Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawiedliwy handel W gimnazjum nr 4 w Gliwicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawiedliwy handel W gimnazjum nr 4 w Gliwicach."— Zapis prezentacji:

1 Sprawiedliwy handel W gimnazjum nr 4 w Gliwicach

2 Sprawiedliwy handel (Fair trade) Główne zasady Sprawiedliwego Handlu:
To międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, firm importerskich i handlowych oraz spółdzielni drobnych producentów , mający na celu pomoc w rozwoju drobnych wytwórców (rolników, rzemieślników) w krajach Trzeciego Świata, posługując się metodami wypracowanymi przez biznes, tworząc niezależny system handlowy o zasięgu globalnym. Jest to zarazem jeden z nurtów ekonomii społecznej, której naczelną zasadą jest uznanie, iż człowiek jest ważniejszy od zysku. Główne zasady Sprawiedliwego Handlu: -Szacunek i troska dla ludzi i środowiska, przedkładanie dobra ludzi nad zysk; -Tworzenie producentom środków i możliwości do poprawy ich warunków życia i pracy; -Rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami; -Płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę i akceptowalny zwrot kosztów dla organizacji marketingowych; -Wzrost świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów i handlowców; -Promocja równych szans dla kobiet; -Ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej.

3 Cele Sprawiedliwego Handlu:
-Zwiększenie środków do życia dla producentów poprzez zwiększenie dostępu do rynku; -Wzmocnienie organizacji producentów, płacenie lepszych cen i zapewnienie ciągłości stosunków handlowych; -Wsparcie możliwości rozwoju upośledzonych społecznie producentów, szczególnie kobiet i ludności tubylczej, oraz ochrona dzieci przed eksploatacją w procesie produkcyjnym. -Podnoszenie świadomości wśród konsumentów na temat negatywnych skutków międzynarodowego handlu, aby pozytywnie oddziaływali poprzez swoją siłę nabywczą; -Tworzenie przykładu partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystość i szacunek; -Prowadzenie kampanii na rzecz zmian w zasadach i praktyce konwencjonalnego handlu międzynarodowego. -Ochrona praw człowieka poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.

4 Cele działań w zakresie:
Cele Gimnazjum nr 4 w Gliwicach, w roku szkolnym 2009/11 w ramach I i II etapu działań w programie Szkoła Globalna działa lokalnie Cele działań w zakresie: Wiedzy, umiejętności i postaw uczniów wobec krajów Południa, zmian klimatycznych i sprawiedliwego handlu: -Uzmysłowienie uczniom różnic między państwami bogatej Północy i biednego Południa w różnych płaszczyznach życia człowieka. -Wskazanie na współodpowiedzialność ludzi za zmiany klimatyczne na Ziemi, których efektem jest niedobór pitnej wody i zwiększenie ilości CO2 w atmosferze. -Zapoznanie uczniów z pojęciem sprawiedliwego handlu oraz przekazanie informacji dotyczących potrzeby jego wspierania.

5 Kryteria sukcesu: Poszerzono wiedzę i świadomości 60% uczniów klas: I, II, III, na temat zmian klimatycznych na Ziemi, wywołanych gospodarczą działalnością człowieka, brakiem i niedoborem wody pitnej, oraz brakiem sprawiedliwego handlu. Tematyka została poruszana na lekcjach, prowadzonych przez 10 nauczycieli z różnych przedmiotów (m.in.: geografii, biologii, chemii, fizyki, WOS- u, j. polskiego, j. angielskiego, informatyki, techniki, lekcjach wychowawczych). W każdej wymienionej klasie, odbyła się co najmniej jedna lekcja, z każdego z wyżej wymienionych przedmiotów, zgodnie z siatką godzin. Uświadomiono uczniom możliwości pomocy krajom Południa, poprzez proste działania: zbierano surowce wtórne: makulaturę, baterie, puszki aluminiowe. Prowadzono akcję „Ołówek” i „Kropla wody” (produkty sprzedawane były w sklepiku szkolnym w celu pozyskania środków finansowych, wspierających akcje PAH). Uczniowie zdobywali na lekcjach wiedzę, dotyczącą związków pomiędzy zbiórką surowców odnawialnych a poprawą warunków życia w krajach Południa.

