Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z codziennych obserwacji… Spotkanie bibliotekarzy systemowych Warszawa, 12 grudnia 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z codziennych obserwacji… Spotkanie bibliotekarzy systemowych Warszawa, 12 grudnia 2013."— Zapis prezentacji:

1 Z codziennych obserwacji… Spotkanie bibliotekarzy systemowych Warszawa, 12 grudnia 2013

2 Plan Wymagania współpracy –Problem korekty rekordów –Działające na co dzień narzędzia informatyczne –Wyniki tegorocznego porównania baz Nowe rozwiązania w bazie –Rekord analityczny –Zwiększona liczba punktów dostępu –Możliwość podwójnego opracowania dokumentów –Transliteracja Rekordy tworzone przez wydawców –Propozycja portalu ibuk-LIBRA Mała „Autostrada” albo raczej droga ekspresowa 2

3 REKORDY WZORCOWE HASEŁ FORMALNYCH I ROZWINIĘTE HASŁA PRZEDMIOTOWE Struktura pola 040 $a Instytucja, która sporządziła opis (NP) $c Instytucja, która sporządziła rekord (NP) Brak statusu wskazującego na wewnętrzną korektę 3

4 4

5 5

6 KOREKTA REKORDÓW WZORCOWYCH DLA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Struktura pola 040 $a Instytucja, która sporządziła opis (NP) $c Instytucja, która sporządziła rekord (NP) $d Instytucja, która zmodyfikowała rekord (P) Statusy Nowykaba1red i Nowykaba3 wskazujące na poddanie rekordu korekcie. kataloger xyz lub korektor vxyz status Nowykaba1 statusy Nowykaba1red/ Nowykaba3 przetworzenie bufora statusy Nowykaba2/ Zatrzynamy0 6

7 REKORDY BIBLIOGRAFICZNE Struktura pola 040 $a Instytucja, która sporządziła opis (NP) $c Instytucja, która sporządziła rekord (NP) $d Instytucja, która zmodyfikowała rekord (P) Podpole $d pola 040 w nowych rekordach. Wg danych z 17.X.2013 około 57 % rekordów zostało przesłanych po raz pierwszy do bufora z wypełnionym podpolem $d. Jednocześnie około 20% rekordów nie zostało poddanych wewnętrznej korekcie (ten sam login we wszystkich trzech podpolach). Wybrane z bufora… (status Nowy2): 040 $a XX $c XX $d XX 040 $a YY $c YY $d YY 040 $a ZZ $c ZZ $d ZZs$d ZZZ 040 $a XX $c XX $d XXX 040 $a YY $c YY $d YY $d YYs 040 $a ZZ $c ZZ $d ZZ$d ZZZs 7

8 Status Nowy3 wskazujący na dokonanie korekty rekordu. Nadużywanie loginu korektora, zamiast wstępnych prac katalogerów na loginach bibliotekarza lub bibliografa. Wg danych z dnia 17.X.2013 około 44% rekordów zostało skatalogowanych na loginie korektora. Korekta wymogiem dalszej automatyzacji prac w katalogu NUKAT. Brak wewnętrznej kontroli rekordów zwiększa liczbę zatrzymań i późniejszych koniecznych modyfikacji. Zalecana procedura wprowadzania rekordu do bazy. 8

9 9

10 REKORD BEZ KOREKTY LDR 01053nam a i s1991 gw g |001 0 ger c 020 $a $a Lück, Heiner $d (1954- ) $a Geschichte der Psychologie $l (niem.) $a Geschichte der Psychologie : $b Strömungen, Schulen, Entwicklungen / $c Helmut E.Lück. 260 $a Stuttgart [et al.] : $b Verlag W. Kohlhammer, $c $a 187 s. ; $c 19 cm $a Kohlhammer Urban-Taschenbücher $a Grundriss der Psychologie ; $v Bd $a Bibliogr. s Indeks $a W.-Kohlhammer-Verlag. $4 pbl $a Kohlhammer Urban-Taschenbücher $a Grundriss der Psychologie $v Bd $a

