Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor szkoły: Grażyna Mika-Bednarczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor szkoły: Grażyna Mika-Bednarczyk"— Zapis prezentacji:

1

2 Dyrektor szkoły: Grażyna Mika-Bednarczyk
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 BIELSKO-BIAŁA tel Dyrektor szkoły: Grażyna Mika-Bednarczyk

3 Autor pomysłu: Grażyna Mika-Bednarczyk
Temat: Kwartalnik dla rodziców ,,Jedynka” Autor pomysłu: Grażyna Mika-Bednarczyk

4 Kwartalnik jest narzędziem komunikacji
z rodzicami i otoczeniem szkoły, a także prezentacją osiągnięć uczniów i nauczycieli oraz dorobku szkoły w atrakcyjnej medialnie i łatwej w dostępie formie.

5 Geneza: W roku 2005 z inicjatywy nauczycielki kształcenia zintegrowanego (dzisiejszego dyrektora szkoły), został utworzony kilkuosobowy zespół redakcyjny, który zajął się pisaniem i redagowaniem artykułów oraz składaniem gazetki. Pomysł narodził się z potrzeby lepszego komunikowania się z rodzicami.

6 Cele: dotarcie z informacjami o działaniach szkoły do lokalnego środowiska, integracja społeczności szkolnej, zainteresowanie rodziców akcjami prowadzonymi w szkole, angażowanie rodziców do współudziału i współpracy w życiu szkoły, pedagogizacja rodziców,

7 Cele: prezentowanie efektów i osiągnięć pracy uczniów i nauczycieli,
podniesienie świadomości rodziców w zakresie wychowania i edukacji, przeciwdziałanie problemom wychowawczym i trudnościom w nauce, promowanie wyróżniających się uczniów, zespołów klasowych oraz ich nauczycieli.

8 Czas trwania: Od 2005 roku do stycznia 2011 roku
zredagowano 16 numerów gazetki, które zostały przekazane rodzicom i uczniom. W przygotowaniu kolejne numery kwartalnika „Jedynka”.

9 Zaangażowane środki (osobowe, materialne)
Gazetkę redaguje stały zespół nauczycieli korzystający z pomysłów i rad grona pedagogicznego. To dobry sposób promowania szkoły w środowisku, który nie wymaga ani dużych nakładów pracy, ani środków finansowych. Z prośbą o drukowanie większej ilości egzemplarzy zespół redakcyjny zwraca się do rodziców. Do realizacji pomysłu niezbędna jest umiejętność składania tekstu, zaś tematy artykułów dostarcza samo życie.

10 Kolejne etapy wdrażania pomysłu:
powołanie zespołu redakcyjnego, zgromadzenie pomysłów, przygotowanie materiałów i zredagowanie artykułów, opracowanie szaty graficznej, składanie gazetki i publikacja, kolportaż kwartalnika, od 2010 roku upowszechnianie strony www szkoły z linkiem do kwartalnika.

11 Efekty: zadowolenie i duma rodziców z możliwości przeczytania o osiągnięciach swoich dzieci, pedagogizacja rodziców owocująca wzrostem świadomości wychowawczej, ale także wiedzą o przyczynach trudności dydaktyczno- wychowawczych ich dzieci, wzrost aktywności rodziców w czasie zebrań, a także konsultacji z wychowawcami i nauczycielami, umieszczanie w gazetce wyników konkursów i rozgrywek sportowych mobilizuje dzieci do dalszej pracy.

12 Efekty: Przystępne przedstawienie tematów ważnych, ale mało znanych społeczności szkolnej i środowisku lokalnemu, aktualności z życia szkoły, historii miasta, osiedla, informacji o kołach, zainteresowaniach, osiągnięciach naszych uczniów, wskazówek pedagogicznych wzmacnia społeczność szkoły i wspiera współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

13 Plany dotyczące pomysłu:
Idąc z duchem czasu kwartalnik nie będzie już drukowany w wersji tradycyjnej. Chcąc zwrócić uwagę rodziców i dzieci na problem niszczenia drzew przy produkcji papieru i konieczność jego oszczędzania, rozsądnego użytkowania, zespół redakcyjny gazetki będzie ją przesyłać rodzicom na adres e–mail w formie plików PDF otwieranych przy użyciu bezpłatnego, ogólnodostępnego programu Adobe Reader Gazetka będzie również dostępna na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Gazetka.

