Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/
PRZEDMIOT matematyka Tytuł lekcji Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań. Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać praca w grupie planowanie pracy samoocena negocjacje wyciąganie wniosków samopomoc koleżeńska reagowanie na nowe sytuacje

4 Układanie treści zadań na zadany temat
Cele nauczania: Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą układów równań – analizowanie zadań, przeprowadzanie rozumowań Układanie treści zadań na zadany temat Ocenianie nauczania <Kształtujące (np. podczas działania)> oraz/lub <Podsumowujące (np. po zakończeniu działania)> Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Na lekcji zastosowano ocenianie kształtujące – na podstawie NaCoBeZU uczniowie wiedzieli co jest celem dzisiejszej lekcji. Podczas wykonywania zadań dostawali informację zwrotną od nauczyciela na temat postępów pracy w grupie. W podsumowaniu lekcji uczniowie dokonali samooceny swojej pracy. Uczniowie znają etapy rozwiązywania zadań tekstowych. Potrafią rozwiązywać układ równań. Potrafią analizować zadania, rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem układów równań. Uczniowie stosują narzędzia TOC – mapy matematyczne (łamacz matematyczny) do rozwiązywania zadań. Układają zadania tekstowe na zadany temat.

5 Linki do wcześniejszej nauki Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo
Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Uczniowie znają metody rozwiązywania układów równań. Uczniowie rozwiązują układy równań. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą układu równań. Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą narzędzi TOC – łamacz matematyczny. Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie prezentacji, wyszukanie zdjęć Przygotowanie kart pracy, map matematycznych Przygotowanie kart czerwony – zielony (stop i OK) Przygotowanie stanowisk pracy Dialog we wstępnej fazie lekcji Pomoc w pracach grup – dawanie informacji zwrotnych Podsumowanie pracy zespołów Wspólna refleksja nauczyciela i uczniów po lekcji

6 Prezentacja multimedialna
Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Udział w dyskusji na temat etapów rozwiązywania zadań tekstowych Uzupełnienie prezentacji multimedialnej przez uczniów Rozwiązywanie zadania za pomocą mapy matematycznej – praca w grupie – uczniowie zostali przydzieleni do grup przez nauczyciela. Ułożenie nowego zadania tekstowego dla innego zespołu Prowadzenie negocjacji podczas układania zadania Planowanie pracy grupy Podział zadań w obrębie zespołu Udzielanie pomocy innym uczniom Wykonanie samooceny i podsumowanie lekcji Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Prezentacja multimedialna Internet – prezentacja z lekcji uzupełniona o wnioski z pracy została wysłana do uczniów Facebook – prace uczniów, prezentacja została zamieszczona na zamkniętej grupie klasy Karty pracy, zdjęcia, mapy matematyczne, zestaw kartek czerwona – zielona.

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI
PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom pracować razem I popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Niech zrozumieją wpływ zaufania Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: Przeprowadzanie dialogu Przeprowadzanie negocjacji Zyskiwanie wspólnego zrozumienia Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA
TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ) PRACA W GRUPIE (UCZNIOWIE SAMI DECYDUJĄ O PODZIALE ZADAŃ, WZAJEMNIE TŁUMACZĄ SOBIE NIEJASNOŚCI) SAMOPOMOC KOLEŻEŃSKA I SAMOOCENA

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA
Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia – wymagania dla grup i wsparcie, słabsi wspierani silnymi, pomysły uczniów na zadania wykorzystane na lekcji Budowanie klimatu grupy, atmosfery – uczniowie uczą się zasad komunikacji i negocjacji Dobra praktyka (Programy GCPU): Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej – rozwijanie kreatywności, myślenia twórczego, wykorzystanie internetu i zdjęć „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA
Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Osobiste i zawodowe sieci kontaktów Narzędzie: facebook Url: Obszar: Tworzenie interesujących prezentacji Narzędzie: PowerPoint

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT
W pierwszej fazie lekcji uczniowie pracowali razem, dyskutowali na temat etapów rozwiązywania zadań tekstowych. Wspólnie rozwiewali niejasności i wspólnie ustalili odpowiednią kolejność czynności. W trakcie pracy w grupie uczniowie popełniali błędy – podczas dyskusji w grupach wspólnie rozwiązywali napotkane problemy. Podczas układania treści zadań toczyli burzliwe negocjacje – czyj pomysł jest lepszy. Podawali przy tym argumenty, nie upierali się przy swoim zdaniu, przez co zyskiwali zrozumienie i akceptację grupy. Na lekcji uczyli się również nowego narzędzia do rozwiązywania matematycznego przez co zostali postawieni w nowej sytuacji, w której poradzili sobie bardzo dobrze. W rozmowach z uczniami po lekcji przyznali, że nowo poznane narzędzie podoba im się, ale mają obawy czy będą potrafili je stosować. Zadowoleni są z prowadzonych negocjacji. Jak sami przyznali bardzo podobały im się negocjacje, ponieważ nie było ucznia, który by upierał się przy swoim pomyśle „bo tak”. Każdy podawał sensowe argumenty, a grupa stosując zasady komunikacji wybierała najlepszy pomysł. Trudność sprawiło uczniom efektywne podzielenie zadań – często uczniowie wykonywali samodzielnie to samo zadanie, konfrontując jedynie same wyniki przeprowadzonych rozumowań, przez co na minus ocenili rozplanowanie czasu.

