Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyczny Ryt Rzymski (KRR)‏

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyczny Ryt Rzymski (KRR)‏"— Zapis prezentacji:

1 Klasyczny Ryt Rzymski (KRR)‏

2 Novus Ordo Missae (NOM)‏

3 Ramy historyczne KRR – początki uformowanego rytu sięgają VI wieku. Ostatecznie jako niezmienny po wsze czasy ustalony przez Sobór Trydencki i zawarty w Mszale papieża Piusa V z 1570 roku. NOM – diametralnie zmieniony dotychczasowy ryt w roku (w związku ze zmianami Soboru Watykańskiego II) wprowadzony przez papieża Pawła VI.

4 Msza św. to bezkrwawa Ofiara Jezusa Chrystusa
1 Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Przymierza, bo Jezus Chrystus, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. 2. Msza święta przedstawia ofiarę krzyżową przez to, że osobna konsekracja chleba i osobna konsekracja wina mocą słów przedstawia owo rzeczywiste rozdzielenie Ciała od Krwi, które Pan nasz Jezus Chrystus wycierpiał w chwili krwawej śmierci na Krzyżu. 3. Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczs Mszy świętej ponawia, skoro tu i tam jest ten sam dar, składany Bogu Ojcu w ofierze, i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny

5 Dlaczego zaprzestano odprawiać Mszy św. klasycznej
Powszechnie zaprzestano w 1965 r. wprowadzając do Mszy św. z 1962 r. (ostatnia edycja typiczna Mszy Trydenckiej) szereg poprawek, upodabniających tę Mszę do Novus Ordo. Wielu kapłanów nie zaakceptowało tej zmiany i wystąpiło o indywidualne zgody na pozostanie przy wersji 1962 r. bez zmian (np. św. Pius Forgione z Pietrelciny (św. o. Pio)). W 1969 r. wprowadzono Nowy Porządek Mszy (Novus Ordo Missae) i zaczęto masowo zniechęcać kapłanów (głównie metodami psychologicznymi i administracyjnymi) do preferowania tegoż Mszału (NOM), natomiast nigdy formalnie nie zakazano celebrowania Mszy św. Trydenckiej (wersji z 1962 r.). Tutaj również wielu kapłanów wnioskowało o umożliwienie im do końca swych dni - pozostania przy celebracji Mszy z r. (np. św. Jose Maria Escriva de Balaguer, założyciel Opus Dei). Jednocześnie na terenie diecezji Lozanna/Genewa w Szwajcarii, za aprobatą jej ordynariusza, JE Franciszka Charrière powstaje Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, kierowane przez emerytowanego abpa Marcela Lefebvre, które stawia sobie za cel kształcenie seminarzystów na kapłanów, którzy będą odprawiać wyłącznie Mszę Trydencką.

6 Skuteczność Ofiary i jej cudowne objawienia

7

8 KRR – Mszą wielu Świętych
Na zdjęciu widać podczas Podniesienia pochylonego na Krzyżu Chrystusa, choć nie było tam w rzeczywistości żadnego Krzyża w pobliżu ołtarza. Jest to cudowne potwierdzenie Eucharystycznej Ofiary jak na Golgocie. Ani celebrujący kapłan, ani też jego brat, który fotografował, nie widzieli tego, co w cudowny sposób wyszło na zdjęciu. Znam tego kapłana, który dostąpił tej łaski, jak również znam bliższe okoliczności i poświadczam prawdziwość i autentyczność tego wydarzenia." ks. Franz Keiser Jest to łaska, która została wyświadczona pewnemu niemieckiemu kapłanowi w trzecim dniu po jego święceniach kapłańskich w dniu 29.VIII. 1932r. "

9 Introibo ad altare Dei. Dlaczego łacina? Dlaczego tyłem do ludzi?
Msza Św. była pierwotnie sprawowana w kierunku wschodnim (ad orientem - stąd słowo orientacja -skierowanie na wschód). Nawet wtedy gdy warunki terenowe na to nie pozwalały i kościoły zbudowane były ołtarzem na zachód (np. bazylika św. Piotra w Rzymie) - wierni po modlitwie Święty Święty Święty odwracali się na wschód i trwali tak w modlitwie aż do modlitwy Ojcze Nasz. Łacina razem z Greką i Hebrajskim - jako językami, w których wypisana była "wina" na krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa są świętymi językami chrześcijaństwa i od początku Kościoła były językami liturgicznymi. Łacina jako język martwy ma wielką zaletę - nie rozwijając się zachowuje wielką precyzję słów.

