Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SYTUACJE KRYZYSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SYTUACJE KRYZYSOWE."— Zapis prezentacji:

1

2 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SYTUACJE KRYZYSOWE I ZAGROŻENIA ŻYCIA W PSYCHIATRII Specjalizacja Psychiatryczna

3 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Sytuacje kryzysowe w psychiatrii o Tendencje samobójcze o Zachowania autodestrukcyjne. o Samookaleczenie o Zaburzenia związane z jedzeniem (wymioty, powstrzymywanie) o Szkodliwe używanie narkotyków i alkoholu o Liczne, krótkotrwałe kontakty seksualne o Zachowanie niebezpieczne dla otoczenia o Chaotyczne (zdezorganizowane) zachowanie

4 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Przymus bezpośredni o Przymusu bezpośredni polega na zastosowaniu względem pacjenta z zaburzeniami psychicznymi środków przymusu. Ustawa dopuszcza stosowanie następujących środków przymusu: o przytrzymanie, o unieruchomienie, o izolacja, o przymusowe zastosowanie leków.

5 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Warunki stosowania przymusu o Zgodnie z ustawą przymus bezpośredni wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi można stosować tylko wtedy, gdy osoby te: o dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, o dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu innej osoby, o dopuszczają się zamachu przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, o w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, o zostały skierowane do szpitala psychiatrycznego i zachodzi konieczność ich przymusowego doprowadzenia.

6 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Formy pomocy psychologicznej o Edukacja o Różne formy treningów kompetencji społecznych, samoobsługi. o Psychoedukacja na temat objawów, rokowań, sposobów leczenia o Celem jest dostarczenie wiedzy pacjentowi lub rodzinie o Poradnictwo o Wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów, doradzanie, wskazywanie rozwiązań lub osób i instytucji, które pomagają. Celem jest rozwiązanie problemu. o Psychoterapia podtrzymująca o Różne formy terapii grupowej lub indywidualnej ukierunkowane na zapewnienie pacjentowi komfortu psychicznego i potencjału do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wsparcie leczenia farmakologicznego. Celem jest wzmocnienie. o Psychoterapia wglądowa o Wprowadzenie zmian w sposobie funkcjonowania pacjenta, czasem w jego osobowości oraz pogłębienie jego zrozumienia dla siebie i swoich zachowań. Celem jest zmiana. o Interwencja kryzysowa o Oddziaływanie ukierunkowane na minimalizowanie negatywnych skutków stresu o dużym natężeniu. Celem jest zatrzymanie rozwoju zaburzeń lękowych. o Pod tym określeniem czasami rozumie się też poradnictwo ukierunkowane na pomoc osobie doświadczającej przemocy fizycznej lub psychicznej lub interwencje w sytuacji zagrożenia życia pacjenta oraz życia i zdrowia osób w jego otoczeniu.

7 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Związek między zaburzeniami psychicznymi a samobójstwem Zaburzenie psychiczneUwagi DepresjaNajczęstsze rozpoznanie psychiatryczne (50-80% wszystkich dokonanych samobójstw), ryzyko samobójstwa w ciągu życia wynosi 15%, największe ryzyko w depresji z urojeniami SchizofreniaRyzyko samobójstwa w ciągu życia wynosi 10%, wysokie ryzyko: młody, inteligentny, bezrobotny mężczyzna, z dobrym wglądem i przebiegiem choroby z nawrotami Uzależnienie od alkoholuRyzyko samobójstwa w ciągu życia wynosi 3-4%, wysokie ryzyko: mężczyźni w starszym wieku, trudności zawodowe, społeczna izolacja, wcześniejsze próby samobójcze, często występuje jednocześnie depresja, duże ryzyko po odstawieniu alkoholu (alkohol jako antydepresant) Zaburzenia osobowości: antysocjalne i borderline Wysokie ryzyko: chwiejność nastroju, impulsywność, agresywność, używanie szkodliwe alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Zaburzenia organiczne (otępienie, majaczenie, padaczka, uraz głowy) 5% wszystkich dokonanych samobójstw Zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania Zwiększone ryzyko

