Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanik Pojazdów Samochodowych Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanik Pojazdów Samochodowych Elektromechanik Pojazdów Samochodowych"— Zapis prezentacji:

1 Mechanik Pojazdów Samochodowych Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. Żołnierzy Września 1939 Roku ul. Pułaskiego 10, Namysłów tel./fax (077) namyslow.pl Mechanik Pojazdów Samochodowych Elektromechanik Pojazdów Samochodowych Nowość! Bądź konkurencyjny na rynku pracy 1

2 Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

3 Czynniki trafnego wyboru zawodu
Bądź konkurencyjny na rynku pracy WYBIERZ ZAWÓD Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych System szkolny, Możliwość zdobycia kwalifikacji, Możliwość przekwalifikowania, Możliwość podnoszenia kwalifikacji Poznaj ścieżki edukacyjne informacje o zawodach, środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, zarobki Poznaj zawody zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, wiedza szkolna, stan zdrowia Poznaj siebie

4 Dlaczego szkoła zawodowa?
Szybkie usamodzielnienie Ciągłość edukacji Bezpłatna nauka Atrakcyjne zawody Praktyki - doświadczenie zawodowe Dodatkowe certyfikaty Dodatkowe kwalifikacje Wygrajmy przyszłość !!

5 UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
    Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami, a mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości z budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

6 Mechanik pojazdów samochodowych
Nauka trwa 3 lata Kwalifikacje Kształcąc się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskujesz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie świadectwo ukończenia szkoły kwalifikacja 1: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych możliwość kontynuowania nauki w zawodzie technika, gdyż uzyskana kwalifikacja jest pierwszą wymaganą również dla zawodu technik pojazdów samochodowych. Jednak aby uzyskać zawód: technik pojazdów samochodowych należy zrealizować jeszcze dwie dalsze kwalifikacje: 2 i 3.

7 Mechanik pojazdów samochodowych
Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej i egzaminem zewnętrznym. Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

8 Mechanik pojazdów samochodowych
Uprawnienia Uprawnienia W przypadku, gdy zdający zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

9 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu
Mechanik - osoba zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem, budową i naprawą maszyn, urządzeń i mechanizmów.

10 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu
Praca mechanika samochodowego w dużym uogólnieniu polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektryk samochodowy). Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.

11 Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu
Mechanik najczęściej ma do czynienia z pojazdami typu samochody osobowe, autobusy, jednoślady itp., ale może zajmować się również ciągnikami i maszynami rolniczymi oraz pojazdami bezsilnikowymi. Ciągłe wprowadzanie do eksploatacji nowych modeli, typów i odmian pojazdów oraz stosowanie nowych rozwiązań technicznych wymaga od mechanika ciągłego podnoszenia wiedzy w tym zakresie. Oznacza także w praktyce coraz częstszą potrzebę specjalizacji w obrębie danej marki, gdyż bardzo trudno jest znać budowę i zastosowane rozwiązania we wszystkich typach aut. Postęp technologiczny w dziedzinie motoryzacji to także pojawienie się pojazdów, w których prawidłowe działanie w coraz większym stopniu zależy od komputera. Dla mechanika oznacza to konieczność posługiwania się skomplikowaną aparaturą, która również jest połączona z komputerem, gdyż w wielu przypadkach tradycyjne narzędzia już nie wystarczą. Mechanik może również pracować w fabryce samochodów. W procesie produkcji mechanik uczestniczy we wszystkich etapach procesu technologicznego, w których znajomość budowy i eksploatacji pojazdów decyduje o poprawności wykonania danych operacji. Mogą to być prace monterskie oraz czynności kontrolno-odbiorcze.

12 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: zwrot 50% kosztów uzyskania prawa jazdy użytkowania pojazdów samochodowych diagnozowania pojazdów samochodowych naprawiania pojazdów samochodowych W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B i oferuje zwrot 50% kosztów uzyskania prawa jazdy.

13 Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

14 Wymagane posiadanie prawa jazdy.
KARIERA EDUKACYJNA Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

15 Bierzemy udział w konkursach Zawodowych
Wrocław 2013 r.

16 KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

17 Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa w szkole Zajęcia praktyczne są realizowane w klasie I, II i III (2 – 3 dni w tygodniu) w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz zakładach technicznego zaplecza motoryzacyjnego naszego regionu. Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest jednocześnie młodocianym pracownikiem i ma prawa oraz obowiązki pracownicze.

18 Mamy praktyki zawodowe w ciekawych miejscach

19 Warunki pracy Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Będziesz narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania. Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.

20 Warunki pracy Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach.
Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

21 Zarobki mechanika samochodowego-
elektromechanika pojazdów samochodowych Mechanicy i elektromechanicy zwykle zarabiają dobrze. Fachowcy z doświadczeniem bez trudno znajdują pracę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pensja mechanika zależy od miejsca zatrudnienia. W kraju w zależności od regionu jego pensja waha się między 2,5-3,5 tys. zł brutto. Najlepsi mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki, bo pracodawcy starają się w ten sposób powstrzymać pracowników przed wyjazdem zagranicę, gdzie pensje są dużo wyższe. (ok.6000 zł). Dobrym interesem jest założenie własnego warsztatu – wtedy nawet zatrudniając pracowników (3 mechaników plus osoba do obsługi biura) można liczyć na zarobek w granicach 15 tys. miesięcznie.

22 Pamiętaj – wybór dalszej ścieżki kształcenia i zawodu musi być wyborem świadomym i zgodnym z Twoimi zainteresowaniami. . 22 22

23 Elektromechanik pojazdów samochodowych
Nauka trwa 3 lata . Naukę zawodu „elektromechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólno kształcącym liceum uzupełniającym.

24 Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

25

26 Praca w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
Stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych Zakładach naprawy pojazdów samochodowych Autoryzowanych stacjach obsługi samochodów Może także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej PRACA Placówkach handlowych Elektryk samochodowy, elektromonter samochodowy Zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne)

27 Warunki pracy Pracuje przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych Podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym jednak jego praca ma charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone mu urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonywanych usług Zwykle pracuje 8 godzin dziennie bez konieczności odbywania podróży służbowych

28 DLACZEGO MY: Jesteśmy szkołą z kierunkami i zawodami
Nasi absolwenci nie szukają pracy – to praca ich szuka Wymagania i jakość cenimy najbardziej – gwarantują one zatrudnienie i studia na wyższych uczelniach technicznych Porozumienia z zakładami pracy – dają pierwszeństwo naszym absolwentom w zatrudnieniu Wymagania i jakość cenimy najbardziej – gwarantują one zatrudnienie i studia na wyższych uczelniach technicznych

29 MECHANIK SAMOCHODOWY ROZUMIE I CZUJE WSPÓŁCZESNĄ TECHNIKĘ
ZOSTAŃ MECHANIKIEM – ELEKKTROMECHANIKIEM SAMOCHODOWYM – ZDOBĘDZIESZ CIEKAWY ZAWÓD MECHANIK SAMOCHODOWY ROZUMIE I CZUJE WSPÓŁCZESNĄ TECHNIKĘ

30


Pobierz ppt "Mechanik Pojazdów Samochodowych Elektromechanik Pojazdów Samochodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google