Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze) NORMALIZACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI BATERII KOKSOWNICZEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT JEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze) NORMALIZACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI BATERII KOKSOWNICZEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT JEJ."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze) NORMALIZACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI BATERII KOKSOWNICZEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT JEJ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA Konferencja KOKSOWNICTWO 2015 - KARPACZ

2 ZAKRES PRACENTACJI 1.PRZEDSTAWIENIE PRAC OPTYMALIZACYJNYCH 2.REGULACJA WARUNKÓW TEMPERATUROWO HYDRAULICZNYCH BATERII NR 11 BLOK B W ARCELORMITTAL OSTRAVA 3.EFEKTY PRAC 4.PODSUMOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW 2/22

3 ZAKRES PRAC OPTYMALIZACYJNYCH: 1.OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO UKŁADU GRZEWCZEGO BATERII: -Wizualną ocenę stanu technicznego kanałów grzewczych, -Wizualną ocenę warunków spalania gazu opałowego, -Wizualną ocenę osprzętu grzewczego, -Ocenę rozkładu temperatur wzdłuż ścian grzewczych, -Ocenę rozkładu temperatur w kanałach skrajnych -Ocenę temperatur w kanałach kontrolnych, -Ocenę rozkładu temperatur w zaworach powietrzno-spalinowych -Ocenę rozkładu ciśnień w zaworach powietrzno-spalinowych, -Ocenę współczynnika nadmiaru powietrza, -Ocenę zużycia ciepła na proces koksowania -Wyrywkową oceną stanu ceramiki komór koksowniczych, 2. OPRACOWANIE WYKAZU ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I USPRAWNIAJĄCYCH – NADZÓR NAD ICH PROWADZENIEM, 3. REGULACJĘ UKŁADU TEMPEARTUROWEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO. 4. REGULACJĘ UKŁADU HYDRAULICZNEGO I WARUNKÓW SPALANIA GAZU W SYSTEMIE GRZEWCZYM. 5. OPRACOWANIE WYTYCZYCH EKSPLOATACYJNYCH GWARANTUJĄCYCH UTRZYMANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW. 3/22

4 Narzędzia dla precyzyjnej oceny stanu technicznego baterii 4/22

5 ICHPW – ARCELORMITTAL OSTRAVA Regularna optymalizacja pracy baterii koksowniczych w ArcelorMittal Ostrava REALIZOWANA PRZEZ ICHPW 12/2010 – 06/2011 – KB11 – BLOK B 02/2012 - 09/2012 – KB 11 – BLOK A 02/1013 - 09/2013 – KB1 I KB2 04/2014 – 09/2014- KB 11 – BLOK B AKTUALNIE 07/2015 – KB11 BLOK A Regulacja parametrów hydrauliczno - temperaturowych wszystkich nowowybudowanych baterii koksowniczych w Polsce Ostatnia regulacja baterii koksowniczej w 2000r bateria nr 4 w ZK Zdzieszowice 5/22

6 6/22 Charakterystyka baterii koksowniczej nr 11 koksowni ArcelorMittal Ostrava TypPWR Data uruchomienia1981 System obsadzaniazasypowy Aktualna zdolność produkcyjna [Mg/rok] Ok. 775 000 (1,16 mln) System opalania dwugrzewcza dolne opalanie Liczba komór2 (3) x 30 Wymiary komory dł. / szer. / wys. / zbieżność [mm] 16000/410/7000/50 Data renowacji- Liczba odbieralników2 Projektowa liczba cykli [cykl/dzień] 90

7 Harmonogram prac:  Ocena stanu techniczno – technologicznego oraz wskazanie działań, zaleceń wynikających z jej analizy : 02.04.2014÷31.04.2014  Prace przygotowawcze, usprawniające wynikające z oceny stanu baterii, nadzór nad ich wykonaniem: 02.04.2014÷15.09.2014  Regulacja parametrów hydrauliczno – temperaturowych baterii koksowniczej. 01.05.2014÷15.09.2014 7/22

