Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business Excellence Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business Excellence Katowice"— Zapis prezentacji:

1 Business Excellence Katowice
TRANSPORT

2 Poznajmy się

3 BUSINESS EXCELLENCE Katowice : AGENDA
Wstęp do Jakości i Bezpieczeństwa Kolejowego Organizacja Jakości Misja Alstom Konstal S.A. & Polityka Jakości Procesy Systemu Zarządzania Dokumentacja Jakości Narzędzia Jakości Certyfikaty

4 Wprowadzenie

5 Z Waszego punktu widzenia :
Wprowadzenie Z Waszego punktu widzenia : Co to jest JAKOŚĆ ?

6 Wprowadzenie : Dlaczego jakość ?
Satysfakcja Klienta wewnętrznego i zewnętrznego Spełnienie wymagań norm, jednostek certyfikujących oraz organizacji nadrzędnych: np.: Instytut spawalnictwa

7 Wprowadzenie : Dlaczego jakość?
Zapewnienie efektywności procesów Zgodności z wymaganiami produktów i procesów Zagwarantowanie ciągłego udoskonalania

8 Wprowadzenie : Dlaczego jakość?
Zapewnienie dostaw na czas nadzór nad kosztami jakości (np.:CONQ – Cost of Non-Quality) zapewnienie dostaw materiałów oraz produktów zgodnych z oczekiwaniami oraz wymaganiami Plus de livraison en retard depuis au mois de 5 ans Couts de Non Qualité : en 2007/ k€ équivalent à plus de 200 Twingo neuves !! Ou 3 rq AGC Soit l’équivalent d’une Twingo par jour travaillé (16j / mois)

9 Bezpieczeństwo w kolejnictwie
Cet accident serait du à une pièce de roue défectueuse. Przykład wypadku : BB in fire in Val de Reuil SNCF

10 Bezpieczeństwo w kolejnictwie
Cet accident serait du à une pièce de roue défectueuse. Przykład wypadku : Eschede (Allemagne) w 1998 : 101 zabitych

11 Bezpieczeństwo w kolejnictwie
France (source DTT; National Network; 2006) 100 morts; 70 blessures graves. UK (source HSE; 2003) 50 morts; 349 blessures graves; 2080 blessures mineures. Cet accident serait du à une pièce de roue défectueuse.

12 Bezpieczeństwo w kolejnictwie
Nasze codzienne działania i praca mają wpływ na bezpieczeństwo produktów przez nas produkowanych, tym samym na bezpieczeństwo ich użytkowników Prendre en exemple les fonctions présentes Par ex. soudure / chaudronnerie => structure garnissage => baies Etudes Contrôle Qualité France (source DTT; National Network; 2006) 100 morts; 70 blessures graves. UK (source HSE; 2003) 50 morts; 349 blessures graves; 2080 blessures mineures.

13 Bezpieczeństwo w kolejnictwie
Zapewnienie bezpieczeństwa produktów (Railway Safety w KTW): RSA Manager w KTW Polityka Railway Safety SRIL (Safety Related Item List) – dokument przekazywany z PCoE Prendre en exemple les fonctions présentes Par ex. soudure / chaudronnerie => structure garnissage => baies Etudes Contrôle Qualité

14 Organizacja jednostek/zakładów ALSTOM

15 Organizacja jednostek/zakładów ALSTOM
Prendre en exemple les fonctions présentes Par ex. soudure / chaudronnerie => structure garnissage => baies Etudes Contrôle Qualité

16 Organizacja Jakości BUSINESS EXCELLENCE w KTW

17 Organizacja BUSINESS EXCELLENCE KTW : Schemat organizacyjny Działu Jakości

18 Organizacja BUSINESS EXCELLENCE KTW : Misja i rola
Wspieranie i pomaganie wszystkim pracownikom firmy celem realizacji projektów bez uwag odbiegających od oczekiwań Klienta. Zagwarantowanie, że jakiekolwiek decyzje podejmowane w firmie nie będą sprzeczne z satysfakcją Klienta Rozpoznawanie ryzyk Moderowanie i pilotowanie działań eliminujących problemy oraz neizgodności

19 Site Process Correspondent
Stan Liczbowy: 14 osób Misja Odpowiedzialni za wdrożenie w adekwatnym dla jednostki/zakładu zakresie procesów Alstom Transport / Roling Stock (AT RS). Systematyczne pomiary i analiza wskaźników efektywności procesów oraz ich poprawa (poprawa na poziomie jednostki oraz jeśli potrzebne eskalowanie problemów). Współpraca z ekspertami oraz właścicielami procesów. Sont en charge de l’évaluation de l’efficacité et l’efficience de leur processus par : la mise en place et le suivi des méthodes de surveillance et de mesure (indicateur de performance) la réalisation de revues de processus la mise en place et le pilotage de plan d’actions correctives ou d’amélioration

