Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. Sfinansowane w ramach projektu Pierwsza Praca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. Sfinansowane w ramach projektu Pierwsza Praca."— Zapis prezentacji:

1 Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie

2 Sfinansowane w ramach projektu Pierwsza Praca

3 Co to jest Infocentrum? - Infocentrum to miejsce, w którym oferowane są usługi dostępu do informacji i dla społeczności posługujących się technologiami informatycznymi dla osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju. - Infocentrum zwane też Telecentrum. - Telecentum to krotko mówiąc pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji wyposażona w sprzęt biurowy i kilka stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym. - Gminne Centrum Informacji stanowi jedno z ogniw struktury organizacyjnej Infocentrów.

4 Struktura organizacyjna Infocentrów. Infocentrum Centralne Infocentrum Regionalne Infocentrum Gminne Infocentrum Gminne Infocentrum Regionalne

5 Rola Infocentrum Regionalnego - Pomoc jednostkom gminnym - Po przez wspólne działanie w różnych dziedzinach życia - Nadzór nad działalnością witryny internetowej wszystkich Infocentrów - Składnia wniosków o Fundusze z programów pomocowych EU i krajowych Fundacji, wyszukiwanie programów pomocowych

6 Proponowane usługi przez GCI Rodzaje świadczonych usług przez Infocentrum Gminne jest dostosowany do lokalnych potrzeb. Mogą to być usługi typu: Udzielanie informacji (w zależności od potrzeb klienta, czy będzie to przedsiębiorca, bezrobotny, student, uczeń, emeryt, organizacja pozarządowa, itd.) Korzystanie z dostępu do Internetu Udzielanie informacji dotyczących towarów i usług Promocja firm, zamieszczanie reklam w Internecie Upowszechnianie i rozszerzanie sieci ośrodków informatycznych na inne Gminny (Przy wykorzystaniu G.O.P.S.-ów) Tworzenie Wiejskich punktów informacyjnych, jako elementy sieci informacyjnej Gminnego Centrum (Szkoły, Sołtysi) Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży i absolwentów szkół średnich poprzez przeprowadzenie, w rozbudowanym w tym celu Infocentrum, cyklu szkoleń dla absolwentów, uczniów ostatnich roczników, oraz nauczycieli szkół zawodowych z tematów:

7 Nauczanie przedsiębiorczości Poruszanie się na rynku pracy Internet i jego przydatność w poszukiwaniu pracy Zbieranie i udostępnianie, poprzez zorganizowaną własna sieć, za pośrednictwem Internetu, aktualności czyli bieżących informacji (o nowych projektach, regulacjach prawnych, szkoleniach itp.) które mogą być przydatne dla aktywnych osób i organizacji wiejskich Utworzenie w Internecie Wiejskiej witryny internetowej dla społeczności wiejskiej Skanowanie, kserowanie, pisanie podań do Urzędów i instytucji, przepisywanie prac dyplomowych, wypełnianie PIT- ów, dokumentów ZUS-u (odpłatnie!) Prowadzenie kawiarenki internetowej Inne usługi w zależności od potrzeb Proponowane usługi przez GCI c.d.

8 Część usług Infocentrum będzie świadczona bezpłatnie, gdyż mają one służyć rozwojowi gminy, zwalczaniu bezrobocia lokalnego, udzielaniu informacji, pomoc w załatwianiu spraw relacji obywatel – urząd itd.

9 Funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji może przyczynić się do: Wewnętrznej integracji środowiska wiejskiego oraz integracji środowiska wiejskiego z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem z krajem i światem Edukacji dzieci i młodzieży Promocji turystycznej terenów wiejskich (rozwój agroturystyki) Powstawania małych firm, co w efekcie może spowodować spadek stopy bezrobocia Zdobycia nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców Promocji gminy i działających na jej terenie firm Podnoszenia kwalifikacji Łatwiejszego dostępu do najnowszej techniki oraz możliwości wykonywania telepracy Rozszerzenia horyzontów myślowych lokalnej społeczności

