Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr inż. Adam Koliński Ćwiczenia 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr inż. Adam Koliński Ćwiczenia 2."— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr inż. Adam Koliński adam.kolinski@wsl.com.pl Ćwiczenia 2

2 Przebieg zajęć 2 1. Wprowadzenie teoretyczne z zakresu projektowania procesów 2. Projektowanie procesów produkcyjnych i transportowych – analiza przypadków 3. Projektowanie procesów magazynowych i dystrybucyjnych – analiza przypadków 4. Zaliczenie Adam Koliński Projektowanie procesów

3 Literatura 3 1. Fertsch M. (red.), Logistyka produkcji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003 2. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007 3. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 4. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009 5. Kacperczyk R., Transport i Spedycja. Cz. 1 – Transport, Difin, Warszawa 2009 Adam Koliński Projektowanie procesów

4 Proces transportowy 4 Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, str. 11

5 Proces transportowy 5 Adam Koliński Projektowanie procesów Głównym założeniem planowania trasy transportowej jest uzyskanie możliwie jak najwyższego poziomu wykorzystania środków transportu, przy jak najkrótszej drodze, w jak najkrótszym czasie. Do głównych zasad oszczędności w planowaniu tras transportowych należą:  zwiększenie ładunku przewożonego w granicach ładowności pojazdu,  planowanie normalnych dni dostaw i unikanie dostaw doraźnych (awaryjnych),  zwiększenie czasu łącznego wykorzystania pojazdów do przewozów ładownych,  wydłużenie przebiegów ładownych w obie strony,  minimalizacja czasu postojów kierowców za-/wyładunku i opóźnień dostaw.

6 Zadanie 1 6 Adam Koliński Projektowanie procesów Przedsiębiorstwo dystrybucyjne podjęło decyzję dotyczącą wybudowania nowego magazynu. Geograficzna lokalizacja nowego magazynu została przedstawiona na rysunku.

7 Zadanie 1 7 Adam Koliński Projektowanie procesów Zadaniem Działu Controllingu jest zaplanowanie optymalnej trasy realizacji dostawy towaru od czterech producentów do magazynu, zakładając że przedsiębiorstwo dystrybucyjne dysponuje środkami transportu (środki transportu znajdują się u producentów) przedstawionymi w tabeli. Ładowność pojazdu [kg] Stawka transportowa [zł/km] 240003,00 140002,60 100002,50 80002,30 50002,00 20001,50 10001,50

8 Zadanie 1 8 Adam Koliński Projektowanie procesów Wariant 1 zakłada odrębne środki transportu dla każdego producenta.

9 Zadanie 1 9 Adam Koliński Projektowanie procesów Zadaniem Działu Controllingu jest zaplanowanie optymalnej trasy realizacji dostawy towaru od czterech producentów do magazynu, zakładając że przedsiębiorstwo dystrybucyjne dysponuje środkami transportu (środki transportu znajdują się u producentów) przedstawionymi w tabeli. Ładowność pojazdu [kg] Stawka transportowa [zł/km] 240003,00 140002,60 100002,50 80002,30 50002,00 20001,50 10001,50

10 Zadanie 1 10 Adam Koliński Projektowanie procesów Wariant 2 zakłada łączenie tras. Trasa A Producent 1 → Producent 2 → Producent 3 → Producent 4 → Magazyn Trasa B Producent 4 → Producent 3 → Producent 2 → Producent 1 → Magazyn

11 Zadanie 1 11 Adam Koliński Projektowanie procesów Wariant 2 – Trasa B.

12 Zadanie 1 12 Adam Koliński Projektowanie procesów Zadaniem Działu Controllingu jest zaplanowanie optymalnej trasy realizacji dostawy towaru od czterech producentów do magazynu, zakładając że przedsiębiorstwo dystrybucyjne dysponuje środkami transportu (środki transportu znajdują się u producentów) przedstawionymi w tabeli. Ładowność pojazdu [kg] Stawka transportowa [zł/km] 240003,00 140002,60 100002,50 80002,30 50002,00 20001,50 10001,50

