Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012."— Zapis prezentacji:

1

2 Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012

3 Konkurs na powierzenie zadania publicznego 2010 1. Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 244 800 zł. 2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 144 000 zł. 2011 1. Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 375.000 zł. 2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 218 500 zł. 3. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 100.000 zł. 2012 1.Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 409.999 zł. 2.Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 238 000 zł. 3.Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę 132.999 zł.

4 Projekt konkursowy pn.: „Kamieńska Spółdzielnia Socjalna WARCISŁAW – promotor integracji społecznej w Kamieniu Pomorskim ”. Umowa nr 457_I/11 z 26. sierpnia 2011 r. Realizacja od 01.05. 2011 do 31.12.2011 r. Konkurs w ramach zadania publicznego pn. Rozwój przedsiębiorczości społecznej w obszarze wsparcia Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego realizowany przez Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania: 201 560 zł. Wartość ogółem: 273 560 zł

5 Szkolenia zawodowe członków i kandydatów na członków w zakresie planowanego rozszerzenia oferty KSS Warcisław w następujących specjalnościach: 1.„Zasady obsługi linii do produkcji brykietu drzewnego (rębak, prasa, brykieciarka) wraz z przepisami BHP”. 2.„Zasady obsługi linii do produkcji granulatu plastikowego wraz z przepisami BHP”. 3. Szkolenie w zakresie „Konserwacja i naprawa sprzętu pływającego, szkutnictwo i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego”.

6 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. STAŻE PRACY

7 Spółdzielnia socjalna składa wniosek do PUP o organizację stażu dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Spółdzielnia może wskazać we wniosku konkretną osobę lub kilka osób – kandydatów na staż. We wniosku spółdzielnia ustala program stażu i osobę opiekuna stażu. Ze spółdzielnią zawierana jest umowa przez starostę na organizację stażu. Stażysta otrzymuje skierowanie na staż. Po zakończeniu stażu spółdzielnia wystawia stażyście opinię i przekazuje do PUP wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.

8 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

9 1. Zawarcie umowy pomiędzy Starostą a Spółdzielnią socjalną. 2. Składanie wniosków o refundacje w terminach określonych w umowie. Refundacji podlegają tylko składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika oraz pracodawcę (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

10 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Dotacja na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

11 Złożenie przez bezrobotnego deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia rozpatruje deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Złożenie wniosku do PUP o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Umowa pomiędzy Starostą a osobą starającą się o przystąpienie do spółdzielni socjalnej. PUP przekazuje środki na konto osoby przystępującej a ta na konto spółdzielni. Zatrudnienie osoby ubiegającej się o przystąpienie do spółdzielni. Rozliczenie przyznanych środków.

12 Produkt: „Instrument finansowy dla instytucji ekonomii społecznej”. www.europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/toro-w-poszukiwaniu-skutecznych- metod-wsparcia-instytucji-ekonomii-spolecznejwww.europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/toro-w-poszukiwaniu-skutecznych- metod-wsparcia-instytucji-ekonomii-spolecznej, www.ngo.um.warszawa.pl/ekonomia-spoleczna-i-projekt-toro, http://www.interwencjaprawna.pl/projekt-toro.html. www.ngo.um.warszawa.pl/ekonomia-spoleczna-i-projekt-toro http://www.interwencjaprawna.pl/projekt-toro.html Zawiera kredyty dla organizacji pozarządowych (w tym pomostowe, pożyczkowe, inwestycyjne, na bieżącą działalność) ; przygotowany przez partnerów projektu: Bank Ochrony Środowiska i Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Projekt TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej.

13 Kamieńska Spółdzielnia Socjalna Warcisław Ul. Wilków Morskich 4 72-400 Kamień Pomorski tel. +48 91 38 23 953 fax +48 91 38 23 953 e-mail: w.predko@kamienpomorski.pl w.predko@kamienpomorski.pl kis@kamienpomorski.pl kis@kamienpomorski.pl


Pobierz ppt "Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google