Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania scyntygraficzne ośrodkowego układu nerwowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania scyntygraficzne ośrodkowego układu nerwowego."— Zapis prezentacji:

1 Badania scyntygraficzne ośrodkowego układu nerwowego

2 Izotopowe metody badania OUN Badanie bariery krew-mózg Badanie perfuzyjne Badania metaboliczne Badanie receptorowe Badanie krążenia płynu mózgowo- rdzeniowego

3 Bariera krew-mózg Transport substancji przez barierę k-m: – transport aktywny – ułatwiona dyfuzja: glukoza, aminokwasy, elektrolity – dyfuzja bierna: alkohole, CO 2, O 2,gazy szlachetne, barbiturany, kofeina, sterydy, amfetamina, nikotyna

4 Czynność bariery krew- mózg  Radiofarmaceutyki, które warunkach prawidłowych nie dyfundują do tkanki mózgowej Uszkodzenie bariery krew mózg (np. udar mózgu) dyfuzja i gromadzenie się znacznika

5 Radiofarmaceutyki  99m Tc DTPA – najczęściej stosowany  99m TcO 4 -  99m Tc pyrofosforan – gromadzi się swoiście w ogniskach martwiczych i miejscach po uprzedniej kraniotomii

6 Prawidłowy obraz scyntygraficzny AP RLAT LLAT PA

7 Zawał mózgu

8 Badania przepływu krwi w mózgu  Radiofarmaceutyki, które swobodnie dyfundują przez barierę k-m  Lipofilne, o obojętnym ładunku elektrycznym  Stopień gromadzenia proporcjonalny do przepływu krwi  Brak ponownej dyfuzji do krwi

9 Radiofarmaceutyki  99m Tc HM PAO – najczęściej stosowany, 6,13 % podanej aktywności gromadzi się w mózgu i pozostaje tam ok. 270min  133 Xe – gaz podawany dożylnie lub dotętniczo. Metoda ilościowa rzadko stosowana.  pochodne amfetaminy – 123 I

10 Wskazania do badań przepływu krwi w mózgu Śmierć mózgowa Udar mózgu Padaczka Choroby zwyrodnieniowe mózgu

11 Obraz prawidłowy

12 Badanie przepływu krwi w mózgu (rekonstrukcja 3D)

13 Obraz prawidłowy Standard móżdżkowy – patologie móżdżku – b. rzadko – przepływ w móżdżku – wartość referencyjna Norma perfuzji dla półkul mózgowych >0,7 standardu móżdżkowego Symetria gromadzenia w półkulach mózgu 0,9 – 1,1

14

15 Śmierć mózgowa

16 Ostry udar mózgu Obszar braku aktywności w miejscu udaru oraz zmniejszone gromadzenie wokół zawału – odwracalne niedokrwienie (ischemic penumbra)

17 Badanie TK i MR w diagnostyce ostrego udaru mózgu Konwencjonalne badanie MR (T2–zależne) uwidacznia obszar zawału po co najmniej 8÷10 godzinach. Badanie TK uwidacznia zawał przeważnie po 12÷24 godzinach.

18 Badania diagnostyczne Ostra faza niedokrwienia – MR – tzw. dyfuzyjne (DWI) – tzw. perfuzyjne (PWI) – Badanie przepływu krwi w mózgu techniką SPECT

19 Zawał mózgu

20

21

22 Test z acetazolamidem Test z acetazolamidem (DIAMOX) inhibitor anhydrazy węglanowej  H + w przestrzeni zewnątrznaczyniowej (kwasica)  przepływu krwi (35% w warunkach prawidłowych)

23 Zmniejszenie rezerwy naczyniowej – udar, przemijające napady niedokrwienia (TIA), malformacje tętniczo-żylne, padaczka, otępienie  gromadzenia znacznika po podaniu Diamoksu

24 Zmniejszenie przepływu w obrębie unaczynienia lewej t. środkowej mózgu

25 Metody obrazowe w diagnostyce padaczki Wykluczenie morfologicznie uchwytnej przyczyny padaczki (guz, naczyniak, inne) – CT, MRI Padaczka pierwotna Prognozowanie przebiegu leczenia

26 TECHNIKA SPECT W DIAGNOSTYCE PADACZKI Faza „ictal” -  przepływu krwi w obrębie ogniska padaczkorodnego Faza „inter-ictal” -  przepływu krwi w obrębie ogniska padaczkorodnego Czułość badania wynosi 75 - 80% (faza interictal) 100% (faza ictal)

27 Badanie HM-PAO SPECT w fazie INTER ICTAL

28

29 Faza ICTAL

30 MR – obraz prawidłowy HM-PAO – ognisko w obrębie zakrętu obręczy Faza ICTAL

31 Otępienie „Otępienie” – zespół objawów klinicznych charakteryzujących się nabytymi, uogólnionymi, postępującymi uszkodzeniami funkcji intelektualnych i osobowości, bez zaburzeń świadomości. Otępienie jest końcowym etapem szeregu schorzeń (nie jest jednostką chorobową)

32 Techniki diagnostyczne TK NMR Funkcjonalne metody radioizotopowe (SPECT, PET) Żadna z tych metod nie pozwala na całkowicie jednoznaczne rozpoznanie typu schorzenia prowadzącego do otępienia.

