Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka.  Ochrona środowiska to działania człowieka zmierzające do zachowania możliwości użytkowania zasobów środowiska przez przyszłe pokolenia.

4  racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,  utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

5 Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody w Polsce są:  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  Ustawa o ochronie przyrody  Ustawa – Prawo ochrony środowiska

6  Pierwszym znanym prawem w Polsce, chroniącym środowisko naturalne był zakaz polowania na bobry wydany przez Bolesława Chrobrego.  Najstarszym polskim dokumentem dotyczącym ochrony zasobów przyrody jest Statut wiślicki z 1347 roku. Przykładem jest określenie kar za wyrąb dębów i innych drzew w cudzych lasach.  Dawnym polskim prawem chroniącym przyrodę był zakaz wycinania cisów wydany przez Władysława Jagiełłę. Monarcha ten wprowadził również ograniczenia w polowaniu na jelenie, dziki, konie leśne i łososie.

7  Zanieczyszczenie powietrza  Zanieczyszczenie wód  Zanieczyszczenie gleb

8  Zanieczyszczenie powietrza to substancje, które dostają się do atmosfery ze źródeł naturalnych lub na skutek działalności człowieka.  Przyczyny: wylesianie, przemysł, transport, paleniska pieców, rolnictwo.  Przykładowe sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza: stosowanie filtrów oczyszczających gazy odprowadzane przez kominy, stosowanie odnawialnych źródeł energii, zazielenienie terenów miejskich, rozwój transportu rowerowego.

9  Zanieczyszczenia wód to substancje i mikroorganizmy występujące w wodach w ilości przekraczającej ich naturalny udział.  Źródła zanieczyszczeń: zanieczyszczenia naturalne (np. pył wulkaniczny), ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, ścieki rolnicze.  Przykładowe sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód to, np.: budowa oczyszczalni ścieków, redukowanie ilości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych, racjonalne wykorzystywanie wody w gospodarstwach domowych.

10  Zanieczyszczenia gleb to substancje chemiczne występujące w glebach w ilości przekraczającej ich naturalny poziom.  Źródła zanieczyszczeń: przemysł, rolnictwo, transport, wysypiska śmieci.  Przykładowe sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom gleb: racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, właściwe składowanie odpadów, recykling, zalesianie terenów porolniczych, ograniczenie emisji pyłów.

11  EFEKT CIEPLARNIANY - spowodowany jest emisją do atmosfery głównie dwutlenku węgla, metanu i freonów oraz tlenków węgla, azotu, węglowodorów pochodzących ze spalania paliwa.  KWAŚNE DESZCZE – to opady atmosferyczne o pH niższym niż 5,6. Zawierają kwas siarkowy, azotowy. Zakwaszają glebę, niszczą rośliny, zabytki.  DZIURA OZONOWA – powstaje w wyniku emitowania do atmosfery freonów (np. z urządzeń chłodniczych) i tlenków azotu, które łączą się z ozonem i niszczą go.  SMOG to rodzaj zanieczyszczeń powietrza, będący mieszaniną zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

12 1. Działania we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.  Budowa sieci wodociągowej.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze do oczyszczalni ścieków.  Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

13 2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zgodnie z normami Unii Europejskiej. 3. Segregacja odpadów komunalnych.

14  4. Udział przedszkola i szkół w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”.

15  5. Propagowanie odnawialnych źródeł energii - kolektory słoneczne.

16  6. Gminna zbiórka elektrośmieci. Każdy uczestnik otrzymał sadzonkę drzewka.

17  7. Zbiórka zużytych baterii w miejscach użyteczności publicznej.

18 8. Zbiórka plastikowych nakrętek w szkołach i przedszkolu. 9. Dbałość o zieleń i czystość na terenie miasta i gminy.

19 10. Organizacja uroczystości, wystaw i konkursów o tematyce ekologicznej w przedszkolu i szkołach (np. Dzień Ziemi, Śmieciosztuka, Konkurs wiedzy ekologiczno – przyrodniczej).

20 1) Oszczędzamy energię elektryczną:  używamy żarówek energooszczędnych i żarówek LED

21 ggasimy światło przy wychodzeniu z pomieszczeń nnie zostawiamy w gniazdach kabli zasilających po skończeniu ładowania urządzeń zzawsze wyłączamy komputer w czasie dłuższych przerw, gdy z niego nie korzystamy

22  używamy energooszczędnych urządzeń AGD

23 2) Oszczędzamy wodę:  bierzemy prysznic zamiast kąpieli w wannie

24  naczynia myjemy w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą

25  myjąc zęby używamy kubka do płukania ust zamiast bieżącej wody

26  myjemy ręce pod niewielkim strumieniem wody  myjąc zęby lub twarz zwracamy uwagę, żeby woda nie była cały czas odkręcona

27 3) Robimy ekologiczne zakupy:  używamy koszyka wiklinowego lub toreb materiałowych wielokrotnego użytku

28  unikamy torebek jednorazowych  wybieramy produkty bez dodatkowych opakowań 4) Segregujemy śmieci na suche i mokre

29 5) Oszczędzamy energię cieplną poprzez:  ocieplenie budynku  szczelne okna  zastosowanie czujników temperatury w instalacji centralnego ogrzewania

30 6) Ogrzewamy dom opałem niskoemisyjnym – ekogroszkiem

31 7) Dbamy o zieleń wokół domu:  wytwarzamy nawóz organiczny

32 Ja, moja rodzina oraz gmina staramy się żyć ekologicznie, by nasze środowisko wyglądało ślicznie. Każdego człowieka do tego zachęcamy, bo naszą przyrodę bardzo kochamy. MARTA DRWĘCKA


Pobierz ppt " Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google