Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET KLIMATYCZNY 2020 – 2030 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA SKUTKI i ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET KLIMATYCZNY 2020 – 2030 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA SKUTKI i ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 PAKIET KLIMATYCZNY 2020 – 2030 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA SKUTKI i ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE

2 RAMY PAKIETU 2020 - 2030 redukcja emisji CO 2 o 40% - instalacje ETS 43%, non ETS 30% udział energii z OZE i poprawa efektywności po 27% Mechanizmy kompensujące koszty proponowanych regulacji: Polska, zgodnie z szacunkami negocjatorów rządowych, otrzyma między innymi ok. 280 mln bezpłatnych przydziałów do emisji CO 2. Ma to zminimalizować wpływ nowych regulacji na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Powstanie fundusz modernizacyjny dla energetyki, finansowany z rezerwy uprawnień do emisji UE. Potencjalnie umożliwi wsparcie nowych inwestycji nie związanych z istniejącymi instalacjami, które mogą powstać w niepowiązanych lokalizacjach, tj. małe i rozproszone OZE, CCU, energetyka jądrowa. Trzecim mechanizmem kompensacyjnym, którego bezpośrednim beneficjariuszem stanie się Skarb Państwa, będzie dodatkowy przydział uprawnień do licytacji z tytułu niższej zamożności Polski (poniżej 90% unijnej średniej PKB per capita) Polska otrzyma dodatkowo ok. 270 mln uprawnień.

3 KOSZTY POLITYKI KLIMATYCZNEJ NIE SPOWODOWAŁY REALNEJ GROŹBY POGORSZENIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W POLSCE ( Z MIGRACJĄ GAŁĘZI ENERGOWRAŻLIWYCH POZA GRANICE KRAJU ), A TAKŻE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Z POWODU UTRATY MIEJSC PRACY I UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO CZĘŚCI POLSKICH RODZIN Stanowisko KIG jest niezmienne i wynika z troski, aby :

4 CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO W JEDNOSTKACH PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ ŁĄCZNIE Z DYSTRYBUCJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁY NABYWCZEJ PPS W UE DLA STANDARDOWEGO ODBIORCY DOMOWEGO DB O ZUŻYCIU (1 000 do 2 500) kWh/rok [PPS/100kWh] 0 5 10 15 20 25 30 35 PODATKI ENERGIA HOLANDIA LUUKSEMBURG FINLANDIA FRANCJA ŁOTWA SZWECJA ESTONIA W BRYTANIA MALTA BELGIA GRECJA WŁOCHY BUŁGARIA LITWA WĘGRY AUSTRIA CHORWACJA CYPR SŁOWENIA DANIA RUMUNIA SŁOWACJA POLSKA IRLANDIA PORTUGALIA CZECHY HISZPANIA NIEMCY ŹRÓDŁO: EUROSTAT - DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

5 HOLANDIA LUUKSEMBURG FINLANDIA FRANCJA ŁOTWA SZWECJA ESTONIA W BRYTANIA MALTA BELGIA GRECJA WŁOCHY BUŁGARIA LITWA WĘGRY AUSTRIA CHORWACJA CYPR SŁOWENIA DANIA RUMUNIA SŁOWACJA POLSKA IRLANDIA PORTUGALIA CZECHY HISZPANIA NIEMCY CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO W JEDNOSTKACH PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ ŁĄCZNIE Z DYSTRYBUCJĄ Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁY NABYWCZEJ PPS W UE DLA STANDARDOWEGO ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO IE O ZUŻYCIU (2 000 do 20 000)MWh/rok [PPS/100kWh ] ŹRÓDŁO: EUROSTAT - DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 0 5 10 15 20 25 PODATKI ENERGIA

6 … ochrona konkurencyjności przemysłów energochłonnych w przypadku realizacji pakietu jest nieskuteczna i niewystarczająca z następujących przyczyn: - BENCHMARKI GAZOWE - REDUKCJA i ADMINISTROWANIE RYNKIEM UPRAWNIEŃ DO EMISJI - BRAK REKOMPENSAT ZA WZROST KOSZTÓW POŚREDNICH - ENERGIA ELEKTRYCZNA - PODATEK WĘGLOWY ORAZ INNE FORMY OBCIĄŻEŃ ŹRÓDEŁ NON ETS KOSZTAMI CO 2