10 Ogólne podsumowanie 1. Na Mszy wszyscy są zwróceni twarzą do Boga (kapłan i wierni)‏ 2. Jasno przedstawione pośrednictwo kapłana między Bogiem i ludźmi 3. Msza to przede wszystkim działanie Chrystusa w osobie kapłana. Siłą rzeczy człowiek nie jest wstanie zrozumieć doniosłości chwili. Łacina gwarantuje czystość kultu i uzewnętrznia misterium Boga. 4. Łacina dla ludu ogranicza się do kilku odpowiedzi, śpiewy i czytania są po polsku. BÓG kapłan wierni

11 Porównanie liturgii KRR NOM
Tytuł obrzędu: Msza Odprawiana po łacinie (Lekcja, Ewangelia - najpierw po łacinie + potem, przed homilią powtórzone w języku narodowym), pieśni zwykle w języku narodowym, chorał Gregoriański Większość modlitw kapłana (w tym Kanon) odmawiana niesłyszalnie Odprawiana na zorientowanym (najczęściej na Wschód) Ołtarzu. Kapłan (celebrans, ofiarnik) spogląda na krucyfiks stojący na ołtarzu. Ubiór kapłana: sutanna, humerał, cingulum, stuła, manipularz, biret i Ornat Koncelebra tylko w ściśle określonych przypadkach (święcenia kapłańskie, koncelebra z biskupem). Zamiast koncelebry - Msza św. z asystą, gdzie jeden kapłan celebruje, a inni mu tylko usługują, pełniąc funkcje diakońskie czy ministranckie Aspersja (pokropienie wodą święconą przez kapłana przechodzącego nawą główną świątyni) przed Mszą św. niedzielną Tytuł obrzędu: Wieczerza Pańska, czyli Msza Odprawiana z zasady w języku narodowym. Każdy kapłan może odprawić ją zawsze i wszędzie po łacinie bez żadnego zezwolenia, ale niewielu to czyni Nakazane odprawianie w sposób słyszalny od początku do końca. Dopuszczona jako opcja możliwość odprawiania twarzą do ludu stała się regułą. Kapłan jest określony w rubrykach jako przewodniczący Wspólnoty wiernych i na nich spogląda. Krzyż można stawiać "obok lub w pobliżu ołtarza„ Ubiór kapłana: alba, stuła i ornat. Manipularza "można nie używać". W razie potrzeby możliwość celebrowania w samej albie i stule. Nagminnie kapłani nie używają sutanny. Koncelebracja stała się powszechna i zdarza się nagminnie. Najlepszy przykład - niedawna Msza św. papieska w Krakowie na Błoniach - koncelebrowana przez ponad 1500 kapłanów, niektórzy stali kilkadziesiąt metrów od ołtarza.Aspersja Zachowana jedynie opcjonalnie, stosowana bardzo rzadko zamiast rytu penitencjarnego.

12 KRR Przebieg Mszy św. NOM

13

14

15

16

17

18 Jak uczestniczyć w takiej Mszy?
Nabożnie. Najlepiej przygotować się do takiej Mszy (jak zresztą do każdej Mszy) poprzez uprzednią modlitwę. Warto zakupić również mszalik z tekstem Mszy Trydenckiej i jeśli jest to pierwszy w takiej Mszy udział wcześniej dokładnie przeczytać modlitwy - aby mieć jakąś orientację. Aby w pełni w niej uczestniczyć nie można zapomnieć o uprzedniej Spowiedzi świętej. Ot i cała tajemnica

19 Modlitwy u stopni ołtarza: psalm wstępny,Confiteor (Spowiedź kapłana i spowiedź wiernych)‏

20 Introit- antyfona i werset psalmu na wejście przypadający na dany dzień

21 Kyrie eleison. – błagalne wołanie i Gloria in excelsis Deo
Kyrie eleison... – błagalne wołanie i Gloria in excelsis Deo... - Chwała Trójcy Przenajświętszej