14 I tak to wygląda teraz po 5 latach ...i zmianie w Gazetkę Internetową

15 KWARTALNIK SZKOLNY DLA RODZICÓW
"JEDYNKA" Nr SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE BIELSKO-BIAŁA UL. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 2 adres szkolnej strony internetowej:     „CHCESZ RUSZYĆ W ŚWIAT, BĄDŹ Z JEDYNKĄ ZA PAN BRAT” Kalendarium Historia szkoły Wskazówki pedagogiczne dla rodziców Sport i turystyka Co nowego w szkole Aktualności Na wesoło W TYM NUMERZE

16 WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE
DLA RODZICÓW DYSLEKSJA Jak postępują rodzice wobec dziecka, które wróciło ze szkoły z kolejną dwój z dyktanda, nie potrafi zapamiętać tabliczki mnożenia i bazgrze w zeszytach? Nakazami zmuszają do poprawy, często krzyczą i wymyślają coraz ostrzejsze kary. Może to dysleksja?  CO TO JEST DYSLEKSJA?   Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej, często powyżej przeciętnej lub wysokiej. Określając specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu używa się następujących terminów: Dysleksja – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania. Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. Dysgrafia – trudności w zakresie techniki pisania, niski poziom graficzny pisma. Hiperdysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem.

17 SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU:
WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW c. d. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU: Częste błędy w czytaniu: pomijanie wyrazów lub ich dodawanie, zniekształcanie wyrazów, odczytywanie innych, podobnych wyrazów. Pomijanie całej linijki lub odczytywanie jej ponownie. Częste gubienie miejsca, w którym dziecko czyta. Trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby. Przestawianie liter w wyrazie. Wskazane jest nie męczyć dzieci głośnym czytaniem, ćwiczyć czytanie codziennie (15 min.), by nie zniechęcić. Jeżeli nie potrafią odczytać całościowo wyrazu, czytać sylabami, nie głoskować. Dostarczać książki z krótkimi tekstami (wiersze, zagadki), stopniując ich trudność, sprawdzać stopień zrozumienia tekstu poprzez rozmowę.

18 SPECYFICZNE BŁĘDY W PISANIU:
WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW c. d. SPECYFICZNE BŁĘDY W PISANIU: Słaby poziom pracy pisemnej w porównaniu z odpowiedziami ustnymi. Utrzymywanie się trudności z różnicowaniem liter: b-p, p-g, n-u, m-w. Niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter, dziecko częściej używa wielkich liter, również w środku wyrazu. Trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka – półka). Mylenie liter l-t podczas czytania i pisania.   Pedagogika zalicza dzieci dyslektyczne do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli takich, którzy wymagają w procesie uczenia się szczególnych warunków odpowiadających ich indywidualnym potrzebom i możliwościom: specjalistycznych metod nauczania i opieki nauczyciela o specjalnym przygotowaniu; zróżnicowania tempa pracy; dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zwane dysleksją należy odróżnić od trudności jakie może mieć każde dziecko zaczynające naukę czytania i pisania. Jednym ze wskaźników jest czas potrzebny do opanowania umiejętności czytania. Uczeń powinien do końca trzeciej klasy opanować czytanie w takim stopniu, aby nie tylko ono było płynne (czytanie całymi zdaniami ze zrozumieniem), ale żeby stało się dla dziecka narzędziem uczenia się innych przedmiotów i dawało przyjemność lektury książek z wyboru.   OPRACOWAŁA: Maria Bartków

