Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie, implementacja i ocena Programów Edukacji Diabetologicznej: Wierzchołek góry lodowej Kris Swenson, RN, CDE Dyrektor Programu Diabetes Management.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie, implementacja i ocena Programów Edukacji Diabetologicznej: Wierzchołek góry lodowej Kris Swenson, RN, CDE Dyrektor Programu Diabetes Management."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie, implementacja i ocena Programów Edukacji Diabetologicznej: Wierzchołek góry lodowej Kris Swenson, RN, CDE Dyrektor Programu Diabetes Management & Training Centers, Inc. Betty Brackenridge, RD, CDE Dyrektor ds. Szkoleń Diabetes Management & Training Centers, Inc.

2 Learning to make a difference. DMTC 2008 AgendaAgenda uWprowadzenie i omówienie warsztatu (15 minut) uSamoopieka w cukrzycy (30 minut) wRzeczywistość i jej implikacje wPrzekonania i założenia, które są dostosowane do rzeczywistości wStrategie najlepiej wyrażające ten pogląd uPlanowanie programu z perspektywy samoopieki (1 godzina) uPrzerwa na herbatę (15 minut) uImplementacja i ocena z perspektywy samoopieki (45 minut) uPodsumowanie i ocena (15 minut)

3 Learning to make a difference. DMTC 2008 Samoopieka w cukrzycy

4 Learning to make a difference. DMTC 2008 Challenge: Models of Care Ostre schorzenia uLeczenie zapewnia lekarz uOdpowiedzialność i kontrola należy do lekarza uLeczenie jest wyraźnie oddzielone od życia codziennego uStan chorobowy i leczenie trwają określony czas uLeczenie jest rozpoczynane w odpowiedzi na problem Choroba przewlekła uLeczenie zapewnia pacjent uOdpowiedzialność i kontrola należy do pacjenta uLeczenie jest nierozerwalnie złączone z życiem codziennym uChoroba i leczenie są stanem ciągłym, nie mającym końca uLeczenie jest rozpoczynane, aby zapobiec problemom Cukrzyca Bierny Zaangażowany Jak szkoli się ludzi, aby byli pacjentami i osobami leczącymi

5 Learning to make a difference. DMTC 2008 Rzeczywistość życia z cukrzycą i uczenia się uPacjent ma prawo do decydowania o leczeniu swojej choroby uLudzie chcą być zdrowi uLudzie chcą ciężko pracować i zmieniać się … ale większość nie chce BYĆ zmieniana uKolejne niepowodzenia są przyczyną utraty nadziei i motywacji

6 Learning to make a difference. DMTC 2008 Pomyśl o umiejętności, którą nabyłaś uCoś, co na początku stanowiło wyzwanie uTeraz robisz to dobrze uSprawia Ci to przyjemność lub jesteś dumna z tego, że robisz to dobrze

7 Learning to make a difference. DMTC 2008 Jak się tego nauczyłaś? uZastanów się przez chwilę jak zdobyłaś tę umiejętność. Zapisz trzy wyrazy, które opisują jak to się stało. uNa mój sygnał dobierzcie się parami i przedstawcie się sobie. uPo kolei, każda osoba będzie miała minutę na opisanie czego i jak się nauczyła.

8 Learning to make a difference. DMTC 2008 Pomówmy o tym … uJakie wspólne elementy występowały w procesie uczenia się u Ciebie i Twojej koleżanki? uCo sprawiało, że kontynuowałyście naukę? uJak czułyście się poprawiając swoją umiejętność/doskonaląc ją? uJak można porównać Twój proces uczenia się ze sposobem, w jaki zwykle uczy się osoby z cukrzycą o ich chorobie i o tym jak sobie z nią radzić?

9 Learning to make a difference. DMTC 2008 Chiński filozof Konfucjusz powiedział Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. ROBIĘ i rozumiem. Uczenie się polega na robieniu!

10 Learning to make a difference. DMTC 2008 Cytat ze świata businessu: Każdy system jest zaprojektowany w tak doskonały sposób, aby generował wyniki takie jakie właśnie uzyskuje Jeśli chcemy zmienić efekty opieki i edukacji diabetologicznej, musimy najpierw zmienić proces.