7 2012 201520202030 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFT. PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZT. PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCH., PRZYCZEP I NACZEP PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI 7,16,35,33,4 19,719,31918,2 4,74,54,33,9 8,27,66,95,5 - 5,9- 6,3- 7-9 2,22,121,7 7,16,35,53,3 6,265,75,3 0,1-0,1-2,3 6,26,165,7 4,9 4,74,5 4,44,34,24,1 5,154,84,5 4,44,23,9 WPŁYW PAKIETU KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNEGO NA ZMIANY RENTOWNOŚCI WYBRANYCH DZIAŁÓW PKD [%] OPRACOWANIE HLG WG RAPORTU ENERGSYS S.A.

8 … istotne dla gospodarki w Polsce są niekorzystne uwarunkowania podmiotów elektroenergetyki : PROCEDOWANIA MECHANIZMÓW ZARZĄDCZYCH ZARÓWNO UZYSKANĄ PULĄ NIEODPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO 2 JAK i FUNDUSZEM MODERNIZACYJNYM PROWADZI DO OGRANICZENIA EFEKTÓW DEROGACJI i DOSTĘPNOŚCI DO FUNDUSZU przede wszystkim selektywność inwestycji - eliminacja węgla brunatnego i kamiennego (problemy z KPI z ograniczeniami progowych wielkości w wartości inwestycji i technologii z nieformalnym recenzentem projektów przez EBI)

9 NIE ZIŚCIŁA SIĘ GROŹBA POGORSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ORAZ ZNACZĄCEGO ZWIĘKSZENIA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ i CIEPŁA … w ocenie wpływu pakietu na gospodarkę, biorąc pod uwagę pożytki i koszty, stanowisko KIG jest niezmienne i wynika z troski, aby :

10 - ZAPEWNIĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ELEKTROENERGETYKI W DŁUGOOKRESOWEJ PERSPEKTYWIE STRATEGII i OPARCIA GO NA PALIWACH Z ZASOBÓW WŁASNYCH, WAŻĄC ZARÓWNO POTRZEBĘ INWESTYCJI W INNOWACYJNĄ, NOWOCZESNĄ, WYSOKOSPRAWNĄ GENERACJĘ KONWENCJONALNĄ JAK i POTRZEBĘ RACJONALNEGO WSPARCIA ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII … w ocenie wpływu pakietu na gospodarkę, biorąc pod uwagę pożytki i koszty, stanowisko KIG jest niezmienne i wynika z troski, aby :

11 EL i EC NA W KAMIENNYM 45,4% EL NA W BRUNATNYM 32,8% WSPÓŁSPALANIE BIOMASA BIOGAZ 2,9% WYŁĄCZNIE BIOGAZ BIOMASA 3,4% ELEKTROWNIE WIATROWE 6,1% EL LEKTROWNIE SZCZ- POMP 0,3% ELEKTROWNIE WODNE 1,5% EL CIEPLNE NA GAZ ZIEMNY 3,2% EL ZAWODOWE POZOSTAŁE 4,4% STRUKTURA PRODUKCJI ENEREGII ELEKTRYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK [%] OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH

12 … istotne dla gospodarki w Polsce są niekorzystne uwarunkowania podmiotów elektroenergetyki : - CEZ Polska – El. Skawina : - 21 mln zł - EDF Polska S.A. – El. Rybnik : - 98 mln zł - ENEA Wytwarzanie – El. Kozienice : + 80 mln zł - GDF SUEZ - El. Połaniec: + 61 mln zł - PGE GiEK S.A. - El. Dolna Odra, El. Opole: - 354 mln zł - TAURON Wytwarzanie S.A.- łącznie: - 157 mln zł … wyniki finansowe netto elektrowni w kamiennego za 2014 rok* : * PO ODLICZENIU ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OSIEROCONYCH PO LIKWIDACJI KDT – W OPRACOWANIA WŁASNE NA PODSTAWIE TGPE LIPIEC 2015

