Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

2 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim uczniów i słuchaczy rok szkolny 2006/ uczniów i słuchaczy *Źródło:Urząd Statystyczny w Lublinie **SIO stan na dzień Ilość uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach szkolnych uczniów i słuchaczy rok szkolny 2008/2009** uczniów i słuchaczy Jest to o uczniów i słuchaczy mniej co stanowi 2,15 % uczniów i słuchaczy rok szkolny 2007/2008* uczniów i słuchaczy Jest to o uczniów i słuchaczy mniej co stanowi 3,75 %

3 Ilość uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim w latach szkolnych Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim *Źródło:Urząd Statystyczny w Lublinie **SIO stan na dzień

4 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim LpWyszczególnienie2006/ /2008 * * 2008/2009* 1Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Uzupełniające liceum ogólnokształcące Szkoły artystyczne Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Technikum uzupełniające Szkoła policealna Szkoły przysposabiające do pracy Liczba uczniów * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

5 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

6 Wyszczególnienie2006/ /2008 ** 2008/2009* Liceum ogólnokształcące Szkoły zawodowe z LP i "artystycznymi" Szkoły policealne Liczba uczniów Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf)

7 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim proporcja * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf)

8 Szkoły dla dorosłych Wyszczególnienie2006/2007** 2007/2008 * * 2008/2009* Gimnazjum234 Liceum ogólnokształcące Uzupełniające liceum ogólnokształcące02748 Szkoły ponadpodstawowe800 Zasadnicza szkoła zawodowa434 Liceum profilowane333 Technikum3103 Technikum uzupełniające3534 Liczba słuchaczy 6,8 tyś 6,5 tyś7,7 tyś Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf)

9 Szkoły dla dorosłych – liczba słuchaczy Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf)

10 Szkoły dla dorosłych Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim * Wg SIO -stan na dzień ** dane GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_Edukacja pdf)

11 Szkoły specjalne Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

12 Szkoły specjalne Szkoły specjalne (rok szkolny 2008/2009) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

13 Typ placówkiLiczba Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 35 Centrum Kształcenia Ustawicznego 18 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) 9 Centrum Kształcenia Praktycznego 10 Placówki kształcące w formach pozaszkolnych 97 Inne typy placówek ponadgimnazjalnych Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

14 Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Lp.Zawód 2006/ /2008 stan na dzień Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii Cukiernik Fryzjer Murarz Piekarz Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Ślusarz Sprzedawca Rolnik Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

15 Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

16 Zasadnicza szkoła zawodowa – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

17 Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

18 Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

19 Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na )

20 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

21 Technikum i szkoła policealna – liczba uczniów w zawodach ( uczniów - stan na ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

22 * Stan na dzień r. Liceum profilowane Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili ) Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

23 Liceum profilowane Liceum profilowane ( ilość uczniów wg profili )

24 Diagnoza szkolnictwa zawodowego Typ Marzec 2007 Wrzesie ń 2007 Wrzesie ń 2008 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna4 5 3 Gimnazjum2 3 5 Zespół szkół i placówek oświatowych 3 9 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami1 1 1 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 Liceum ogólnokształcące1 Bursa1 Przedszkole1 Liczba doradców zawodowych Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim (według typów szkół)

25 Diagnoza szkolnictwa zawodowego Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim Liczba doradców zawodowych w województwie lubelskim 2008-wrzesień

26 Analiza zawodów ( kształcenie a rynek pracy)

27 Ilość uczących się w zawodach szkolnych a ilość ofert pracy w I półroczu 2008 Zawód szkolny (technikum; szkoła policealna) r. Ilość ofert w zawodzie: Oferty pracy WUP* w I półroczu 2008 w zawodzie: Technik informatyk 312[01] Technik informatyk 3115 Technik mechanik 311[20] Technik mechanik 7115 Technik ekonomista 341[02] Ekonomiści 2411 Technik administracji 343[01] Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 3431 Technik budownictwa 311[04] Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 3112 Kucharz 512[02] Kucharz 5122 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 311[10] 2088 Technik żywienia i gospodarstwa domowego zawód nadwyżkowy 0,0038 Technik hotelarstwa 341[04]2064 Brak danych Technik usług fryzjerskich 514[02] Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 5141 Technik agrobiznesu 341[01]1468Brak danych Technik usług kosmetycznych 514[03] Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 5141 Technik elektronik 311[07] Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni 3114 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 5159 * Źródło: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim w I półroczu 2008r (cz I) – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim

28 Zawód szkolny (zasadnicza szkoła zawodowa) Ilość ofert w zawodzie: Oferty pracy WUP* w I kwartale 2008 w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii 512[05] Kucharz małej gastronomii zawód nadwyżkowy – 0,0817 Fryzjer 514[01] Fryzjer Murarz 412[06]906505Murarz Cukiernik 741[01] Piekarz 741[02] Piekarze, cukiernicy i pokrewni 7412 Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] Elektromechanik 724[05] Elektromechanicy 7241 Ślusarz 722[03]318277Ślusarze i pokrewni 7222 Sprzedawca 522[01] Sprzedawcy i demonstratorzy 5221 * Źródło: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim w I półroczu 2008r (cz I) – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Ilość uczących się w zawodach szkolnych a ilość ofert pracy w I półroczu 2008 Diagnoza szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim


Pobierz ppt "Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google