Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewlekła niewydolność nerek P.n.n.. Definicja P.n.n. jest stanem w przebiegu którego, w konsekwencji wrodzonych lub nabytych schorzeń układu moczowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewlekła niewydolność nerek P.n.n.. Definicja P.n.n. jest stanem w przebiegu którego, w konsekwencji wrodzonych lub nabytych schorzeń układu moczowego."— Zapis prezentacji:

1 Przewlekła niewydolność nerek P.n.n.

2 Definicja P.n.n. jest stanem w przebiegu którego, w konsekwencji wrodzonych lub nabytych schorzeń układu moczowego dochodzi do zmniejszenia liczby nefronów w stopniu uniemożliwiającym utrzymanie homeostazy płynów ustrojowych. P.n.n. ma charakter postępujący i nieodwracalny

3 Rozpoznawanie p.n.n. Kryterium rozpoznania niewydolności nerek jest zmniejszenie filtracji kłębuszkowej (GFR) do wartości i poniżej 80ml/min/1,73m 2 Przybliżone wartości GFR określa się na podstawie klirensu endogennej kreatyniny: Ccr(ml/min/1,73m 2 )=(Ucr x V/ Pcr) x (1,73/pcp) Ucr- stężenie kreatyniny w moczu (mg/dl) Pcr- stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl) V- objętość moczu na minutę Pcp- powierzchnia ciała pacjenta

4 Rozpoznawanie p.n.n. Wzór Cockrafta-Gaulta Ccr (ml/min/1,73m 2 )=(140-wiek) x masa ciała/ Pcr x 72 (dla mężczyzn) dla kobiet wynik mnoży się przez 0,85 Wzór Schwartza: GFR (ml/min/1,73m 2 )= 0,55x dł.ciała (cm)/ Pcr 0,33 niemowlęta z mała masą urodzeniową 0,45 niemowlęta donoszone 0,70 dla mężczyzn

5 Klasyfikacja p.ch.n. 1. Uszkodzenie nerek z prawidłowym lub zwiększonym GFR≥90 ml/min/1,73m 2 2. Niewielkiego stopnia upośledzenie GFR (utajona p.n.n)60-89 ml/min/1,73m 2 3. Średniego stopnia upośledzenie GFR (wyrównana p.n.n.) 30-59 ml/min/1,73m 2 4. Znacznego stopnia upośledzenie GFR (niewyrównana p.n.n.) 15-29 ml/min/1,73m 2 5. Schyłkowa n.n. ≤ 15 ml/min/1,73m 2 lub dializoterapia

6 Przewlekła choroba nerek P.ch.n. jest definiowana jako uszkodzenie nerek z lub bez obniżenia filtracji kłebuszkowej poniżej 90 ml/min/1,73m 2 P.ch.n. jest definiowana jako uszkodzenie nerek z lub bez obniżenia filtracji kłebuszkowej poniżej 90 ml/min/1,73m 2

7 Czynniki nasilające postęp p.n.n. Wiek zachorowania/ czas trwania choroby Wiek zachorowania/ czas trwania choroby Charakter podstawowego procesu chorobowego Charakter podstawowego procesu chorobowego Odpowiedź na leczenie Odpowiedź na leczenie NT NT Białkomocz (zwłaszcza utrzymujący się b. nerczycowy) Białkomocz (zwłaszcza utrzymujący się b. nerczycowy) Utrudniony odpływ moczu lub OPM Utrudniony odpływ moczu lub OPM Przewlekłe stany zapalne w tym ZUM Przewlekłe stany zapalne w tym ZUM Zaburzenia w gospodarce lipidowej Zaburzenia w gospodarce lipidowej Nieodpowiednia ilość białek i fosforanów w diecie Nieodpowiednia ilość białek i fosforanów w diecie Niedokrwistość Niedokrwistość Stosowanie leków nefrotoksycznych Stosowanie leków nefrotoksycznych Dorośli: otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu. Dorośli: otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu.