10 Integracja Środowiska Wspólna wizja gminy Integracja różnych środowisk lokalnych Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju gminy Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby Wzmocnienie lokalnych firm i środowiska gospodarczego Wspólna analiza sytuacji gospodarczej gminy zarówno pod względem problemów, jak również jej potrzeb, zasobów i szans do wykorzystania Aktywizacja przedsiębiorców, samorządowców, liderów instytucji i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodzieży

11 Środki zapobiegawcze bezrobociu Inwestycje w oświatę Rozwój rolnictwa (zdrowa żywność) Inwestycja w agroturystykę Wykorzystanie położenia geograficznego Dziedzictwo kulturowe Przyciągniecie obcego kapitału: banki, firmy Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Korzystanie z funduszy strukturalnych Zlikwidowanie WYCIEKÓW (ludzie, kadra, kasa, zakupy poza terenem, podatki)

12 Klient GCI BEZROBOTNY PRZEDSIĘBIORCA UCZEŃ, STUDENT OSOBA PRYWATNA GMINA

13 Oferta skierowana do ucznia, studenta opisy zawodów testy psychologiczne informacje z rynku pracy specjalne zeszyty ćwiczeń multimedialne programy komputerowe treningi, szkolenia, kursy umiejętności narzędzia i metody do planowania kariery informacje o możliwych ścieżkach kształcenia Wyszukanie informacji nt. szkół, uczelni;

14 Oferta skierowana do ucznia, studenta c.d. możliwości edukacji poprzez internet (korzystanie z literatury, encyklopedii, słowników itd.); udostępniania programów komputerowych: Edukacyjnych -np. do nauki języków obcych, przedmiotowych, itd. lekcje obsługi sprzętu komputerowego, skanera, ksero, fax-u, nauka korzystania z internetu, obsługa poczty elektronicznej, szukanie potrzebnych informacji w internecie

15 Oferta skierowana do Przedsiębiorcy Wyszukiwanie informacji nt. organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych, itd.; Udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą: Wyszukiwanie adresów firm; Wyszukiwanie towarów, wyrobów i usług; Wyszukiwanie kontrahentów i kooperantów, rynków zbytu; Udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta np: Linie kredytowe, banki, oprocentowania, kursy walut; Adresów urzędów - co, jak i w którym urzędzie można załatwić np. gdzie i kiedy można wymienić dowód, paszport, prawo jazdy itd.; Obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów).

16 Oferta skierowana do Przedsiębiorcy c.d. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą: Przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności Udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać Nr NIP, Regon itd. Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i Ustaw (dostępnych w internecie). Pomoc przy wypełnianiu Raportów i deklaracji do ZUS-u oraz przesyłaniu ich przez Internet.

17 Oferta skierowana do Bezrobotnego Szukanie ofert pracy w serwisach internetowych; Udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji; Wyszukiwanie ofert dla Telepracowników; Pomoc w przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd. Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów DTP oraz poczty elektronicznej i technik sieciowych. Kursy Aktywnego poszukiwania pracy", ABC małej przedsiębiorczości", Prowadzenie strony internetowej dla bezrobotnych, tzw. Kiosku z Pracą

18 Poradnictwo zawodowe Materiały promocyjne Gminy Zbuczyn Oferty pracy i informacje o szkoleniach Bezpłatną pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy w Internecie oraz możliwość przeglądania poczty w celu poszukiwania pracy. Bezpłatną pomoc w napisaniu dobrego CV i listu motywacyjnego Możliwość napisania i wydrukowania pisma Bezpłatny możliwość skorzystania z komputera i Internetu dla osób piszących prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Bezpłatną możliwość przeglądania witryn internetowych dla turystów poszukujących informacji turystycznych i adresowych. Ponadto oferujemy: -usługi kserograficzne -drukowanie z nośników danych -skanowanie -archiwizacja danych na CD -wysyłanie fax-ów OFERUJEMY:

19 Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie Opracował: Marcin Lawędziak Marcin Lawędziak


Pobierz ppt "Gminne Centrum Informacji w Zbuczynie. Sfinansowane w ramach projektu Pierwsza Praca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google