20 Audity wewnętrzne AUD-KTW-WMS-001 – Instrukcja AUD-KTW-FRM-002 - kwestionariusz

21 Audity wewnętrzne w KTW
Audit ALSTOM, np.: APSYS, TPT, QMS (IRIS i AT RS ISO 9001), SMARt, Railway Safety Workstation audits / Audity stanowiskowe – Prowadzone przez Dział Jakości ze wsparciem ekspertów z działu technologicznego. Audity realizowane na zmianach. Plan auditów budowany na bazie mierników jakości – co miesiąc aktualizacja. Ils ont pour mission la réalisation des audits conformément au programme d’audits établi par le Département Qualité. Ils sont en charge de la préparation de l’audit la conduite de l’audit : réunion d’ouverture, déroulement de l’audit, réunion de synthèse et réunion de clôture la rédaction du rapport d’audit

22 Standardowa agenda auditu wewnętrznego AT RS (examples)
TIS

23 Misja Alstom Konstal S.A. & Polityka Jakości

24 Misja Alstom Konstal S.A.

25 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa

26 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa
Polityka i Misja Jakości ALSTOM TRANSPORT .. t tym w odniesieniu do Railway Safet Polityka Jakości ALSTOM KTW = + Kluczowe kierunki rozwoju AT RS + Deklaracja Zarządu KTW +

27 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001: Deklaracja i zobowiązanie najwyższego kierownictwa
Kluczowe kierunki KTW (zgodne z kierunkami AT RS) + Cele i zadania deklarowane przez KTW obejmujące: Satysfakcję Klienta Terminowość dostaw z KTW Zarządzanie procesami i produkcja w tym APSYS i TPT Zarządzanie doświadczeniem Zarządzanie jakością

28 Polityka Jakości - MNS-KTW-POL-001 : Cele i zadania deklarowane przez KTW -> monitorowanie realizacji

29 Procesy Systemu Zarządzania

30 Procesy Systemu Zarządzania ALSTOM Transport
33 procesy na poziomie AT

31 APSYS Wewnętrzny pogram ALSTOM Transport wdrażany od 2005 roku
Program mający na celu wdrożenie najlepszych światowych i wewnątrz koncertowych rozwiązań produkcyjnych oraz wspierających produkcję 5 obszarów: Industrializacja; Produkcja; Suppy Chain; Jakość + od Maj 09 Management Dedykowany zespół definiujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map System szkoleń wewnętrznych, np.: TramWay Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

32 TPT Wewnętrzny program ALSTOM Tranport wdrażany od 2008 r.
Program mający na celu: System wewnętrznych szkoleń: TPT for Manager; TPT Fundamentals; TPT Plateau Validation; .... Wewnętrzny audit ALSTOM Dedykowany zespół definiujący i promujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

33 IMPACT Wewnętrzny program ALSTOM Tranport wdrażany od 2005 r.
Program mający na celu: Wewnętrzny audit ALSTOM Dedykowany zespół definiujący i promujący standardy Wymogi zdefiniowane w postaci wewnętrznej road map Wyniki auditów brane pod uwagę przez najwyższe kierownictwo ALSTOM

34 Procesy Systemu Zarządzania ALSTOM KTW

35 Rationale for AT new QMS
Implement a robust & simple QMS fully aligned with AT strategy Vision & Strategy Golden Rules Processes Tools & Methodologies La logique = - un minimum d’infos au niveau AT - le plus possible au niveau de la maille « produit – marché » (par exemple, dans l’organisation Operations, les activités RS Industrial et RS Engineering ne sont plus au niveau site. Les Golden Rules sont en draft actuellement en cours de relecture par les SVP. Documentation, Procedures & Instructions

36 Simplify the Process Mapping at AT level
Current AT Macro Processes Cette nouvelle cartographie a été discutée et validée au niveau de l’Excom. Elle a été également présentée aux auditeurs AFNOR, qui l’ont trouvée plus adaptée à notre challenge.