8 Teorie T. Brennera- zwiększony przepływ przez pozostałe nieuszkodzone nefrony prowadzi do ich wcześniejszego włóknienia T. Brennera- zwiększony przepływ przez pozostałe nieuszkodzone nefrony prowadzi do ich wcześniejszego włóknienia T. adaptacyjnego nefronu- przerost to efekt wzmożonej pracy czynnych nefronów T. adaptacyjnego nefronu- przerost to efekt wzmożonej pracy czynnych nefronów T. trade off (przehandlowania czegoś za coś) T. trade off (przehandlowania czegoś za coś)

9 Utajona p.n.n. Przebieg subkliniczny lub objawy podstawowej choroby nerek: ZUM, NT, obrzęki Przebieg subkliniczny lub objawy podstawowej choroby nerek: ZUM, NT, obrzęki Nadal działa ok.70% nefronów Objawy upośledzonego zagęszczania moczu: Objawy upośledzonego zagęszczania moczu: polidypsia, nykturia

10 Wyrównana n.n. 50% nefronów 50% nefronów Zaburzenia w sytuacjach stresowych Zaburzenia w sytuacjach stresowych Wielomocz Wielomocz Niesmak w ustach, upośledzenie łaknienia, nudności, pogorszenie wydolności fizycznej i samopoczucia Niesmak w ustach, upośledzenie łaknienia, nudności, pogorszenie wydolności fizycznej i samopoczucia

11 Niewyrównana n.n. 25% nefronów 25% nefronów Objawy kliniczne i biochemiczne n.n. Objawy kliniczne i biochemiczne n.n. Dolegliwości ze strony p.p. upośledzenie łaknienia, nudności, wymioty Dolegliwości ze strony p.p. upośledzenie łaknienia, nudności, wymioty Pogorszenie wydolności fizycznej i samopoczucia, stałe zmęczenie Pogorszenie wydolności fizycznej i samopoczucia, stałe zmęczenie

12 Schyłkowa n.n. 5-10% nefronów 5-10% nefronów Ogólnoutrojowe objawy toksemii mocznicowej i związane z nimi dolegliwości Ogólnoutrojowe objawy toksemii mocznicowej i związane z nimi dolegliwości

13 Mechanizmy powstawania toksyn mocznicowych Retencja substancji wydalanych w normalnych warunkach przez nerki spowodowana spadkiem filtracji kłebuszkowej i/lub upośledzeniem funkcji cewkowej Retencja substancji wydalanych w normalnych warunkach przez nerki spowodowana spadkiem filtracji kłebuszkowej i/lub upośledzeniem funkcji cewkowej Upośledzona degradacja substancji przez niewydolne nerki Upośledzona degradacja substancji przez niewydolne nerki Zainicjowanie lub zwiększenie produkcji określonych substancji jako próby wyrównania przez ustrój zaburzeń homeostazy wywołanej przez pnn (trade off) Zainicjowanie lub zwiększenie produkcji określonych substancji jako próby wyrównania przez ustrój zaburzeń homeostazy wywołanej przez pnn (trade off) Gromadzenie w płynach ustrojowych i tkankach substancji dostarczanych w czasie odżywiania lub leczenia. Gromadzenie w płynach ustrojowych i tkankach substancji dostarczanych w czasie odżywiania lub leczenia.

14 Kryteria klasyfikowania substancji jako toksyny mocznicowej Substancja dająca się określić chemicznie, obecna w płynach ustrojowych, której obecność można określić pod względem jakościowym i ilościowym Substancja dająca się określić chemicznie, obecna w płynach ustrojowych, której obecność można określić pod względem jakościowym i ilościowym Stężenie substancji w surowicy i/lub tkankach u ludzi z mocznicą jest znacząco większe niż u zdrowych Stężenie substancji w surowicy i/lub tkankach u ludzi z mocznicą jest znacząco większe niż u zdrowych Zwiększone stężenie substancji w płynach ustroju koreluje z rozwojem objawów lub zmian narządowych typowych dla mocznicy Zwiększone stężenie substancji w płynach ustroju koreluje z rozwojem objawów lub zmian narządowych typowych dla mocznicy Toksyczne efekty znajdują potwierdzenie w badaniach na zwierzętach. Toksyczne efekty znajdują potwierdzenie w badaniach na zwierzętach.

