Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKŁAD CHŁONNY. DEFINICJA UKŁADU CHŁONNEGO Układ chłonny to zintegrowane czynnościowo:układ naczyń chłonnych, płyn tkankowy i chłonka oraz obecne i krążące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKŁAD CHŁONNY. DEFINICJA UKŁADU CHŁONNEGO Układ chłonny to zintegrowane czynnościowo:układ naczyń chłonnych, płyn tkankowy i chłonka oraz obecne i krążące."— Zapis prezentacji:

1 UKŁAD CHŁONNY

2 DEFINICJA UKŁADU CHŁONNEGO Układ chłonny to zintegrowane czynnościowo:układ naczyń chłonnych, płyn tkankowy i chłonka oraz obecne i krążące z krwią limfocyty i prekursory różnych typów komórek odpornościowych, a także zorganizowana tkanka chłonna tj. ww.chłonne, śledziona, grasica, szpik kostny, oraz zgrupowania limfocytów jelita, płuc i wątroby.

3 ZAPALENIE NACZYŃ I WW.CHŁONNYCH 1. Przyczyny – zakażenia bakteryjne (paciorkowce β-hemolizujące, gronkowce) 2. Objawy: -przekrwienie w postaci czerwonej smugi -ruch zajętej kończyny wywołuje ból -posocznica

4 ZAPALENIE NACZYŃ I WW.CHŁONNYCH 3. Leczenie: -unieruchomienie kończyny -antybiotykoterapia -opracowanie chirurgiczne ogniska zakażenia 4. Powikłania: -powtarzające się stany zapalne mogą być przyczyną przewlekłego obrzęku chłonnego

5 OBRZĘKI CHŁONNE Podział obrzęków chłonnych wg Kinmontha

6 Obrzęki chłonne

7 OBRZĘKI CHŁONNE PIERWOTNE PIERWOTNE 1.Wrodzone 1.Wrodzone A)wrodzone wyst.rodzinnie (ch. Milroya) A)wrodzone wyst.rodzinnie (ch. Milroya) 2.Wczesne (do 30 r.ż.) 2.Wczesne (do 30 r.ż.) 3.Późne (po 30 r.ż.) 3.Późne (po 30 r.ż.) WTÓRNE 1.Ch.nowotworowe 2.Operacje 3.Radioterapia 4.Ch.pasożytnicze

8 DIAGNOSTYKA Limfoscyntygrafia Limfoscyntygrafia

9 LECZENIE ZACHOWAWCZE 1. Uniesienie chorej kończyny. 1. Uniesienie chorej kończyny. 2. Pończochy elastyczne. 2. Pończochy elastyczne. 3. Unikanie urazów i zakażeń kończyny. 3. Unikanie urazów i zakażeń kończyny. 4. Leki moczopędne i antybiotyki. 4. Leki moczopędne i antybiotyki. 5. Masaże ciśnieniowe. 5. Masaże ciśnieniowe.

10 LECZENIE CHIRURGICZNE 1. Zespolenie chłonno-żylne. 1. Zespolenie chłonno-żylne. 2. Zespolenie chłonno-chłonne. 2. Zespolenie chłonno-chłonne. 3. Operacja sposobem Thompsona. 3. Operacja sposobem Thompsona.

11 WSKAZANIA DO WYKONANIA ZESPOLENIA CHŁONNO- ŻYLNEGO 1. Wczesny obrzęk pochirurgiczny. 1. Wczesny obrzęk pochirurgiczny. 2. Obrzęk hiperplastyczny z poszerzonymi naczyniami chłonnymi 2. Obrzęk hiperplastyczny z poszerzonymi naczyniami chłonnymi 3. Zastój chłonki w badaniu limfoscyntygraficznym w okolicy pachwiny lub pachy. 3. Zastój chłonki w badaniu limfoscyntygraficznym w okolicy pachwiny lub pachy.

12 GUZY UKŁ. CHŁONNEGO 1. Guzy łagodne: a) torbiel wodnista – występuje u dzieci 2. Guzy złośliwe: a) mięsakonaczyniak chłonny 3. Przerzuty do układu chłonnego.