19 CHOINKA DLA ZWIERZĄT – „STECÓWKA”
SPORT I TURYSTYKA Uczestnikami imprez turystycznych są uczniowie i rodzice. Obecnie koło „Traper” liczy 46 członków, a „Wielka Stopa” 15 i są jednymi z liczniej-szych kół w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Aktywnie reprezentują naszą szkołę we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez UM WKFiT w Bielsku-Białej, PTTK oddział w Bielsku-Białej, PTSM o/B-B, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Co roku, w maju organizowane są rajdy dla wszystkich uczniów. Jesteśmy pomysłodawcami Festiwalu Piosenki Turystycznej, który początkowo był szkolny, następnie międzyszkolny, a obecnie powiatowy. Zainicjowaliśmy obchody Zielonego Tygodnia, w które zaangażowali się wszyscy uczniowie. W naszej szkole odbywają się międzyszkolne konkursy krajo-znawcze. Najbardziej atrakcyjne dla uczniów są wycieczki jedno, dwu lub kilkudniowe. Zawsze jest wielu chętnych, mimo że pogoda czasem nie sprzyja. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców frekwencja na wycieczkach jest wysoka. W roku 2004 uczniowie spędzili na wycieczkach 362 godziny. Od trzech lat wyjeżdżamy również na wycieczki rowerowe, chociaż wymagają one większej kondycji i wytrwałości. Wspólne wypady wszystkim sprawiają dużo radości, panuje atmosfera życzliwości i przyjaźni. CHOINKA DLA ZWIERZĄT – „STECÓWKA” FERIE ZIMOWE 2005 R. WYCIECZKA NA BŁATNIĄ

20 WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH
 MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MIESZKAM W BESKIDACH”- W kategorii „Malarstwo na szkle”- przygotowała mgr Ewa Drożdż  Wyróżnienia I stopnia – Mateusz Makowski kl.2a oraz Klaudia Czerwińska kl.3d Wyróżnienia III stopnia – Andrzej Turkowski kl.3d, Mateusz Urbaniec kl.3d, Dafne Oleksy kl.6b, Paulina Kozik kl.6b Wyróżnienie IV stopnia – Jakub Szczerbowski kl.3d W kategorii „Grafika komputerowa”- przygotowała mgr Bożena Pawlik Wyróżnienia III stopnia- Dorota Jarosz kl.6a oraz Gabriela Janosz kl.6a Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową” - organizator mgr Lucyna Romańska I miejsce – Ela Hamadyk kl.6b oraz Dafne Oleksy kl.6b II miejsce –Joanna Bis kl.6a III miejsce – Marcelina Cieszyńska kl.6a Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w klasach II-III organizator- mgr Małgorzata Pycia I miejsce – Ola Karwowska kl.3a II miejsce – Łukasz Socha kl. 3a III miejsce – Ala Kutyna kl.3a, Iwo Czerniejewski kl.3c, Mateusz Urbaniec kl.3d, Kuba Wajda kl. 3d MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY PLASTYCZNE „Dziś płonie trawa, jutro twój dom” przygotowała mgr Ewa Drożdż I miejsce – Joanna Bis kl.6a II miejsce – Elżbieta Hamadyk kl.6b „Uzależnieniom - stop” III miejsce – Joanna Raszczuk-kl.6b „Papierosy szkodzą zdrowiu” Wyróżnienie – Izabela Galikowska kl.3d „Co słonko widziało” I miejsce – Jakub Hamadyk kl.4 Wyróżnienie – Andrzej Turkowski kl.3d         

