Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W RÓŻANIE MALUCH I MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W RÓŻANIE MALUCH I MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”"— Zapis prezentacji:

1 „W RÓŻANIE MALUCH I MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”

2 OCHRONA ŚRODOWISKA Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka. Ochrona środowiska to działania człowieka zmierzające do zachowania możliwości użytkowania zasobów środowiska przez przyszłe pokolenia.

3 Sposoby ochrony środowiska:
racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

4 PODSTAWY PRAWNE Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody w Polsce są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o ochronie przyrody Ustawa – Prawo ochrony środowiska

5 Czy wiesz, że … Pierwszym znanym prawem w Polsce, chroniącym środowisko naturalne był zakaz polowania na bobry wydany przez Bolesława Chrobrego. Najstarszym polskim dokumentem dotyczącym ochrony zasobów przyrody jest Statut wiślicki z roku. Przykładem jest określenie kar za wyrąb dębów i innych drzew w cudzych lasach. Dawnym polskim prawem chroniącym przyrodę był zakaz wycinania cisów wydany przez Władysława Jagiełłę. Monarcha ten wprowadził również ograniczenia w polowaniu na jelenie, dziki, konie leśne i łososie.

6 Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenie wód Zanieczyszczenie gleb

7 Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie powietrza to substancje, które dostają się do atmosfery ze źródeł naturalnych lub na skutek działalności człowieka. Przyczyny: wylesianie, przemysł, transport, paleniska pieców, rolnictwo. Przykładowe sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza: stosowanie filtrów oczyszczających gazy odprowadzane przez kominy, stosowanie odnawialnych źródeł energii, zazielenienie terenów miejskich, rozwój transportu rowerowego.

8 Zanieczyszczenie wód Zanieczyszczenia wód to substancje i mikroorganizmy występujące w wodach w ilości przekraczającej ich naturalny udział. Źródła zanieczyszczeń: zanieczyszczenia naturalne (np. pył wulkaniczny), ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki rolnicze. Przykładowe sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód to, np.: budowa oczyszczalni ścieków, redukowanie ilości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych, racjonalne wykorzystywanie wody w gospodarstwach domowych.

9 Zanieczyszczenie gleb
Zanieczyszczenia gleb to substancje chemiczne występujące w glebach w ilości przekraczającej ich naturalny poziom. Źródła zanieczyszczeń: przemysł, rolnictwo, transport, wysypiska śmieci. Przykładowe sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom gleb: racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, właściwe składowanie odpadów, recykling, zalesianie terenów porolniczych, ograniczenie emisji pyłów.

10 Globalne zagrożenia środowiska
EFEKT CIEPLARNIANY - spowodowany jest emisją do atmosfery głównie dwutlenku węgla, metanu i freonów oraz tlenków węgla, azotu, węglowodorów pochodzących ze spalania paliwa. KWAŚNE DESZCZE – to opady atmosferyczne o pH niższym niż 5,6. Zawierają kwas siarkowy, azotowy. Zakwaszają glebę, niszczą rośliny, zabytki. DZIURA OZONOWA – powstaje w wyniku emitowania do atmosfery freonów (np. z urządzeń chłodniczych) i tlenków azotu, które łączą się z ozonem i niszczą go. SMOG to rodzaj zanieczyszczeń powietrza, będący mieszaniną zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

11 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
1. Działania we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa sieci wodociągowej. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze do oczyszczalni ścieków. Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

12 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zgodnie z normami Unii Europejskiej. 3. Segregacja odpadów komunalnych.

13 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
4. Udział przedszkola i szkół w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”.

14 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
5. Propagowanie odnawialnych źródeł energii - kolektory słoneczne.

15 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
6. Gminna zbiórka elektrośmieci. Każdy uczestnik otrzymał sadzonkę drzewka.

16 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
7. Zbiórka zużytych baterii w miejscach użyteczności publicznej.

17 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
8. Zbiórka plastikowych nakrętek w szkołach i przedszkolu. 9. Dbałość o zieleń i czystość na terenie miasta i gminy.

18 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w gminie różan
10. Organizacja uroczystości, wystaw i konkursów o tematyce ekologicznej w przedszkolu i szkołach (np. Dzień Ziemi, Śmieciosztuka, Konkurs wiedzy ekologiczno – przyrodniczej).

19 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
1) Oszczędzamy energię elektryczną: używamy żarówek energooszczędnych i żarówek LED

20 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
gasimy światło przy wychodzeniu z pomieszczeń nie zostawiamy w gniazdach kabli zasilających po skończeniu ładowania urządzeń zawsze wyłączamy komputer w czasie dłuższych przerw, gdy z niego nie korzystamy

21 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
używamy energooszczędnych urządzeń AGD

22 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
2) Oszczędzamy wodę: bierzemy prysznic zamiast kąpieli w wannie

23 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
naczynia myjemy w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą

24 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
myjąc zęby używamy kubka do płukania ust zamiast bieżącej wody

25 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
myjemy ręce pod niewielkim strumieniem wody myjąc zęby lub twarz zwracamy uwagę, żeby woda nie była cały czas odkręcona

26 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
3) Robimy ekologiczne zakupy: używamy koszyka wiklinowego lub toreb materiałowych wielokrotnego użytku

27 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
unikamy torebek jednorazowych wybieramy produkty bez dodatkowych opakowań 4) Segregujemy śmieci na suche i mokre

28 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
5) Oszczędzamy energię cieplną poprzez: ocieplenie budynku szczelne okna zastosowanie czujników temperatury w instalacji centralnego ogrzewania

29 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
6) Ogrzewamy dom opałem niskoemisyjnym – ekogroszkiem

30 Ochrona środowiska i działania ekologiczne w moim domu
7) Dbamy o zieleń wokół domu: wytwarzamy nawóz organiczny

31 podsumowanie Ja, moja rodzina oraz gmina staramy się żyć ekologicznie,
by nasze środowisko wyglądało ślicznie. Każdego człowieka do tego zachęcamy, bo naszą przyrodę bardzo kochamy. MARTA DRWĘCKA


Pobierz ppt "„W RÓŻANIE MALUCH I MŁODY DBA O OCHRONĘ PRZYRODY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google