Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce. a.Rada Ministrów – prowadzi bieżącą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce. a.Rada Ministrów – prowadzi bieżącą."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce. a.Rada Ministrów – prowadzi bieżącą politykę państwa; b.Prezydent – szczegółowe uprawnienia w dziedzinie stosunków zagranicznych, bezpieczeństwa państwa oraz obronności.

2 2.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. a.Stanowisko prezydenta od 1922 r. (wybierany przez Zgromadzenie Narodowe); b.W PRL (konstytucja z 1952 r. zniesiono instytucję prezydenta a w zamian wprowadzono Radę Państwa; c.7 kwietnia 1989 – przywrócenie instytucji prezydenta; d.Od 1990 prezydent wybierany w wyborach powszechnych; e.Polscy prezydenci.

3 3.Warunki, które musi spełnić kandydat: a.obywatelstwo polskie; b.ukończone 35 lat; c.pełnia praw wyborczych do sejmu; d.prawdziwe oświadczenie lustracyjne; e.podpisy 100 tys. obywateli.

4 4.Wybory prezydenckie. a.powszechne; b.równe; c.bezpośrednie; d.tajne; e.większościowe; f.zarządza marszałek sejmu; g.decyduje większość bezwzględna – jeżeli jej brak to druga tura po 2 tygodniach (uczestniczy dwóch kandydatów z najwyższym poparciem) h.ważność wyboru stwierdza Sąd Najwyższy.

5 5.Kadencja. a.rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi; b.kończy po 5 latach lub wcześniej w razie: -śmierci, -zrzeczenia się prezydentury, -uznania trwałej niezdolności do sprawowania urzędu przez Zgromadzenie Narodowe, -złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. c.jeżeli prezydent przejściowo nie może pełnić urzędu to zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który przejmuje tymczasowo jego obowiązki (nie wszystkie) – w Polsce nie ma wiceprezydenta.

6 6.Odpowiedzialność prezydenta. a.Brak odpowiedzialności politycznej; b.Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu: -Za naruszenie konstytucji, -Stawia w stan oskarżenia Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 na wniosek 140 parlamentarzystów.

7 7. Kompetencje prezydenta.


Pobierz ppt "Temat: Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Dualistyczny model władzy wykonawczej w Polsce. a.Rada Ministrów – prowadzi bieżącą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google