Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTOWANIE. copyright© instalacje-solarne.com.pl 2 I.Stosowanie kolektorów w budownictwie 1.rodzaje systemu 2.rodzaje instalacji II.Istota projektowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTOWANIE. copyright© instalacje-solarne.com.pl 2 I.Stosowanie kolektorów w budownictwie 1.rodzaje systemu 2.rodzaje instalacji II.Istota projektowania."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTOWANIE

2 copyright© instalacje-solarne.com.pl 2 I.Stosowanie kolektorów w budownictwie 1.rodzaje systemu 2.rodzaje instalacji II.Istota projektowania instalacji solarnych 1.Etapy projektowania 2.Wytyczne projektowe 3.Wybór urządzeń 4.Wytyczne producentów 5.Symulacje komputerowe III.Narzędzia informatyczne IV.Dokumentacja techniczna Dokumenty prawne piątek, 27 grudnia 2013

3 copyright© instalacje-solarne.com.pl 3 Zastosowanie instalacji słonecznych w budynkach mieszkalnych oraz jako źródło energii do podgrzewania basenów przynosi określone efekty ekologiczne oraz znaczne korzyści finansowe. Są również sposoby na otrzymanie środków pieniężnych w postaci dotacji bądź kredytów preferencyjnych na ww. przedsięwzięcia, dzięki czemu możliwy jest szybki zwrot kosztów inwestycji. piTERN piątek, 27 grudnia 2013

4 4 Instalacje solarne nie mogą być jedynym źródłem ciepła w budynku. Wymagają one korzystania z dodatkowego źródła dogrzewania w okresie jesienno - zimowym. Najczęściej w tym celu stosuje się istniejące już konwencjonalne źródło ciepła lub grzałkę elektryczną. Zastosowanie instalacji solarnych copyright© instalacje-solarne.com.pl piTERN piątek, 27 grudnia 2013

5 Sezonowy Sezonowy Całoroczny Całoroczny copyright© instalacje-solarne.com.pl 5 Ciepła woda użytkowa c.w.u. Ciepła woda użytkowa, wspomaganie ogrzewania i basen c.w.u. + c.o. + basen Ciepła woda użytkowa c.w.u. Letni basen Basen Zastosowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

6 Obieg Obieg grawitacyjny – Termosyfonowe W obiegu jest woda użytkowa Konieczna jest różnica poziomów między kolektorem a zasobnikiem (dolna krawędź zbiornika ok. 30-40 cm ponad górną krawędzią kolektora) Zastosowanie tylko sezonowe (baseny, domki letniskowe itp.) Obieg Obieg wymuszony Bezpośredni – w obiegu jest woda użytkowa Pośredni – w obiegu jest czynnik grzewczy (glikol) Konieczne jest stosowanie pompy obiegowej oraz aparatury regulacyjno – pomiarowej. Zastosowanie sezonowe i całoroczne copyright© instalacje-solarne.com.pl 6 Zastosowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

7 copyright© instalacje-solarne.com.pl 7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym ma swoje uzasadnienie ekologiczno-ekonomiczne. Należy jednak przestrzegać pewnych reguł gdyż tylko w takim przypadku jest ono efektywne i ma sens. piątek, 27 grudnia 2013

8 copyright© instalacje-solarne.com.pl 8 1. Funkcjonowanie solarnych systemów jest uwarunkowane wysokością zapotrzebowania na energie w obiektach, w których są zastosowane. Dlatego należy najpierw zminimalizować straty energii i zmaksymalizować jej zyski, a następnie określić dokładną ilość potrzebnej energii i zastosować odpowiednie rozwiązanie technologiczne. 2. Odpowiedni dobór urządzeń oraz ich połączenie i regulacja jest podstawą sprawnie działającego systemu. 3. Ze względu na stochastyczne zmiany warunków pogodowych konieczne jest stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu zabezpieczającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. piątek, 27 grudnia 2013

9 Dokumentacja techniczna Symulacja komputerowa Dobór urządzeń wg wytycznych producenta Wybór producenta urządzeń Audyt energetyczny copyright© instalacje-solarne.com.pl 9 Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

