Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO Edmund Wach BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO Edmund Wach BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A."— Zapis prezentacji:

1 POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO Edmund Wach BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

2 CO TO JEST GRANULAT? GRANULAT DRZEWNY (z ang. pellet) jest to paliwo z przetworzonych odpadów drzewnych takich jak: trociny, wióry, zrębki, prasowane pod wysokim ciśnieniem. Granulat ma średnicę 6-25 mm i długość do kilku centymetrów. Paliwo to charakteryzuje się niska zawartością wilgoci (8-12%), popiołów (0,5%) i substancji szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartością opałową. Wartość opałowa drewna o wilgotności: 0%10 %15 %20%30%40%50 % 19,00 MJ/ kg 16,86 MJ/ kg 15,8 MJ/ kg 14,7 MJ/ kg 12,65 MJ/ kg 10,42 MJ/ kg 8,28 MJ/ kg

3 Ciepło spalania i wartość opałowa drewna W= m w /(m w +m s )

4 D LACZEGO GRANULAT DRZEWNY ? Rodzaje drewna opałowego: zrębki szczapy trociny wióry kora granulat Granulat jest: suchy jednorodny łatwy w transporcie, magazynowaniu dystrybucja w workach lub luzem ekologiczny (redukcja emisji CO2 o około 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym litrze oleju opałowego idealne paliwo do wykorzystania w instalacjach indywidualnych i systemach ciepłowniczych

5 Schemat kotła na granulat drzewny 1 Przyłącze do napełniania silosu z cysterny 2 Silos na granulat 3 Podajnik granulatu do palnika 4 Rura podajnika paliwa 5 Palnik na granulat 6 Komora spalania kotła 7 Komin

6

7 Dane techniczno ekonomiczne konwersji kotłów Moc kotłakW100030010025 Wytworzona energia GJ/r 60001800600100 Minimalna wielkość zbiorników m³m³ 2515101,7 Zużycie granulatu t/r 370111376,1 Koszty paliwa zł/r 129 50038 85012 9502 135 Oszczędności zł/r 129 50038 85012 9502 135 Koszty inwestycji zł 360 000120 00040 0008 000 Czas zwrotu SPBT lata 2,83,083,123,74

8 Charakterystyka technologii produkcji suszenie mielenie granulowanie odsiew drobnych frakcji pakowanie/ magazynowanie

9 SCHEMAT INSTALACJI DO PRODUKCJI GRANULATU

10 INSTALACJA DO PRODUKCJI GRANULATU c.d.

11 Porównanie norm dotyczących granulatu w Krajach Europejskich i Stanach Zjednoczonych

12 Propozycja normy europejskiej

13 Wskaźniki emisji

14 Typowe parametry urządzeń Suszarnia – 1 MW/ tonę odparowanej wody*h Młyn – 15 kW/ tonę mielonego materiału*h Granulator – 60 kW/ tonę granulatu*h

15 Zużycie energii w procesie produkcji Energochłonność: Trociny suche 80 ÷130 kWh/t – 1,5 ÷ 2,5 % en. el. 8 ÷ 13 % en. cieplnej Trociny mokre 10 ÷ 25 % Zrębki mokre 18 ÷ 35 %

16 Czynniki rozwoju rynku Udział biomasy w ogólnej ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w Unii Europejskiej wynosi około 64% a w wytwarzaniu energii elektrycznej około 86%. W Białej Księdze o rozwoju OŹE z 1997 r. zakłada się wzrost energii z biomasy z 1900 PJ w 1997 do 5600 PJ w 2010. Poszukuje się nowych technologii takich jak spalanie zrębków drzewnych, pyłu drzewnego, bel słomy współspalanie węgla i drewna, gazyfikacja pyrolityczna drewna, słomy zbóż i innych roślin. Produkcja granulatu drzewnego sprzyja rozwojowi wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, głównie ze względu na łatwość magazynowania, dystrybucji i automatyzacji spalania. Granulat drzewny stał się paliwem konkurencyjnym głównie dla oleju opałowego, węgla i koksu.

17 Produkcja i zużycie granulatu w wybranych krajach europejskich

18 Ceny oleju opałowego i granulatu drzewnego w krajach europejskich Euro/ kWh

19 Porównanie cen nośników energii w Polsce Cena [zł/t] Wartość opałowa [GJ/t] Cena jednostki energii [zł/GJ] Granulat3501819,5 Olej1 6004139,0 Węgiel4502816,0

20 Produkcja i zapotrzebowanie na granulat w Niemczech

21 Charakterystyka rynku granulatu Obecna sytuacja rynkowa może być scharakteryzowana w następujący sposób: granulat drzewny jest bardzo obiecującą opcją na rynku paliw odnawialnych, konsumenci wykazują duże zainteresowanie nowym paliwem, stopień rozwoju rynku granulatu zależy od cen innych paliw, polityki ekologicznej państwa i ludzkich zachowań.

22 Charakterystyka rynku granulatu c.d. Właściciele lasów i zakłady przetwórstwa są zainteresowani w osiągnięciu dużych zysków ze sprzedaży surowca. Wytwórcy granulatu chcą wytwarzać granulat z jak największym zyskiem Producenci i sprzedawcy granulatu chcą sprzedać jak największą ilość za możliwie stabilną cenę. Producenci i sprzedawcy granulatu chcą uniknąć rozbieżności pomiędzy podażą i popytem. Użytkownicy chcą mieć pewność dostaw granulatu po stabilnej i racjonalnej cenie. Użytkownicy oczekują niskich kosztów inwestycji w kotłownie. Producenci kotłów spalających granulat oczekują konkurencyjnych cen granulatu w stosunku do innych paliw i cen na swoje produkty pokrywających koszty wytwarzania. Dostawcy paliw kopalnych i kotłów na te paliwa boją się utraty rynków. Ekolodzy (organizacje i instytucje proekologiczne, samorządy, politycy) są zainteresowani rozwojem OŹE poprzez rozwój rynku granulatu.

23 Wnioski Rozwój rynku granulatu przyczynia się do większego wykorzystania biomasy stałej w ogrzewnictwie, a tym samym wzrostu udziału OŹE w ogólnym bilansie energii. Następuje ciągły postęp w technologii produkcji i wykorzystania granulatu oraz poprawia się jego jakość. Umiędzynarodowienie rynku granulatu sprzyja jego stabilizacji i czyni go bardziej odpornym na wahania koniunktury w poszczególnych krajach. Polska może skorzystać na handlu granulatem i wnieść swój wkład do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Pobierz ppt "POLSKI RYNEK PELET NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO Edmund Wach BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google