13 SEKTOR – razem 6 332,4 mln zł 81,8% wyniku sprzed roku … z wyników pierwszych półroczy 2015 i 2014 : * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH WYTWÓRCY – razem 2 763,6 mln zł 80,2% wyniku sprzed roku … el na w brunatnym – razem 928,4 mln zł 68,6% wyniku sprzed roku … el na w kamiennym – razem 192,7 mln zł 24,2% wyniku sprzed roku … el na biomasę – razem – 122,9 mln zł przed rokiem – 31,4 … ec gazowe – razem 141,8 mln zł 64,5% wyniku sprzed roku … ec zaw bez BM i G – razem 1 171,9 mln zł 194,0 % wyniku sprzed roku …ec pozostałe - 205,9 mln zł

14 SEKTOR – razem 6 332,4 mln zł 81,8% wyniku sprzed roku … z wyników pierwszych półroczy 2015 i 2014 : * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH OSP – razem 506,4 mln zł 140,1% wyniku sprzed roku PO SD – razem 463,7 mln zł 31,4% wyniku sprzed roku OSD – razem 2 317,1 mln zł 106,0% wyniku sprzed roku PO – razem 281,6mln zł 105,3% wyniku sprzed roku SEKTOR – razem 6 332,4 mln zł 7 739,2 mln zł przed rokiem

15 … skutki pakietu - kreowanie wysokich opłat/cen za uprawnienia do emisji CO 2, kosztów zwiększenia wymagań środowiskowych oraz kosztów inwestycyjnych w odtworzenie części odstawionych mocy za pomocą wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii generacji - cena hurtowa energii elektrycznej w 2030 roku może być dwukrotnie wyższa niż dziś

16 SŁOWACJA POLSKA CZECHY WĘGRY ŁOTWA SŁOWENIA DANIA SZWECJA BELGIA ESTONIA HOLANDIA NIEMCY UE-28 UE -15 FRANCJA IRLANDIA WŁOCHY CYPR AUSTRIA HISZPANIA PORTUGALIA WLK.BRYTANIA MALTA FINLANDIA LUKSEMBURG 024681012 UDZIAŁ KOSZTÓW POZYSKANIA ENERGII W BUDŻETACH DOMOWYCH [%] OPRACOWANIE HLG WG DANYCH EUROSTAT 2012 ORAZ RAPORU ENERGSYS S.A.

17 … inne skutki z pakietu w ocenie KIG znaczące dla konkurencyjności przedsiębiorstw : WĄTPLIWA STABILNOŚĆ REGULACJI - brak spójności z polityką globalną - brak efektywnych ekonomicznie technologii GROŹBA DESTABILIZACJI DOSTAW ENERGII - znaczące zwiększenie ryzyk inwestycyjnych - ograniczony zakres możliwych do wykorzystania technologii niskoemisyjnych/innowacyjnych

18 … inne skutki pakietu (wg oceny KIG )znaczące dla konkurencyjności przedsiębiorstw : SPADEK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI I ENERGOCHŁONNYCH GAŁĘZI OSŁABIENIE ROZWINIĘTYCH ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI DODANEJ i SIECI KOOPERACYJNYCH DYLEMATY STRATEGII ROZWOJOWYCH WIELU GAŁĘZI GOSPODARKI, W TYM SEKTORA PALIWOWO- ENERGETYCZNEGO

19 … bezpieczeństwo dostaw energii i doktryna tegoż bezpieczeństwa

20 … istotne dla gospodarki w Polsce są niekorzystne uwarunkowania podmiotów elektroenergetyki : UBYTKI MOCY Z POWODU ZUŻYCIA i TRWAŁEJ UTRATY RENTOWNOŚCI CZĘŚCI ELEKTROWNI - skala ryzyk inwestycyjnych wobec nieadekwatnych cen energii w relacji do kosztów wytwarzania uniemożliwia projekcje inwestycyjne w generację na czas odstawień zarówno na najbliższe lata jak na strategiczny horyzont po roku 2025

21 - do niedawna w ocenie skutków pakietu w kontekście gospodarki w Polsce przeważały obawy o skutki podwyższenia cen energii w szczególności dla branż energochłonnych. Powoduje to troskę o ciągłość dostaw energii i może skutkować załamaniem projekcji strategicznych wielu branż gospodarki, w tym górnictwa i energetyki

