Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacje elektryczne w obiektach rolniczych i ogrodniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacje elektryczne w obiektach rolniczych i ogrodniczych"— Zapis prezentacji:

1 Instalacje elektryczne w obiektach rolniczych i ogrodniczych

2 W budynkach gospodarczych w obiektach rolniczych i sadowniczych występują zwiększone zagrożenia dla użytkowników prądu elektrycznego, a także zwierząt gospodarskich. Wilgoć, zapylenie, opary chemiczne, kwasy i sole mają szkodliwe działanie na sprzęt elektryczny. W przypadku materiałów łatwopalnych, np. siana lub słomy, występuje dodatkowo zwiększone zagrożenie pożarem.

3 W obiektach ogrodniczych np
W obiektach ogrodniczych np. w szklarniach trzeba się liczyć przede wszystkim z podwyższonymi temperaturami i dużą wilgotnością powietrza. Dlatego też, niezależnie od mechanicznej ochrony elementów elektrycznych, szczególnie ważna jest ochrona przed wodą.

4 Środki ochrony w obiektach rolniczych i sadowniczych
Stała instalacja w systemach TN, TT lub IT, Zabezpieczenia różnicowe(w obwodach z gniazdkami o IΔn ≤ 30 mA, Ograniczenie dopuszczalnego napięcia dotykowego UL w miejscach chowu zwierząt do 25V AC lub 60V DC, W miejscach postoju zwierząt potrzebne jest wyrównanie potencjałów i kształtowanie rozkładu potencjałów,

5 Obiekty rolnicze i sadownicze (przykłady)
Budynek gospodarczy Stajnie i obory do chowu zwierząt Magazyny np. na pasze Obiekty sadownicze Szklarnie Pomieszczenie do przechowywania produktów.

6 Wymaga się, aby w budynkach gospodarczych instalacje stałe wykonywane były z kabli i przewodów utrudniających rozprzestrzenianie się pożarów np. przewodów YDY z powłoką zewnętrzną z PVC albo kabli YKY.

7 W pomieszczeniach lub miejscach zagrożonych pożarem np
W pomieszczeniach lub miejscach zagrożonych pożarem np. stodołach, instalowanie przewodów PEN nie jest dopuszczalne; przewody- ochronny i neutralny- muszą być oddzielne.

8 Wewnątrz obór przewody należy prowadzić tak, żeby zwierzęta gospodarskie nie mogły ich dosięgnąć ani uszkodzić. Przewody ułożone na tynku w szczególnie zagrożonych miejscach np. bramach wjazdowych, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. przez ułożenie przewodów w rurkach z tworzywa.

9 Środki ochrony przeciwpożarowej
W pomieszczeniach zagrożonych pożarem, np. w oborach i pomieszczeniach do magazynowania słomy lub siana, wyposażenie elektryczne powinno się ograniczać do niezbędnego minimum. Przewody i kable zasilające pomieszczenia lub miejsca zagrożone pożarem albo przechodzące przez takie miejsca muszą być zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem. Zabezpieczenia np. automatyczne wyłączniki instalacyjne, musza być umieszczone przed pomieszczeniami zagrożonymi pożarem.

10 Stopnie ochrony ip dla osprzętu
Osprzęt do normalnego użytkowania np. łączniki, gniazdka IP 4X Oprawy, rozdzielnice, sterowniki w pomieszczeniach bez pyłu IP 5X Oprawy, rozdzielnice, sterowniki w pomieszczeniach z pyłem IP 2X Osprzęt do niskich napięć.

11 Wyrównanie potencjałów
Wszelkie obce elementy przewodzące w oborach, np. samoczynne poidła lub zadajniki paszy, dojarki, miejsca postoju zwierząt, urządzenia do usuwania gnojowicy albo ścianki blaszane, muszą być połączone ze sobą przewodami wyrównawczymi. Wyrównanie potencjałów może być uzyskane przez połączenie wszystkich elementów przewodzących z szyną wyrównawczą lub przez bezpośrednie połączenie tych elementów między sobą.

12 Kształtowanie rozkładu potencjałów
W celu uniknięcia różnic potencjałów, w betonowej podłodze obory umieszcza się siatkę metalową, mogą to być np. zespawane ze sobą budowlane maty zbrojeniowe, i łączy się ją z szyną wyrównawczą. Dzięki temu w razie zwarcia do ziemi napięcie krokowe, powstające w miejscu postoju zwierząt, jest niewielkie.

13

14

15 Źródła: Praktyczna elektrotechnika ogólna wyd. REA
Instalacje Elektryczne Henryk Markiewicz

16 Wykonał: Marek Szelepusta kl. III D Technikum Elektryczne w Łęcznej


Pobierz ppt "Instalacje elektryczne w obiektach rolniczych i ogrodniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google