Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze)"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze)
NORMALIZACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI BATERII KOKSOWNICZEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT JEJ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę w układy używane w prezentacji (po najechaniu myszą na poszczególne układy po lewej stronie pojawia się w dymku informacja czy dany układ jest używany) a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze) Konferencja KOKSOWNICTWO KARPACZ

2 ZAKRES PRACENTACJI PRZEDSTAWIENIE PRAC OPTYMALIZACYJNYCH
REGULACJA WARUNKÓW TEMPERATUROWO HYDRAULICZNYCH BATERII NR 11 BLOK B W ARCELORMITTAL OSTRAVA EFEKTY PRAC PODSUMOWANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW śAby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

3 ZAKRES PRAC OPTYMALIZACYJNYCH:
OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO UKŁADU GRZEWCZEGO BATERII: Wizualną ocenę stanu technicznego kanałów grzewczych, Wizualną ocenę warunków spalania gazu opałowego, Wizualną ocenę osprzętu grzewczego, Ocenę rozkładu temperatur wzdłuż ścian grzewczych, Ocenę rozkładu temperatur w kanałach skrajnych Ocenę temperatur w kanałach kontrolnych, Ocenę rozkładu temperatur w zaworach powietrzno-spalinowych Ocenę rozkładu ciśnień w zaworach powietrzno-spalinowych, Ocenę współczynnika nadmiaru powietrza, Ocenę zużycia ciepła na proces koksowania Wyrywkową oceną stanu ceramiki komór koksowniczych, 2. OPRACOWANIE WYKAZU ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I USPRAWNIAJĄCYCH – NADZÓR NAD ICH PROWADZENIEM, REGULACJĘ UKŁADU TEMPEARTUROWEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO. 4. REGULACJĘ UKŁADU HYDRAULICZNEGO I WARUNKÓW SPALANIA GAZU W SYSTEMIE GRZEWCZYM. 5. OPRACOWANIE WYTYCZYCH EKSPLOATACYJNYCH GWARANTUJĄCYCH UTRZYMANIE UZYSKANYCH EFEKTÓW. śAby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

4 Narzędzia dla precyzyjnej oceny stanu technicznego baterii
śAby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA

5 ICHPW – ARCELORMITTAL OSTRAVA REALIZOWANA PRZEZ ICHPW
Regularna optymalizacja pracy baterii koksowniczych w ArcelorMittal Ostrava REALIZOWANA PRZEZ ICHPW 12/2010 – 06/2011 – KB11 – BLOK B 02/ /2012 – KB 11 – BLOK A 02/ /2013 – KB1 I KB2 04/2014 – 09/ KB 11 – BLOK B AKTUALNIE 07/2015 – KB11 BLOK A śAby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA Regulacja parametrów hydrauliczno - temperaturowych wszystkich nowowybudowanych baterii koksowniczych w Polsce Ostatnia regulacja baterii koksowniczej w 2000r bateria nr 4 w ZK Zdzieszowice

6 Charakterystyka baterii koksowniczej nr 11 koksowni ArcelorMittal Ostrava
Typ PWR Data uruchomienia 1981 System obsadzania zasypowy Aktualna zdolność produkcyjna [Mg/rok] Ok (1,16 mln) System opalania dwugrzewcza dolne opalanie Liczba komór 2 (3) x 30 Wymiary komory dł. / szer. / wys. / zbieżność [mm] 16000/410/7000/50  Data renowacji - Liczba odbieralników 2 Projektowa liczba cykli [cykl/dzień] 90

7 Harmonogram prac: Ocena stanu techniczno – technologicznego oraz wskazanie działań, zaleceń wynikających z jej analizy : ÷ Prace przygotowawcze, usprawniające wynikające z oceny stanu baterii, nadzór nad ich wykonaniem: ÷ Regulacja parametrów hydrauliczno – temperaturowych baterii koksowniczej. ÷

8 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji:
Specyfikacja diafragm

9 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji:

10 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji:

11 Ocena stanu techniczno technologicznego – efekty regulacji:

12 Działania naprawcze: Wymiana diafragm i dysz
Uszczelnianie (spawanie) ceramiki komór koksowniczych torkretowanie, przewiercanie pionów palnikowych Przerwiercanie sekcji rusztu Wyjmowanie kształtek regulacyjnych Przedmuchiwanie kraty regeneratorów Usuwanie gruzu z dna kanałów grzewczych 12/22

13 Działania naprawcze: Rys 1 Przed Rys 2 Po 13/22

14 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych:
przed Kb = 0,60 ÷ 1,00 Kbaver.=0,90 Po Kb = 0,76 ÷ 1,00 Kbaver.=0,95 14/22

15 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych:
Rozkład temperatur w kanałach grzewczych. 1, 2, 31, 32 – przed i po pracach regulacyjnych Kanał nr 1: osiądane temperatury: - przed: ~1128 oC - po: ~ 1110oC Kb: - przed: ~ 0,63 - po: ~ 0,73 Kanał nr 2: osiągane temperatury: przed: ~1218oC - po: ~ 1192oC - przed: ~ 0,48 - po: ~ 0,71 Kanał nr 32: osiągane temperatury: - przed: ~1136 oC - po: ~ 1115oC Kb: - przed: ~ 0,81 - po: ~ 0,93 Kanał nr 31: osiągane temperatury: przed: ~1225oC - po: ~ 1200oC - przed: ~ 0,75 - po: ~ 0,83 15/22

16 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych:

17 REGULACJA WARUNKÓW HYDRAULICZNO TEMPEARTUROWYCH:
Temperature distribution in valves przed: Temperatura: Strona maszynowa: 303oC Strona koksowa: 358oC 66% zaworów z odchyleniami temperatury > 30K po: Temperatura: Strona maszynowa: 256oC Strona koksowa: 264oC 13% zaworów z odchyleniami temperatury > 30K

18 Regulacja warunków hydrauliczno temperaturowych:
przed: 56% zaworów z różnicą ciśnień> 5Pa po: 22% zaworów z różnicą ciśnień> 5Pa

19 PODSUMOWANIE

20 Zużycie ciepła na proces koksowania
PODSUMOWANIE: Emisja spalin Zużycie ciepła na proces koksowania poprawa o 8,6 % 20

21 EFEKTY EKONOMICZNE REGULACJI:
ZAŁOŻENIA DLA KB11: Produkcja koksu: Mg/rok Kalorycznośc gazu: 17,5 MJ/m3 Zużycie ciepła: 3,35 MJ/kgKOKSU Zużycie gazu: ≈118,42 mln m3/rok 4,2% OSZCZĘDNOŚĆ GAZU: m3/rok (0,25zł/m3)≈ zł/rok EFEKT EKONOMICZNY PO REGULACJI BATERII NR 11 BLOK B W ARCELORMITTAL OSTRAVA: zł/rok 14,1 16,3 EMISJA CO: ≈ 400 MgCO/rok (110 zł/MgCO)≈ 44 330zł/rok OSZCZĘDNOŚĆ ≈6200 zł/rok EMISJA NOx: ≈ 310 MgNOx/rok (530 zł/MgNOx) ≈ zł/rok OSZCZĘDNOŚĆ ≈ zł/rok

22 OPTYMALIZACJA PRACY BATERII KOKSOWNICZEJ =
PODSUMOWANIE OPTYMALIZACJA PRACY BATERII KOKSOWNICZEJ = ZYSK + WYDŁUŻENIE JEJ ŻYWOTNOŚCI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Grzegorz Jakubina, Ludwik Kosyrczyk, Grzegorz Nowicki (IChPW, Zabrze)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google