21 WYNIKI KONKURSÓW - C.D. KONKURSY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO organizator - mgr Danuta Macner „Na nazwę klubu” – zwycięzca Kuba Ziemianin kl. 4b Konkurs o Norwegii I miejsce – Paweł Kenig kl. 4b Konkurs-mistrz gry planszowej „Europejska podróż” I miejsce – Natalia Sztojc kl. 4c Konkurs układania mapy europejskiej z puzzli - praca w zespołach I miejsce – Dominika Janosz i Dominika Kusarek kl.4b Konkurs plastyczny „Hiszpania” I miejsce – Katarzyna Bednarz kl.4b    Konkurs na streszczenie książki w języku angielskim organizator mgr Lucyna Romańska I miejsce – Igor Borgieł kl. 6a oraz Joanna Gierlicka kl. 6b II miejsce – Joanna Bis kl. 6a III miejsce – Joanna Raszczuk kl. 6b Liga zadaniowa z przyrody dla uczniów klas V prowadząca - mgr Krystyna Manda, współpraca- mgr Agnieszka Urbaniec I miejsce – Mateusz Przybyła kl. 5d – 70 pkt. II miejsce – Marcin Kołodziej kl. 5a – 62 pkt. III miejsce – Edyta Krejner kl. 5b oraz Dominik Kubiczek kl. 5d – 60 pkt. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w klasach II-III organizator- mgr Małgorzata Pycia I miejsce – Ola Karwowska kl. 3a II miejsce – Łukasz Socha kl. 3a III miejsce – Ala Kutyna kl. 3a, Iwo Czerniejewski kl. 3c, Mateusz Urbaniec kl. 3d, Kuba Wajda kl. 3d III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IX miejsce – reprezentacja zespołowa: Grzegorz Kukulski i Adrian Skrzyniarz kl.6d

22 WYNIKI KONKURSÓW - C.D. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”Ewangelia św. Łukasza przygotowały: mgr Krystyna Gola i mgr Irena Podleśna   Do III etapu rejonowego zakwalifikowała się Agnieszka Lach kl.5a  Szkolny konkurs różańcowy w kl.III-VI organizatorzy: mgr Krystyna Gola i mgr Irena Podleśna  I miejsce – Elżbieta Hamadyk kl. 6b II miejsce – Agnieszka Kużma kl. 6c III miejsce – Kamil Sak kl.6c Szkolny konkurs na palmę i stroiki wielkanocne organizator :mgr Krystyna Gola Wyróżnienia: Justyna Jarosz kl. 6a, Joanna Raszczuk kl. 6b, Agnieszka Pawlik kl. 4a, Aneta Banach kl. 4a, Maja Hańderska kl. 4a, Patryk Zachwieja kl. 5d, Adrianna Janek kl. 5d III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IX miejsce – reprezentacja zespołowa: Grzegorz Kukulski i Adrian Skrzyniarz kl. 6d KONKURS „ZBIERAMY MAKULATURĘ” I miejsce – kl.5b II miejsce – kl.1a III miejsce – kl.1b Indywidualnie: I miejsce – Sebastian Świder kl.5b II miejsce – Jerzy Gębala kl. 1a III miejsce – Klaudia Distel kl.2b

23 GROMADA ZUCHOWA „TYGRYSKI” NA BIWAKU
5 – 7 lutego 2010 r. „Tygryski” były na biwaku w Szkole Podstawowej w Jaworzu Średnim. Wraz z innymi gromadami zdobywaliśmy sprawność „detektywa”. Spotkaliśmy się z technikiem kryminalistyki, który „zdjął” odciski palców zuchów. Robiliśmy portrety pamięciowe różnych osób, szukaliśmy śladów na śniegu, uczyliśmy się szyfrować wiadomości i je odczytywać. Miłym akcentem były urodziny zaprzyjaźnionej gromady i zjedzenie pysznego tortu. W tej szkole jest muzeum oceanograficzne, które zwiedziliśmy. Są tam bardzo ciekawe okazy flory i fauny morskiej. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć rekina, wielkiego żółwia morskiego, ośmiornicę, koralowce itp. Późnym wieczorem zuchy złożyły Obietnicę i otrzymały Znaczek Zucha. Była to niezapomniana i bardzo uroczysta chwila, którą każdy zapamięta na długo. Opracowanie: nauczycielka nauczania zintegrowanego - drużynowa gromady zuchowej Teresa Mika

