Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Narodowa Agencja Programu Erazmus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Narodowa Agencja Programu Erazmus."— Zapis prezentacji:

1 Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Narodowa Agencja Programu Erazmus + nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób Projekt ekologiczny Badanie wód jezior lobeliowych Projekt ekologiczny Badanie wód jezior lobeliowych Przygotowany przez grupę uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku w trakcie realizacji projektu edukacyjnego Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego pt. „Chroń środowisko – możesz więcej niż myślisz”. Miastko 29.05 – 28.10.2015

2 Badanie wód jezior lobeliowych

3  Jest niezbędny do utrzymania dobrego stanu jezior. Jego brak świadczy o zanieczyszczeniu zbiorniku wodnego. Znaczna ilość tlenu pochodzi z atmosfery ale jego źródłem jest też proces fotosyntezy prowadzony przez rośliny wodne. Ilość tlenu rośnie od godzin porannych do popołudniowych. Po zachodzie słońca ilość tlenu obniża się ponieważ rośliny i zwierzęta dalej oddychają. Tuż przed brzaskiem ilość rozpuszczonego tlenu spada do najniższego poziomu.  O ilość rozpuszczonego tlenu decyduje temperatura wody. Tlen rozpuszcza się lepiej w zimnej wodzie jak wszystkie gazy. Tlen w wodzie

4  Przyczyny zmniejszenia się tlenu w wodzie:  odpady organiczne,  Obumarłe szczątki roślin i zwierząt,  Fekalia zwierząt,  Ścieki z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych. Spadek i zanik rozpuszczonego tlenu w wodzie może spowodować zanikanie gatunków, które nie tolerują zanieczyszczeń. Pojawiają się bakterie, grzyby. Działalność człowieka

5 PunktacjaOcena jakościowaStopień nasycenia % 5Doskonała 91÷ 110 4Dobra 71 ÷ 90; >100 3Odpowiednia 51 ÷ 700 2Niska<50 Ocena stopnia nasycenia wody tlenem

6 Skala pH pozwala określić odczyn wody- kwasowy, zasadowy lub obojętny. Jest ona 1 4 stopniowa. Zależy od ilości jonów wodorowych ( H⁺) i (OH⁻ ). 0 714 Kwaśny odczynobojętny odczynzasadowy odczyn. pH wody

7 Zakwaszanie zbiorników wodnych może być spowodowane przez tzw. kwaśne opady, które zawierają tlenki siarki i tlenki azotu. Najbardziej zakwaszone zbiorniki występują na terenach, gdzie występuje rozwinięty przemysł. Zmiana odczynu pH

8 Pomiar temperatury Temperatura wpływa na wiele właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych:  Ilość tlenu w wodzie,  Szybkość fotosyntezy roślin wodnych,  Szybkość metabolizmu organizmów wodnych,  Wrażliwość na zanieczyszczenia, pasożyty i choroby.

9 Mętność wody to jej względna przejrzystość. Na mętność wody wpływają: Cząsteczki glinu, mułu, plankton, zanieczyszczenia ze ścieków. Pomiaru mętności wody dokonuje się min. za pomocą krążka Secchiego. Polega on na zanurzeniu krążka do czasu aż przestanie on być dokładnie widoczny. Mętność

10 Punktacja Ocena jakościowa Długość linki (cm) 5 Doskonała>91,5 4 dobra30,5 – 91.5 3 odpowiednia5 – 30,5 2 niska< 5 Ocena pomiaru mętności wody

11  Azot jest niezbędnym pierwiastkiem do tworzenia białek. W formie cząsteczkowej nie jest przyswajalny przez większość roślin wodnych. Ilość azotu z wydalania organizmów jest mała, tylko w wodach gdzie występuje ptactwo, do obiegu dostaje się więcej azotu. Nadmiar azotu przyczynia się do eutrofizacji wód. Azotany

12 Źródłem azotanów są: -niewystarczająco oczyszczone odpływy z oczyszczalni ścieków, -odpływy kanałów burzowych, --zanieczyszczenia z systemów sanitarnych, --nawozy sztuczne. Pomiar jakości azotanów Pomiar jakości azotanów punktacjaOcena jakościowaAzotany(mg/l) 5Doskonała0-1 4Dobra1,1-3 3Odpowiednia3,1-5 2Niska>5

13  O twardości wody decydują zawarte w niej ilości związków wapnia i magnezu. Mniejszej twardości należy oczekiwać, gdy woda przez warstwy nie posiadające w ogóle lub bardzo małe ilości związków wapnia i magnezu. Miękka zaś wtedy, gdy ma kontakt z granitem lub piaskiem. Ocena twardości wody Ilość pól wskaźnikowych zabarwionych na: Twardość ogólnaOcena wody lilaróżowoniebieskomg CaCO3 na litrOcena wody 0450b. miękka 1370miękka 22125Śr. twarda 31250Twarda 40370b. twarda


Pobierz ppt "Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Narodowa Agencja Programu Erazmus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google