Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół HELLP – różnicowanie, postępowanie i rokowanie. J.Teliga-Czajkowska II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół HELLP – różnicowanie, postępowanie i rokowanie. J.Teliga-Czajkowska II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Zespół HELLP – różnicowanie, postępowanie i rokowanie. J.Teliga-Czajkowska II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie

2 Zespół HELLP - definicja  Hemolysis  Elevated liver enzymes  Low platelet count Weinstein 1982

3 Zespół HELLP - występowanie  0,2-0,3% kobiet ciężarnych  Początek choroby 27-37 tydzień (2/3) po porodzie (1/3) do 48 godzin

4 Choroby wątroby specyficzne dla ciąży i prawdopodobnie przez nią indukowane  Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych  Zespół HELLP  Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby  Pęknięcie wątroby  Stan przedrzucawkowy, rzucawka  Niepowściągliwe wymioty ciężarnych

5 Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych  1% kobiet w Polsce  Objawy  Świąd skóry 98%  Żółtaczka 20%  Zmiany biochemiczne w surowicy krwi   kwasów żółciowych   bilirubiny bezpośredniej   ALAT,  AspAT   fosfatazy zasadowej całkowitej   fosfatazy zasadowej termostabilnej

6 Etiopatogeneza  Dziedziczne nieprawidłowości metabolizmu estrogenów  Predyspozycje genetyczne – dziedziczenie autosomalne dominujące

7 Ostre położnicze stłuszczenie wątroby Częstotliwość 1:6000 – 1:20000 Częściej ciąża mnoga Częściej stan przedrzucawkowy – 41% Niedobór koenzymu 3-hydroksydehydrogenazy Genetyczna predyspozycja –31%

8 Ostre położnicze stłuszczenie wątroby, objawy  Nudności50%  Wymioty50%  Ból brzucha67%  Żółtaczka 100%  Nadciśnienie tętnicze 75%

9 Niedobór długołańcuchowego koenzymu 3hydroksydehydrogenazy  31% ciąż z ostrym położniczym stłuszczeniem wątroby  10% wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych  40% porodów przedwczesnych Tuni T., Ekholm E., Pinko H. Am J. Obstet Gynecol 1998, 178, 603-8

10 Ostre położnicze stłuszczenie wątroby, badania dodatkowe  Bilirubina  AlAT  AspAT  Leukocyty  Fosfataza zasadowa  Kwas moczowy  Kreatynina  Czas protrombinowy

11 Ostre położnicze stłuszczenie wątroby, badania dodatkowe  Glukoza  Triglicerydy  Albuminy  Fibrynogen  Płytki krwi  Antytrombina III

12 Ostre położnicze stłuszczenie wątroby ostraniewydolnośćnerekencefalopatiawodobrzusze

13 Porody przedwczesne Indukcje porodów przed 37 tyg Vigll De Gracia P. Int J. Gynecol. Obstet. 2001, 73, 215-20

14 Rozpoznanie biopsja wątroby ? Kurosaki M., Takagi M., Hosamura Y., wsp Inter med. 2000, 39, 1064-7 Stłuszczenie hepatocytów Pęcherzyki w cytoplazmie Powiększenie jąder bakterie

15 Leczenie  Ukończenie ciąży !  Albuminy  Osocze świeżo mrożone  Glukoza

16 HELLP - patofizjologia  skurcz naczyń? upośledzenie mechanizmów naprawczych naczyń ?  uszkodzenie śródbłonka  agregacja płytek  odkładanie się fibryny  niedokrwienie narządów

17 Zespół HELLP – objawy kliniczne  Ból w nadbrzuszu lub w prawym podżebrzu (86-90%)  Nudności i/lub wymioty (45-84%)  Bóle głowy (50%)  RR rozkurczowe > 110mmHg (67%)  Białkomocz patologiczny (85-96%)  Uogólnione obrzęki (55-67%) Weinstein 1985 AJOG 66;657-60 Sibai i wsp 1986 AJOG 155,501-9