24 JAK MOJE DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
. JAK MOJE DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO? PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI KLAS I-III Szanowni Rodzice Musimy sobie uświadomić, że dzieci podchodzą do nauki j. obcego w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Są one pozytywnie nastawione do wypowiadania się w języku obcym, gotowe do naśladowania, i nie boją się – tak jak w języku ojczystym - popełniać błędów. Lubią też eksperymentować. Dlatego też możemy wykorzystać tę naturalną dla tego wieku ciekawość i dużą dozę fantazji do wspólnej zabawy w j. obcym. Dzieci najszybciej uczą się języka obcego poprzez zabawy, gry oraz różnego rodzaju czynności, w których wykorzystuje się zarówno słowo, muzykę, jak i ruch. Stąd najbardziej lubiane przez dzieci formy ćwiczeń to: odgrywanie ról, opowiadanie historyjek, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków i rymowanek, rozwiązywanie zagadek oraz różne zabawy ruchowe. Celem głównym nauczania j. angielskiego na tym etapie kształcenia jest umożliwienie dziecku "osłuchania się" i oswojenia z j. angielskim, jego melodią, strukturą oraz umożliwienie dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się j. angielskim. c. d.

25 Oto kilka zabaw, które mogą Państwo wykorzystać w domu:
Simon says Rodzic wymienia różne czynności poprzedzając je zwrotem Simon says, wcześniej umawiając się z dzieckiem, że jeżeli nie użyje zwrotu Simon says dziecko nie wykonuje poleceń Ćwiczenia gimnastyczne Rodzic wydaje komendy, prezentując ćwiczenia ruchowe, np. Stand up, put your hands out, now, stretch your arms out. Now, right foot. Stand on your right foot., etc. 3. Zabawa z użyciem zabawek, kolorów, kart obrazkowych Rozkładamy karty, zabawki przed dzieckiem. Wymieniamy zabawki, a dziecko podaje nam wymaganą zabawkę. Inny wariant tej zabawy. Gra pamięciowa: wymieniamy trzy zabawki, obracamy obrazki tak, aby nie było widać zabawek. Dziecko próbuje nazwać zabawki w takiej kolejności w jakiej zostały one ułożone. Łańcuch pamięciowy można rozszerzać, aż do momentu kiedy dziecko nie jest w stanie podać poprawnych odpowiedzi.  To tylko kilka przykładów gier, które można przygotować w domu. Dzieci mogą samodzielnie zrobić karty do gry - rysując odpowiednie obrazki. Polecam Państwu strony internetowe dostarczające ciekawych materiałów do pracy z dzieckiem. Na stronach: HOT POTATOES oraz anglomaniacy można znaleźć quizzy, gry do ćwiczenia słownictwa, wymowy angielskiej, czyli to co pomoże zachęcić dziecko do nauki j. obcego. Życzę Państwu i Państwa dzieciom udanej zabawy. Opracowanie: nauczycielka języka angielskiego Marzena Mnich

26 ZDOBYLIŚMY CERTYFIKAT „SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU”
ZOBACZ WIĘCEJ KLIKAJĄC -> W styczniu postanowiliśmy ubiegać się o certyfikat „Szkoła bezpiecznego Internetu”. Opracowaliśmy szkolny program profilaktyczny „BEZPIECZNY INTERNET” na półtora roku. W ramach tego programu przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów oraz rodziców naszej szkoły, które pomogły nam zdiagnozować poziom poczucia bezpieczeństwa w Internecie wśród uczniów naszej szkoły i wysnuć wnioski do dalszej pracy wychowawczej. Postanowiliśmy intensywnie i systematycznie pracować nad poprawą poczucia bezpieczeństwa uczniów w Internecie poprzez ich wszechstronną edukację: pogadanki na lekcjach wychowawczych, spotkania z policjantem, szkolenia na lekcjach informatyki wg scenariuszy oraz kursy e-learning na stronie apele o tej tematyce oraz różne konkursy dla uczniów. Na zakończenie programu przeprowadzimy ponownie ankiety dla uczniów i rodziców na podstawie, których ocenimy skuteczność naszych działań. Nasze poczynania w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pracy w Internecie na bieżąco notowaliśmy na stronie i 5 maja 2010 r., kiedy to spełniliśmy wszystkie wymagane regulaminem warunki – uzyskaliśmy ważny przez 3 lata tytuł „Szkoła bezpiecznego Internetu” w ramach programu prolfilaktyczno-edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Kidprotect.pl i grupę TP pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Pełnomocnika ds. Równego Traktowania Opracowanie: nauczycielka informatyki Bożena Pawlik

