Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce. a. Rada Ministrów – prowadzi bieżącą politykę państwa; Prezydent – szczegółowe uprawnienia w dziedzinie stosunków zagranicznych, bezpieczeństwa państwa oraz obronności.

2 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Stanowisko prezydenta od 1922 r. (wybierany przez Zgromadzenie Narodowe); W PRL (konstytucja z 1952 r. zniesiono instytucję prezydenta a w zamian wprowadzono Radę Państwa; 7 kwietnia 1989 – przywrócenie instytucji prezydenta; Od 1990 prezydent wybierany w wyborach powszechnych; Polscy prezydenci.

3 3. Warunki, które musi spełnić kandydat:
obywatelstwo polskie; ukończone 35 lat; pełnia praw wyborczych do sejmu; prawdziwe oświadczenie lustracyjne; podpisy 100 tys. obywateli.

4 4. Wybory prezydenckie. powszechne; równe; bezpośrednie; tajne; większościowe; zarządza marszałek sejmu; decyduje większość bezwzględna – jeżeli jej brak to druga tura po 2 tygodniach (uczestniczy dwóch kandydatów z najwyższym poparciem) ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy.

5 Kadencja. rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi;
kończy po 5 latach lub wcześniej w razie: śmierci, zrzeczenia się prezydentury, uznania trwałej niezdolności do sprawowania urzędu przez Zgromadzenie Narodowe, złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. jeżeli prezydent przejściowo nie może pełnić urzędu to zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który przejmuje tymczasowo jego obowiązki (nie wszystkie) – w Polsce nie ma wiceprezydenta.

6 Odpowiedzialność prezydenta.
Brak odpowiedzialności politycznej; Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu: Za naruszenie konstytucji, Stawia w stan oskarżenia Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 na wniosek 140 parlamentarzystów.

7 7. Kompetencje prezydenta.


Pobierz ppt "Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google