Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdy drzewa zasłaniają las Andrzej Zińczuk, PAUG, 2015-10-05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdy drzewa zasłaniają las Andrzej Zińczuk, PAUG, 2015-10-05."— Zapis prezentacji:

1 Gdy drzewa zasłaniają las Andrzej Zińczuk, PAUG, 2015-10-05

2 Coś o mnie  Od 2,5 roku w PayU (sekcja Scrum Masterów, Org Alignment Lead)  Deweloper, Project Manager, Product Owner, Scrum Master  Od 2004 patrzę na świat około IT i nie wierzę w to co widzę

3 Cel prezentacji  Znaczenie szerszej perspektywy  Wzorce podpatrzone w organizacjach  Oczami Scrum Mastera

4 Kontekst i jego interpretacja  Części fragmentu (wycinka, całości) pewnej wypowiedzi w formie pisanej, mówionej, zdjęcia, filmu itp., który poprzedza i podąża za częścią właściwą i stanowi swego rodzaju dopełnienia nadając pełne znaczenie;  Warunki i okoliczności które mają znaczenie dla wydarzenia, faktu, sytuacji itp.; Łac. contextus - składanie w całość, z contextere – połączony, splątany, przeplatajacy się,

5 ??

6 https://www.youtube.com/watch?v=LBN11-F8kh8 ?

7 ?

8 ? Pomysł zaczarpnięty od Joshua Kerievsky

9

10 Jak to ma się do tego co robimy?  każde nasze działanie związane jest z kontekstem, w którym operujemy;  nasze działania opierają się na subiektywnej ocenie tego jak postrzegamy zdarzenia, fakty które miały miejsce;  wyciągamy wnioski na bazie naszego postrzegania na wydarzenia i poprzez nasze kontrdziałania (lub ich brak) wpływamy na kontekst zmieniając go;  robimy to przez pryzmat tego co wiemy i co chcielibyśmy widzieć;  powyższe jest prawdziwe dla wszystkich osób będących częścią kontekstu.

11 Optymalizacja lokalna vs globalna Broad Peak 8051m Rocky Summit 8028m

12 Jak wyprodukować frytki Skrobanie pyrek Krojenie w słupki Smażenie Na bazie opowiadania Alexey Krivitsky

13 Postrzeganie świata a konsekwencje - intro Waterfall  Cel: Skupienie i optymalizacja na wykonywanym fragmencie Agile  Cel: Zamknięcie wykonywanych czynności w cyklach, celem częstej inspekcji i adaptacji Według mnie, agile to iteracyjne poszerzanie kontekstu, z maksymalizacją szans na wspólne zrozumienie jego aktualnego stanu.

14 Postrzeganie świata a konsekwencje 1 Development  Cel: dostarczenie nowych funkcjonalności, których oczekuje klient  Cel: gwarancja, że już dostarczone rozwiązania działają  Właściwy cel: ciągłe zaspokajanie potrzeb klienta poprzez a) realizację nowych funkcjonalności oraz b) gwarancję właściwego działania poprzednich Operations/ Infrastructure

15 Postrzeganie świata a konsekwencje 2 IT  Cel: dostarczenie nowych funkcjonalności zlecanych przez biznes i zapewnienie adoptowalności do nowych potrzeb w przyszłości Product  Cel: realizacja potrzeb klientów, implementacja pomysłów biznesowych, balans pomiędzy krótko i długoterminowymi celami  Właściwy cel: ciągłe zaspokajanie potrzeb klienta poprzez a) realizację nowych funkcjonalności oraz b) gwarancję właściwego działania poprzednich w c) akceptowalnym przez klienta czasie

16 Postrzeganie świata a konsekwencje 3 Project  Cel: dostarczenie nowej paczki funkcjonalności  Kontekst: trochę jak taktyka żabich skoków, realizacja zadań w różnych obszarach systemów, z przejściem w tryb utrzymania po fakcie.  Project Owner Product  Cel: dostarczenie nowej paczki funkcjonalności  Kontekst: zespół dodaje kolejne funkcjonalności w ramach poprawy/ stworzenia lepszej implementacji procesu biznesowego  Product Owner  Właściwy cel: ciągłe zaspokajanie potrzeb klienta poprzez a) realizację nowych funkcjonalności oraz b) gwarancję właściwego działania poprzednich w c) akceptowalnym dla klienta czasie przy d) zachowaniu sensu całości

17 Postrzeganie świata a konsekwencje 4 Many Products  Cel: jak najbardziej niezależne dostarczanie wartości w ramach większej całości One Product  Cel: spojrzenie na całość dostarczanych rozwiązań i inwestycja w najpotrzebniejsze  Właściwy cel: ciągłe zaspokajanie potrzeb klienta poprzez a) realizację nowych potrzeb oraz b) gwarancję właściwego działania poprzednich w c) akceptowalnym przez klienta czasie przy d) zachowaniu sensu całości i e) skupianiu się na najwartościowszych funkcjonalnościach

18 Postrzeganie świata a konsekwencje 5 Product Development as Stage  Cel: dostarczenie nowych funkcjonalności zlecanych przez biznes i zapewnienie adoptowalności do nowych potrzeb w przyszłości Product Management  Cel: rozwój end-to-end łącznie z marketingiem, ustalaniem cel, progami sprzedaży itd.  Właściwy cel: ciągłe zaspokajanie potrzeb klienta poprzez a) realizację nowych potrzeb oraz b) gwarancję właściwego działania poprzednich w c) akceptowalnym przez klienta czasie przy d) zachowaniu sensu całości i e) skupianiu się na najwartościowszych funkcjonalnościach przy f) wsparciu całej organizacji

19 Rozwój Scrum Mastera  Nieustanna praca pomiędzy zespołem a organizacją; zwrot włożonej energii zależy od oceny zapotrzebowania, na którą to wpływa struktura organizacji oraz stan adopcji agile;  “Umiejscowienie” Scrum Mastera w organizacji wiąże się wywieraniem wpływu na postrzegany przez niego kontekst;  Dojrzałość, doświadczenie i agileowa świadomość kreowana jest przez otoczenie;  Poziom partnerstwa uzależniony jest “agileowości” Scrum Mastera

20 Nadawanie znaczenia roli Scrum Mastera  Dostęp do wiedzy i poszerzanie spektrum widzenia  Dostęp do wiedzy z wielu źródeł (pull a nie push)  Potrzeba spojrzenia szerzej niż zespoły dewelopmentowe (agile coach na poziomie organizacji)

21 Podsumowanie  Wszystko zostało opisane i opracowane w oparciu o aktualny stan wiedzy i znany mi kontekst

22 Zasoby  Internet do zdjęć  http://slideplayer.com/slide/4916524/


Pobierz ppt "Gdy drzewa zasłaniają las Andrzej Zińczuk, PAUG, 2015-10-05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google