27 POMYSŁY NA CIEKAWE ŚWIĘTOWANIE DNIA DZIECKA:
Przyjęcie dla dzieci – możemy udekorować mieszkanie balonikami, serpentynami, przygotować pyszne smakołyki i wymyślić ciekawe wspólne zabawy: gry planszowe, narysuj i zgadnij, budowanie z klocków, zabawy taneczne itp. List laurka – napiszmy wierszem lub prozą jak bardzo kochamy nasze dziecko i jakie jest dla nas ważne i że lubimy z nim spędzać czas. Niektóre dzieci przechowują takie listy jak największe skarby i wielokrotnie je czytają. Wycieczka – może być rowerowa lub w formie pikniku – wystarczy koc, kosz piknikowy ze smakołykami, łąka lub las, gdzie w zależności od zainteresowań dzieci możemy grać w piłkę obserwować ptaki czy owady, czytać ciekawe opowieści. Puszczanie latawców – najpierw trzeba je wspólnie zrobić, a potem potrzebna będzie otwarta przestrzeń, trochę wiatru i znakomita zabawa gwarantowana. Wyprawa na basen – wygłupy w wodzie z mamą i tatą to duża frajda. Podchody – warto je zorganizować z zaprzyjaźnionymi dziećmi i ich rodzicami. Ważne, aby starannie przygotować trasę i dostosować stopień trudności do wieku i temperamentu dzieci. Wycieczka w nieznane – przyjemność dla starszych dzieci. Wyruszamy pociągiem lub samochodem trzymając w tajemnicy cel podróży. Możemy wybrać się w góry, nad jezioro lub do zamku czy skansenu. Zabawa w bohaterów – w zależności jakimi bohaterami książek się fascynuje zainscenizujmy zabawę w ulubio-nych bohaterów – z przebraniami, dekoracjami, rekwizytami. Teatrzyk domowy – przygotujmy inscenizację jakiejś bajki z prawdziwymi kostiumami i dekoracjami. Dzieci na widowni, rodzina na scenie, no i oczywiście bilety, programy, szatnia z numerkami. Przebieranki – wielkie pudło śmiesznych, charakterystycznych ubrań, aparat fotograficzny i dużo fantazji. Ognisko – możemy przygotować różne przysmaki do pieczenia: szaszłyki, kiełbaski, ziemniaczki. Możemy siedzieć, rozmawiać, śpiewać. Jeśli nie mamy czasu albo pomysłu na ciekawą zabawę możemy tradycyjnie wybrać się do kina, teatru, figloparku lub na plac zabaw. Opracowanie: nauczycielka nauczania zintegrowanego Barbara Golda

28 Z OSTATNIEJ CHWILI… DZIEŃ EUROPEJSKI W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ
30 kwietnia 2010 r. o godzinie pod hasłem obchodów Dnia Ziemi na terenie Książnicy Beskidzkiej odbył się organizowany przez Punkt Informacyjny Europe Direct w Bielsku-Białej konkurs dla uczniów ze szkół podstawowych z regionu. Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice z klasy 6a: Natalia Skubiszewska Magdalena Świst Dominika Bąk Magdalena Więcek Uczennice zdobyły I miejsce w konkursie i otrzymały złote medale oraz liczne nagrody rzeczowe. Opiekun szkolnego Klubu Europejskiego: Danuta Macner

29 Rodzice (opiekunowie prawni) małoletnich uczniów wyrazili zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenia znajdują się w dokumentacji szkoły Prezentację wykonały: Bogusława Michalska-Kaps i Bożena Pawlik czerwiec r.


Pobierz ppt "Dyrektor szkoły: Grażyna Mika-Bednarczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google