Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: System totalitarny (komunizm) w ZSRR. 1.Wprowadzenie „dyktatury proletariatu”. a.Listopad 1917 – wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: System totalitarny (komunizm) w ZSRR. 1.Wprowadzenie „dyktatury proletariatu”. a.Listopad 1917 – wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty)"— Zapis prezentacji:

1 Temat: System totalitarny (komunizm) w ZSRR. 1.Wprowadzenie „dyktatury proletariatu”. a.Listopad 1917 – wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty) – przegrane przez bolszewików Lenina; b.Lenin ogłosił więc, że najważniejszy jest Ogólnorosyjski Zjazd Rad; c.pokój z Niemcami w Brześciu – 3 marca 1918-utrata Ukrainy, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Królestwa Polskiego i części Białorusi; d.„dyktatura proletariatu”: -system monopartyjny (rządzi partia bolszewików), -Rada Komisarzy Ludowych (rząd), -Armia Czerwona; -CzeKa – Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (policja polityczna) – w 1922 r. Państwowy Zarząd Polityczny(GPU),

2 -nacjonalizacja przemysłu (upaństwowienie), -zniesienie prywatnej własności ziemi – kołchozy(od 1929 r. obowiązkowe), -upaństwowienie minerałów i lasów, -wojna domowa (1918-1922) z Biała Gwardia kontra bolszewicy (wygrali), -obozy pracy przymusowej (łagry), -komunizm wojenny (poł. 1918 r.) – państwowy monopol handlu, obowiązkowe dostawy żywności, zakaz sprzedaży żywności przez chłopów, reglamentacja żywności, -Głód (1921-1922), -NEP – Nowa Polityka Ekonomiczna) – przywrócenie drobnego handlu i przedsiębiorstw prywatnych.

3 2.Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. a.listopad 1917 – „Deklaracja praw narodów Rosji” wydana przez RKL nadawała prawo samostanowienia narodom imperium carskiego; b.1918 – Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Rad (Rosja Sowiecka)– do 1922 przyłączają się republiki okręgi i obwody (oficjalnie dobrowolnie); c.1922 – RSFRR przekształca się w ZSRR – każda republika ma równe prawa; d.Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia(bolszewików); e.Centralny Komitet Wykonawczy(władza ustawodawcza); f.Rada Komisarzy Ludowych(władza wykonawcza).

4 3.Dojście Stalina do władzy. a.1922 – Stalin sekretarzem generalnym partii komunistycznej; b.Po 1924 usuwa konkurencję (Lwa Trockiego i innych); c.Zaostrzenie terroru politycznego; d.Po 1929 – władza dyktatorska – kult jednostki; e.1934 aparat policyjny skupiono w NKWD(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych); f.Sprawy o zdradę i terror bez prawa do obrony, tortury, brak konieczności dowodów winy, kara śmierci; g.Wszyscy podejrzani do obozów pracy(łagry) na Syberii; h.Główny Zarząd Obozów – 1930 (GUŁag); i.Wielka czystka (aresztowano 7 mln. a zabito 1,2 mln.).

5 4.Gospodarka ZSRR. Wielki głód. a.1929 – rezygnacja z NEP-u i przymusowa kolektywizacja rolnictwa(kołchozy) – chłopi niechętni (kułacy) na Syberię a ich majątki na rozwój przemysłu ciężkiego; b.Spadek produkcji rolnej o 35% - więc obowiązkowe dostawy o dużych limitach; c.1932 – dekret „O ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych, kołchozów, spółdzielni oraz wzmacnianiu własności społecznej” – kara śmierci i konfiskata majątku za kradzież; d.Głód – 3-7 mln. Ludzi zmarło – kanibalizm; e.Paszporty wewnętrzne – bez nich nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania – chłopi ich nie dostali; f.Po 1929 r. rozwój przemysłu (obozy pracy, pożyczki niemieckie i amerykańskie) powstają centra przemysłowe (miasta + fabryki).

6 5.ZSRR na arenie międzynarodowej. a.Izolacja po I wojnie bo rewolucja bolszewicka – mimo poparcia ze strony Wielkiej Brytanii; b.brak zaproszenia do Ligi Narodów; c.1922 – traktat w Rapallo z Niemcami; d.Inne państwa nawiązują stosunki z ZSRR; e.układy o nieagresji z Polską, Rumunią i Francją; f.1934 – przyjęcie do Ligi Narodów; g.Międzynarodówka Komunistyczna(Komintern) – porozumienie europejskich partii komunistycznych pod kontrolą ZSRR – w okresie wielkiej czystki wymordowano przywódców tych partii.


Pobierz ppt "Temat: System totalitarny (komunizm) w ZSRR. 1.Wprowadzenie „dyktatury proletariatu”. a.Listopad 1917 – wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google