11 REKORD BEZ KOREKTY LDR 02714nam a i vtls s2013 pl a g |000 j pol c 020 \a \a pol \h fre \a Verne, Jules \d ( ) \a Kaprys doktora Oxa i inne opowiadania / \c Juliusz Verne ; [przekł. Barbara Supernat, Agnieszka i Andrzej Zydorczakowie, Winicjusz Łachaciński] \i Tyt. oryg.: \a Maître Zacharius \i Tyt. oryg.: \a Frritt-Flacc \i Tyt. oryg.: \a Drame dans les airs \i Tyt. oryg.: \a Fantaisie du docteur Ox \i Tyt. oryg.: \a Gil Braltar \i Tyt. oryg.: \a Forceurs de blocus \i Tyt. oryg.: \a Drame au Mexique : \b les premiers navires dle la marine mexicaine \i Tyt. oryg.: \a Martin Paz \i Tyt. oryg.: \a Révoltés e la "Bounty" \i Tyt. oryg.: \a Hivernage dans les glases 260 \a Ruda Śląska : \b Wydawnictwo Jamakasz, \c \a 516, [1] s., [14] k. tabl. : \b il. ; \c 22 cm \a Biblioteka Andrzeja ; \v t

12 REKORD BEZ KOREKTY LDR 01012nam a i s2013 pl a f |000 0 ger c 020 $a $a Gaj, Anna $c (germanistka) $a Der Bergbau in Oberschlesien : $b Texte und Aufgaben für Studienbeg leitenden Deutschunterricht / $c Anna Gaj, Barbara Klemensiewicz, Irena Szlezinger. 260 $a Gliwice : $b Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, $c $a 99, [1] s. : $b il. ; $c 24 cm. 504 $a Bibliogr. s $a wstawić: Klemensiewicz, Barbara $a Klemensiewicz, Barbara $a Szlezinger, Irena $a Politechnika Śląska (Gliwice). $b Wydawnictwo. $4 pbl 920 $a AKTUALNIE ( ) W STATUSIE CZEKAJ LDR 01114nam a i vtls NUKAT s2013 pl a f |000 0 ger c 009 Rekord automatycznie zatrzymany z powodu braku lub niezgodnosci khw 009 Rekord czeka na hp 020 \a \a Gaj, Anna \c (germanistka) \a Der Bergbau in Oberschlesien : \b Texte und Aufgaben für Studienbegleitenden Deutschunterricht / \c Anna Gaj, Barbara Klemensiewicz, Irena Szlezinger. 260 \a Gliwice : \b Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, \c \a 99, [1] s. : \b il. ; \c 24 cm. 504 \a Bibliogr. s \a Klemensiewicz, Barbara \a Szlezinger, Irena \a Politechnika Śląska (Gliwice). \b Wydawnictwo. \4 pbl 920 \a

13 REKORD BEZ KOREKTY LDR 00850nam a i vtls s2008 bw |001 0 rus c 020 $a $a rus $b eng $b ukr $a Lysûk, Anatolij Ivanovič $d (1957-) $a Sociokul'turnaâ determinaciâ političeskogo liderstva : \b soderžanie sposoby èvolûciâ / $c Lysûk Anatolij Ivanovič. 260 $a Černovcy : $b Bukrek, \c $a 383, [1] s. ; $c 21 cm. 504 $a Bibliogr. s Indeks. 546 $a Streszcz. w jęz. ang. i ukr. 920 $a REKORD KHW LDR 00639nz a n vtls n||a|nnnabbn |a aaa |c 010 $a n $a Lysûk, Anatolij Ivanovič $d (1957-). 667 $a Białoruski socjolog i politolog. 670 $a Sociokul'turnaâ deretminaciâ političeskogo liderstva / Lysûk Anatolij Ivanovič. - Černovcy, $a NbB online 13

14 CODZIENNIE DZIAŁA… automatyczne zatwierdzanie rekordów bibliograficznych Przetwarzanie bufora Rekordy w statusie Nowy2 Do automatycznego zatwierdzenia Proporcja 2.XII % 3.XII % 4.XII % 5.XII % 6.XII % 9.XII % 10.XII % 11.XII % 14

15 ***** WYDRUK Z DNIA ***** *** NOWE REKORDY BIBLIOGRAFICZNE*** DO AUTOMATYCZNEGO ZATWIERDZANIA Wydruk 1 – rekordy z polem 710 dla nazwy wydawcy, występuje podpole $4– status Nocn (ok % gotowych do zatwierdzenia) Wydruk 2 – rekordy bez pola 710 dla nazwy wydawcy, brak podpola $4– rozpatrywane przez administratorów 15

16 CODZIENNIE DZIAŁA… dodawanie nazw wydawców 16 Każdego dnia ok rekordów bibliograficznych uzupełnianych ujednoliconymi hasłami dla nazw wydawców (na podstawie kodów ISBN oraz po weryfikacji zawartości pola 260).