6 Doświadczenia kadry nauczycielskiej w prowadzeniu edukacji globalnej i rozwojowej:
Cel szkoły: Zainteresować i zapoznać dużą część nauczycieli naszej szkoły (10 osób) z tematyką Szkoły Globalnej. Wprowadzić na lekcjach z różnych przedmiotów (geografii, biologii, chemii, fizyki, WOSu, j. polskiego, j. angielskiego, informatyki, techniki, godziny wychowawczej), tematykę programu oraz powiązanie jej z nową podstawą programową, wg. harmonogramu planowanych działań w roku szkolnym 2011/12 Prowadzenie różnych działań na terenie szkoły wśród uczniów np.: Koło Globalne, wśród rodziców na zebraniach i konsultacjach. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami. Wspólna inicjatywa 2 szkół, związana z ankietowaniem uczniów naszych szkół i mieszkańców Gliwic, na temat Sprawiedliwego Handlu i korzyści wynikających ze Sprawiedliwego Handlu, dla ludzi z krajów Ubogiego Południa.

7 Czynniki, które ułatwiły szkole przeprowadzenie etapu drugiego (akcja w społeczności globalnej)
Cele szkoły: -Współpraca nauczycieli i uczniów z innymi szkołami, instytucjami, wspólne podejmowanie działań - wspólna akademia dla trzech gimnazjów z okazji Dni Ziemi, konkurs wiedzy ekologicznej, międzyszkolna debata, wystawą prac plastycznych uczniów, występy teatrzyków o treściach związanych z ochroną środowiska, i zmianami klimatycznymi. -Zaangażowanie społeczności lokalnej, rodziców w akcje organizowane w ramach Szkoły Globalnej np. zbiórka elektrośmieci -Zorganizowanie stoiska z wodą mineralną Cisowianka, breloczkami Kropla Wody (w ramach pomocy dla Sudanu), podczas konsultacji z rodzicami.

8 Spotkanie uczennic z Tadesse Meskelą, przewodniczacym Zwiazku Spóldzielni Producentów Kawy w regionie Oromia w Etiopii. Pan Tadesse Meskela Opowiadał o życiu rolników, którzy pracują ciężko na plantacjach kawy, by utrzymać swoje rodziny, lecz otrzymują za niskie wynagrodzenie. Mniam, mniam kawusia z Afryki. Zostaliśmy zaproszeni na degustację kawy, pochodzącej ze Sprawiedliwego Handlu, której smak i zapach bije na głowę to, co możemy kupić w naszych sklepach

9 Spotkanie z wolontariuszem Afryki Środowej
Kilkakrotnie gościliśmy w naszym gimnazjum wolontariusza Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI , którego celem jest niesienie pomocy najbiedniejszym z biednych w ubogich krajach Trzeciego Świata. Spotkania te zaowocowały pomysłem wdrożenia akcji Adopcja Serca w naszej szkole. Pan Zbigniew Ostrowski uświadomił nam jak wiele można uczynić na rzecz ludności w Burkina Faso poprzez działalność wolontariacką.

10 Uczestnictwo w międzynarodowym konkursie Cały świat tuż obok mnie, który był okazją do pogłębienia przez uczniów wiedzy na temat globalnych powiązań na świecie. Nagrodzeni, odbierają dyplomy w Palarni Kawy Fair Trade Java Coffee w Warszawie Praca Kamila Matejkowskiego zatytułowana „Aromat Sprawiedliwego Handlu” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej młodzieży powyżej 15 lat, w I etapie konkursu „Cały świat tuż obok mnie”.

11 Międzyszkolna debata na temat przyczyn biedy państw Południa. Zespoły uczniów z trzech gliwickich szkół, prezentowały referaty o wpływie zmian klimatycznych i o sytuacji gospodarczo- politycznej tych państw. Przedstawiliśmy filmy o zmianach klimatycznych i sprawiedliwym handlu, które otrzymaliśmy z PAH , oraz omówiliśmy propozycje wspólnych działań szkół w społeczności lokalnej na wiosnę.