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA
Uczniowie zadowoleni byli z możliwości kontrolowania tempa pracy. W pierwszej fazie lekcji pojawiły się znaki, że „to jest łatwe … idziemy dalej”, podczas pracy w grupie tempo było już zróżnicowane, część uczniów była gotowa do następnego zadania, inni natomiast potrzebowali jeszcze chwili czasu. Większość uczniów potrafi pracować w grupie. Jednak należy pracować nad jednostkami, którym ta forma pracy nie odpowiada. Jedna z uczennic po lekcji przyznała, że nie podoba jej się taka forma pracy, woli pracę indywidualną. Podczas kolejnych lekcji z wykorzystaniem tej formy pracy należy uczyć uczniów dobrego rozplanowania zadań, podziału tych zadań pomiędzy członków zespołu. Samopomoc koleżeńska w zespole klasowym działa bardzo dobrze. Uczniowie czują się odpowiedzialni za swoje czyny, za swoje osiągnięcia jak również za osiągnięcia i sukcesy całego zespołu. Samoocena jest jednym z elementów oceniania kształtującego, które jest elementem dydaktyki stosowanym w szkole. Podczas podsumowania pracy uczniowie często oceniają samych siebie pod kątem zdobytych wiadomości i umiejętności, przebiegu zajęć, zaangażowania i swojej aktywności.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA
Na początku lekcji zostały przedstawione cele lekcji w formie dostępnej dla ucznia – uczniowie posiadają karty NaCoBeZU, gdzie zaznaczyli wiadomości i umiejętności, których będą się uczyli. Zostały przedstawione wymagania jakie będą musieli spełnić, aby cel dzisiejszej lekcji osiągnąć. Zostały wyjaśnione zasady pracy na lekcji. Podczas pracy w grupach udzielałam wsparcia przy rozwiązywaniu problemów, głównie przez zadawanie pytań pomocniczych, jak również przez różnego rodzaju krótkie wyjaśnienia tematu. Uczniowie zostali przydzieleni do grup według zasady silni ze słabszymi, co każdej grupie dało równą szansę osiągnięcia celu lekcji, a także wymusiło na uczniach konieczność pomocy słabszym. Po stronie uczniów stała również decyzja o panującej atmosferze w klasie. To oni tworzyli klimat lekcji poprzez kulturalne komunikowanie swojego zdania, przekazywanie pozytywnych emocji oraz prawidłowo prowadzone negocjacje podczas wyboru pomysłów. Wprowadzenie na lekcji zdjęć z ich życia – otrzęsiny w klasie pierwszej, wyjazd integracyjny w pierwszej klasie, wycieczka do Londynu, wycieczka do Krakowa, wigilia klasowa wprowadziła atmosferę przyjaźni. Formułowanie treści zadań do tych zdjęć obudziło w uczniach twórcze myślenie, kreatywność, a także wzmocniło poczucie przynależności do grupy.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA
Wykorzystanie portalu facebook na lekcji ułatwia uczniom powtarzanie wiadomości i utrwalanie umiejętności zdobytych na lekcjach. Uczniowie tej klasy posiadają grupę zamkniętą, gdzie codziennie komunikują się ze sobą na temat szkoły, przekazują nieobecnym uczniom co się działo na lekcjach, co powinni się nauczyć. Wszystkie materiały wykorzystywane na matematyce uczniowie mają przesyłane, następnie sami sobie rozsyłają, bądź zamieszczają na grupie. Wszystkie prezentacje używane przeze mnie na lekcjach – tworzone przeze mnie - otrzymują przez skrzynkę . Uczniowie otrzymują również ode mnie linki do materiałów online zarówno tych wykorzystanych na lekcjach, jak i tych do samodzielnej pracy. Ze względu na małą ilość czasu na przygotowanie lekcji prezentacje zrobiłam w programie znanym mi wcześniej, a nie programie zaproponowanym w tabeli dobrych praktyk – nowe technologie.

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE
Według mnie jest za krótki odstęp czasu między spotkaniem, na którym przygotowujemy lekcje a samą lekcją. Żeby w pełni móc wykorzystać uzyskane wiadomości od spotkania do lekcji powinien upłynąć minimum tydzień czasu. Nauczyciel wtedy miałby czas na dokładne przemyślenie tematu, staranniejsze przygotowanie materiałów. Sama lekcja była dla uczniów ciekawa. Jak sami stwierdzili „dzisiaj byliśmy kreatywni”, co skutkuje większym zaangażowaniem w lekcje i w dane zagadnienie.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI
Imię nazwisko: Urszula Młynarczyk Kontakt Gdańsk, dn:

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI
Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska tel.: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke  tel.:


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google