10 Zapotrzebowanie na energię Wartości ustalane na podstawie wywiadu z inwestorem : 1. Ilość i temperatura wody użytkowej 2. Współczynnik zapotrzebowania na ciepło budynku oraz stan techniczny i sprawność systemu ogrzewania 3. Pojemność i izolacja gruntowa basenu copyright© instalacje-solarne.com.pl 10 2. Wytyczne projektowe Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

11 Kąt nachylenia i kąt azymutu 1. Azymut południowy 0º±15º lub wschód – zachód 2. Kąt nachylenia optymalnie całoroczny 40º- 50º Wiosenno-letni ok 30º 3. Możliwość usytuowania : na dachu- wmontowany w połaci, przyległy, na konstrukcji korygującej kąt nachylenia na ścianie budynku na ziemi w konstrukcjach wsporczych. copyright© instalacje-solarne.com.pl 11 Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

12 1. Wszystkie elementy systemu solarnego muszą być przeznaczone do takich instalacji (wzgl. sanitarne i techniczne) 2. Urządzenia powinny być wysokiej jakości – certyfikowane 3. Cenowo adekwatne do podawanych parametrów 4. Estetyczne, bezpieczne i ergonomiczne 5. Producent zapewnia gwarancje na urządzenia copyright© instalacje-solarne.com.pl 12 Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

13 copyright© instalacje-solarne.com.pl 13 Projektowanie instalacji solarnych Dobór urządzeń instalacji solarnych wg wytycznych producentów często jest oparty na doświadczeniach i badaniach z realizacji oraz na ogólnych warunkach klimatycznych i uśrednionym potencjale promieniowania dla całego kraju. Dobór taki ma charakter tylko orientacyjny. piątek, 27 grudnia 2013

14 copyright© instalacje-solarne.com.pl 14 Projektowanie instalacji solarnych Stosowane narzędzia doboru urządzeń: Monogramy Monogramy Tabele wg ilości osób, wielkości zużycia c.w.u. Tabele wg ilości osób, wielkości zużycia c.w.u. Arkusze kalkulacyjne Arkusze kalkulacyjne Proste programy symulacyjne Proste programy symulacyjne piątek, 27 grudnia 2013

15 copyright© instalacje-solarne.com.pl 15 Instalacja solarna zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń powinna pokrywać zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u w skali roku w ok. 60% oraz w ok. 90-100% w okresie wiosenno-letnim Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

16 copyright© instalacje-solarne.com.pl 16 Instalacja solarna zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń powinna pokrywać zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u i c.o. w skali roku w ok. 15-35% w zależności od klasy energetycznej budynku i stanu technicznego instalacji grzewczej. Projektowanie instalacji solarnych piątek, 27 grudnia 2013

17 copyright© instalacje-solarne.com.pl 17 Projektowanie instalacji solarnych Symulacja komputerowa jest najbardziej wiarygodnym sposobem pozwalającym określić możliwe do osiągnięcia efekty zainstalowanego systemu. Między innymi z tego względu, że oparta jest na danych meteorologicznych i szczegółowych danych dotyczących zapotrzebowania oraz na analizie uwzględniającej parametry wszystkich urządzeń wraz z ich połączeniem i regulacją. Wszystkie te czynniki mają decydujący wpływ na sprawne działanie instalacji oraz jakość zainstalowanego systemu. Symulacja komputerowa często pozwala na szybką eliminację ewentualnych błędów oraz na porównanie i rozważenie wielu kombinacji doboru urządzeń. piątek, 27 grudnia 2013

18 copyright© instalacje-solarne.com.pl 18 Programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji solarnych dają możliwość symulacji zaprojektowanego systemu i są niezbędne szczególnie w przypadku dużych inwestycji, gdzie dokładność obliczonych efektów powinna być maksymalnie wysoka. piątek, 27 grudnia 2013