17 Baza wydawców 17

18 styczeń 2014 – obowiązek tworzenia i dodawania ujednoliconej nazwy wydawcy dla wszystkich rekordów nowych i modyfikowanych. I kwartał 2014 – dodatkowa kontrola rekordów bibliograficznych, w których w polu 020 użyto jeden z „zakończonych” kodów ISBN, np.: Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy (Warszawa) Zakończone71 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza Zakończone076 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Zakończone Nazwa wydawcy Kod wydawcy Status prac Liczba wg kodów wydawcy Liczba wg adresu wydawnicze go Egmont Polska Zakończone Zakończone Zakończone Zakończone0 18

19 CODZIENNIE DZIAŁA… dodawanie numeru ISSN w polach 830 Rekordy bibliograficzne uzupełniane numerem ISSN przejmowanym z rekordu KHF. Najpierw porządki w KHF, a następnie na tej podstawie modyfikacje rekordów bibliograficznych. Zwolnienie bibliotekarzy z obowiązku uzupełniania wcześniej zatwierdzonych rekordów bibliograficznych po aktualizacji rekordu KHF. 19

20 CODZIENNIE DZIAŁA… zamiana pola 440 na pola 490 i 830 Rekordy bibliograficzne poddawane procesowi zamiany nieużywanego pola 440 na pola 490 i 830. Bardzo różne przypadki, różnie zapisywane w rekordach bibliograficznych. Najpierw porządki w KHF, a następnie na tej podstawie modyfikacje rekordów bibliograficznych. Przez 2,5 miesiąca zmodyfikowano ok rekordów. 20

21 PORÓWNANIE SYMBOLI BIBLIOTEK Widoczny wzrost dbałości o dodawanie/uzupełnianie symboli w katalogu NUKAT. Obowiązkowe szkolenia po każdej zmianie informatyka oraz bibliotekarza systemowego/osoby odpowiedzialnej. Rozbieżności między bazą NUKAT a katalogami lokalnymi - nawet do 12,5% w jednej z bibliotek. Rekordy nieaktualne w bazach lokalnych. Jesteśmy Waszymi partnerami – pomagamy, podpowiadamy i wyjaśniamy 21

22 ROK 2008 Rekordy w bazie NUKAT – Rekordy w bazach lokalnych – Rozbieżności w bazie NUKAT – 1,12% Rozbieżności w bazach lokalnych – 0,28% ROK 2013 Rekordy w bazie NUKAT – Rekordy w bazach lokalnych – Rozbieżności w bazie NUKAT – 0,305% Rozbieżności w bazach lokalnych – 0,104% Nieaktualne rekordy – ponad 5% zawartości katalogów lokalnych 22

23 Wymagania współpracy –Problem korekty rekordów –Działające na co dzień narzędzia informatyczne –Wyniki tegorocznego porównania baz Nowe rozwiązania w bazie –Rekord analityczny –Zwiększona liczba punktów dostępu –Możliwość podwójnego opracowania dokumentów –Transliteracja Rekordy tworzone przez wydawców –Propozycja portalu ibuk-LIBRA Mała „Autostrada” albo raczej droga ekspresowa 23

24 REKORD ANALITYCZNY I kwartał 2014 roku – przygotowanie zasad katalogowania rekordów analitycznych. Stosowane dla wydawnictw ciągłych i prac zbiorowych, obecnie dopuszczone w dokumentach ikonograficznych (zob. afia_ pdf ) afia_ pdf 773Dane dotyczące dokumentu macierzystego (P) Pole 773 zawiera informacje identyfikujące dokument macierzysty (album, tekę, książkę, czasopismo, zespół, kolekcję), jeżeli jednostką opisu jest niesamoistna wydawniczo część dokumentu (rycina, fotografia, rysunek, tablica w albumie, czy w tece, ilustracje w książce lub czasopiśmie) albo pojedynczy dokument z zespołu/kolekcji opisany w odrębnym analitycznym rekordzie bibliograficznym. Dobrowolność tworzenia. Obowiązkowe tworzenie rekordów KHW. 24

25 WIĘKSZA LICZBA PUNKTÓW DOSTĘPU Pierwszy krok – ujednolicone nazwy wydawców. RDA dopuszcza zwiększoną liczbę haseł ujednoliconych w rekordach – zniesienie ”zasady trzech”. Zwiększona rola indeksów cytowań wymusza nowe spojrzenie na rekordy bibliograficzne. Dobrowolność stosowania. 25

