Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. CENY I ZAŁOŻENIA TARYF DLA CIEPŁA ORAZ DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE W EPEC SP.Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. CENY I ZAŁOŻENIA TARYF DLA CIEPŁA ORAZ DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE W EPEC SP.Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. CENY I ZAŁOŻENIA TARYF DLA CIEPŁA ORAZ DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE W EPEC SP.Z O.O.

2 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Na podstawie danych historycznych przedstawiono na wykresach strukturę mocy cieplnej oraz ilości ciepła oddanych do sieci w roku 2014.

3 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ceny EKo 7.296,66 zł/MW/m-c ; 32,00 zł/GJ Ceny EPEC 4.455,40 zł/MW/m-c; 22,69 zł/GJ = Średnioważona cena za dostawę ciepła 6.717,04 zł/mw/M-C; 30,85 zł/GJ Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może dowolnie kształtować cen ciepła, a w prowadzonym postępowaniu taryfowym, musi udowodnić przed Prezesem URE zasadność proponowanych do stosowania w Taryfie dla ciepła cen.

4 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 88% ceny 12% ceny

5 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średnie wzrosty cen w latach 2013 -2015 oraz prognoza na rok 2016 przyjęty śr. wzrost cen w taryfie: Taryfa na rok 2012 Taryfa na rok 2013 Taryfa na rok 2014 Taryfa na rok 2015 Prognoza Taryfy na rok 2016 Ciepłownia Dojazdowa 100 % 104,54%100,53%92,87%91,31% przesył101,23%102,09%102,02%101,91% przesył wraz z opłatą śee*101,23%103,31%104,01%103,91% średni wzrost cen EKo110,10%119,34%125,38%129,08% ** średnia zmiana cen EPEC101,87%102,86%102,10%101,76% *od roku 2014 do ceny 1 GJ dodawana jest opłata z tytułu efektywności energetycznej, która poszczególnych latach wynosiła odpowiednio: dla roku 2014 – 0,28 zł; w latach 2015 - 2016 - 0,48 zł. ** Prognoza podwyżki cen EKO na rok 2016 nie zatwierdzona przez Prezesa URE Na przestrzeni ostatnich lat to EPEC Spółka z o.o. była buforem i poprzez znacznie niższe ceny produkcji oraz ograniczenie kosztów, niwelowała skutki podwyżek w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

6 Przyjęte zmiany cen wytwarzania oraz cen sprzedaży w Taryfie dla ciepła były możliwe m.in. dzięki podjętym w ostatnich latach działaniom oszczędnościowym we wszystkich grupach kosztów rodzajowych, m.in.: kosztów transportu, szkoleń, wynagrodzeń, usług obcych i innych, kosztów wytwarzania w Ciepłowni Dojazdowa poprzez pozyskanie dostaw paliw energetycznych w niższych cenach zakupu, strat ciepła na przesyle - modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej ( rok 2012- 291.422 GJ, rok 2013- 261.284 GJ, rok 2014 -246.620 GJ). Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

7 Ogółem na w latach 2012 - 2014 wykonanie budżetu EPEC Sp. z o.o. wyniosło o ponad 8,6 mln. zł mniej, niż koszty planowane w tym okresie. Pozwoliły na to bieżąca kontrola i dyscyplina kosztów w Spółce. Pomimo podjętych działań, w strukturze kosztów rodzajowych najwyższy składnik stanowi energia cieplna, którą EPEC Sp. z o.o. zakupuje w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

8 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W dniu 16 września 2015r. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy dla ciepła na rok 2016. Proponowane przez Zarząd EPEC Sp. z o.o. średnie wskaźnikowe ceny wytwarzania i stawki opłat za usługi przesyłowe bez uwzględnienia podwyżki EKo są niższe od bazowych odpowiednio: wytwarzanie w kotłowaniach lokalnych (-) 0,37 %, przesył i dystrybucja (-) 0,11 %, ciepłownia Dojazdowa (-) 1,56 %, Średnia zmiana cen EPEC (-) 0,34 % Obciążenia Odbiorców końcowych ogółem (-) 0,16 % Proponowany wzrost cen EKo na rok 2016 może wynieść (+) 3,7%. Z uwagi na to, że proponowana przez EKo podwyżka nie została zatwierdzona przez Prezesa URE, w złożonym wniosku nie uwzględniono podwyżki cen zakupu energii cieplnej.

9 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Średnie zmiany cen taryfowych EPEC i ENERGA Kogeneracja w latach 2013 -2016 [%] – rok bazowy 2012 [100%] 100,00 % 110,10% 119,34% 125,38% 129,08% 100,00%101,87%102,86%102,10%101,76% Średni wzrost cen EKo Średnia zmiana cen EPEC Taryfa 2012 – Taryfa 2013 – Taryfa 2014 – Taryfa 2015 – Taryfa 2016

10 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. CENY I ZAŁOŻENIA TARYF DLA CIEPŁA ORAZ DZIAŁANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE W EPEC SP.Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google