37 QMS new mapping 9 macro-processes
Manage Vision & Strategy Quality Manage COMMUNICATIONS HR Manage FINANCE Opportunities & Tenders Manage Contract Execution Manage R&D and Platforming Manage Customers CUSTOMER SATISFACTION CUSTOMER EXPECTATIONS

38 Transport Quality Project – Global status
Good progress but now, results needed 1. Launch HR action plan Breakthrough on leadership 2. Re-emphasize Customer-centric culture Breakthrough on Problem solving 3. Secure quality of products & services Breakthrough on Validation 4. Improve ‘execution’ quality Breakthrough on Delivery 5. Streamline processes Breakthrough on Lead-time

39 Dokumentacja jakościowa

40 Dokumentacja Systemu Zarządzania – ogólne informacje
Piramida dokumentacji systemu zarządzania - zależności Księga jakości Procedury Instrukcje Zapisy wynikające z powyższych dokumentów Zapisy – dokumenty potwierdzające realizację procesów i wytycznych zawartych np.: w procedurach

41 Struktura dokumentacji ALSTOM TRANSPORT
Poziom Transport Poziom Rolling Stock Poziom Jednostki – np.:KTW Księga Jakości TRANSPORT TE SAME ZASADY DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK Procesy zdefiniowane są w procedurach na poziomie Transportu i Roling Stock Lokalne instrukcje (jeśli są potrzebne) celem zdefiniowania zasad realizacji lokalnych wymagań Procesy / Procedury Instrukcje Księga Jakości Linii Produktowej Sprocesy Transportu + specyficzne procesy Roling Stock Instrukcje Plan Jakości Jednostki (BRAK lokalnych procesów) Instrukcje

42 Gdzie znaleźć dokumenty?
Baza PRISMA

43 PRISMA Elektroniczna baza danych zawierająca dokumenty związane z Systemem Jakości, Projektami; Auditami, EHS. Pozwala na pełną realizację cyklu związanego z dokumentacją : Utworzenie dokumentu Zatwierdzenie dokumentu poprzez złożenie elektronicznego podpisu przez upoważnione osoby Informowanie o wdrożeniu dokumenty Archiwizację dokumentów

44 PRISMA: Lotus Notes PRISMA ALSTOM TRANSPORT
PRISMA ALSTOM Konstal (KTW)

45 Użytkowanie bazy danych PRISMA
Aby przeglądać dokumenty wdrożone musisz mieć zaznaczone „Applicable Docs” Okno do do wyszukiwania dokumentów w sposób zdefiniowany przez użytkownika. Po wpisaniu tekstu wg. Którego będzie baza szukała dokumentów należy wcisnąć przycisk „Search” Wybierz (poprzez kliknięcie na nim) sposób sortowania dokumentów zawartych w bazie np.: poprzez numer referencyjny Pojawi się: Lista dostępnych dokumentów

46 Użytkowanie bazy danych PRISMA
Używając przycisków „+” oraz „-” Listę można „zwijać” i rozwijać Lista dostępnych dokumentów

47 Użytkowanie bazy danych PRISMA
Przycisk do zwijania i rozwijania „sekcji” Proces Obowiązujące dokumenty w danym procesie Po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dokumencie z obowiązujących dokumentów w danym procesie pojawia się okno 

48 Użytkowanie bazy danych PRISMA
Aby otworzyć dokument należy nacisnąć przycisk „View” Zakładki zawierające informacje o dokumencie

49 PRISMA KTW PRISMA KTW zawiera jedynie dokumenty opracowane na potrzeby KTW, tj. instrukcje wewnętrzne, formularze, materiały szkoleniowe, plany kontroli i badań ect. Wszystkie dokumenty z poziomu TRANSPORT lub ROLING STOCK, a przetłumaczone na język polski umieszczone są w centralnej PRISMA w adekwatnym miejscu odpowiadającym procesowi i dokumentowi pierwotnemu Dany obszar PRISMA nie jest widoczny dla użytkowników poziomu „czytelnik” do chwili umieszczenia w nim pierwszego dokumentu.

50 Narzędzia Jakości

51 Analiza przyczyn źródłowych – root case

52 Meledunki o Niezgodności (MON) Non-Conformity Report (NCR)
Baza MON Access – dla „starych” projektów SAP – TWIST / AMON dla nowych projektów

53 Działania: naprawcze, korygujące, zapobiegawcze, udoskonalające...
Problem potencjalny Problem który wystąpił Zdefiniowana przyczyna potencjalnego problemu Problem Przyczyna źródłowa problemu Działanie doraźne / naprawcze Działanie zapobiegawcze Działanie korygujące

54 Działania naprawcze Zdefiniowane i wdrożone natychmiast działanie które pozwoli uchronić klienat przed problemem do czasu gdy działania korygujące będą w pełni wdrożone. Konieczna jest weryfikacja działań naprawczych. Misja: Zidentyfikowanie akcji pozwalających Ci ochronić klienta (Wewnętrznie: produkcja, test, C&W, / Zewnętrzny: eksploatacja).  Cel = tłumić symptomy Przykłady: Kontrola 100%, Sortowanie / oznaczanie Tymczasowe rozwiązanie musi być wdrożone natychmiast bez opóźnień. Jednakże nie jest to rozwiązanie ostateczne

