Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Kształtowanie się systemów totalitarnych we Włoszech i Niemczech. 1.Sytuacja Włoch po wojnie światowej. a.Brak obiecanych przez ententę zdobyczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Kształtowanie się systemów totalitarnych we Włoszech i Niemczech. 1.Sytuacja Włoch po wojnie światowej. a.Brak obiecanych przez ententę zdobyczy."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Kształtowanie się systemów totalitarnych we Włoszech i Niemczech. 1.Sytuacja Włoch po wojnie światowej. a.Brak obiecanych przez ententę zdobyczy terytorialnych/Smyrna, Rijeka i Albania/; b.Zniszczenia wojenne i kryzys gospodarczy; c.600 tys. Zabitych; d.Zadłużenie w Wielkiej Brytanii i USA; e.Inflacja, zubożenie i bezrobocie; f.Kryzys polityczny /brak większości rządowej/; g.Strajki i rewolucja robotnicza.

2 2.Powstanie partii faszystowskiej. a.marzec 1919 – Fasci di Combattimento /Związek Kombatantów/ - Benito Mussolini; b.Partia Narodowo-Faszystowska – 1921 – kult wodza; c.„czarne koszule” – milicja faszystowska w formie bojówek; d.hasła Mussoliniego: -likwidacja partii komunistycznej, -ograniczenie roli związków zawodowych, -ekspansja terytorialna; e.poparcie kapitalistów dla Mussoliniego; f.walki uliczne z komunistami.

3 3.Przejęcie władzy przez Mussoliniego. a.październik 1922 – marsz czarnych koszul na Rzym; b.Wiktor Emanuel III powołuje Mussoliniego na premiera – rząd faszystów i liberałów; c.większościowa ordynacja wyborcza i 2/3 miejsc w parlamencie w wyborach 1924; d.zmiany ustrojowe; -zamknięcie prasy opozycyjnej, -zniesiono niezawisłość sądów, -delegalizacja partii politycznych poza faszystowską, -delegalizacja związków zawodowych – w ich miejsce korporacje branżowe pracodawców i pracowników, -Mussolini przyjął tytuł Duce/wódz/,

4 e.działania faszystów: -przymus pracy, -obozy koncentracyjne – Wyspy Liparyjskie, -prace interwencyjne dla zagospodarowania kraju, -rozwój przemysłu /zbrojenia/, f.pakty laterańskie z papiestwem: -powołanie do życia państwa Watykan z nieograniczoną władzą papieża, -umowa finansowa – odszkodowania za majątek przejęty w XIX wieku, -konkordat.

5 4.Republika Weimarska w latach dwudziestych. a.niezadowolenie z traktatu wersalskiego /hańbiący/, b.kryzys gospodarczy 1919-1924 - reparacje wojenne, wydłużenie czasu pracy, ograniczenie zarobków, zwolnienia urzędników – strajki i popularność komunistów i faszystów; c.powstanie komunistyczne w Hamburgu – 1923; d.pucz monachijski – aresztowanie Adolfa Hitlera i delegalizacja NSDAP - 1923; e.pożyczka stabilizacyjna od USA /1924/ i odroczenie spłaty części reparacji wojennych i powołanie Banku Rzeszy; f.ożywienie gospodarcze, denominacja, ograniczenie inflacji i ustabilizowanie marki; g.Poparcie dla konserwatystów i wybór na prezydenta Paula von Hindenburga – 1925 r.

6 5.Odrodzenie NSDAP. a.Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników 1920; b.powstała z przekształcenia Niemieckiej Partii Robotniczej; c.hasła powrotu silnej władzy i nacjonalizm; d.1923 – Adolf Hitler przewodniczącym NSDAP; -walka z „dyktatem wersalskim”, -powrót „wielkich Niemiec”, -winni kryzysu to Żydzi i komuniści, -kontrola państwa nad koncernami i militaryzacja przemysłu, e.Tworzenie oddziałów szturmowych (Sturmabteilungen)-SA; f.Delegalizacja po puczu monachijskim, Hitler 5 lat więzienia; g.Przedterminowe zwolnienie /1924/ i odbudowa NSDAP; h.7 % w wyborach do Reichstagu /1924/, w kolejnych porażka.

7 6.Przejęcie władzy przez Hitlera. a.kryzys gospodarczy1929, kryzys polityczny i popularność NSDAP w wyborach; b.styczeń 1933 – Hitler kanclerzem – rząd z konserwatystami; c.wniosek do prezydenta o rozwiązanie parlamentu i nowe wybory – na 5 marca 1933; d.luty 1933 pożar Reichstagu- o podpalenie oskarżono komunistów; e.stan wyjątkowy i aresztowania komunistów; f.zarządzenia „O ochronie narodu i państwa” i „Przeciwko zdradzie – ograniczenie wolności osobistej, cenzura, kontrola korespondencji, przeszukiwanie mieszkań.

8 7.Tworzenie podstaw państwa totalitarnego. a.ustawa „O uprawnieniach”- rząd otrzymuje prawa ustawodawcze; b.zniesienie konstytucji republikańskiej; c.połączenie urzędu kanclerza i prezydenta /1934/ - Führer; d.pełnię władzy Hitlera zatwierdzili Niemcy w referendum; e.proklamowanie III Rzeszy Niemieckiej – 15 marca 1933; f.delegalizacja lub samorozwiązanie partii i związków zawodowych; g.obozy koncentracyjne dla przeciwników politycznych; h.noc długich noży/1934/ - czystki w SA – śmierć Ernsta Röhma; i.powołanie tajnej Policji Państwowej (Gestapo); j.Ustawy norymberskie/1935/ zakaz związków Niemców z Żydami; k.Szykany wobec Żydów – noc kryształowa /1938/ niszczenie synagog, kirkutów, sklepów; l.Remilitaryzacja Rzeszy – lotnictwo, marynarka wojenna, powszechna służba wojskowa/1935/, przemysł zbrojeniowy.

9 8.Stosunek państw europejskich do polityki Hitlera. a.Francja i Wielka Brytania odrzuciły pomysł paktu czterech zgłoszony przez Mussoliniego/1933/; b.Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów, a Hitler ogłosił zaprzestanie wypłacania reparacji wojennych; c.Polityka appeasementu (uspokojenia)- Nevill Chamberlain: -Brak reakcji na łamanie traktatu wersalskiego, -Układ morski Niemiec i Wielkiej Brytanii/1935/, -Brak reakcji na remilitaryzację Nadrenii/1936/, d.Francja początkowo chciała aby Niemcy przestrzegały postanowień traktatu, ale pod wpływem kryzysu społecznego zrezygnowała i rozbudowywała linię Maginota.


Pobierz ppt "Temat: Kształtowanie się systemów totalitarnych we Włoszech i Niemczech. 1.Sytuacja Włoch po wojnie światowej. a.Brak obiecanych przez ententę zdobyczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google