22 … w opinii Krajowej Izby Gospodarczej : - pakiet klimatyczno - energetyczny, niosąc szczytne wyzwania z filozofii ochrony klimatu, czyni to w zamierzeniach UE w dysproporcji z rozkładem kosztów pomiędzy państwami starej i nowej części Wspólnoty z wyraźną niekorzyścią dla gospodarki w Polsce - widać wyraźną rozbieżność pomiędzy zakładaną strukturą paliw w strategii pakietu i założeniami polityki energetycznej Polski, co rodzi nie tylko zagrożenia utraty konkurencyjności wielu branż gospodarki z kosztownymi skutkami dla budżetu państwa, a więc i społeczeństwa

23 … w opinii Krajowej Izby Gospodarczej : - przedstawiony stan rzeczy praktycznie uniemożliwia wytyczanie strategicznych inwestycji w niskoemisyjną i wysokosprawną generację w Polsce w miejsce odstawianych elektrowni z powodu ich zużycia bądź trwałej utraty rentowności - zamiary restrukturyzacji szeroko rozumianej energetyki(w tym górnictwa bez doktrynalnych postanowień co do wykorzystania zasobów paliw stałych - węgla kamiennego i brunatnego) w pakiecie porozumienia politycznego, mogą być mało skuteczne, a kolejne transfuzje finansowe do górnictwa węgla kamiennego - nieefektywne

24 … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: … w 2015 roku PGE S.A. dokonuje odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych na poziomie ponad 8 mld złotych … w 2014 roku TAURON POLSKA ENERGIA S.A. dokonał odpisu aktualizującego aktywa wytwórcze w wysokości 262 mln złotych NALEŻY OCZEKIWAĆ KOLEJNYCH ???

25 CORAZ KRÓTSZE CZASY PRACY POWODUJĄ ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU KOSZTÓW STAŁYCH W CENIE ENERGII, KOSZTY TE NIE SĄ POKRYWANE W AKTUALNYM MODELU RYNKU PERSPEKTYWA WZROSTU CEN EMISJI CO 2 ISTOTNIE POGARSZA PROGNOZY SPOŁECZNY I GOSPODARCZY KOSZT OGRANICZEŃ NIE JEST UWZGLĘDNIANY W RACHUNKU EKONOMICZNYM BRAK PERSPEKTYW POWODUJE ZAGROŻENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII I PERSPEKTYWĘ WZROSTU IMPORTU … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: OPRACOWANIE WŁASNE Z WYSTĄPIEŃ TGPE

26 … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: - DZISIEJSZE CENY ENERGII NIE POKRYWAJĄ KOSZTÓW STAŁYCH ELEKTROWNI OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM, A BRAK NADWYŻKI FINANSOWEJ SKUTKUJE OGRANICZENIEM REMONTÓW I INWESTYCJI - PROGNOZY CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAZUJĄ, ŻE WYTWARZANIE ENERGII W OBECNIE BUDOWANYCH NOWOCZESNYCH, WYSOKOSPRAWNYCH BLOKACH WĘGLOWYCH MOŻE BYĆ NIEOPŁACALNE OPRACOWANIE WŁASNE Z WYSTĄPIEŃ TGPE

27 … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: - WYTWÓRCY ENERGII, DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU, POTRZEBUJĄ SYGNAŁÓW INWESTYCYJNYCH DO BUDOWY NOWYCH ŹRÓDEŁ SYSTEMOWYCH - FINANSOWANIE INWESTYCJI W GRUPACH ENERGETYCZNYCH OPIERA SIĘ W WIĘKSZOŚCI O EBITDA GENEROWANĄ W DYSTRYBUCJI, A TU ZE ZMIAN TARYFOWANIA (DECYZJE URE) WYNIKI BĘDĄ GORSZE … rynek dwutowarowy mocy i energii racjonalnie rozwiązuje problem zapewnienia mocy i generuje pozytywne sygnały inwestycyjne - czas najwyższy, aby go wprowadzić ! OPRACOWANIE WŁASNE Z WYSTĄPIEŃ TGPE