26 PODWÓJNE OPRACOWANIE DOKUMENTÓW Dotychczas możliwe w odniesieniu do wydawnictw ciągłych i zwartych ( ). Próby rozszerzenia stosowania pola na inne przypadki – nadal decyzja o zastosowaniu pola 930 podejmowana w Centrum NUKAT. Nie zawsze dwie lub trzy edycje tego samego dokumentu wymagają podwójnego opracowania! Cały czas wykorzystywać można uwagi ogólne w polu 500, np.: W części nakładu… 26

27 LDR 01648cgm a i vtls v d cvaizq p pl 50 g |s vleng c 035 \a xx \a eng \a pol \b pol \h eng \a The Post-impressionists: Munch \h [Film] = \b Postimpresjoniści: Munch / \c written by David Manson ; producer Lara Lowe \a Postimpresjoniści: Munch 260 \a Poznań : \b Oxford Educational, \c [2007]. 300 \a 1 dysk optyczny (50 min) : \b dźw., kolor. ; \c 12 cm. 500 \a Oryg. film wyprodukowano w 2001 r. 508 \a Music Paul Farrer ; camerawork Matthew Hale, Trevor Green \a Commentators: David Addison, Carole Guberman, narrated by John Viner. 538 \a DVD-Video. 546 \a Oryg. ścieżka dźw. w jęz. ang., napisy dialogowe i głos lekt. w jęz. pol \a Manson, David. \e Scen \a Lowe, Lara. \e Prod \a Farrer, Paul. \e Kompoz \a Hale, Matthew. \e Zdj \a Addison, David \c (historyk sztuki). \e Koment \a Guberman, Carole. \e Koment \a Viner, John. \e Lekt. 930 \a Uwaga NUKAT! Film ukazał się w sprzedaży także w komplecie z książką: Edvard Munch, Poznań, LDR 01362cam a i vtls s2007 pl a g |000 0bpol c 020 \a (serii) 020 \a (nr 23) 035 \a xx \a Munch, Edvard \d ( ) \a Edvard Munch, \a Poznań : \b Oxford Educational, \c \a [72] s. : \b il. kolor. ; \c 32 cm + \e The post-impresionists: Munch : płyta DVD \a Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy ; \v \a Munch, Edvard \d ( ) \v wydawnictwa ilustrowane. 650 \a Ekspresjonizm (sztuka) \v wydawnictwa ilustrowane \a The post-impresionists: Munch \a Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy \v \a (serii) 920 \a (nr 23) 930 \a Uwaga NUKAT! Film ukazał się także w sprzedaży jako samodzielny dokument. 27

28 LDR 01180nam a i vtls s2012 pl a f f |000 0 pol c 020 \a \a (całość) 035 \a xx \a Elementarz XXI wieku : \b dzień odkrywców : broszura dla nauczyciela : klasa 1 : semestr 1 / \c [aut. pytań kontrolnych Magdalena Bagińska et al.]. 260 \a Warszawa : \b Nowa Era, \c \a 39, [1] s. : \b il. kolor. ; \c 28 cm. 500 \a Opis wg okł. 500 \a Książka w segregatorze: Elementarz XXI wieku : książka nauczyciela \a Bagińska, Magdalena \a Nowa Era. \4 pbl 920 \a \a (całość) 930 \a Uwaga NUKAT! Opracowano także jako komplet. LDR 01596cam a i vtls s2012 pl a f |000 0 pol c 020 \a \a (całość) 035 \a xx \a Elementarz XXI wieku : \b klasa 1 : materiały dodatkowe / \c [aut. Magdalena Bagińska et al. ; rys. Agnieszka Kowalska] \a Materiały dodatkowe 260 \a Warszawa : \b Nowa Era, \c \a 39, [1] s. ; 51 s. ; [23] k. tabl. : \b il. kolor. ; \c 30 cm. 500 \a Zawiera: Dzień odkrywców: broszura dla nauczyciela: semestr 1 ; Kalendarz nauczyciela 2012/2013 ; Karty kolorów, Karty pamięci, Tok wprowadzania liczby, Tok wprowadzania litery. 500 \a Opis wg okł. 500 \a Materiały w segregatorze : Elementarz XXI wieku : książka nauczyciela. 650 \a Nauczanie początkowe \x studia i nauczanie \z Polska \a Bagińska, Magdalena \a Kowalska, Agnieszka \d (1958- ). \e Il. 920 \a \a (całość) 930 \a Uwaga NUKAT! Opracowano także osobno. 28

