Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA POŁOWĘ REALIZACJI PROJEKTU ”RAZEM DLA SERCA” 23 października 2015 r.

2 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” CEL PROGRAMU Nadrzędnym celem programu promocji i profilaktyki chorób układu krążenia w powiecie bialskim jest: „Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia”. Celem ogólnym programu jest: „ Edukacja zdrowotna mieszkańc ó w oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej osobom z grupy podwyższonego ryzyka w zakresie chor ó b układu krążenia ”.

3 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1.Edukacja zdrowotna mieszkańców powiatu na temat wpływu stylu życia na ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. 2. Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.

4 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” OPIS DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROJEKCIE I.PROMOCJA ZDROWIA- Działanie 4.1: Program promocji i edukacji zdrowotnej w placówkach edukacyjnych na terenie Powiatu Bialskiego 1)Odbyły się spotkania edukacyjne DIETETYKÓW z dziećmi i młodzieżą szkolną. Harmonogram obejmował różne kategorie wiekowe, począwszy od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych aż po młodzież ponadgimnazjalną. Dla potrzeb projektu przygotowane zostały prezentacje multimedialne dostosowane do potrzeb i zainteresowania określonych kategorii wiekowych, opracowane zostały również ankiety i zgody rodziców na udział w projekcie. Spotkania edukacyjne odbywały w dni robocze, w ramach zajęć lekcyjnych. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.04.2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej a ostatnie zakończyły 22.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Drelowie.

5 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Podczas tego przeszło dwumiesięcznego cyklu spotkań dietetyk odwiedził łącznie 24 placówki, w tym szkoły i przedszkola w 13 miejscowościach, a mianowicie w Konstantynowie, Rossoszu, Drelowie, Janowie Podlaskim, Leśnej Podlaskiej, Wisznicach, Terespolu, Szóstce, Dołdze, Międzyrzecu Podlaskim, Małaszewiczach, Woskrzenicach Dużych i Sworach. Zrealizowano 150 spotkań edukacyjnych- lekcji 45 minutowych, w których czynnie uczestniczyło 3 386 uczniów !!!. Realizowane lekcje dotyczyły szeroko pojętej profilaktyki żywieniowej oraz zagadnień dotyczących aktywności ruchowej w zapobieganiu chorób układu krążenia i nie tylko.

6 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” 2) Konkursy prozdrowotne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich pod hasłem promującym zdrowy tryb życia „AKTYWNIE I ZDROWO”. Łącznie wzięło udział 382 uczniów!!!. 3) Organizacja 4 pikników zdrowotnych i 4 „BIEGÓW PO ZDROWIE” :  6 września 2015 r. Gmina Piszczac  13 września 2015 r. Strzakły Gmina Międzyrzec Podlaski  20 września 2015 r. Gmina Wisznice  04 października 2015 r. Miasto Terespol Tego typu przedsięwzięcie to wyjątkowe połączenie profilaktyki, zabawy i rekreacji, promocji dyscyplin sportowych oraz szeroko rozumianego zdrowia.

17 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Podczas pikników zdrowotnych organizowano Miasteczko Zdrowia, jako odpowiedź na potrzeby zdrowotno-rekreacyjne mieszkańców naszego powiatu. W skład Miasteczka Zdrowia wchodziły: 1) Punkt kardiologiczny - bezpłatne konsultacje ze specjalistami z dziedziny kardiologii, lekarzem poz -mobilna przychodnia, w której wykonywane były badania EKG. 2) Stanowiska pomiarowe wykorzystujące nowoczesną aparaturę służącą do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pulsu a także analizy składu masy ciała i poziomu cukru we krwi. 3) Stanowisko, gdzie posiadający odpowiednią i specjalistyczną wiedzę osoby informowały o zagrożeniach zdrowotnych oraz o odpowiedniej profilaktyce, która jest najistotniejszym elementem całej edukacji zdrowotnej, a także promowały projekt „Razem dla serca”, 4) Stanowisko dietetyka - konsultacje dietetyczne, gdzie można było poszerzyć swoją wiedzę na temat cukrzycy. Przeprowadzono konsultacje dietetyczne w zakresie tego schorzenia. 6) Punkt ratownictwa medycznego – gdzie odbywały się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na specjalnym przeznaczonym do tego celu fantomie. 7) Stoisko ze zdrową żywnością, gdyż jest udowodnione, że zdrowa żywność ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie! W profilaktyce chorób cywilizacyjnych jest jednym z najważniejszych czynników.

