Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

2 „Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić.” Brian Tracy

3 Ścieżka edukacyjno-zawodowa to całokształt zamierzeń dotyczących kształcenia i pracy zawodowej, jakie każda osoba formułuje na danym etapie swojej kariery. Zamierzenia te mogą posiadać różny stopień konkretyzacji i stanowczości, przybierając formę projektów lub postanowień – decyzji.

4 Decyzje edukacyjne: - wybór typu kształcenia, - poziomu kształcenia, - rodzaju drogi edukacyjnej, - typu szkoły, - kierunków kształcenia, - szczegółowych dziedzin wiedzy, które jednostka zamierza poznać w toku edukacji.

5 Decyzje zawodowe: - grupy zawodów lub dziedziny pracy,
- wybór typu pracy zawodowej, - grupy zawodów lub dziedziny pracy, - określonego zawodu, - środowiska pracy, - typu zatrudnienia, - miejsca zatrudnienia, - stanowiska, - rodzaju dominujących zadań zawodowych, jakie mogą być wykonywane na gruncie określonych kwalifikacji (wybór roli zawodowej).

6 Czynniki wyboru, czyli co należy brać pod uwagę:
Czynniki wewnętrzne – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami i rozwojem. Czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza wpływem człowieka, czynniki sytuacyjne, wpływające na niego w mniejszym bądź większym stopniu, ale które należy brać pod uwagę.

7 Wybór zawodu jako decyzja determinująca przyszłość:
poznanie siebie, poznanie świata zawodów, konfrontacja swoich możliwości z wymaganiami zawodu, określenie drogi (ścieżki edukacyjnej) prowadzącej do wybranego zawodu, zbadanie rynku pracy.

8 Co warto wiedzieć w kontekście poszukiwania miejsca na rynku pracy?
Budowanie tożsamości przyszłego pracownika, który radzi sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy rozpoczyna się jeszcze w okresie dorastania. Na proces ten ma wpływ wiele czynników: - zainteresowania - kompetencje - inteligencja - środowisko - stan zdrowia - charakter - system wartości

9 TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY
Osobowości zawodowe: TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY Preferowane zachowania posługiwanie się rzeczami, narzędziami, maszynami i zwierzętami Kompetencje manualne, mechaniczne, rolnicze, elektryczne, techniczne Słabe strony społeczne, oświatowe Wizerunek samego siebie zdolności mechaniczne, sprawność fizyczna Wartości pieniądze, władza, status Cechy nietowarzyski, bezpośredni, uparty, jednostronny Zainteresowania zawodowe rośliny i zwierzęta, mechaniczne, ochronne, przemysłowe Zawody mechanik, pilot, projektant narzędzi, stolarz, grawer, elektryk, optyk, kierowca

10 TYP OSOBOWOŚCI BADAWCZY
Preferowane zachowania badanie zjawisk fizycznych, biologicznych, kulturowych Kompetencje naukowe i matematyczne Słabe strony przywództwo, perswazja Wizerunek samego siebie zdolności intelektualne, szkolne, matematyczne i naukowe Wartości nauka Cechy analityczny, dociekliwy, niezależny, samokrytyczny, precyzyjny, racjonalny, chłodny Zainteresowania zawodowe naukowe Zawody biochemik, botanik, dentysta, chemik, filozof, farmaceuta, matematyk, politolog, socjolog

11 TYP OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNY
Preferowane zachowania posługiwanie się materiałem fizycznym, słownym i ludzkim w celu wytworzenia dzieł sztuki lub produkcji artystycznej Kompetencje języki, sztuka, muzyka, pisarstwo, teatr Słabe strony biurowe Wizerunek samego siebie ekspresyjny, oryginalny, intuicyjny, samokrytyczny, niezależny, niepoukładany Wartości estetyka Cechy niezorganizowany, ekspresyjny, delikatny, oryginalny, niezależny Zainteresowania zawodowe artystyczne Zawody architekt, projektant wnętrz, projektant mody, autor scenariuszy, kompozytor, malarz, muzyk

12 TYP OSOBOWOŚCI SPOŁECZNY
Preferowane zachowania manipulowanie innymi w celu informowania, szkolenia, rozwoju Kompetencje międzyludzkie i oświatowe Słabe strony manualne i techniczne oraz zdolności naukowe Wizerunek samego siebie lubiący pomagać innym, rozumiejący innych, zdolności nauczania Wartości działalność społeczna i etyczna Cechy chętny do współpracy, przyjacielski, pomocny, dobry, pełen taktu, ciepły Zainteresowania zawodowe humanitarne, przywódcze – wpływanie na innych, usługi Zawody doradca zawodowy, dietetyk, pielęgniarka, nauczyciel, lekarz, policjant, hostessa, kelner

13 TYP OSOBOWOŚCI PRZEDSIĘBIORCZY
Preferowane zachowania manipulowanie innymi w celu osiągnięcia celów lub korzyści ekonomicznych, kierowanie, organizowanie Kompetencje przywódcze, międzyludzkie, umiejętność perswazji Słabe strony naukowe Wizerunek samego siebie agresywny, lubiany, pewny siebie, towarzyski, zdolności krasomówcze Wartości osiągnięcia w dziedzinie polityki i gospodarki Cechy ambitny, dominujący, ekstrawertyczny, rozmowny, optymistyczny Zainteresowania zawodowe kierowanie, wpływanie na innych, sprzedaż Zawody prawnik, przedstawiciel handlowy, adwokat, akwizytor, agent ubezpieczeniowy, makler, menedżer, notariusz, dyplomata

14 TYP OSOBOWOŚCI KONWENCJONALNY
Preferowane zachowania manipulowanie danymi Kompetencje biurowe, obliczeniowe, umiejętności ścisłego przestrzegania instrukcji Słabe strony artystyczne Wizerunek samego siebie zorganizowany, zdolności administracyjne, organizacyjne i arytmetyczne Wartości osiągnięcia w biznesie Cechy zorganizowany, systematyczny, zasadniczy, rozważny, wydajny, pedantyczny, z kompleksami, posłuszny Zainteresowania zawodowe praca biurowa Zawody archiwista, bileter, inkasent, kasjer, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca

15 Narzędzie do badania typu osobowości zawodowej: Decyzje o wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej ułatwi Ci test predyspozycji zawodowych, badający indywidualne preferencje i zainteresowania. Znajdziesz go na stronie :

16 Zawody przyszłości: Project Manager Tłumacz Administrator sieci
Logistyk Social Media Specialist Programista Webmaster Grafik komputerowy Doradca zawodowy Biotechnolog 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, w Europie i na świecie - dane pochodzą z portalu internetowego www. studia.net

17 Portale z ofertami pracy: www. praca. interia. pl www. praca. gratka
Portale z ofertami pracy:


Pobierz ppt "MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google