Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKT n Produkt to suma korzyści dla nabywcy n Produktem jest wszystko, co można zaoferować konsumentom do konsumpcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKT n Produkt to suma korzyści dla nabywcy n Produktem jest wszystko, co można zaoferować konsumentom do konsumpcji."— Zapis prezentacji:

1 PRODUKT n Produkt to suma korzyści dla nabywcy n Produktem jest wszystko, co można zaoferować konsumentom do konsumpcji

2 Produkty w sensie marketingowym n Fizyczne n Usługi n Osoby n Miejsca n Organizacje n Idee

3 Rdzeń produktu Opakowanie Jakość Kształt Kolor Gwarancja Dostawa Kredyt Usługi Produkt rzeczywisty Produkt poszerzony STRUKTURA PRODUKTU

4 Klasyfikacja produktów KRYTERIUM TRWAŁOŚCI DOBRA NIETRWAŁE USŁUGI DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU

5 KLASYFIKACJA PRODUKTÓW KONSUMPCYJNEPRZEMYSŁOWE Wygodnego zakupu Wybieralne Specjalne Nie poszukiwane Materiały i części Dobra inwestycyjne Produkty zaopatrzeniowe i usługi

6 Produkt częstego zakupu Produkt wybieralny Produkt specjalny Produkt nieposzukiwany Niska Szeroka Wygodna lokalizacja miejsca zakupu Częste zakupy Krótki czas planowania Niewielki wysiłek Mało porównań Małe zaangażowanie Masowa, prowadzona głównie przez producenta Pasta do zębów Wyższa Selektywna mniejsza liczba punktów sprzedaży Rzadsze zakupy dłuższy czas planowania większy wysiłek porównywanie marek Reklama i sprzedaż osobista Prowadzone przez producenta i pośredników lodówka Wyłączna Produkt sprzedawany w jednym lub kilku punktach Wysoka Silne preferencje marki duża lojalność szczególny wysiłek niewielki zakres porównań mała wrażliwość na cenę Wąska Prowadzona przez producenta i pośredników Zegarek Rolex dobra luksusowe Mały stopień zauważalności produktu Niewielkie zainteresowanie zakupem Różne poziomy cen Różne sposoby dystrybucji Agresywna reklama i sprzedaż osobista prowadzona przez producenta i pośredników Suknie ślubne Cena Dystrybucja Promocja Zachowania nabywców Przykłady

7 Produkty przemysłowe... n Materiały i części - to produkty przemysłowe, które stają się elementami składowymi produktu nabywcy w wyniku ich przetworzenia lub jako autonomiczne składniki. Obejmują surowce oraz materiały przetworzone i części; n Dobra inwestycyjne - to produkty przemysłowe, które pomagają nabywcy w realizacji procesu produkcyjnego lub w prowadzeniu działalności. Należą do nich instalacje i oprzyrządowanie; n Produkty zaopatrzeniowe i usługi - to produkty przemysłowe, które nie stają się częścią produktu finalnego (materiały oraz usługi dla przedsiębiorstw)

8 FUNKCJE PRODUKTU PODSTAWOWE (obiektywne) DODATKOWE (subiektywne) Wygodne użytkowanie Łatwa obsługa Łatwa konserwacja Estetyka

9 CYKL ŻYCIA PRODUKTU Wielkość sprzedaży Czas WprowadzenieRozwójDojrzałośćSpadek

10 Niska Szybko rośnieNajwyższaSpada Wysokie PrzeciętneNiskie UjemneRosnąWysokieSpadają Wprowa- dzenie RozwójDojrzałośćSpadek Pionierzy Wcześni naśladowcy Wczesna większość MaruderzyNiewieluCoraz więcej Ustabilizowana liczba Spadająca liczba Koszty Zyski Klienci Sprzedaż Konkurenci

11 Wysoka (narzut na koszty) Tworzenie selektywnej dystrybucji Oferowanie podstawowego produktu Wprowa- dzenie Penetracja rynku Tworzenie intensywnej dystrybucji Rozszerzenie oferty produktu, gwarancje usługi Rozwój Tworzenie bardziej intensywnej dystrybucji Dorównująca lub niszcząca konkurencję Różnicowanie marek modeli Dojrzałość Eliminacja słabych produktów Obniżanie ceny Postępowanie selektywne - eliminacja nieren- townych punktów Spadek Cena Dystrybucja Budowa świadomości istnienia produktu wśród wcześnie akceptujących produkt Tworzenie świadomości i zainte- resowania na rynku masowym Nacisk na różnice między markami i korzyści Ograniczenie do poziomu niezbędnego do utrzymania lojalnych klientów Reklama Produkt Stosowanie silnej promocji sprzedaży w celu wypróbowania Zmniejszenie intensywności Wzrost w celu zachęcenia do zmiany marki Zmniejszenie do minimalnego poziomu Promocja sprzedaży