55 Działania korygujące Plan działań dla każdej zatwierdzonej przyczyny niezgodności  cele = usunięcie przyczyny Potwierdzenie poprzez dane, że akcje rozwiązały problem i wyeliminowały przyczyny  test, analiza statystyczna ... Jeśli wystąpi zmiana w procesie należy odpowiednio wprowadzić zmiany w dokumentach związanych z procesem  engineering change request,... Porównaj wyniki z oczekiwanymi rezultatami POKA « Nieumyślna Pomyłka/Błąd którą Każdy Może Zrobić » YOKE « Zapobiec lub Uodpornić»

56 Działania zapobiegawcze, udoskonalające
Potencjalne problemy i niezgodności eliminowane poprzez zdefiniowane działania REX (return of experience) na podobnych aplikacjach, projektach w odniesieniu do działań korygujących i/lub naprawczych podjętych wobec niezgodności na danym projekcie, aplikacji,ect.... Działania zdefiniowane w postaci planu działania podlegającego systematycznej analizie i nadzorowi

57 8D - QUA-FRM-002 PDCA - QUA-KTW-FRM-003 QRQC - QUA-KTW-FRM-051
Główne narzędzia jakości stosowane w KTW 8D - QUA-FRM-002 PDCA - QUA-KTW-FRM-003 QRQC - QUA-KTW-FRM-051

58 8D - QUA-FRM-002 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7
Zdefiniować problem Step 2 Zdefiniować Zespół Potencjalny wpływ Pomiar problemu i zdefiniowanych załóżeń Step 3 Identyfikacja akcji które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemów Klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) Podjęcie działań / akcji bez opóźnień Step 4 Step 5 Zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn Opracowanie planu dla walidacji przyczyn Zdefiniowanie akcji dla wyeliminowania przyczyn Ocena działań korygujących czy rozwiążą przyczyny Ustanowienie i uruchomienie planu działań Porównanie wyników w odniesieniu do celów Step 6 Step 7 Zapewnienie, że użyte środki zagwarantują oczekiwane wyniki w zdefiniowanych czasach wykonania Step 8 Udokumentować nabytą wiedzę Podsumowanie i zakomunikowanie

59 PDCA – QUA-KTW-FRM-003 Działania prowadzone w 4 głównych etapach planu PDCA

60 Zasada PDCA A (act) P (plan) D (do) C (check) Opracować plan
Standaryzować i zorpowszechnić Tak P (plan) Zdefiniować problem i jego przyczynę Zaplanować – co chcemy zrobić Nie D (do) Zrobić co zaplanowaliśmy Efektywne C (check) Zweryfikować skuteczność wprowadzonych akcji

61 QRQC QUA-KTW-FRM-051

62 QRQC QUA-KTW-FRM-051 9:30 do 10:30 0 spotkań w KTW poza QRQC

63 Certyfikacja

64 IRIS : couverture des exigences
IRIS est un Système de Management global de l’Organisation spécifique à l’industrie ferroviaire Le but d’IRIS est d’améliorer la qualité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie ferroviaire Le système dans IRIS vise la reconnaissance et l'acceptation internationales des résultats d'audit, ce qui mène à éviter des audits multiples et donc réduire les coûts

65 Rozwój certyfikacji systemu jakości ALSTOM KTW
TüV Certificate ISO 9001 for KTW Before AFNOR Certificate IRIS for KTW Certyfikat ISO 9001 for AT RS & KTW Today

66 IRIS = International Railway Industry Standard
System globalnego zarządzania specyficzną organizacja przemysłu kolejowego  system branżowy IRIS = ISO 9001 dobrze wdrożone + funkcjonujące specyficzne rozwiązania i wymagania kolejnictwa IRIS est un Système de Management global de l’Organisation spécifique à l’industrie ferroviaire Le but d’IRIS est d’améliorer la qualité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie ferroviaire Le système dans IRIS vise la reconnaissance et l'acceptation internationales des résultats d'audit, ce qui mène à éviter des audits multiples et donc réduire les coûts

67 KTW - Certyfikacty

68 Certyfikaty spawalnicze
ISO : 2007

69 IRIS – firmy certyfikowane w Polsce
ALSTOM Konstal S.A. jako producent kompletnych pojazdów szynowych jest w chwili obecnej jedyną firmą certyfikowaną na zgodność z IRIS w zakresie produkcji kompletnych pojazdów

70 Pytania?

71 TRANSPORT


Pobierz ppt "Business Excellence Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google