33 Choroba Alzheimera w badaniach SPECT/PET Obustronny  przepływu krwi w okolicach skroniowo-ciemieniowych (wtórny do spadku metabolizmu) Później zmiany w płatach czołowych Przepływ w okolicy czuciowo-ruchowej, wzrokowej i w obrębie jąder podkorowych - prawidłowy

34 Chorobie Alzheimera często towarzyszą zmiany naczynio-pochodne Badanie TK

35 Otępienie naczyniopochodne W badaniach SPECT/ PET występują liczne ogniska zmniejszonego przepływu krwi i metabolizmu.

36 Otępienie na tle naczyniowym (MID): zaniki korowo-podkorowe Ogniska niedokrwienne w różnych okolicach kory mózgowej Przepływ krwi w okolicach skroniowo-ciemieniowych prawidłowy (Mountz i wsp. 2001)

37

38 Otępienie czołowo-skroniowe Wyróżnia się trzy typy otępienia: - choroba Picka - degeneracja płata czołowego - otępienie z towarzyszącym uszkodzeniem neuronu ruchowego

39 Otępienie czołowo-skroniowe – badanie SPECT/PET Badanie SPECT - znaczna redukcja przepływu krwi w obrębie płatów czołowych (Venneri 1996, Starkstein 1994, Pickut 1997). Badanie PET - redukcja zużycia glukozy w obrębie okolic czołowych i/lub skroniowych, upośledzenie metabolizmu w przyśrodkowej części płata skroniowego, w prążkowiu i we wzgórzu.

40 Choroba Picka: Atrofia płata czołowego Badanie MR- zaniki korowe okolicy czołowej i skroniowej

41

42 Choroba Picka: badanie MRI-zaniki korowe w okolicy bruzdy Sylwiusza, ale bez zmian w obrębie płata czołowego Badanie HM-PAO SPECT-znaczna redukcja przepływu krwi w obrębie płatów czołowych (Mountz i wsp. 2001)

43 Pozytronowa Tomografia Emisyjna (PET) Badania metabolizmu glukozy. Badania metabolizmu tlenu. Gromadzenie aminokwasów w guzie. Przepływu mózgowego 123 I Układ receptorowy mózgu – receptory dopaminergiczne, cholinergiczne, serotoninergiczne. Izotopy cyklotronowe 18 F, 11 C, 15 O, 123 I Izotopy te mogą być wbudowywane w substancje organiczne np. deoxyglukoza - 18 F

44 Badanie FDG-PET (norma)

45 Ocena stopnia złośliwości guza W badaniu SPECT nowotwory niskozróżnicowane gromadzą znaczniki onkofilne. W badaniu PET istnieje ogólna zależność: im wyższe gromadzenie FDG tym stopień histologicznej złośliwości guza jest wyższy.

46 Hemangiopericytoma – obniżone gromadzenie FDG

47 Chłoniak (pierwotny) mózgu

48 Glejak niskozróżnicowany w badaniu FDG-PET

49 Oponiak – badanie PET wysokie gromadzenie FDG – guz niskozróżnicowany

50 Diagnostyka wznowy procesu nowotworowego W badaniu MR/TK różnicowanie wznowy procesu nowotworowego jest niepewne. Badania czynnościowe pozwalają na różnicowanie między martwicą popromienną a wznową nowotworu

51 Wznowa procesu nowotworowego Badanie MR przed i po podaniu kontrastu Badanie FDG-PET Badanie po podaniu alfa-metyl- tyrozyny

52 18 FDG 123I-tyrozyna NMR

53 Badanie z zastosowaniem MIBI i 201 Tl

54 Podsumowanie Badania obrazowe są nieodłącznym elementem diagnostyki guzów mózgu Badania obrazowe pozwalają na ocenę guzów mózgu zarówno w aspekcie morfologicznym, jak i metabolicznym

55 METODA PET W DIAGNOSTYCE PADACZKI Miejscowa ocena zużycia glukozy w mózgu – faza „ictal” - w obrębie ogniska padaczkorodnego występuje znaczny wzrost zużycia glukozy, – faza „inter-ictal” w obrębie ogniska padaczkorodnego występuje znamienny spadek zużycia glukozy – czułość metody 70-95%

56 Badania receptorowe układu nerwowego Znaczniki dla receptorów: – dopaminowych (D1 i D2) – serotoninergicznych – cholinergicznych – benzodiazepinowych

57 Padaczka skroniowa Badanie w fazie Interictal PET:FDG/FMZ MRI- obraz prawidłowy FDG - obszar obniżonego metabolizmu FMZ - obszar obniżonej dostępności dla receptorów benzodiazepinowych

58 Badanie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego Radiofarmaceutyk (np. 99m Tc DTPA) – podawany droga wkłucia lędźwiowego Mieloscyntygrafia – badanie kanału kręgowego Cysternografia – badanie przestrzeni płynowych w mózgu

59 Wskazania Wodogłowie wewnętrzne normotensyjne (zespół Hakima i Adamsa) - nieprawidłowy przepływ znacznika i jego zaleganie co najmniej 24 godziny - opóźnienie lub brak przepływu na sklepistości mózgu

60 Wskazania Wyciek płynu m-r do jamy nosowej Badanie drożności zastawki komorowo- przedsionkowej - podanie znacznika do zastawki – po 30-60 min znacznik powinien pojawić się w przestrzeni, do której odprowadzany jest płyn m-r


Pobierz ppt "Badania scyntygraficzne ośrodkowego układu nerwowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google