Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykluczenie cyfrowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykluczenie cyfrowe."— Zapis prezentacji:

1 Wykluczenie cyfrowe

2 Tematyka Czym jest wykluczenie cyfrowe? Kto nie korzysta z sieci?
Dlaczego ludzie nie korzystają z sieci? Konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu.

3 Czym jest wykluczenie cyfrowe
Podział społeczeństwa na: Osoby z dostępem do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji. Osoby bez dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.

4 Osoby wykluczone cyfrowo to takie, które:
Nie maja dostępu do technologii cyfrowych. Nie potrafią efektywnie korzystać z technologii cyfrowych. Mają dostęp do technologii cyfrowych, ale z nich nie korzystają.

5 Bariery Bariery upowszechnienia korzystania z komputerów i Internetu możemy podzielić na „twarde” i „miękkie”.

6 Bariery twarde powstają gdy:
Nie ma możliwości skorzystania z odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania. Nie ma dostępu do odpowiedniej infrastruktury sieciowej(łącza internetowego). Bariery twarde najczęściej powstają z powodu braku odpowiednich środków finansowych.

7 Bariery miękkie najczęściej spowodowane są pewnymi barierami psychologicznymi uniemożliwiającymi korzystanie z technologii informacyjnych: Bariery miękkie najczęściej powstają z powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności.

8 Przyczyny Najczęściej: Brak odpowiedniej motywacji Brak umiejętności
Przyczyny finansowe Bariery techniczne

9 Przyczyny Ponadto: Strach o bezpieczeństwo Obawa o własną prywatność
Bariery językowe

10 Statystyki Według badań CBOS tylko 11 procent osób powyżej 65 lat i 23 procent w wieku korzysta z Internetu, podczas gdy młodzi ludzie (18-24) korzystają z Internetu w zdecydowanej większości (93 procent).

11 Statystyki

12 Statystyki

13 Konsekwencje wykluczenia cyfrowego
Wykluczenie cyfrowe = Wykluczenie społeczne i ekonomiczne (niedostatek)

14 Skutki wykluczenia cyfrowego:
Ograniczony rynek pracy. Ograniczone możliwości kształcenia się. Wykluczenie społeczne. Brak świadomości w odniesieniu do działania współczesnego świata. Ograniczenia komunikacyjne

15 Cyfrowe włączenie Cyfrowe włączenie to inaczej przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu. Ogół działań powodujących wzrost odsetka ludzi z dostępem do sieci i technologii informacyjnych.

16 Działania umożliwiające cyfrowe włączenie:
Stymulowanie potrzeb i wzbudzenie motywacji. Rozwijanie kompetencji korzystania z Internetu. Komunikowanie korzyści płynących z korzystania z Internetu. Realizacja programów szkoleniowych powiązanych z pomocą techniczną.

17 Sprawą kluczową jest: Odpowiednie podejście organizacyjne.
Odniesienie się do określonej grupy: osoby starsze, nieaktywne zawodowo, mniej zamożne, gorzej wykształcone.

18 Dziękuje za uwagę Mateusz Tajak


Pobierz ppt "Wykluczenie cyfrowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google