18 HELLP - badania laboratoryjne  LDH  AlAT  AspAT  Bilirubina pośrednia i bezpośrednia  D-dimery, FDP, PT,PTT  BUN, kreatynina  CPK  PLT  Ht  Fb  haptoglobina

19 HELLP - klasyfikacja Mississippi 3 klasy: Małopłytkowość  1 klasa <=50tyś.  2 klasa >50tyś.<= 100 tyś.  3 klasa >100tyś.<= 150tyś. Dodatkowo  LDH>=600 IU/L  AspAT i/lub AlAT >= 40 IU/L Tennessee: Całkowity  <100tyś PLT  LDH>=600 IU/L  AspAT>=70 IU/L Niecałkowity  1 lub 2 kryteria

20 Zespół HELLP, powikłania Obrzęk płuc Niewydolność nerek Pęknięcie wątroby

21 Pęknięcie wątroby występuje 1:10000 porodów  Zespół HELLP  Stan przedrzucawkowy  Rzucawka  Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby  Ropień wątroby  Nowotwór wątroby

22 Pęknięcie wątroby  Przyczyna – nieznana  Najczęściej prawy płat wątroby Pęknięcie całkowite częściowe

23 Pęknięcie wątroby, objawy  Ból w prawym podżebrzu  Pogorszenie stanu ogólnego  Wstrząs  Niedokrwistość

24 Zespół HELLP  Śmiertelność matek do 24%  Śmiertelność okołoporodowa 30-40%

25 HELLP – czynniki rokownicze Laboratoryjne  PTL < 50tyś.  LDH > 1400 IU/L  AspAT > 150 tyś.  AlAT > 100 tyś.  Kw.mocz.> 7,8mg/dl  CPK > 200 IU/L  Kreatynina > 1,0mg/dl Kliniczne  Ból w nadbrzuszu  Nudności  Wymioty  Rzucawka  Ciężkie nadciśnienie  Odklejenie łożyska

26 Przyczyny zgonu matki  Niewydolność krążenia  Koagulopatia  Krwawienie do OUN  Pęknięcie wątroby  Niewydolność wielonarządowa Przyczyny zgonów okołoporodowych  Wcześniactwo  Wylewy do OUN  NEC

27 U kobiet, które przebyły zespół HELLP w kolejnych ciążach wzrasta  porodów przedwczesnych  hypotrofii płodu  stanu przedrzucawkowego Sibai B. M., Ramadan M. K., Chari R. S., wsp Am. J. Obstet. Gynecol 1995, 172, 125

28 HELLP - różnicowanie  mikroangiopatie zakrzepowe (TTP, HUS, anemia hemolityczna z mikroangiopatią w przebiegu sepsy lub polekowa)  DIC (AFLP, masywna utrata krwi, wstrząs septyczny)  kolagenozy (SLE)  pierwotna choroba nerek  inne

29 HELLP v AFLP HELLP wczesny:  PLT 50-150tyś.  LDH600-1400 IU/L  Bil/PT/PTT/Glu: N HELLP późny:  PTL < 50tyś.  LDH >1400 IU/L  Poś.bil/PT/PTT:wzrost AFLP wczesny:  PT/PTT: wzrost  PTL > 100tyś.  Bil/Kw.mocz:wzrost AFLP późny:  PTL < 100tyś.  PT/PTT: >>>>  Glu/Na: niskie

30 HELLP - postępowanie  wczesne rozpoznanie  ukończenie ciąży  leczenie

31 HELLP - leczenie  Kortykosterydy  Leki hipotensyjne  Terapia przeciwdrgawkowa  Podaż płynów  Preparaty krwi  Antybiotykoterapia  Inne: plazmafereza, PGI 2, heparyna, tlenek azotu, l-ornityna

32 Rokowanie po HELLP  Nieznane  Możliwe ponowne wystąpienie w kolejnej ciąży  OC i HTZ przeciwwskazane


Pobierz ppt "Zespół HELLP – różnicowanie, postępowanie i rokowanie. J.Teliga-Czajkowska II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google