12 22kwietnia - Dzień Ziemi Apel, poświęcony historii obchodów Dnia Ziemi na świecie i Polsce, oraz ekologiczna rewię mody. „Życzenia dla Ziemi", zredagowane przez uczniów klas pierwszych. W nich nasza planeta została solenizantką, a wszystkie życzenia dotyczyły ochrony jej środowiska naturalnego. Wystawa prac wytwórczych uczniów: własnoręcznie uszytych toreb ekologicznych, rzeźb z gliny, kwiatów i wazonów z bibuły i papieru.

13 Dzień Ziemi Podjęliśmy współpracę z Gimnazjum FILOMATA w Gliwicach. Obie szkoły przygotowały występy teatralne o tematyce ekologicznej.

14 AfroSlot r Nawiązaliśmy kontakt z koordynatorem AfroSlotu w Gliwicach i uczniowie naszego gimnazjum włączyli się do pomocy w przygotowaniu imprezy. Od wczesnych godzin rannych pomagali przygotowywać sale, stoiska kiermaszowe z produktami Fair Trade oraz kawiarenkę.

15 AfroSlot r wzięliśmy także aktywny udział w warsztatach, wystawach , odczytach, na temat pracy i trudów życia ludności Afryki.

16 Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w Gimnazjum nr 4
, uczniowie naszego gimnazjum podjęli różne działania na terenie naszej szkoły oraz wśród społeczności lokalnej. W dzień poprzedzający święto, , podczas przerw uczniowie propagowali idee sprawiedliwego handlu, rozdając ulotki zachęcające do kupowania produktów Fair Trade oraz do udziału w imprezie Afro SLOT w Starej Fabryce Drutu w Gliwicach. Nawiązaliśmy współpracę z właścicielką sklepu , znajdującego się na naszym osiedlu Zubrzyckiego, w którym sprzedawana jest zdrowa żywność oraz produkty Fair Trade. Również Rada Rodziców zasponsorowała szkolną kafejkę. Podczas przerw uczniowie propagowali idee sprawiedliwego handlu, rozdając ulotki zachęcające do kupowania produktów Fair Trade

17 Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w Gimnazjum nr 4
Na szkolnym korytarzu powstała kawiarenka , w której serwowaliśmy kawę z Kenii, herbatę z Indii, czekoladę wykonaną z kakao pochodzącego z Peru. Kupując produkty Fair Trade, uczniowie i nauczyciele wspierali akcje PAH- Pomoc dla Sudanu.

18 Zbiórka elektrośmieci
 Uczniowie naszego gimnazjum , współpracując z Zakładem Przetwarzania ZSEiE Millbery Recycling Sp. z o.o.Gliwice, postanowili zadbać, aby elektrośmieci zostały bezpiecznie poddane recyklingowi lub utylizacji. W dniach 3 i r odbyła się ekologiczna akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W piątek - młodzież przynosiła do szkoły śmieci o niewielkich gabarytach, natomiast w sobotę na boisku szkolnym zbieraliśmy śmieci o dużych gabarytach. Poruszyliśmy niebo i ziemię aby nasza akcja zyskała na popularności. Poprosiliśmy o współpracę Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, oraz Parafię Matki Boskiej Częstochowskiej. Umieściliśmy także artykuły i ogłoszenia w lokalnej prasie.

19 Zbiórka elektrośmieci
Mieszkańcy osiedla przywieźli zużyte: komputery, laptopy, telewizory, drukarki, lodówki, pralki, video, odtwarzacze DVD, telefony, komórki, odkurzacze, świetlówki, baterie, i akumulatory Bohaterowie są zmęczeni

20 Szkoła Globalna – Działa Lokalnie 16.11.2011
Wystawa na głównym korytarzu szkoły zdjęć PAH o Afganistanie –Dzieci chcą się uczyć. W tym dniu w szkole odbyły się wywiadówki, dlatego z poruszaną problematyką mogli zapoznać się zarówno uczniowie jak i rodzice.

21 Gościliśmy w naszej szkole osoby zaangażowane w pomoc Afryce
Gościliśmy w naszej szkole osoby zaangażowane w pomoc Afryce. Prelekcję połączoną z pokazem zdjęć oraz oryginalnych afrykańskich przedmiotów, przeprowadził dla gimnazjalistów wolontariusz Misji Serca i Ewangelii CME, pan Damian Pomocka. Mogliśmy posłuchać o doświadczeniach z wyjazdów na misje do Burkina Faso w Afryce i trudnym dostępie do edukacji miejscowej młodzieży.

