odsetki zmienne są płatne wraz z kapitałem przez JST/JSP zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy TransakcjaWarunki  Agenda  Oferta

26 Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych Wykup wierzytelności Wymagania odnośnie wierzytelności bezsporne co do prawa i terminu zapłaty niewymagalne nie podlegające jakimkolwiek ograniczeniom co do możliwości dokonania cesji wierzytelności udokumentowane TransakcjaWarunki  Agenda  Oferta

27 Pożyczka gospodarcza dla: -osób fizycznych prowadzących dział gosp oraz wspólników spólek cywilnych - spółek prawa handlowego Okres prowadzenia działalności 24 miesiące Wysokość pożyczki – uzależniona od wyceny nieruchomości Zdolność kredytowa – obliczana wg standardowych zasad Cel: dowolny Udzielana do 15 lat

28 ADRIANA SZCZUREK 695-996-838 a.szczurek@getinbank.pl


Pobierz ppt "Oferta Getin Noble Bank SA dla Klientów Firmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google