13 CHIRURGIA ŚLEDZIONY

14 HIPERSPLENIZM – niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość SPLENOMEGALIA – powiększenie śledziony

15 WSKAZANIA DO SPLENEKTOMII Choroby krwi : Choroby krwi : -niedokrwistość hemolityczna wrodzona sferocytoza -talasemia (niedokrwistość śródziemnomorska) -niedokrwistość sierpowatokrwinkowa -niedokrwistość na tle niedoboru kinazy pirogronianowej

16 WSKAZANIA DO SPLENEKTOMII -idiopatyczna, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna -idiopatyczna plamica małopłytkowa -zakrzepowa postać plamicy małopłytkowej -zaburzenia mieloproliferacyjne -chłoniaki nieziarnicze, białaczki i ziarnica złośliwa

17 WSKAZANIA DO SPLENEKTOMII -zespół Felty’ego (reumatoidalne zap. Stawów, splenomegalia i neutropenia) -sarkoidoza -choroba Gauchera (dziedziczne zaburzenie objawiające się nadmiernym gromadzeniem cerebrozydów glikopolisacharydowych w komórkach ukł. siateczkowo-śródbłonkowego

18 NOWOTWORY ŚLEDZIONY 1.Chłoniak nieziarniczy 2.Mięsak wywodzący się naczyń krwionośnych (angiosarcoma) 3.Mięsak gładkokomórkowy 4.Mięsak włóknisty 5.Szpiczak

19 NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE 1.Naczyniaki krwionośne (haemangioma) 2.Naczyniaki chłonne (lymphangioma) 3.Tłuszczaki

20 GUZY PRZERZUTOWE 1.Rak sutka 2.Rak płuca 3.Czerniak 4.Rak trzustki 5.Rak okrężnicy

21 TORBIELE ŚLEDZIONY

22 ROPNIE ŚLEDZIONY ETIOLOGIA - Rozsiew drobnoustrojów drogą krwiopochodną - Wtórne zakażenie w miejscu uszkodzenia śledziony (krwiak pourazowy, zawał śledziony) - Miejscowe szerzenie się zakażenia z narządów sąsiadujących (perforacja żołądka lub okrężnicy, ropień trzustki)

23 INNE SCHORZENIA 1. Pęknięcie śledziony: a) pourazowe b) jatrogenne c) samoistne 2. Tętniak tętnicy śledzionowej. 3. Śledziony dodatkowe i ektopowe 4. Choroba Hodgkina

24 INNE SCHORZENIA 5. Zaburzenia przepływu krwi w śledzionie: a) nadciśnienie wrotne b) zakrzep żyły śledzionowej

25 LECZENIE OPERACYJNE Przygotowanie przedoperacyjne

26 SPLENEKTOMIA Z PRZYCZYN HEMATOLOGICZNYCH Osoby dorosłe – szczepinie p- zakażeniom wywoływanym przez Pneumoccocus Osoby dorosłe – szczepinie p- zakażeniom wywoływanym przez Pneumoccocus U dzieci – dodatkowo p-zakażeniom wywoływanym przez H. influenzae U dzieci – dodatkowo p-zakażeniom wywoływanym przez H. influenzae

27 SPLENEKTOMIA W GUZACH ŚLEDZIONY 1. Profilaktyczna antybiotykoterapia. 2. Przygotowanie jelita grubego. 3. Preparaty krwiopochodne. 4. U chorych z małopłytkowością (pon.50 tys./mm³) – koncentrat krwinek płytkowych. 5. Profilaktycznie szczepienie poliwalentną szczepionką p-pneumokokową.

28 TECHNIKA OPERACYJNA 1. Splenektomia. 2. Częściowe wycięcie śledziony ( u dzieci, oraz w każdym przypadku niezłośliwego nowotworu lub niepasożytniczej torbieli śledziony) 3. Splenektomia laparoskopowa.

29 POWIKŁANIA 1. Niedodma lub lewostronne zapalenie płuc. 2. Uszkodzenie okolicznych narządów (ściana żołądka, ogon trzustki) 3. Krwotok pooperacyjny 4. Ropień podprzeponowy 5. Posocznica 6. Luekocytoza i trombocytoza

30 OPIEKA POOPERACYJNA 1. Fizykoterapia i ćwiczenia oddechowe. 2. Wczesne uruchamianie chorych. 3. Trombocytoza pow.1 mln/mm³ - leki przeciwpłytkowe 4. Informowanie chorych o wyższym ryzyku wystąpienia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych. 5. U dzieci podawanie profilaktyczne penicyliny do 18 r.ż.


Pobierz ppt "UKŁAD CHŁONNY. DEFINICJA UKŁADU CHŁONNEGO Układ chłonny to zintegrowane czynnościowo:układ naczyń chłonnych, płyn tkankowy i chłonka oraz obecne i krążące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google