29 WYSZUKIWANIE W ALFABETACH INNYCH NIŻ ŁACIŃSKI Nowe pola w rekordach: Character Sets Present (NR) Alternate Graphic Representation (R) Testy systemów bibliotecznych. Szczegóły rozwiązania wymagają przedyskutowania. Przykłady zaczerpnięte z katalogów: University of St Andrews Library (http://library.st- andrews.ac.uk) oraz Edinburgh University Library (http://catalogue.lib.ed.ac.uk).http://library.st- andrews.ac.ukhttp://catalogue.lib.ed.ac.uk 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Wymagania współpracy –Problem korekty rekordów –Działające na co dzień narzędzia informatyczne –Wyniki tegorocznego porównania baz Nowe rozwiązania w bazie –Rekord analityczny –Zwiększona liczba punktów dostępu –Możliwość podwójnego opracowania dokumentów –Transliteracja Rekordy tworzone przez wydawców –Propozycja portalu ibuk-LIBRA Mała „Autostrada” albo raczej droga ekspresowa 34

35 WSPÓŁPRACA Z PORTALEM ibuk-LIBRA Wstępne rekordy bibliograficzne tworzone przez wydawców (projekt dotyczy e-booków, ale dane mogą być wykorzystywane również dla wersji drukowanych). Przyspieszenie procesu opracowania bibliograficznego. Rekordy KHW zawsze tworzone przez bibliotekarzy. Możliwość pobierania rekordów bibliograficznych ze strony wydawcy (http://libra.ibuk.pl). 35

36 36

37 37

38 Wymagania współpracy –Problem korekty rekordów –Działające na co dzień narzędzia informatyczne –Wyniki tegorocznego porównania baz Nowe rozwiązania w bazie –Rekord analityczny –Zwiększona liczba punktów dostępu –Możliwość podwójnego opracowania dokumentów –Transliteracja Rekordy tworzone przez wydawców –Propozycja portalu ibuk-LIBRA Mała „Autostrada” albo raczej droga ekspresowa 38

39 MAŁA „AUTOSTRADA” ALBO RACZEJ DROGA EKSPRESOWA Projektu NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej (30 bibliotek – 23 katalogi). Zwiększenie centralnej informacji o zbiorach bibliotek współpracujących. Do rekordów dopisano symbole lokalizacji. Do katalogu NUKAT przejęto w ramach tego projektu nowych rekordów bibliograficznych, z ogólnej liczby poddanych analizie. Wymierne efekty w katalogach lokalnych. 39

40 Aktualnie oferta kierowana do pozostałych bibliotek pracujących w systemach VIRTUA, ALEPH, HORIZON (SYMPHONY?). Jest już pierwsza zainteresowana biblioteka – Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 40

41 Na zakończenie… Ograniczenie stosowania wariantów nazw różniących się tylko diakrytykami, np.: 100 $a Ragué-Árias, María José $d (1941- ). 400 $a Ragué-Arias, María José. Ograniczenie stosowania pól 670 w rekordach KHW (zob. rekord KHW ID „Drukarnia Akademicka (Wilno)” – 59 x pole 670). 670 $a Corona Aurea Super Mitram (a) Eruditio, Sapientis Filii Ethelredi Regis Angliæ : Sub Auspiciis [...] Michaelis Casimiri Radziwiłł Capianei Premisliensis [...] à [...] Juventute, in radiwiliano Nesvisiensi Collegio Societatis Jesu Repræsentata Anno Domini Pridie Calendas Augusti. - Wilnae, [1724]. $b Druk. 670 $a Kolenda III. Cesarska Na Rok Przestępny 1748 : Zawieraiąca Sukcessyą Imperatorow Chrzescianskich / przez Jana Poszakowskiego. - Vilnae, [1748]. $b Druk. Obowiązek dodawania ‚s’ w polu 040 przy incjałach osoby tematującej dokument – dotyczy wszystkich języków informacyjno-wyszukiwawczych. Obowiązek modyfikowania pola 008 dotyczy także tematujących i dodających linki do wersji elektronicznych. 41

42 Skomplikowane bibliograficznie dokumenty Status Zatrzymany1 nadawany przez bibliotekarzy – obowiązkowa zawartość pola 009: zawartość podpola $a pola [treść uwagi/zapytania] + podpis [symbol biblioteki i inicjały osoby pytającej] Maksymalny czas przebywania w buforze rekordów (KHW i BIB) w statusie Zatrzymany1 to jeden miesiąc. Dodatkowa kontrola formalna rekordów – status Zatrzymany0 Uzupełnione reguły walidacji – styczeń Przed nami… hasła ujednolicone dla nazw geograficznych. 42

43 Dziękuję za uwagę! Iwona Wiśniewska 43


Pobierz ppt "Z codziennych obserwacji… Spotkanie bibliotekarzy systemowych Warszawa, 12 grudnia 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google