15 Podział toksyn mocznicowych (EUTOX) Substancje drobnocząsteczkowe rozpuszczalne w wodzie: Substancje drobnocząsteczkowe rozpuszczalne w wodzie: pochodne guanidyny np. guanidyna, kreatyna, kreatynina, kw. argininowy poliole np. sorbitol, marynitol, treitol poch. purynowe: cytydyna, ksantyna, uracyl poch. pirymidynowe np. orotydyna, tymina, urydyna rybonukleozydy np. ksantozyna, 1-metyloadenozyna niesklasyfikowane: alkohol benzylowy, mocznik

16 Podział toksyn mocznicowych (EUTOX) Substancje wiążące się z białkami Substancje wiążące się z białkami AGE- końcowe produkty glikacji białek: glioksal Poch. Hipuranu: kw. hipurowy Poch. Fenolowe: fenol, p-krezol Poch. Indolowe: melatonina Poliamidy: putrescyna Peptydy: leptyna, spermina, białko wiążące retinol

17 Podział toksyn mocznicowych (EUTOX) Średnie cząsteczki Średnie cząsteczki Cytokiny: czynnik D komplementu, Il-6, Il-1β, TNF- ά Peptydy: kw. hialuronowy, β-endorfina, β 2 - mikroglobulina, łańcuchy lekkie kappa i lambda, PTH, cholecystokinina, cystatyna, ANP, endotelina

18 Objawy pnn Poliuria, nykturia Poliuria, nykturia Zaburzenia zagęszczania moczu Zaburzenia zagęszczania moczu Kwasica metaboliczna Kwasica metaboliczna Niedożywienie Niedożywienie Retencja produktów przemiany azotowej Retencja produktów przemiany azotowej Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej Zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej Zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej

19 Objawy pnn Zaburzenia gospodarki lipidowej: ↑TG, ↑LDL, ↓HDL, ↓lipazy lipoproteinowej Zaburzenia gospodarki lipidowej: ↑TG, ↑LDL, ↓HDL, ↓lipazy lipoproteinowej Opóźnione dojrzewanie płciowe Opóźnione dojrzewanie płciowe Zaburzenia hormonalne: ↓hormonów tarczycy, testosteronu, estradiolu, progesteronu, ↑LH i FSH, prolaktyny Zaburzenia hormonalne: ↓hormonów tarczycy, testosteronu, estradiolu, progesteronu, ↑LH i FSH, prolaktyny

20 Objawy pnn Niedokrwistość Niedokrwistość NT NT Zapalenie błon śluzowych Zapalenie błon śluzowych Polineuropatia, zaburzenia czynności OUN, Polineuropatia, zaburzenia czynności OUN, Hyperinsulinizm Hyperinsulinizm Skaza krwotoczna Skaza krwotoczna

21 Objawy pnn P. pokarmowy: język obłożony, nieprzyjemny smak w ustach, nudności wymioty, krwawienia z p.p zaparcia lub biegunki P. pokarmowy: język obłożony, nieprzyjemny smak w ustach, nudności wymioty, krwawienia z p.p zaparcia lub biegunki Układ nerwowy: bóle głowy, zaburzenia snu,osłabienie siły mięśniowej, drżenie mięśni, drgawki, śpiączka mocznicowa Układ nerwowy: bóle głowy, zaburzenia snu,osłabienie siły mięśniowej, drżenie mięśni, drgawki, śpiączka mocznicowa Układ sercowo-naczyniowy: NT, mocznicowe zapalenie osierdzia Układ sercowo-naczyniowy: NT, mocznicowe zapalenie osierdzia Moczowy: białkomocz, ropomocz Moczowy: białkomocz, ropomocz Skóra, obrzęki powiek, szarawo-żółte zabarwienie skóry, stany zapalne- czyraczność, „szron mocznicowy” na twarzy Skóra, obrzęki powiek, szarawo-żółte zabarwienie skóry, stany zapalne- czyraczność, „szron mocznicowy” na twarzy Oddechowy: oddech Kussmaula Oddechowy: oddech Kussmaula Zmiany na dnie oka: zmiany miażdzycowe lub retinopatia ciśnieniowa. Zmiany na dnie oka: zmiany miażdzycowe lub retinopatia ciśnieniowa.

22 Metabolizm wapnia

23 Układ kostny Osteodystrofia mocznicowa: Osteodystrofia mocznicowa: retencja fosforanów zaburzenia metabolizmu wit D 3 ↑ wydzielania PTH zmniejszenie wrazliwości tkanek na PTH zaburzenie gospodarki kwasowo- zasadowej retencja glinu w tkankach

24 Główne działania witaminy D i parathormonu

25 Osteodystrofia mocznicowa Bóle kostne Bóle kostne Złamania Złamania Opóźnienie wzrostu Opóźnienie wzrostu Zwapnienia okołostawowe Zwapnienia okołostawowe Deformacje kości Deformacje kości Obwodowa miopatia Obwodowa miopatia Złuszczenie nasad Złuszczenie nasad

