Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012."— Zapis prezentacji:

1

2 Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012

3 Konkurs na powierzenie zadania publicznego Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł. 2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł. 2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł. 3. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł Utrzymanie czystości na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł. 2.Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł. 3.Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kamień Pomorski w formie dotacji ze środków publicznych na kwotę zł.

4 Projekt konkursowy pn.: „Kamieńska Spółdzielnia Socjalna WARCISŁAW – promotor integracji społecznej w Kamieniu Pomorskim ”. Umowa nr 457_I/11 z 26. sierpnia 2011 r. Realizacja od do r. Konkurs w ramach zadania publicznego pn. Rozwój przedsiębiorczości społecznej w obszarze wsparcia Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego realizowany przez Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania: zł. Wartość ogółem: zł

5 Szkolenia zawodowe członków i kandydatów na członków w zakresie planowanego rozszerzenia oferty KSS Warcisław w następujących specjalnościach: 1.„Zasady obsługi linii do produkcji brykietu drzewnego (rębak, prasa, brykieciarka) wraz z przepisami BHP”. 2.„Zasady obsługi linii do produkcji granulatu plastikowego wraz z przepisami BHP”. 3. Szkolenie w zakresie „Konserwacja i naprawa sprzętu pływającego, szkutnictwo i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego”.

6 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. STAŻE PRACY

7 Spółdzielnia socjalna składa wniosek do PUP o organizację stażu dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Spółdzielnia może wskazać we wniosku konkretną osobę lub kilka osób – kandydatów na staż. We wniosku spółdzielnia ustala program stażu i osobę opiekuna stażu. Ze spółdzielnią zawierana jest umowa przez starostę na organizację stażu. Stażysta otrzymuje skierowanie na staż. Po zakończeniu stażu spółdzielnia wystawia stażyście opinię i przekazuje do PUP wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.

8 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

9 1. Zawarcie umowy pomiędzy Starostą a Spółdzielnią socjalną. 2. Składanie wniosków o refundacje w terminach określonych w umowie. Refundacji podlegają tylko składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika oraz pracodawcę (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

10 Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Dotacja na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

11 Złożenie przez bezrobotnego deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia rozpatruje deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Złożenie wniosku do PUP o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Umowa pomiędzy Starostą a osobą starającą się o przystąpienie do spółdzielni socjalnej. PUP przekazuje środki na konto osoby przystępującej a ta na konto spółdzielni. Zatrudnienie osoby ubiegającej się o przystąpienie do spółdzielni. Rozliczenie przyznanych środków.

12 Produkt: „Instrument finansowy dla instytucji ekonomii społecznej”. metod-wsparcia-instytucji-ekonomii-spolecznejwww.europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/toro-w-poszukiwaniu-skutecznych- metod-wsparcia-instytucji-ekonomii-spolecznej, Zawiera kredyty dla organizacji pozarządowych (w tym pomostowe, pożyczkowe, inwestycyjne, na bieżącą działalność) ; przygotowany przez partnerów projektu: Bank Ochrony Środowiska i Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Projekt TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej.

13 Kamieńska Spółdzielnia Socjalna Warcisław Ul. Wilków Morskich Kamień Pomorski tel fax


Pobierz ppt "Instrumenty wsparcia finansowego Instrumenty wsparcia finansowego dla podmiotów ES. Waldemar Predko Kołobrzeg 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google