8 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Samobójca Osoba starsza o Depresja o Przewlekła choroba lub niepełnosprawność o Samotność o Samobójstwo planowane Młodsza osoba o Borderline o Nadużywanie substancji psychoaktywnych o Wcześniejsze zachowania autodestrukcyjne o Samobójstwo impulsywne

9 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Rozmowa o samobójstwie (kwestionariusz E. Ringel'a, G. Sonneck'a i innych) o Czy myślał(a) o odebraniu sobie życia? o Od kiedy występują myśli samobójcze? o Czy rozmawiał(a) z kimś o swoich zamiarach? o Jak by odebrał(a) sobie życie? o Czy myśli o samobójstwie nawracają mimowolnie? o Czy wcześniejsze kontakty z ludźmi i zainteresowania uległy zawężeniu? o W jakich okolicznościach ma zamiar dokonać próby samobójczej? o W jakich okolicznościach dokonał(a) próby samobójczej? o Jakie są przyczyny bezpośrednie i pośrednie samobójstwa? o Czy to jest pierwsza próba samobójcza? Jeśli nie, to jak wyglądały poprzednie? o Co się działo w ostatnim tygodniu przed próbą samobójstwa? o Co się działo w ostatnim dniu, godzinach przed próbą samobójstwa? o Jak się czuł(a) po odzyskaniu przytomności? o Czy w rodzinie były śmierci samobójcze? Jeśli tak, to kto i kiedy? o Czy w chwili próby samobójczej był(a) pod wpływem środków zmieniających nastrój? o Czy było wcześniej leczenie psychiatryczne? Jeśli tak, to kiedy i z jakim rozpoznaniem? o Czy z obecnej perspektywy ponowił(a) by próbę samobójczą? o Czy w ostatnim okresie życia utracił(a) kogoś bliskiego? o Jakich strat doznał(a) w swoim życiu? Jak one wpłynęły na historię życia?

10 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Prawdopodobieństwo Samobójstwa o Mężczyźni o 19-34 lata o Rozwiedzeni, owdowiali, samotni o Bezrobotni lub emeryci o Niższe klasy społeczne o Mieszkające samotnie, społeczna izolacja o Zaburzenia psychiczne o Wcześniejsze samouszkodzenia o Uzależnienie od alkoholu o Przewlekła choroba lub niepełnosprawność o Przypadki samobójstw lub chorób psychicznych w rodzinie o Ostatnie niekorzystne wydarzenia życiowe (żałoba)

11 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zapobieganie Samobójstwu o Jeśli pacjent chce niemożliwe jest powstrzymanie go przed zamachem samobójczym… o Obserwacja o Rozmowa o samobójstwie (rozpoznanie czy jest to idea czy plan) o Kontrakt wg którego chory jest zobowiązany do zakomunikowania tendencji samobójczych (zewnętrzna kontrola gdy pacjent poczuje, że sam nie jest już w stanie się kontrolować) o Psychoedukacja rodziny

12 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Kontakt z pacjentem agresywny o Zadbaj, aby pacjent wiedział, co się z nim dzieje i poznał otaczające go osoby. o Zbliżaj się do pacjenta powoli, z kierunku, który nie wywoła u niego zaskoczenia lub poczucia zagrożenia. Jeśli to tylko możliwe, podchodź z przodu, a nie z tyłu czy z boku. o Zwracając się do pacjenta, stój w odległości nie mniejszej niż 2 metry, tj. bądź poza zasięgiem jego ręki. o Mów wolno, jasno i śmiało. Musisz mówić wystarczająco głośno, żeby być dobrze słyszalnym, ale nie możesz krzyczeć. o Warto przyjąć postawę bierną, nie zagrażającą. Chory powinien mieć czas na sformułowanie myśli, należy unikać przerywania jego wypowiedzi. o Trzymaj ręce w polu widzenia pacjenta i nie odwracaj się do niego plecami. o Przedstaw się w sposób łatwy do zrozumienia. Korzystne jest przywitanie pacjenta w sposób formalny, przy użyciu zwrotów grzecznościowych i tytułów. o Sprawdź, czy prawidłowo podajesz nazwisko pacjenta, tzn. czy wiesz, kim on jest. Od tego momentu rób wszystko co można, aby prawidłowo ocenić problemy, stan psychiczny i potrzeby pacjenta. Staraj się go nie niepokoić – nie prowokując i nie antagonizując. o Na ile to możliwe, dostosuj się do sposobu w jaki chce rozmawiać pacjent, zamiast narzucać mu swój plan rozmowy. o Staraj się rozluźnić pacjenta. o Używaj języka potocznego, nie zaś intelektualnego. o W czasie rozmowy z pacjentem, w jego obecności nie rób notatek. Jeżeli to możliwe, robienie notatek odłóż na później.