26 Układ krążenia Kardiomiopatia mocznicowa Kardiomiopatia mocznicowa Zaburzenia kurczliwości mięśnia serca Zaburzenia kurczliwości mięśnia serca Zaburzenia rytmu Zaburzenia rytmu Zapalenie osierdzia Zapalenie osierdzia NT NT Lewokomorowa niewydolność krążenia Lewokomorowa niewydolność krążenia

27 Leczenie dietetyczne: Stosowanie pełnowartościowej diety z ograniczeniem białka: ilość kalorii i białka odpowiednia dla wieku wzrostowego dziecka i stopnia upośledzenia przesączania kłębkowego Stosowanie pełnowartościowej diety z ograniczeniem białka: ilość kalorii i białka odpowiednia dla wieku wzrostowego dziecka i stopnia upośledzenia przesączania kłębkowego Ograniczenie fosforanów w diecie Ograniczenie fosforanów w diecie Kontrolowany dowóz sodu i potasu Kontrolowany dowóz sodu i potasu Uzupełnianie niedoboru witamin Uzupełnianie niedoboru witamin Bilans płynów Bilans płynów

28 Leczenie pnn: Kontrola ciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), antagoniści receptorów AT1 angiotensyny II- sartany (?) bo działanie nefroprotekcyjne (zmniejszenie białkomoczu) Kontrola ciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), antagoniści receptorów AT1 angiotensyny II- sartany (?) bo działanie nefroprotekcyjne (zmniejszenie białkomoczu) Uwaga: konieczna kontrola poziomu potasu po rozpoczęciu leczenia! Uwaga: konieczna kontrola poziomu potasu po rozpoczęciu leczenia!

29 Leczenie niedokrwistości Niedokrwistość: Niedokrwistość: 1. Niedobór erytropoetyny 2. Zaburzenia wchłaniania żelaza i obniżona zdolność wiązania żelaza 3. Niedobór kwasu foliowego i witamin B 4. Utraty krwi: częste pobieranie badań, leczenie HD 5. Krwawienia mocznicowe: funkcja płytek, czynnik v. Willebrandta, produkcja tromboplastyny, zużycie protrombiny,

30 Leczenie niedokrwistości Rozpoznanie: Hb< 11g/dl, retikulocytoza Rozpoznanie: Hb< 11g/dl, retikulocytoza Wskaźniki gospodarki żelazem: ferrytyna, żelazo, białko CRP, krew utajona w stolcu Wskaźniki gospodarki żelazem: ferrytyna, żelazo, białko CRP, krew utajona w stolcu Usunięcie odwracalnych przyczyn niedoboru żelaza Usunięcie odwracalnych przyczyn niedoboru żelaza Stosowanie doustnych preparatów żelaza (2- 3mg/kg w 2 dawkach podzielonych), wit B, wit C, kwas foliowy Stosowanie doustnych preparatów żelaza (2- 3mg/kg w 2 dawkach podzielonych), wit B, wit C, kwas foliowy Erytropoetyna 100-200IU/kg/tydzień Erytropoetyna 100-200IU/kg/tydzień

31 Leczenie pnn: gospodarka Ca/P Hiperfosfatemia: Hiperfosfatemia: 1. Ograniczenie P w diecie 2. Preparaty wiążące P w przewodzie pokarmowym: związki zawierające sole metali- wapń związki niezawierające soli metali- chlorowodorek sewelameru związki zawierające sole glinu

32 Leczenie pnn: gospodarka Ca/P Stosowanie aktywnych metabolitów wit D 3 : Stosowanie aktywnych metabolitów wit D 3 : kalcytriol i alfakalcydol gdy stężenie PTH w surowicy >300pg/ml Paratyreoidektomia gdy wtórna nadczynność przytarczyc i stężenie PTH >800pg/ml

33 Leczenie pnn Wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej: monitorowanie wydalania wody i elektrolitów Wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej: monitorowanie wydalania wody i elektrolitów Wyrównywanie zaburzeń kwasowo- zasadowych: ograniczenie ilości białka w diecie, podawanie węglanu wapnia, stosowanie mieszanki Shohla Wyrównywanie zaburzeń kwasowo- zasadowych: ograniczenie ilości białka w diecie, podawanie węglanu wapnia, stosowanie mieszanki Shohla Leczenie niedoborów wzrostu Leczenie niedoborów wzrostu


Pobierz ppt "Przewlekła niewydolność nerek P.n.n.. Definicja P.n.n. jest stanem w przebiegu którego, w konsekwencji wrodzonych lub nabytych schorzeń układu moczowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google