11 Learning to make a difference. DMTC 2008 Przekonania i założenia, które są dostosowane do rzeczywistości Wierzymy, że: uNasza rola w chorobie przewlekłej polega na byciu odpowiedzialnym PRZED pacjentami, ale nie ZA nich uOdpowiedzialność ta polega na zapewnieniu im najlepszych metod leczenia oraz odpowiednich testów i kontroli jako wsparcia ich własnych wysiłków uNaszym głównym wyzwaniem jest skuteczne zaangażowanie ich w rolę głównej osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie stanu swojej choroby uNaszym centralnym zadaniem jest przygotowanie pacjentów do podejmowania świadomych wyborów dotyczących cukrzycy oraz do wprowadzania ich w życie

12 Learning to make a difference. DMTC 2008 Rozdźwięk pomiędzy wizją a praktyką jest powszechny uWiększość osób zajmujących się zawodowo cukrzycą wRozumie i wydaje się akceptować osobisty charakter samokontroli w chorobie przewlekłej wCeni pojęcie usamodzielnienia pacjenta czy pojęcie opieki zorientowanej na pacjenta wNiemniej jednak, w swojej praktyce stosuje metody zorientowane na lekarza vZaleca samoopiekę w razie konieczności vWybiera opcje terapeutyczne w oparciu o własną opinię na temat pacjenta vOpiera szkolenie raczej o ustalone wcześniej wytyczne niż potrzeby/doświadczenie pacjenta

13 Learning to make a difference. DMTC 2008 Strategie, które są dostosowane do założeń i przekonań uAktywne zaangażowanie pacjenta (bierni pacjenci umierają na cukrzycę) wPracuj w oparciu o wyniki pacjenta wUżywaj rekwizytów, stosuj techniki ugruntowania (grounding) wDobrze się baw! uWłączenie kwestii osobistych i psychospołecznych do opieki i edukacji uPrzydzielenie pacjentowi prawdziwej roli w podejmowaniu decyzji terapeutycznych uPodejścia edukacyjne, które wspierają doskonalenie umiejętności

14 Learning to make a difference. DMTC 2008 Planowanie z perspektywy Pacjenta

15 Learning to make a difference. DMTC 2008 Jedno podejście: The Discovering Diabetes Program uPodstawowy element to seria zajęć składająca się z 4 części (4 dwugodzinne zajęcia raz w tygodniu) uNastępnie przynajmniej dwa miesiące indywidualnej kontynuacji zajęć ustalonej przez pacjenta i edukatora uGrupy są podzielone zgodnie z typem cukrzycy i ograniczone ilościowo do 10 uczestników uZachęcamy do udziału rodzinę i przyjaciół uEdukatorzy współpracują z lekarzem kierującym w celu zoptymalizowania wyboru leczenia i dawek w okresie, gdy chorzy uczestniczą w zajęciach uWykorzystanie metod uczenia przez odkrywanie w celu umożliwienia pacjentom rozwinięcia odpowiednich dla nich umiejętności w zakresie samokontroli oraz osiągnięcia szybkiego sukcesu w poprawie kontroli glikemii

16 Learning to make a difference. DMTC 2008 Otoczenie i podejście zachęcają do działania i interakcji uOtoczenie fizyczne, które jest bezpieczne i przyjemne wCiepły, daleki od szpitalnego wystrój wnętrza wTabliczki z imionami, osobisty kontakt wNauczanie na podstawie danych chorobowych pacjenta oraz jego wyników laboratoryjnych wBrak białych fartuchów uMałe grupy – proporcja edukator/klient nie większa niż 1:5 przy sprawdzaniu postępów, 1:10 podczas szkoleń uSprawdzanie postępów odbywa się podczas zajęć zindywidualizowanych. uTo jest zabawa – wykorzystujemy humor, mity*, rekwizyty

17 Learning to make a difference. DMTC 2008 Otoczenie i podejście zachęcają do działania i interakcji uPoproś pacjenta, by starał się zrobić dla siebie wszystko co może uDbaj o to, by sala była dobrze oświetlona uUnikaj dawania wskazówek czy rad, chyba, że pacjent, o nie poprosi. Przedstawiaj wszystkie działania, nawet zmianę leków, jako eksperymenty. uZaangażuj pacjenta. wPlanuj aktywności i dyskusję, które wykorzystują doświadczenie pacjenta (aktywności i dyskusja powinny zajmować więcej czasu niż wykład) wKorzystaj z pomocy dydaktycznych, aby zaangażować uczestników dotykowych oraz zachęcić do ćwiczeń wKorzystaj z narzędzi stosowanych w uczeniu się przez rozwiązywanie problemów, by pomóc przyswoić pacjentom pojęcia w namacalny sposób: np.. Glukozowe Różdżki *rutynowe badanie na obecność depresji