19 copyright© instalacje-solarne.com.pl 19 Zalety stosowania programów komputerowych przy projektowaniu instalacji solarnych to m.in. : Zapobiegają popełnieniu błędów w obliczeniach Zapobiegają popełnieniu błędów w obliczeniach Oszczędność czasu, poprzez wprowadzanie niewielkiej ilości danych i otrzymywanie wielu wyników : zysku, sprawności, pokrycia solarnego itp. Oszczędność czasu, poprzez wprowadzanie niewielkiej ilości danych i otrzymywanie wielu wyników : zysku, sprawności, pokrycia solarnego itp. Obliczenia oparte na danych meteorologicznych co daje większą dokładność oczekiwanych efektów stosowania systemu Obliczenia oparte na danych meteorologicznych co daje większą dokładność oczekiwanych efektów stosowania systemu Możliwość łatwej i szybkiej zmiany urządzeń oraz wyniki obliczeń podawane są często w formie tabelarycznej, opisowej, graficznej pozwalając na lepszą orientacje wśród możliwych wariantów Możliwość łatwej i szybkiej zmiany urządzeń oraz wyniki obliczeń podawane są często w formie tabelarycznej, opisowej, graficznej pozwalając na lepszą orientacje wśród możliwych wariantów Szybkie przeprowadzenie analizy ekonomicznej i ekologicznej wybranego systemu. Szybkie przeprowadzenie analizy ekonomicznej i ekologicznej wybranego systemu. Narzędzia informatyczne piątek, 27 grudnia 2013

20 copyright© instalacje-solarne.com.pl 20 Kolektorek 2.0 Właściciel: Bogdan Szymański Dystrybutor: Kolektorek.pl Produkcja: Polska J. polski: Dostępny Get solar Właściciel: Axel HornWłaściciel: Axel Horn Dystrybutor: Dorsystem Dystrybutor: Dorsystem ProdukcjaProdukcja : Niemcy J. polski: Dostępny Poly sun Producent: Velasolaris Producent: Velasolaris Dystrybutor: B-Angel Dystrybutor: B-Angel Produkcja: Szwajcaria Produkcja: Szwajcaria J. polski: Dostępny J. polski: Dostępny T*Sol Właściciel: Valentin Dystrybutor: Valentin Produkcja: Niemcy J. polski: Niedostępny Zobacz prezentacje narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie instalacji solarnych Narzędzia informatyczne piątek, 27 grudnia 2013

21 Zakres i cel stosowania Stan istniejącyStan istniejący Stan planowanyStan planowany Proponowane rozwiązanieProponowane rozwiązanie Część opisowa Wymiarowanie instalacjiWymiarowanie instalacji KosztorysyKosztorysy Efekt ekologicznyEfekt ekologiczny Część obliczeniowa Projekt instalacjiProjekt instalacji Prowadzenie przewodówProwadzenie przewodów RzutyRzuty WymiaryWymiary Część rysunkowa UprawnieniaUprawnienia PozwoleniaPozwolenia Certyfikaty, atestyCertyfikaty, atesty Dane techniczne urządzeńDane techniczne urządzeń Wskazówki użytkowaniaWskazówki użytkowania Załączniki copyright© instalacje-solarne.com.pl 21 piątek, 27 grudnia 2013

22 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. PN-B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. PN-B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. PN-EN ISO 12975- 1/2 - PN-EN ISO 12975- 1/2 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory słoneczne PN- EN ISO 12976-1/2 - PN- EN ISO 12976-1/2 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy-kolektory słoneczne. Urządzenia wykonane fabrycznie. PN-76/B-02440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. PN-76/B-02440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. PN-B-02414 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. PN-B-02414 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. copyright© instalacje-solarne.com.pl 22 piątek, 27 grudnia 2013

23 copyright© instalacje-solarne.com.pl 23 www.instalacje-solarne.com.pl piątek, 27 grudnia 2013


Pobierz ppt "PROJEKTOWANIE. copyright© instalacje-solarne.com.pl 2 I.Stosowanie kolektorów w budownictwie 1.rodzaje systemu 2.rodzaje instalacji II.Istota projektowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google