28 … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: … nowe normy emisyjne tzw. Konkluzje BAT - bardzo kosztowne i nie do zrealizowania - w realiach elektroenergetyki w Polsce w oznaczonym czasie czterech lat ich spełnienie co oznacza kolejne odstawienia mocy Konieczne jest podjęcie działań lobbingowych na forum unijnym dla złagodzenia planowanych regulacji opartych na konkluzjach BAT : wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego także na inwestycje dostosowujące do konkluzji BAT, wynegocjowanie dłuższego okresu na wprowadzenie nowych norm OPRACOWANIE WŁASNE HLG Z WYSTĄPIEŃ TGPE

29 … sytuacja podmiotów elektroenergetyki w Polsce może skutkować brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej: : ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU ENERGETYKI WĘGLOWEJ I KONIECZNOŚĆ ZMIAN W MIKSIE ENERGETYCZNYM JEST FAKTEM. NOWA POLITYKA ENERGETYCZNA MUSI OKREŚLIĆ TEMPO I SKALĘ ZMIAN MIKSU ENERGETYCZNEGO W TYM UDZIAŁ ŹRÓDEŁ WĘGLOWYCH W PERSPEKTYWIE 2050. JEST TO RÓWNIEŻ WARUNEK DLA PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI GÓRNICTWA POWINNO TO STAĆ SIĘ W KONSEKWENCJI RACJONALNYCH DECYZJI POLITYCZNYCH DLA ZAPEWNIENIA PERSPEKTYWY I STABILNOŚCI ROZSTRZYGNIĘĆ PAŃSTWA NA MIARĘ JEGO BEZPIECZEŃSTWA, ROZUMIANEGO ZNACZNIE SZERZEJ NIŻ TYLKO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII !!! OPRACOWANIE WŁASNE Z WYSTĄPIEŃ TGPE

30 Konkluzja 1: Z ZAWARTEGO ZAWOŁANIA V MEETINGU „PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY 2020-2030 KOSZTOWNA IDEOLOGIA CZY PRAGMATYZM GOSPODARCZY” W ASPEKCIE REALIZACJI KOSZTOWNEJ IDEOLOGII NIEWIELE POZOSTAŁO, BO AKTUALNIE REALIZOWANA (I TRUDNO DZIŚ PRZEWIDZIEĆ KIEDY I W JAKIEJ SKALI ) MOŻE BYĆ MODYFIKOWANA ??? CO DO PRAGMATYZMU GOSPODARCZEGO NIEZMIENNIE POZOSTAJE REALNA GROŹBA UTRATY KONKURENCYJNOŚCI WIELU GAŁĘZI PRZEMYSŁU KRAJÓW UE ZE WSZYSTKIMI SKUTKAMI SPOŁECZNYMI

31 Konkluzja 2: W ODNIESIENIU DO UWARUNKOWAŃ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE NALEŻY WIDZIEĆ SZEREG WYZWAŃ NA MIARĘ POBUDZENIA INNOWACYJNOŚCI CAŁEJ GOSPODARKI. ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI/ELEKTROENERGETYKI, POZA OBAWĄ O ZNACZĄCY WZROST CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TO OBAWA O WYDOLNOŚĆ KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO W CAŁOŚCI, ALE TAKŻE REALNE ZAGROŻENIA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII

32 MARŻA PONAD KOSZTY ŚREDNIE DLA WSZYSTKICH ELEKTROWNI WĘGLOWYCH W POLSCE

33 PROGNOZA KOSZTÓW EMISJI CO 2 [EUR/tCO 2 ] wg projektu PEP 2050

34 KSE PRZY WYŁĄCZENIU JEDNOSTEK LCP ZWIĄZANYM Z ICH DOSTOSOWANIEM DO KONKLUZJI BAT DO ROKU 2020

35 PROGNOZA MOCY ZAINSTALOWANEJ JWCD WĘGLOWYCH PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE W DANEJ ELEKTROWNI DOSTOSOWYWANY BĘDZIE JEDEN BLOK ROCZNIE I NIE UZYSKAJĄ ONE ODSTĘPSTWA Z ART. 15(4)

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PAKIET KLIMATYCZNY 2020 – 2030 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA SKUTKI i ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google