13 Zadanie 2 13 Adam Koliński Projektowanie procesów Lista dziennych wysyłek z magazynu dystrybucyjnego (MD) obejmuje 5 odbiorców, których lokalizacja względem magazynu dystrybucyjnego przedstawia rysunek. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne dysponuje dwoma środkami transportu o maksymalnej ładowności 18t. Zarówno specyfika rozładunku przewożonego towaru, jak również stan techniczny pojazdów determinuje maksymalną dzienną długość trasy transportowej do 75km. Zadaniem Działu Controllingu jest zaplanowanie optymalnych tras transportowych oraz określenie planu załadunku, uwzględniając omówione ograniczenia.

14 Zadanie 2 14 Adam Koliński Projektowanie procesów Odbiorca 1 Ładunek: 4t Odbiorca 2 Ładunek: 7t Odbiorca 3 Ładunek: 4t Odbiorca 4 Ładunek: 6t Odbiorca 5 Ładunek: 8t 15 km 20 km 15 km 20 km 35 km 18 km 30 km 20 km25 km 35 km

15 Proces produkcyjny 15 Seria czynności wykonywanych na materiale w celu jego przetworzenia z surowca lub stanu półproduktu w stan pełniejszy i o większej wartości. Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

16 Rodzaje produkcji 16 produkcja ciągła (continuous production, continuous working) - organizacja produkcji, w której proces technologiczny jest realizowany nieprzerwanie (przez całą dobę i siedem dni w tygodniu), produkcja cykliczna (cyclic production) - organizacja produkcji, w której wyroby są wykonywane (wytwarzane) w określonym porządku, z zachowaniem stałego okresu (rytmu) między kolejnymi uruchomieniami lub zakończeniami serii tych samych wyrobów Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

17 Rodzaje produkcji 17 produkcja jednostkowa (job shop production, one-off production) - wytwarzanie niewielkich ilości wyrobów przy szerokim asortymencie, na indywidual-ne zamówienia klienta. Przepływ materiałów odbywa się w strukturze technologicznej. Zob. struktura technologiczna. produkcja liniowa (line production) - organizacja produkcji, przy której: – maszyny i inne środki produkcji ustawione są w takiej kolejności, w jakiej są używane; – wyroby przechodzą przez kolejne stanowiska i fazy wytwarzania bez przerw. Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

18 Rodzaje produkcji 18 produkcja masowa (mass production) - wytwarzanie wyrobów w dużych ilościach, umożliwia wykorzystanie specjalnych ma- szyn i urządzeń w produkcji i przemieszczaniu materiałów. Realizowana zwykle przy liniowej strukturze produkcyjnej. produkcja do magazynu (make to stock) - położenie punktu rozdziału wskazujące, że produkcja i montaż wyrobów finalnych odbywa się na podstawie prognozy zapotrzebowania, a sprzedaż realizowana jest z ma¬gazynu producenta Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

19 Rodzaje produkcji 19 produkcja nieciągła (intermittent production) - organizacja produkcji, w której kolejne wyroby są wytwarzane z przerwami, nie wyni-kającymi z normalnego rytmu pracy produkcja seryjna (batch-mass production) - organizacja produkcji, przy której wyroby wytwarzane są w seriach o zwykle stałej wielkości. Każda seria składa się z kilku odrębnych partii produkcyjnych produkcja sezonowa (seasonal production) - produkcja, która ze względów technicznych lub ekonomicznych jest związana z okreś¬lonym okresem Adam Koliński Projektowanie procesów Źródło: Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

20 Zadanie 3 20 Adam Koliński Projektowanie procesów Przygotować harmonogram produkcji poszczególnych wyrobów. Zakładając produkcję 10 sztuk każdego wyrobu 10 sztuk każdego wyrobu, kart technologicznych na podstawie kart technologicznych.

21 KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr inż. Adam Koliński adam.kolinski@wsl.com.pl Ćwiczenia 1


Pobierz ppt "KATEDRA INFORMACJI LOGISTYCZNEJ I INFORMATYKI PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr inż. Adam Koliński Ćwiczenia 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google