Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Genetyczne aspekty upośledzenia umysłowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Genetyczne aspekty upośledzenia umysłowego"— Zapis prezentacji:

1 Genetyczne aspekty upośledzenia umysłowego
Dorota Gieruszczak-Białek

2 Definicja Upośledzenie umysłowe to powstałe w wieku rozwojowym funkcjonowanie intelektualne poniżej przeciętnej z towarzyszącym obniżeniem zdolności przystosowania się

3 Epidemiologia 1-3 % w populacji 80-95% upośledzenie lekkie
Różnice w poszczególnych grupach wiekowych Status społeczno-ekonomiczny badanej populacji

4 Upośledzenie umysłowe konstytucjonalne , a upośledzenie umysłowe patologiczne

5 Upośledzenie umysłowe konstytucjonalne

6 Upośledzenie umysłowe konstytucjonalne
Lekkie - IQ>50 Brak zmian organicznych w OUN Uwarunkowane wieloczynnikowo Ujawnia się w wieku szkolnym Korelacja z poziomem inteligencji rodziców i ich poziomem psychospołecznym.

7 Upośledzenie umysłowe patologiczne
Znaczne, głębokie Określone zespoły chorobowe Często pojedynczy czynnik etiologiczny Ujawnia się w wieku niemowlęcym lub) Warunki środowiskowe i poziom inteligencji rodziców nie mają znaczenia

8 Upośledzenie umysłowe lekkie - etiologia
Czynniki konstytucjonalne Czynniki genetyczne Czynniki środowiskowe W % przypadków przyczyna upośledzenia umysłowego lekkiego pozostaje niewyjaśniona

9 Upośledzenie umysłowe lekkie – przyczyny genetyczne
Zespół kruchego chromosomu X Zespół Klinefeltera Stwardnienie guzowate Neurofibromatoza typ I

10 Upośledzenie umysłowe lekkie – przyczyny środowiskowe
Płodowy zespół alkoholowy Niedotlenienie okołoporodowe Zakażenia wewnątrzmaciczne Ciężkie niedożywienie Brak właściwej stymulacji rozwoju

11 Płodowy zespół alkoholowy

12 Płodowy zespół alkoholowy
Niedobór wzrostu i masy ciała Charakterystyczny fenotyp Uszkodzenie oun Ekspozycja na alkohol w czasie ciąży

13 Płodowy zespół alkoholowy

14 Upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie - etiologia
Aberracje chromosomowe- 65%(zespół Downa, aberracje innych chromosomów autosomalnych i chromosomów płciowych) Zespoły wad wrodzonych-15-20% Uszkodzenie oun powstałe w okresie płodowym i okołoporodowym Uszkodzenie oun-postnatalne

15 Upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie - etiologia
Choroby monogenowe-5% Wady rozwojowe oun( wady cewy nerwowej, małogłowie, wodogłowie) Zespoły będące wynikiem mikroaberracji chromosomowych W % przypadków udaje się ustalić etiologię

16 Wady rozwojowe oun - małogłowie

17 Wady rozwojowe oun – wady cewy nerwowej

18 Zespól kruchego chromosomu X
Fenotyp związany z mutacją w genie FMR 1(Xq27.3) Mutacja dynamiczna Zwielokrotnienie sekwencji trójnukleotydów CGG w 5’regionie pierwszego exonu genu FMR (Xq27.3) 6-54 powtórzeń -norma 43 – 200-premutacja (nosiciele premutacji-zdrowi) Wiele kobiet z pełną mutacją nie wykazuje cech upośledzenia umysłowego

19 Zespól kruchego chromosomu X

20 Zespól kruchego chromosomu X
Brak expresji genu-brak białka FMR1-nieprawidłowa produkcja białek odpowiedzialnych za procesy uczenia i zapamiętywania Badania molekularne potwierdzają diagnozę kliniczną Możliwa diagnostyka prenatalna

21 Zespól kruchego chromosomu X – cechy fenotypowe
Długa twarz Duże odstające uszy Duża żuchwa Duże jądra (po okresie dojrzewania)

22 Zespól kruchego chromosomu X

23

24 Zespól kruchego chromosomu X

25 Upośledzenie umysłowe sprzężone z chromosomem X
X-linked nonspecific mental retardation MRX Heterogenna grupa od MRX1 do MRX75 Występowanie u mężczyzn-0.15%

26 Zespoły będące wynikiem mikroaberracji chromosomowych
Aberracje subtelomerowe Rodzicielskie piętnowanie genomowe ( np.Prader-Willi syndrom, Angelman syndrom)

27 Zespoły będące wynikiem mikroaberracji chromosomowych
Badania z zastosowaniem techniki FISH z sondami specyficznymi dla regionów subtelomerowych wykazują submikroskopowe aberracje tego regionu niewykrywalne w analizie prążkowej 7 % w grupie dzieci głęboko upośledzonych, 0,5% w grupie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim Rodzinne występowanie tego typu aberracji

28 Objawy kliniczne Brak charakterystycznych cech fenotypowych, na podstwie których można rozpoznać upośledzenie umysłowe Opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych i nabywaniu umiejętności charakterystcznych dla poszczególnych okresów życia Współistnienie zaburzeń psychicznych Nieprawidłowe eeg

29 Diagnostyka Rola lekarza pierwszego kontaktu
Orientacyjny test rozwoju psychoruchowego dziecka (Denver Development Screening Test-30min) Dobór testu w zależności od wieku i TOWARZYSZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI!! Wszystkie skale mierzą iloraz inteligencji(IQ-inteligence quotient) Upośledzenie umysłowe-IQ więcej niż dwa odchylenia standardowe poniżej średniej

30 Diagnostyka IQ 52-67- lekkie IQ36-51- umiarkowane IQ 20-35 znaczne
IQ <20 głębokie

31 Diagnostyka Wywiad Badanie przedmiotowe Badania dodatkowe

32 Leczenie Brak możliwości leczenia przyczynowego Rehabilitacja Edukacja
Leczenie towarzyszących zaburzeń PORADNICTWO GENETYCZNE


Pobierz ppt "Genetyczne aspekty upośledzenia umysłowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google