18 Learning to make a difference. DMTC 2008 Cukier we krwi ma znaczenie!!! Podobnie jak ciśnienie krwi i lipidy! Stworzenie poczucia pilności Różdżki Glukozowe Cel: skupienie uwagi na wnętrzu naczyń krwionośnych

19 Learning to make a difference. DMTC 2008 uPrzedstaw (tylko) zasadnicze treści w formie pisemnej (i /lub w postaci nagrania) – na przykład Księga Mitów, dni choroby, listy z porcjami produktów wPoziom czytania i dobór słów, obrazów wWielkość czcionki/ odstępy wIlustracje uWykorzystuj czas zajęć raczej na rozwiązywanie problemów i dyskusję niż prezentacje materiału. Prowokuj/stawiaj pytania, na które można odpowiedzieć w oparciu o doświadczenie lub przygotowane materiały. uWykorzystaj pracę domową na rozwijanie umiejętności i zrozumienia Otoczenie i podejście zachęcają do działania i interakcji

20 Learning to make a difference. DMTC 2008 Implementacja i ocena z perspektywy zorientowanej na pacjenta

21 Learning to make a difference. DMTC 2008 Uczenie się przez odkrywanie: szczególny rodzaj uczenia opartego na doświadczeniach uWykorzystuje siłę i wiarygodność doświadczenia uMa miejsce, gdy uczący się jest w stanie zrozumieć, odkrywa pojęcia czy ustala strategie poprzez doświadczenie, zasięganie informacji i przemyślenie/refleksję uDoświadczenie + informacja zwrotna ( feedback ) uczenie się uInformacja zwrotna przyspiesza i koncentruje uczenie się uMetoda naukowa uNic nie zmieniaj!

22 Learning to make a difference. DMTC 2008 Monitorowanie poziomu glikemii Jak często robią to Twoi pacjenci? Czy sądzisz, że powinni sprawdzać częściej? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

23 Learning to make a difference. DMTC 2008 Upewnij się, że pacjent ma ustalony docelowy poziom glikemii przed po posiłku HbA1c < 0,5% powyżej normy

24 Learning to make a difference. DMTC 2008 Różne godziny dostarczają różnych informacji uWartości przed posiłkiem = 30-50% HbA1c wWartości poranne pokazują efekt działania insuliny stosowanej na noc wWartości przed posiłkiem mogą wspomagać decyzje dotyczące insuliny i posiłków uWartości poposiłkowe = 50-70% HbA1c + ryzyko sercowe wPokazują wpływ zjedzonych właśnie posiłków wPokazują dostosowanie posiłków i insuliny (pod względem czasu i ilości) uGodziny nocne i sytuacje krytyczne

25 Learning to make a difference. DMTC 2008 Dwa podejścia do monitorowania uNarzędzie dla lekarza wOceń kontrolę (i pacjenta!) wOceń przestrzeganie zaleceń wZnajdź błędy pacjenta i popraw je wPodejmuje czasami decyzje w celu poprawienia v kontroli glikemii v bezpieczeńtwa uNarzędzie pacjenta wZbieraj informacje wOceniaj decyzje wUcz się co działa i ciesz się z płynących z tego korzyści wPacjent podejmuje we właściwym czasie decyzje w celu zapewnienia v kontroli glikemii v bezpieczeństwa v wolności stylu życia Podejmuj działania, aby poprawić wyniki: narzędzieUczenia się przez odkrywanie

26 Learning to make a difference. DMTC 2008 Narzędzie odkrywania: HbA1c = 8,3 (10 mmol) 2 tosty 0,25 l soku pom. 60 g w ę glow. P ł atki mleko/ sok pom. 100 g w ę glow. Jajko 2 tosty 30 g w ę glow. 5 6,16,1 5,65,6 5,65,65,65,6 5,85,8 9,69,6 5,25,2 6,96,96,96,9 8,38,3 13,7 7,17,1 9,79,79,79,7 Namów pacjenta, żeby poszukał związków takich jak poziom cukru we krwi w następstwie danego posiłku, rodzaju jedzenia Namów pacjenta, aby szukał pewnych schematów: wzrosty czy spadki o danych godzinach Namów pacjenta, aby wyliczał średni poziom cukru we krwi o danej godzinie w ciągu dnia, żeby zobaczyć tendencję poprawy

