Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości Mielec, 6.12.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości Mielec, 6.12.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości Mielec, 6.12.2012r.

2 ARR MARR S.A instytucja z misją Głównym celem ARR MARR S.A jest inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego województwa podkarpackiego poprzez integrację ludzi i instytucji na rzecz tych działań. Akt założycielski Agencji i umowę spółki akcyjnej podpisano w dniu 16.12.1991r. Kapitał założycielski spółki wynosił 377 000,00 PLN: wkład finansowy 240 000,00 PLN aport rzeczowy - budynek, siedziba Agencji 137 000,00 PLN Obecnie wartość kapitału zakładowego wynosi 22 056 000,00PLN Suma bilansowa ponad 100 milionów złotych Główni akcjonariusze : Gmina Miejska Mielec i ARP SA w W-wie ponad 99,8% Oraz Starostwo Powiatowe w Mielcu i Gminy: wiejska Mielec, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa i NSZZ SOLIDARNOŚĆ

3 ARR MARR S.A INSTYTUCJA Z MISJĄ… Główne zadania Agencji koncentrują się na: świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych – udzielanie pożyczek dla MŚP i osób podejmujących działalność gospodarczą (w tym dla osób bezrobotnych) oraz dotacji współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi jst w zakresie opracowywania strategii rozwoju, w tym pozyskiwania środków na rozwój, udostępnianiu mikro, małym i średnim firmom powierzchni produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w przeszłości w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR, a obecnie Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1 i IN-TECH 2 prowadzeniu Lokalnego Punktu Konsultacyjnego oraz Punktu Kontaktowego promocji firm oraz inicjatyw regionu poprzez organizację targów, wystaw i festiwali wspieraniu rozwoju lokalnego handlu wspólnie z Mieleckim Towarzystwem Kupieckim - obsługa organizacyjno – finansowa akcji BONY – MARR, zarządzaniu infrastrukturą techniczno-przemysłową na potrzeby inwestorów w Mieleckim Parku Przemysłowym na podstawie umowy z Gminą Miejską Mielec, Kierowaniu do pracy w rolnictwie i turystyce na wyspie Jersey we współpracy z Jersey Farmers Union od 1999 roku

4 Dlaczego efektywnie wspieramy rozwój przedsiębiorczości? 1.Project Design Thinking – zawsze myślenie projektowe – planujemy cele, działania, budżet, wskaźniki, partnerów, grupy docelowe itp. Etapujemy zadania, bo wtedy łatwiej jest pozyskać finansowanie na ich realizację. Są spójne z lokalną strategią rozwoju gospodarczego czy planami rozwoju przedsiębiorczości. Dla realizacji zadań tworzymy budżety zadaniowe zabezpieczając dla ich realizację wsparcie i akceptację lokalnych liderów 2.Co-working – łączymy ludzi z ich pomysłami na wspólnej powierzchni w Parku czy Inkubatorze. Jest wiele zawodów z branż kreatywnych, które nie wymagają stałego funkcjonowania biura. Oferta dla ludzi z wiedzą – freelancerów zabezpieczając im tzw formułę inkubatora bez ścian. IOB łączy specjalistów od informacji, szkoleń, doradztwa aby powstały warunki do burzy mózgów i wypracowywania nowych pomysłów. 3.Creating Shared Value – tworzenie wspólnej wartości to wg M. Portera brak sprzeczności pomiędzy celami firmy i dobrem społecznym – Przedsiębiorco, zarabiaj w dobrej, relatywnie taniej w stosunku do jakości infrastrukturze (Park Przemysłowy, Inkubator, Centrum Wiedzy itp.) uruchomionej z udziałem środków publicznych ale jednocześnie twórz wartość społeczną dając atrakcyjne miejsca pracy dla ludzi z wiedzą – takie mamy przesłanie dla beneficjentów

5 4. Better City – Better Life –miasta to bieguny wzrostu zgodnie z ideą w lepszej jakości mieście są warunki dla wyższej jakości życia. Miasta są centrami rozwoju gospodarczego, w których wg szacunków w 2030 roku będzie żyło nawet do 80% populacji. Wzmacniamy swoją pozycję konkurencyjną budując stabilne zaplecze dla świadczenia usług dopasowanych do potrzeb firm, osób fizycznych i instytucji publicznych. Wdrażamy mechanizmy zarządzania zmianą, której zrozumienie/lub brak jest kluczowym czynnikiem sukcesu/lub porażki IOB 5. Triple Helix – Biznes – Samorząd – Nauka dla realizacji swojej idei potrzebują spoiwa, jakim jest III Sektor, a w szczególności doświadczone IOB świadczące profesjonalne usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe. 6. Gospodarka oparta na wiedzy. Koncentrujemy zasoby materialne i niematerialne i tworzymy warunki dla rozwoju innowacyjnych ludzi i firm zapewniając im profesjonalne otoczenie dla działalności gospodarczej (pożyczki, informację, szkolenia, doradztwo, odpowiednią powierzchnię produkcyjno-usługową, usługi badawczo-rozwojowe itp.),

6 7.Utrzymujemy System Zarządzania Jakością ISO 9001. Rynek usług wymaga powtarzalności ich świadczenia a to zapewnia tylko ich niezależne audytowanie na zgodność z normami. 8.Nie działamy dla zysku! Misji pro publico bono nie wykorzystujemy do działań komercyjnych! Wygenerowane środki finansowe inwestujemy w podwyższanie jakości infrastruktury i systemu obsługi przedsiębiorców 9.Analizujemy cyklicznie rynek pracy i odpowiadamy na jego potrzeby zaplanowanymi usługami stymulującymi rozwój kapitału społecznego. 10. Efekt synergii czyli zwielokrotnienia uzyskiwanych korzyści poprzez kooperację i współdziałanie osób i instytucji wyznaczonych przez lokalnych liderów unikając wpadnięcia w syndrom Apolla czyli tzw synergii ujemnej. JAKIE SĄ EFEKTY?!

7 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR Instytucja z misją świadczenia usług dla MSP tj: USŁUGI INFORMACYJNE(4000 klientów) USŁUGI DORADCZE(1000 klientów) USŁUGI SZKOLENIOWE(3000 uczestników) USŁUGI FINANSOWE/POŻYCZKI( Kapitał Funduszu Pożyczkowego ponad 29 mln złotych, pożyczki do 400 000 złotych) DOTACJE(ponad 2000 MSP) ONE STOP SHOP Mielecki Park Przemysłowy 107 ha (20 inwestorów) Koordynator Klastra Green Cars – prototyp samochodu elektrycznego Inkubator Technologiczny In-Tech 1 i In-TECH 2

8 IN TECH 1

9 IN – TECH 2

10 HALA C

11 Hala na lotnisku

12 Siedziba ARR MARR S.A.

13 Dziękuję za uwagę. Ireneusz Drzewiecki Wiceprezes ARR MARR S.A ul. Chopina 18,39-300 Mielec tel. 17 773 82 56; 797 600 310 e-mail: marr@marr.com.plmarr@marr.com.pl ireneusz_drzewiecki@marr.com.pl www.marr.com.pl


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A w Mielcu Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości Mielec, 6.12.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google