13 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Pacjent z zaburzeniami wtórnymi do zażywania substancji psychoaktywnych o Ostre zatrucie z majaczeniem o Zespół abstynencyjny (z majaczeniem) o Zespół Korsakowa (amnestyczny) o Encefalopatia Wernickiego

14 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Pacjent z zaburzeniami somatycznymi nieuzasadnionymi w opinii lekarza o Konwersja (zaburzenia dysocjacyjne) o Somatyzacja o Mechanizm obronny charakteryzujący się obecnością dolegliwości sugerujących obecność choroby somatycznej (pozapsychiatrycznej) przy równoczesnym braku innych przesłanek chorobowych w badaniach laboratoryjnych, obrazowych i badaniu fizykalnym. W rzeczywistości są one wyrazem zaburzeń układu autonomicznego związanego z nieuświadomionym lękiem i napięciem

15 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Zaburzenia odżywiania (zaburzenia jedzenia) o Jednostki chorobowe charakteryzujące się zaburzeniem łaknienia na podłożu psychicznym. o Anoreksja (Jadłowstręt psychiczny) o zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Największe zagrożenie zachorowaniem dotyczy wieku między 14. a 18. rokiem życia. o Bulimia o Bulimia (żarłoczność psychiczna; stgr. βουλ ῑ μια, łac. būlīmia nervosa) – zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne. Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne.

16 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Anoreksja ICD-10 o zmniejszenie masy ciała (albo brak przyrostu – u dzieci) prowadzące do osiągnięcia m.c. 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej dla wieku o zachowania mające na celu zmniejszenie m.c. poprzez unikanie "tuczącego" pożywienia o ocenianie siebie jako osoby otyłej oraz pojawienie się lęku przed przytyciem o zaburzenia endokrynne manifestujące się u kobiet zanikiem miesiączki a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji o zaburzenie nie spełnia kryteriów rozpoznania bulimii psychicznej

17 betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl Bulimia DSM-IV-TR o A. Nawracające epizody objadania się. Epizod objadania się charakteryzuje się oboma z następujących cech: o jedzenie w wyodrębnionym okresie (np. w ciągu dwóch godzin) takiej ilości pożywienia, która zdecydowanie przekracza to, co większość ludzi zjadłaby w podobnym czasie w podobnych okolicznościach; o poczucie braku kontroli nad jedzeniem w czasie takiego epizodu (np. poczucie, że nie można zaprzestać jedzenia lub zapanować na tym, ile się zjada). o B. Nawracające, nieodpowiednie zachowania kompensacyjne podejmowane w celu zapobieżenia przyrostowi masy ciała, takie jak: samoprowokowanie wymiotów, nadużywanie leków czyszczących, moczopędnych, wlewów przeczyszczających lub innych leków, głodowanie lub nadmierne ćwiczenia fizyczne. D. Samoocena pozostaje pod nadmiernym wpływem kształtu i masy ciała. E. Zakłócenie nie występuje wyłącznie podczas epizodów Jadłowstrętu psychicznego. Należy określić postać: o Postać z przeczyszczaniem: podczas obecnego epizodu Żarłoczności psychicznej osoba regularnie podejmuje prowokowanie przez siebie wymiotów lub nadużywanie leków czyszczących, moczopędnych albo wlewów przeczyszczających. o Postać bez przeczyszczania: podczas obecnego epizodu Żarłoczności psychicznej osoba regularnie wykonuje inne nieodpowiednie zachowania kompensacyjne, takie jak: głodowanie lub nadmierne ćwiczenia fizyczne, lecz nieregularnie podejmuje prowokowanie przez siebie wymiotów lub nadużywanie leków czyszczących, moczopędnych albo wlewów przeczyszczających.


Pobierz ppt "betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl_betkowski-psychoterapia.pl SYTUACJE KRYZYSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google