18 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Organizacja 4 biegów dystansowych pod hasłem: „BIEG PO ZDROWIE” na dystansach: Szkoła podstawowa klasy I-III - 400 metrów, Szkoła podstawowa klasy IV-VI - 1000 metrów, Gimnazjum - 1500 metrów, Szkoły ponadgimnazjalne - 2000 metrów, Osoby powyżej 18 roku życia 5 000 metrów- w podziale na kobiety i mężczyzn. Ponadto : Warsztaty i szkolenia Nordic Walking- marsz na 5 km bez kategorii wiekowej. Przeprowadzenie gier i zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W czterech „Biegach po zdrowie” wzięło łącznie udział 764 zawodników!!!

19 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z pikników zdrowotnych i Biegów po zdrowie.

20 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” W zakresie promocji zdrowia oprócz ww. przedsięwzięć do tej pory udało się przeprowadzić szereg postępowań przetargowych, a mianowicie na wykonanie strony internetowej projektu www.razemdlaserca.info, wyłonienie wykonawcy cyklu artykułów sponsorowanych o projekcie, profilaktyce chorób, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, wykonanie filmu promującego projekt, opracowanie banerów do projektu, zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zakup glukometrów i ciśnieniomierzy 2 500 pacjentom programu profilaktycznego. www.razemdlaserca.info

21 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Przed nami jeszcze : 1)Szkolenie edukacyjno-informacyjne dla pielęgniarek "Rola pielęgniarek we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia, 2)Szkolenie edukacyjno-informacyjne dla lekarzy rodzinnych "Rola podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia, 3)Wizyty pielęgniarki w ramach spotkań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach z terenu powiatu bialskiego - 150 spotkań celem przeprowadzenia badań w kierunku otyłości u dzieci i młodzieży. 4)Opracowanie dwóch publikacji podsumowujących w pierwszym przypadku podsumowującą wyniki ankiet, a więc wiedzę uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywania oraz podsumowanie badań w kierunku otyłości dzieci i młodzieży oraz drugą publikację podsumowującą wyniki badań profilaktycznych w kierunku chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego w wieku 40-60 lat.

22 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” II. PROGRAM PROFILAKTYCZNY: Działanie 5.1: Etap I - Wytypowanie grupy osób do badań profilaktycznych. W celu wytypowania osób do badań profilaktycznych wybrane pielęgniarki środowiskowe odwiedziły w domach 8000 mieszkańców powiatu bialskiego w wieku od 40 do 60 lat. Na podstawie odpowiedzi z ankiety i oceny pielęgniarki wg. ustalonego algorytmu dokonały kwalifikacji 2500 osób do udziału w badaniach profilaktycznych II etapu. Działanie 5.2: Etap II - Badania profilaktyczne (2500 osób). Badania są realizowane w następującej kolejności: Pobranie krwi oraz przekazywanie materiału do badań biochemicznych, RTG klatki piersiowej, Badanie EKG, Echokardiografia, Porada lekarska u lekarza kardiologa. Działanie 5.3: Etap III – Wizyta kontrolna pielęgniarki. W ramach tego etapu działań przewiduje się odwiedzenie przez pielęgniarkę wszystkich 2500 osób objętych badaniami specjalistycznymi celem weryfikacji podjęcia przez nie działań zmierzających do poprawy ich stanu zdrowia oraz oceny świadomości na temat wpływu czynników ryzyka na zdrowie. Podczas wizyty pielęgniarka dokona wywiadu dotyczącego zmiany trybu życia, ograniczenia czynników ryzyka, pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru masy ciała i wzrostu dla wyliczenia wskaźnika masy ciała BMI.

23 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” II. PROGRAM PROFILAKTYCZNY- podsumowanie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej łącznie w okresie od 01.06. 2015 r. do 20.10.2015r. przebadał w ramach projektu 1057 pacjentów z następujących gmin (w kolejności zgłaszania się na badania): Tuczna, Łomazy, Rossosz, Janów Podlaski, Konstantynów, Terespol (gmina i miasto), Leśna Podlaska, Zalesie, Wisznice, Piszczac. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie od 04.05. 2015 r. do 20.10.2015 r. przebadał w ramach projektu 554 pacjentów z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski oraz Drelów. Łącznie przebadano w kierunku chorób układu krążenia na dzień 20.10.2015 r. – 1 611 osób w wieku 40-60 lat.

24 Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” Dziękuję za uwagę. Anna Jureczek – koordynator projektu Tel. 83 351-13-42, kom. 533-712-922 e-mail: zdrowie@powiatbialski.plzdrowie@powiatbialski.pl www.razemdlaserca.info


Pobierz ppt "Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google