Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Projektu Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Projektu Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Założenia Projektu

3 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie/Poddziałanie 7.2.1. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie/Poddziałanie 7.2.1. 3

4 Etapy realizacji projektu Badania jakościowe z pracownikami PUP, OPS i NGO działającymi na polu wykluczenia społecznego (próba 30 wywiadów) Badania jakościowe z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (próba 50) Badania ilościowe wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (próba 3005) Organizacja warsztatów Upowszechnianie wyników badań 4

5 Definicja operacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 5

6 6

7 I.Bezrobocie w województwie śląskim na tle sytuacji ogólnopolskiej – analiza źródeł wtórnych

8 8

9 9

10 10

11 II. Charakterystyka społeczno- demograficzna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Zazwyczaj kobiety są te dominujące, które idą do opieki społecznej, bo biorą dzieci i one stają się tą cyganką. A wtedy mężczyzna jest jeszcze wolniejszy – albo idzie na czarno, albo się staje aktywny tutaj (…) Inni jak uciekają od oficjalnych czy publicznych metod szukania pracy, idą na czarno. Wtedy staje się tym, który tutaj się u nas mało pokazuje, i tylko przychodzi na czas zgłoszenia się i wtedy jest aktywny o 7 rano. A ta kobieta wtedy na zewnątrz pokazuje się, że jest aktywna, chodzi do opieki społecznej, pokazuje, że mąż nie pracuje i próbują tak balansować, żebyśmy im pracy nie dali. [IDI: Instytucje] 21

22 III. Doświadczenie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 IV. K walifikacje zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 V. Aspiracje edukacyjne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

40 40

41 41

42 42

43 Opór ze strony tych osób jest ogromny. I to jest naprawdę trudna praca, która wymaga od doradcy zawodowego niezrażania się, bo przychodzi doradca na spotkanie z osobami długotrwale bezrobotnymi i w większości napotyka na taką niechęć: Po co znowu mnie tutaj wezwali? To jest i tak bez sensu. Więc wszyscy zwykle siedzą z założonymi rękami i nie jest to taka miła grupa, gdy się prowadzi te spotkania. [IDI: Instytucje] 43

44 Osoby bezrobotne nie mają czasu na przekwalifikowanie się. Nie mają czasu, bo pewnie gdzieś wykonują pracę, o tym wiedzą wszyscy i z tego wszyscy sobie zdają sprawę (...). Jeżeli ktoś chce dorobić nieoficjalnie, to wtedy mu koliduje taki udział w szkoleniu. [IDI: Instytucje] 44

45 Obiektywne – zewnętrznePsychologiczne – wewnętrzne Brak szans na znalezienie pracy po ukończonym szkoleniu Brak powiązania szkoleń z praktycznymi doświadczeniami Niska jakość szkoleń Niedostosowanie tematyki szkoleniowej do potrzeb pracodawców Niedopasowanie kursów do możliwości i zainteresowań bezrobotnych Brak motywacji do zmiany Niechęć do podejmowania wysiłku Obawy i strach przed niepowodzeniem Przekonanie o nieodpowiednim wieku Brak umiejętności uczenia się Bariery w podejmowaniu szkoleń i przyczyny niskich aspiracji edukacyjnych 45

46 Obiektywne – zewnętrznePsychologiczne – wewnętrzne Niewystarczająca liczba bezpłatnych szkoleń Brak informacji na temat możliwości szkolenia Brak środków finansowych na szkolenia Skrajne ubóstwo Problemy z dojazdem Choroba Brak czasu – praca na czarno Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi i członkami rodziny Brak miejsc w żłobkach i przedszkolach Brak wiary w zmianę swojej sytuacji zawodowej poprzez szkolenie Przekonanie o wystarczających kwalifikacjach zawodowych 46

47 VI. Postrzegane bariery w znalezieniu zatrudnienia i aktywność w poszukiwaniu pracy

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Z naszych doświadczeń, (…) te osoby nie szukają zatrudnienia, bo koniunktura na rynku była ostatnio tak świetna, że wszystkie osoby, które by chciały pracować na pewno by ją podjęły. Rejestry są pełne osób rejestrowanych ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast pracują na czarno... i doskonale się im żyje z pomocy społecznej. [IDI: Instytucje] 55

56 VII. Instrumenty aktywizacji społeczno- zawodowej a potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

57 57

58 58

59 59

60 60

61 BarieryRekomendacje Brak wiedzy wśród przedstawicieli władz, administracji i potencjalnych beneficjentów Organizowanie szkoleń, konferencji i działań promocyjnych Stworzenie ośrodka wsparcia dla osób zainteresowanych tworzeniem spółdzielni socjalnych Niewłaściwe przygotowanie potencjalnych beneficjentów brak wiedzy i doświadczenia biznesowego postawy roszczeniowe brak predyspozycji psychicznych Stworzenie spółdzielni symulacyjnych Opracowanie co najmniej rocznego programu wdrażania potencjalnych spółdzielców Zapewnienie instytucji parasolowej i/lub lidera wspierającego z zewnątrz Problemy spółdzielni socjalnych i ich możliwe rozwiązania wskazane przez pracowników sektora pomocy 61

62 BarieryRekomendacje Wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnych Uproszczenie przepisów prawnych Problemy z rozliczeniami księgowymi Zapewnienie zewnętrznej obsługi księgowej w ośrodku wsparcia Problemy z finansowaniem Udzielanie preferencyjnych kredytów i pożyczek Brak odpowiedniej liczby zleceń Preferowanie spółdzielni przy zamówieniach administracji Brak zaufanych współpracowników Rozważny dobór członków spółdzielni pod kątem kwalifikacji, doświadczenia potrzebnego w wybranej branży i motywacji do pracy Problemy z pomysłem na działalność gospodarczą 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67


Pobierz ppt "Założenia Projektu Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google