12 PROCES AKCEPTACJI NOWEGO PRODUKTU pionierzy wcześni naśladowcy wczesna większość późna większość konserwatyści 2,5%34,0% 16,0%13,5%

13 PRZYKŁADY CYKLI ŻYCIA PRODUKTU Recykl Cykl życia produktu poddawanego modyfikacjom Najlepszy cykl życia produktu Najgorszy cykl życia produktu

14 PROCES ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU n Opracowanie strategii nowego produktu n Generowanie idei n Selekcjonowanie idei n Rozwój i testowanie koncepcji n Opracowanie strategii marketingowej n Analiza przedsięwzięcia n Rozwój techniczny produktu n Testy rynkowe n Komercjalizacja

15 PROCES AKCEPTACJI NOWEGO PRODUKTU... n Świadomość - konsument staje się świadomy istnienia nowego produktu, lecz nie ma o nim informacji n Zainteresowanie - konsument poszukuje informacji na temat nowego produktu n Ocenianie - konsument rozważa, czy wypróbowanie nowego produktu ma sens n Próbowanie - konsument wypróbowuje nowy produkt na niewielką skalę, by móc go dokładniej ocenić n Akceptacja - konsument decyduje się na pełne i regularne użytkowanie produktu

16 Opakowanie Chroni to, co sprzedaje i sprzedaje to, co chroni

17 Funkcje opakowania Usprawnienie użycia produktu Zabezpieczanie produktu Usprawnianie sprzedaży Identyfikacja produktu Ochrona interesów konsumenta Różnicowanie Promocja Informacja

18 TENDENCJE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ... n minimalizacja n ekspozycja produktu poprzez opakowanie n wygoda użytkowania n recykling

19 PRZYCZYNY MINIMALIZACJI OPAKOWAŃ... n spadek liczebności gospodarstw domowych n wzrost znaczenia Internetu i poczty n wzrost znaczenia walorów jakościowych (świeżość) n spadek lojalności wobec produktu i marki n darmowe próbki n dokonywanie zakupów w drodze do i z pracy n łatwiejsze przenoszenie

20 RODZAJE ZNAKÓW NA OPAKOWANIU n ekologiczne n promocyjne n ostrzegawcze n informacyjne

21 13-pozycyjny kod kreskowy EAN Oznaczenie Numer kraju Numer producenta Numer produktu Cyfra kontrolna Przykład Polska Elbrewery CO Piwo jasne pełne, alk. 5,5%, puszka Cyfra kontrolna Kolejność cyfr 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 Numer EAN 5 9 0 0 000 0 6 9 9 3 1

22 KASY ELEKTRONICZNE I KODY KRESKOWE UMOŻLIWIAJĄ: n transakcje z wprowadzaniem danych o towarze czytnikiem kodów kreskowych i wydanie paragonu ilość, data, godzina, nazwisko kasjera); n bieżącą ewidencję ilościowo-wartościową stanu zapasów w sklepie; n edycję raportów dziennych i okresowych według grup towarowych, działów, towarów, transakcji, obrotów w czasie; n aktualizację asortymentu towaru w sklepie; n przyspieszenie obrotu towarowego; n oszczędności czasu pracy na inwentaryzację; n oszczędność siły roboczej przy magazynowaniu towarów; n zmniejszenie wielkości zapasów; n polepszenie wzajemnych relacji pomiędzy handlem i produkcją; n stosowanie wszelkich rodzajów płatności; n przyspieszenie obsługi klientów.

23 Znak towarowy i marka Znak towarowy to rysunek, obraz, kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, wyraz, forma plastyczna, melodia lub inne oznaczenia, które nadają się do odróżnienia towarów wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez określone przedsiębiorstwo od tego samego towaru konkurencji Marka handlowa to nazwa, termin, napis symbol. Stosowana jest przez producenta lub dystrybutora w celu zidentyfikowania swych towarów i odróżnienia od towarów produkowanych lub sprzedawanych przez konkurentów

24 Marką może być: n słowo podane w sensie przenośni (Bryza, Jaguar); n inicjały (IBM, PZU, BMW,FIAT); n nazwa wymyślona (Exxon, Elektromis); n nazwiska znanych osób (Chopin); n nazwisko producenta (Ford, Wedel); n kombinacja słów (Wash&Go).


Pobierz ppt "PRODUKT n Produkt to suma korzyści dla nabywcy n Produktem jest wszystko, co można zaoferować konsumentom do konsumpcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google