27 Learning to make a difference. DMTC 2008 Nadaj prawdziwą moc sprawdzaniu przez pacjenta poziomu glikemii uZachęcaj do odpowiedniej częstości monitorowania pozwalającej na ukierunkowanie działań pacjenta, ale pochwal WSZELKIE wysiłki w tym kierunku uUmieść wyniki glikemii w kontekście czynników, które je powodują uPrzenieś na pacjentów umiejętność interpretacji liczb i wiedzę co z tym zrobić uPozwól, by wybór działania pozostał w rękach pacjenta

28 Learning to make a difference. DMTC 2008 ProcesProces uKrok pierwszy: dostarcz informacje, łącznie z korzyściami i możliwościami. Optymalnie, przynajmniej część informacji jest przekazywana w odpowiedzi na zapytanie pacjenta. uKrok drugi: zasugeruj sprawdzanie poziomu cukru we krwi i zapisywanie wyników w schemacie nie wartościującym: nic nie zmieniaj uKrok trzeci: spójrzcie razem na wyniki. Doceń każdy wysiłek. Zapytaj co pacjent zauważył, czy ma jakieś pytania. Udziel koniecznej odpowiedzi.

29 Learning to make a difference. DMTC 2008 Zachęcanie do odkrywania: Beata ma 57 lat i cukrzycę typu 2 od 8,5 roku leczoną glimepirydem 8 mg raz dziennie i metforminą 850 mg raz dziennie. HbA1c wynosi 10,3%. Co mówią Ci wyniki Beaty? Jak sądzisz, co mówią one Beacie? Jak wykorzystałabyś takie informacje? Jak może ona uzyskać więcej z włożonego wysiłku?

30 Learning to make a difference. DMTC 2008 Zachęcanie do odkrywania: Beata ma 57 lat i cukrzycę typu 2 od 4,5 roku, jest leczona glimepirydem 8 mg raz dziennie i metforminą 850 mg raz dziennie. HbA1c wynosi 10,3%.

31 Learning to make a difference. DMTC 2008 Co mówią nam i Beacie jej liczby? 3 3 1 4 4 8 7 3 4 2-3mmol* Podstawowym problemem jest brak insuliny podstawowej 2-3mmol*5mmol*

32 Learning to make a difference. DMTC 2008 W miarę jak pacjenci zbliżają się do docelowego poziomu HbA1c, wzrasta potrzeba zajęcia się wzrostami poposiłkowej glikemii Monnier L, et al. Diabetes Care. 2003;26:881-885. 30% 40% 45% 50% 70% 60% 55% 50% 30% >10,210,2-9,39,2-8,58,4-7,3<7,3 FPG PPG % udziału 0 20 40 60 80 100 Zakres HbA1C (%)

33 Learning to make a difference. DMTC 2008 Ludzie to nie liczby... Cukrzyca to doświadczenie PRZEŻYWANE w PRAWDZIWYM życiu!

34 Learning to make a difference. DMTC 2008 Praca z wynikami pacjenta uPozwala na nawiązanie osobistego kontaktu koniecznego do zaangażowania pacjentów uNadaje teoretycznym informacjom praktycznego i namacalnego znaczenia uSkupia uwagę na kluczowych drogowskazach leczenia cukrzycy wInterpretacji wyników testów laboratoryjnych wZapisach spożywanych posiłków i poziomu glikemii

35 Learning to make a difference. DMTC 2008 Nasz cel: Ochrona serca, naczyń krwionośnych i komórek beta Jak najmniejszym kosztem jakości życia

36 Learning to make a difference. DMTC 2008 OcenaOcena uOceń umiejętności i wykorzystanie wiedzy poprzez dyskusję i przegląd zapisanych danych oraz doświadczenia pacjenta uŚledź wskaźniki kliniczne (średnia glikemia, HbA1c, ciśnienie krwi i poziom lipidów)

37 Learning to make a difference. DMTC 2008 Więcej możliwości dostępnych jest na stronie: www.diabetestraining.com uKsiążka oraz film o mitach związanych z cukrzycą uProfesjonalne Programy Szkoleniowe wDiabetes Manager University wThe Art of Diabetes Education uProgram edukacji pacjenta wDiscovering Diabetes ukris@diabetestraining.com ubetty@diabetestraining.com


Pobierz ppt "Planowanie, implementacja i ocena Programów Edukacji Diabetologicznej: Wierzchołek góry lodowej Kris Swenson, RN, CDE Dyrektor Programu Diabetes Management."

Podobne prezentacje


Reklamy Google