Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź konkurencyjny na rynku pracy ZESP Ó Ł SZK Ó Ł MECHANICZNYCH im. Żołnierzy Września 1939 Roku ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysł ó w tel./fax (077) 410-16-27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź konkurencyjny na rynku pracy ZESP Ó Ł SZK Ó Ł MECHANICZNYCH im. Żołnierzy Września 1939 Roku ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysł ó w tel./fax (077) 410-16-27."— Zapis prezentacji:

1 Bądź konkurencyjny na rynku pracy ZESP Ó Ł SZK Ó Ł MECHANICZNYCH im. Żołnierzy Września 1939 Roku ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysł ó w tel./fax (077) 410-16-27 e-mail: sekretariat@mechanik namyslow.plsekretariat@mechanik namyslow.pl Nowość!

2 ZasadniczaSzkołaZawodowaZasadniczaSzkołaZawodowa Kierunki kształcenia Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

3 Czynniki trafnego wyboru zawodu WYBIERZ ZAWÓD System szkolny, Możliwość zdobycia kwalifikacji, Możliwość przekwalifikowania, Możliwość podnoszenia kwalifikacji Poznaj ścieżki edukacyjne informacje o zawodach, środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, zarobki Poznaj zawody zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, wiedza szkolna, stan zdrowia Poznaj siebie Bądź konkurencyjny na rynku pracy Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

4 Dlaczego szkoła zawodowa? Szybkie usamodzielnienie Ciągłość edukacji Bezpłatna nauka Atrakcyjne zawody Praktyki - doświadczenie zawodowe Dodatkowe certyfikaty Dodatkowe kwalifikacje Wygrajmy przyszłość !!

5 UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami, a mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości z budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

6 Mechanik pojazdów samochodowych Nauka trwa 3 lata Kwalifikacje Kształcąc się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie kwalifikacja 1: Diagnozowanie i naprawa podzespoł ó w i zespoł ó w pojazd ó w samochodowych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: mechanik pojazd ó w samochodowych możliwość kontynuowania nauki w zawodzie technika, gdyż uzyskana kwalifikacja jest pierwszą wymaganą r ó wnież dla zawodu technik pojazd ó w samochodowych. Jednak aby uzyskać zaw ó d: technik pojazd ó w samochodowych należy zrealizować jeszcze dwie dalsze kwalifikacje: 2 i 3.

7 Mechanik pojazdów samochodowych Jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej i egzaminem zewnętrznym. Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzamin ó w w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe

8 Mechanik pojazdów samochodowych Uprawnienia W przypadku, gdy zdający zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna. Uprawnienia

9 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu Mechanik Mechanik - osoba zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem, budową i naprawą maszyn, urządzeń i mechanizmów.

10 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu Praca mechanika samochodowego w dużym uogólnieniu polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektryk samochodowy). Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.

11 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu Mechanik najczęściej ma do czynienia z pojazdami typu samochody osobowe, autobusy, jednoślady itp., ale może zajmować się również ciągnikami i maszynami rolniczymi oraz pojazdami bezsilnikowymi. Ciągłe wprowadzanie do eksploatacji nowych modeli, typów i odmian pojazdów oraz stosowanie nowych rozwiązań technicznych wymaga od mechanika ciągłego podnoszenia wiedzy w tym zakresie. Oznacza także w praktyce coraz częstszą potrzebę specjalizacji w obrębie danej marki, gdyż bardzo trudno jest znać budowę i zastosowane rozwiązania we wszystkich typach aut. Postęp technologiczny w dziedzinie motoryzacji to także pojawienie się pojazdów, w których prawidłowe działanie w coraz większym stopniu zależy od komputera. Dla mechanika oznacza to konieczność posługiwania się skomplikowaną aparaturą, która również jest połączona z komputerem, gdyż w wielu przypadkach tradycyjne narzędzia już nie wystarczą. Mechanik może również pracować w fabryce samochodów. W procesie produkcji mechanik uczestniczy we wszystkich etapach procesu technologicznego, w których znajomość budowy i eksploatacji pojazdów decyduje o poprawności wykonania danych operacji. Mogą to być prace monterskie oraz czynności kontrolno-odbiorcze.

12 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych diagnozowania pojazdów samochodowych naprawiania pojazdów samochodowych zwrot 50% kosztów uzyskania prawa jazdy W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B i oferuje zwrot 50% kosztów uzyskania prawa jazdy.

13 Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

14 KARIERA EDUKACYJNA  Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych.  Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej.  Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera.  Wymagane posiadanie prawa jazdy.

15 Bierzemy udział w konkursach Zawodowych Wrocław 2013 r.

16 KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

17 Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne są realizowane w klasie I, II i III (2 – 3 dni w tygodniu) w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz zakładach technicznego zaplecza motoryzacyjnego naszego regionu. Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest jednocześnie młodocianym pracownikiem i ma prawa oraz obowiązki pracownicze. Praktyka zawodowa w szkole

18 Mamy praktyki zawodowe w ciekawych miejscach

19 Warunki pracy Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Będziesz narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania. Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.

20 Warunki pracy Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

21 Zarobki mechanika samochodowego- elektromechanika pojazdów samochodowych Mechanicy i elektromechanicy zwykle zarabiają dobrze. Fachowcy z doświadczeniem bez trudno znajdują pracę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pensja mechanika zależy od miejsca zatrudnienia. W kraju w zależności od regionu jego pensja waha się między 2,5-3,5 tys. zł brutto. Najlepsi mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki, bo pracodawcy starają się w ten sposób powstrzymać pracowników przed wyjazdem zagranicę, gdzie pensje są dużo wyższe. (ok.6000 zł). Dobrym interesem jest założenie własnego warsztatu – wtedy nawet zatrudniając pracowników (3 mechaników plus osoba do obsługi biura) można liczyć na zarobek w granicach 15 tys. miesięcznie.

22 . Pamiętaj – wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu musi być wyborem świadomym i zgodnym z Twoimi zainteresowaniami.

23 Elektromechanik pojazdów samochodowych. Nauka trwa 3 lata Naukę zawodu „elektromechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólno kształcącym liceum uzupełniającym.

24 Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

25

26 Praca w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych PRACA Autoryzowanych stacjach obsługi samochodów Zakładach naprawy pojazdów samochodowych Stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych Zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne) Placówkach handlowych Może także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej Elektryk samochodowy, elektromonter samochodowy

27 Warunki pracy Pracuje przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych Podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym jednak jego praca ma charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone mu urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonywanych usług Zwykle pracuje 8 godzin dziennie bez konieczności odbywania podróży służbowych

28 DLACZEGO MY: Jesteśmy szkołą z kierunkami i zawodami Nasi absolwenci nie szukają pracy – to praca ich szuka Porozumienia z zakładami pracy – dają pierwszeństwo naszym absolwentom w zatrudnieniu Wymagania i jakość cenimy najbardziej – gwarantują one zatrudnienie i studia na wyższych uczelniach technicznych

29 ZOSTAŃ MECHANIKIEM – ELEKKTROMECHANIKIEM SAMOCHODOWYM – ZDOBĘDZIESZ CIEKAWY ZAWÓD MECHANIK SAMOCHODOWY ROZUMIE I CZUJE WSPÓŁCZESNĄ TECHNIKĘ

30


Pobierz ppt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy ZESP Ó Ł SZK Ó Ł MECHANICZNYCH im. Żołnierzy Września 1939 Roku ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysł ó w tel./fax (077) 410-16-27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google