22 20 listopada 2011, zorganizowaliśmy popierający Fairtrade przemarsz przez ulice i pasaż handlowy w naszej dzielnicy. Rozdawaliśmy różnorodne ulotki mówiące o problemach ludności Afryki, działaniach PAH oraz akcjach naszego gimnazjum. Rozmawialiśmy z przechodniami o produktach Fairtrade i ich dostępności na terenie naszego miasta. Podsumowaniem tygodniowych działań była audycja radiowa omawiająca nasze akcje oraz oficjalne zakończenie zbiórki funduszy na budowę szkoły podstawowej w miejscowości Pobe Mengao, na terenie Burkina Faso. Przez te kilka dni udało nam się zebrać 300 złotych.

23 Inne działania uczniów w Gimnazjum Nr4 w Gliwicach 2009-2010 w ramach Szkoły Globalnej
▪ na cyklicznych spotkaniach koła Globalnego: projektowaliśmy znaczki i plakaty na temat segregacji odpadów, redagowaliśmy informacje o naszych działaniach na stronę internetową szkoły, przeprowadziliśmy ankiety w środowisku lokalnym i przez radiowęzeł szkolny na temat sprawiedliwego handlu i produktach Fair Trade, ▪ oglądaliśmy filmy edukacyjne PAH, ▪ w czasie trwania zebrań z rodzicami zorganizowaliśmy Akcję ołówek. Zebrane pieniądze przekazaliśmy na budowę szkół w Afganistanie ▪ przeprowadziliśmy Kampanię Wodną: lekcje dotyczące problemu dostępu do wody pitnej na świecie, sprzedaż breloków „Zbieram Wodę” – pieniądze przeznaczyliśmy na budowę studni w krajach Południa, ▪ sprowadziliśmy do sklepiku szkolnego wodę mineralną Cisowianka z limitowanej edycji ▪ podczas zebrań i konsultacji, oraz Dni Otwartych organizowaliśmy stoiska , które miały funkcję edukacyjną (wyświetlaliśmy filmy, rozdawaliśmy ulotki) ▪ uczestniczyliśmy w konkursie o sprawiedliwym handlu i występach grupy z RPA w ramach warsztatów, zorganizowanych przez Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. ▪ przez cały czas prowadzimy proste działania , które zapobiegają zmianom w środowisku naturalnym– zbieramy makulaturę, zużyte baterie ( 120 l), segregujemy plastikowe butelki i puszki.

24 Wykład prezesa Banku Żywności „Żywność a kwestia globalna”
Zjazd Lokalny Szkół Globalnych podsumowanie działań Szkół Globalnych w latach W ramach konferencji odbyły się: - cykl interaktywnych warsztatów dla młodzieży prowadzonych przez ekspertów, które dotyczyły : Sprawiedliwego Handlu, zmian klimatycznych, współzależności globalnych i wizerunku globalnego Południa, - spotkania dla nauczycieli z zaproszonymi gośćmi – Fundacji Nasza Ziemia, Banku Żywności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu - warsztaty dla nauczycieli o tym, w jaki sposób komunikować tematykę globalną sceptykom - targi, na których szkoły prezentowały swoje osiągnięcia. Wykład prezesa Banku Żywności „Żywność a kwestia globalna”

25 Prezentacja działań Szkół Globalnych
Obserwatorami „ Targów Projektów „ byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń. Wystąpienie wiceministra Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego

26 Delegacja naszego gimnazjum:
Mariusz Rogala kl.- IIID Barbara Wilczyńska - kl. IIID Michał Tokar- kl. III D Opiekun : Małgorzata Kwaśnicka Podziekowania i wręczenie dyplomów

27 Zasięg Globalnych Szkół

28 Dziękujemy za wysłuchanie naszych relacji
uczniowie gm nr 4 w Gliwicach


Pobierz ppt "Sprawiedliwy handel W gimnazjum nr 4 w Gliwicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google