8 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji: Specyfikacja diafragm 8/22

9 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji: 9/22

10 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji: 10/22

11 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji: 11/22

12  Uszczelnianie (spawanie) ceramiki komór koksowniczych  torkretowanie, przewiercanie pionów palnikowych  Przerwiercanie sekcji rusztu  Wymiana diafragm i dysz Działania naprawcze:  Wyjmowanie kształtek regulacyjnych  Usuwanie gruzu z dna kanałów grzewczych  Przedmuchiwanie kraty regeneratorów 12/22

13 Działania naprawcze: Rys 1 Przed Rys 2 Przed Po 13/22

14 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych: Po Kb = 0,76 ÷ 1,00 Kb aver. =0,95 przed Kb = 0,60 ÷ 1,00 Kb aver. =0,90 14/22

15 Rozkład temperatur w kanałach grzewczych. 1, 2, 31, 32 – przed i po pracach regulacyjnych Kanał nr 1: osiądane temperatury: - przed: ~1128 o C - po: ~ 1110 o C Kb: - przed: ~ 0,63 - po: ~ 0,73 Kanał nr 2: osiągane temperatury: - przed: ~1218 o C - po: ~ 1192 o C Kb: - przed: ~ 0,48 - po: ~ 0,71 Kanał nr 32: osiągane temperatury: - przed: ~1136 o C - po: ~ 1115 o C Kb: - przed: ~ 0,81 - po: ~ 0,93 Kanał nr 31: osiągane temperatury: - przed: ~1225 o C - po: ~ 1200 o C Kb: - przed: ~ 0,75 - po: ~ 0,83 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych: 15/22

16 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych: 16/22

17 REGULACJA WARUNKÓW HYDRAULICZNO TEMPEARTUROWYCH: Temperature distribution in valves przed: Temperatura: Strona maszynowa: 303 o C Strona koksowa: 358 o C 66% zaworów z odchyleniami temperatury > 30K po: Temperatura: Strona maszynowa: 256 o C Strona koksowa: 264 o C 13% zaworów z odchyleniami temperatury > 30K 17/22

18 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych: przed: 56% zaworów z różnicą ciśnień> 5Pa po: 22% zaworów z różnicą ciśnień> 5Pa 18/22

19 PODSUMOWANIE 19/22

20 PODSUMOWANIE: Zużycie ciepła na proces koksowania poprawa o 8,6 % Emisja spalin 20/22

21 EFEKTY EKONOMICZNE REGULACJI: ZAŁOŻENIA DLA KB11: Produkcja koksu: 620 000 Mg/rok Kalorycznośc gazu: 17,5 MJ/m 3 Zużycie ciepła: 3,35 MJ/kg KOKSU Zużycie gazu: ≈118,42 mln m 3 /rok 4,2% OSZCZĘDNOŚĆ GAZU: 4 973 640 m 3 /rok (0,25zł/m 3 )≈ 1 243 410 zł/rok 14,1 16,3 EMISJA CO: ≈ 400 Mg CO /rok (110 zł/Mg CO )≈ 44 330zł/rok OSZCZĘDNOŚĆ ≈6200 zł/rok EMISJA NOx: ≈ 310 Mg NOx /rok (530 zł/Mg NOx ) ≈ 164 300 zł/rok OSZCZĘDNOŚĆ ≈ 26290 zł/rok EFEKT EKONOMICZNY PO REGULACJI BATERII NR 11 BLOK B W ARCELORMITTAL OSTRAVA: 1 275 900 zł/rok 21/22

22 PODSUMOWANIE OPTYMALIZACJA PRACY BATERII KOKSOWNICZEJ = ZYSK + WYDŁUŻENIE JEJ ŻYWOTNOŚCI Dziękuję za uwagę 22/22


Pobierz ppt "Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze) NORMALIZACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI BATERII KOKSOWNICZEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT JEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google