22 Dominus vobiscum przed kolektą – modlitwa kościelną(Pan z wami...)

23 Lekcja – po skończonym czytaniu odpowiadamy Deo grátias.

24 Ewangelia - Glória tibi, Dómine!; Laus tibi, Christe!

25 Kazanie i Wyznanie wiary - Credo in unum Deum
Kazanie i Wyznanie wiary - Credo in unum Deum przyklękamy na słowa: “I ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJĄŁ CIAŁO Z MARYI DZIEWICY I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM”

26 Ofiarowanie Chleba - Suscipe, sancte Pater...

27 Nalewanie wina i wody

28 Ofiarowanie Wina - Offerimus tibi Domine...

29 Orate fratres i sekreta (módlcie się aby moją i waszą ofiarę…)‏

30 Prefacja i sanctus‏

31 Kanon – modlitwa wstawiennicza i Hanc igitur (prośba o przyjęcie ofiary)‏

32 Quam Oblationem - Prośba o przeistoczenie), Konsekracja chleba (Podniesienie)‏

33 Ręce kapłana podczas podniesienia, hostia zwrócona w stronę krucyfiksu

34 Konsekracja Wina(Podniesienie); Unde Et Memores - Wspomnienie Tajemnicy Odkupienia (Anamneza); Upra Quae - Modlitwa o przyjęcie Ofiary bezkrwawej

35 Druga modlitwa wstawiennicza: za uczestników Ofiary - Suplices te rogamus; Memento - za zmarłych ; Nobis Quoque Peccatoribus - w łącznosci z Kościołem tryumfującym

36 Pater noster (Ojcze nasz...)‏

37 Łamanie Chleba i modły o pokój: Pax Domini sit semper vobiscum i Haec comixto et consecratio

38 Agnus Dei (Baranku Boży); Modlitwy przed Komunią; Komunia Św kapłana- Domine non sum dignus (Panie nie jestem godzien...)‏

39 Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccata mundi. (Oto Baranek Boży
Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccata mundi. (Oto Baranek Boży...); Komunia Św. Wiernych (Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy Twojej na żywot wieczny. Amen.)‏

40 Dziękczynnienie i ablucja (obmycie)‏

41 Postcommunio - modlitwy po Komunii; rozesłanie (Ite, missa est); błogosławieństwo (Benedicat vos)‏

42 Ostatnia Ewangelia (Initium sancti Evangelii secundum Joannem. )‏

43 Dziwactwa NOM Sobór Watykański II rozpoczął pewien inny etap w kościele. Podjął się reformy liturgii, której promotorem był abp. Hannibal Bugnini. Wiele jednak z przypisywanych soborowi zmian nie znajdziemy w Konstytucji o Liturgii. Tak więc sobór nie zniósł łaciny (polecił tylko stosowanie języka ojczystego w czytaniach.) Sobór nie nakazał obracać ołtarza i budować stołu (na protestancki wzór liturgii pastora Cranmera). Sobór zakazywał kategorycznie jakichkolwiek eksperymentów liturgicznych… JEDNAKŻE

44 […] jednakże po owym aggiornamneto otworzył swoją doktryną ogromny pokłady dwuznaczności co prowadziło do deformacji istoty Mszy św., jako Ofiary, jako Misterium, jako wyłącznej czynności świętego szafarza jakim na mocy sakramentu kapłaństwa jest każdy ksiądz. Doprowadziło to do…

45 Sakralnej brzydoty

46 Sztuki desakralnej

47 Odarcia z pierwotnego sakrum

48 Eksperymentów liturgicznych
Msza z pizzy

49

50 Poczucia godności Mszy św.

51 Łamania wszelkich barier
Msza dla błaznów - Mediolan

52 Więc warto się zastanowić jak wielki skarb straciliśmy Mszę św
Więc warto się zastanowić jak wielki skarb straciliśmy Mszę św. Wszechczasów


Pobierz ppt "Klasyczny Ryt Rzymski (KRR)‏"

Podobne prezentacje


Reklamy Google