Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2014-2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2014-2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 PROW 2014-2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą agencją płatniczą w Europie. Od 2002 roku, poza funduszami krajowymi, rozdysponowuje również środki ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja wypłaca pomoc w ramach: Dopłat bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, PO Ryby 2007-2013, Pomocy udzielanej ze środków krajowych (od 1994r.), oraz prowadzi Krajowy Rejestr Zwierząt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

3 Realizując programy pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich od początku działalności Agencji do dnia 31.08.2015 r. wypłacono beneficjentom prawie 243,3 mld zł, w tym:

4  Ułatwianie startu młodym rolnikom wypłacono - 462 mln zł.  Modernizacji gospodarstw rolnych wypłacono – 1 mld 590 mln zł.  Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku występowania klęsk żywiołowych wypłacono – 497 mln zł.  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wypłacono - 207 mln zł.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wypłacono- 248 mln zł.  Wdrażanie LGD - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wypłacono - 22 mln zł  Wdrażanie LGD - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wypłacono -22 mln zł.  Grupy Producentów Rolnych wypłacono -32 mln zł. Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR w ramach PROW 2007-2013 z działań inwestycyjnych wypłacił:

5  Unowocześnianie gospodarstw rolnych;  Tworzenie nowych miejsc pracy na wsi;  Odmłodzenie wsi i poprawa struktury agrarnej;  Budowa nowoczesnej infrastruktury i podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich;  Ochrona środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego krajobrazu wsi;  Utrzymanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt;  Wspomaganie opłacalności gospodarowania na terenach górskich itp. (ONW);  Poprawa koniunktury w przemyśle, handlu oraz obniżanie cen żywności;  Odbudowa zniszczonych przez klęski żywiołowe gospodarstw rolniczych i lasów. Efekty wdrażania PROW 2007-2013:

6 Efekty rzeczowe w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego.

7 Efekty rzeczowe w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego

8 311 Efekty rzeczowe w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

9 311 Efekty rzeczowe w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – zatrudnienie (liczba utworzonych etatów)

10 312 Efekty rzeczowe w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

11 312 Efekty rzeczowe w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik: zatrudnienie (liczba utworzonych etatów)

12 413-311 Efekty rzeczowe w ramach działania 413-311 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

13 413-312 Efekty rzeczowe w ramach działania 413-312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 dla woj. mazowieckiego, Wskaźnik – wartość dodana brutto (w mln zł)

14 PROW 2014-2020 - kontynuacja działań z PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań,35 poddziałań i 42 typy operacji. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

15 Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników.

16 Zakres nowego PROW 2014-2020 jest kontynuacją PROW 2007- 2013. Wsparcie z bardzo popularnego działania "Modernizacja gospodarstw rolnych„ znalazło kontynuację w działaniu PROW 2014-2020 "Modernizacja gospodarstw rolnych„. Teraz wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc.

17 Głównym celem PROW 2014 -2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Większość działań będzie kontynuowana w kształcie zbliżonym do PROW 2007-2013, jednak w PROW 2014-2020 pojawiają się nowe instrumenty wsparcia takie jak: Współpraca; Rolnictwo ekologiczne; Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN; Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój usług rolniczych.

18 ” PROW2014 -2020 kontynuował będzie wsparcie na rzecz: Tworzenia grup i organizacji producentów; Modernizacji gospodarstw rolnych, Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych; Transferu wiedzy i innowacji; Doradztwa rolniczego; Systemów jakości; Scalania gruntów; Podstawowych usług i odnowy miejscowości na obszarach wiejskich; Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych; Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof; Wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; LEADER.

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROW 2014-2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google