Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykluczenie cyfrowe.  Czym jest wykluczenie cyfrowe?  Kto nie korzysta z sieci?  Dlaczego ludzie nie korzystają z sieci?  Konsekwencje wykluczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykluczenie cyfrowe.  Czym jest wykluczenie cyfrowe?  Kto nie korzysta z sieci?  Dlaczego ludzie nie korzystają z sieci?  Konsekwencje wykluczenia."— Zapis prezentacji:

1 Wykluczenie cyfrowe

2  Czym jest wykluczenie cyfrowe?  Kto nie korzysta z sieci?  Dlaczego ludzie nie korzystają z sieci?  Konsekwencje wykluczenia cyfrowego.  Przeciwdziałanie wykluczeniu. Tematyka

3 Podział społeczeństwa na:  Osoby z dostępem do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.  Osoby bez dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji. Czym jest wykluczenie cyfrowe

4 Osoby wykluczone cyfrowo to takie, które:  Nie maja dostępu do technologii cyfrowych.  Nie potrafią efektywnie korzystać z technologii cyfrowych.  Mają dostęp do technologii cyfrowych, ale z nich nie korzystają.

5 Bariery upowszechnienia korzystania z komputerów i Internetu możemy podzielić na „twarde” i „miękkie”. Bariery

6 Bariery twarde powstają gdy:  Nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania.  Nie ma dostępu do odpowiedniej infrastruktury sieciowej(łącza internetowego). Bariery twarde najczęściej powstają z powodu braku odpowiednich środków finansowych.

7 Bariery miękkie najczęściej spowodowane są pewnymi barierami psychologicznymi uniemożliwiającymi korzystanie z technologii informacyjnych: Bariery miękkie najczęściej powstają z powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności.

8 Najczęściej:  Brak odpowiedniej motywacji  Brak umiejętności  Przyczyny finansowe  Bariery techniczne Przyczyny

9 Ponadto:  Strach o bezpieczeństwo  Obawa o własną prywatność  Bariery językowe Przyczyny

10 Statystyki Według badań CBOS tylko 11 procent osób powyżej 65 lat i 23 procent w wieku 55- 64 korzysta z Internetu, podczas gdy młodzi ludzie (18-24) korzystają z Internetu w zdecydowanej większości (93 procent).

11 Statystyki

12

13 Konsekwencje wykluczenia cyfrowego Wykluczenie cyfrowe = Wykluczenie społeczne i ekonomiczne (niedostatek)

14 Skutki wykluczenia cyfrowego:  Ograniczony rynek pracy.  Ograniczone możliwości kształcenia się.  Wykluczenie społeczne.  Brak świadomości w odniesieniu do działania współczesnego świata.  Ograniczenia komunikacyjne

15 Cyfrowe włączenie Cyfrowe włączenie to inaczej przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu. Ogół działań powodujących wzrost odsetka ludzi z dostępem do sieci i technologii informacyjnych.

16 Działania umożliwiające cyfrowe włączenie:  Stymulowanie potrzeb i wzbudzenie motywacji.  Rozwijanie kompetencji korzystania z Internetu.  Komunikowanie korzyści płynących z korzystania z Internetu.  Realizacja programów szkoleniowych powiązanych z pomocą techniczną.

17 Sprawą kluczową jest:  Odpowiednie podejście organizacyjne.  Odniesienie się do określonej grupy: osoby starsze, nieaktywne zawodowo, mniej zamożne, gorzej wykształcone.

18 Dziękuje za uwagę Mateusz Tajak


Pobierz ppt "Wykluczenie cyfrowe.  Czym jest wykluczenie cyfrowe?  Kto nie korzysta z sieci?  Dlaczego ludzie nie korzystają z sieci?  Konsekwencje wykluczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google