Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy leczenia chorych po urazie kręgosłupa z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego z Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy leczenia chorych po urazie kręgosłupa z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego z Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy leczenia chorych po urazie kręgosłupa z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego z Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. J. E. Kiwerski z Oddziału II Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa w Konstancinie Ordynator Oddziału: Dr n. med. M. Krasuski Marek Krasuski, Piotr Tederko

2 Według danych National Spinal Cord Injury Statistical Center University of Alabama, w Birmingham ostre urazy są przyczyną około połowy przypadków uszkodzeń rdzenia kręgowego. Pozostałe spowodowane są wadami rozwojowymi kanału kręgowego, chorobami neurologicznymi, procesami rozrostowymi, infekcjami ośrodkowego układu nerwowego i in.

3 Leczenie uszkodzeń kręgosłupa zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi jest zadaniem zespołowym i interdyscyplinarnym.

4 Etapy rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego I. Rehabilitacja lecznicza w oddziale urazów rdzenia kręgowego. II. Leczenie w oddziale rehabilitacji, przystosowanym dla osób po urazie rdzenia kręgowego. III. Realizacja procesu rehabilitacji szkolno-zawodowej, rehabilitacji psychologicznej, rodzinnej z równoczesnym trwaniem procesu usprawniania fizycznego ( w warunkach środowiska). IV. Opieka poradni rehabilitacyjnej, realizacja usprawniania w warunkach domowych; uczestnictwo w turnusach Aktywnej Rehabilitacji; uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Pracy, instytucje pozarządowe, samorządowe.

5 Podstawy programu rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa Rozpoznanie charakteru urazu kręgosłupa, rodzaju i poziomu zaburzeń neurologicznych i funkcjonalnychRozpoznanie charakteru urazu kręgosłupa, rodzaju i poziomu zaburzeń neurologicznych i funkcjonalnych Ocena stanu wydolności krążeniowo-oddechowej, wpływu innych chorób na proces leczenia usprawniającegoOcena stanu wydolności krążeniowo-oddechowej, wpływu innych chorób na proces leczenia usprawniającego Ustalenie warunków rodzinnych i środowiskowych, socjalnych chorego.Ustalenie warunków rodzinnych i środowiskowych, socjalnych chorego. Ustalenie hierarchii ważności poszczególnych defektów i potrzeb chorego. Ustalenie przypuszczalnych szans ich autokompensacjiUstalenie hierarchii ważności poszczególnych defektów i potrzeb chorego. Ustalenie przypuszczalnych szans ich autokompensacji Ustalenie potrzeb edukacji elementarnej i zawodowej.Ustalenie potrzeb edukacji elementarnej i zawodowej. Ustalenie zasad i warunków dalszej opieki nad osobą niepełnosprawną w warunkach domowych i środowiskowych.Ustalenie zasad i warunków dalszej opieki nad osobą niepełnosprawną w warunkach domowych i środowiskowych. Edukacja najbliższej rodziny w zakresie podstawowych zasad pielęgnacji, kontynuacji podstawowych ćwiczeń, zrozumienia istoty choroby, określenia celu rehabilitacji i drogi jaką ten cel będzie osiągalny.Edukacja najbliższej rodziny w zakresie podstawowych zasad pielęgnacji, kontynuacji podstawowych ćwiczeń, zrozumienia istoty choroby, określenia celu rehabilitacji i drogi jaką ten cel będzie osiągalny.

6 Koncepcje kolumnowej budowy kręgosłupa

7 Podział urazów wg. McAfee I. Złamania kompresyjne z uszkodzeniem przedniej kolumny kręgosłupa

8 Podział urazów wg. McAfee II. Złamania kompresyjne przedniej i środkowej kolumny

9 Podział urazów wg. McAfee III. Złamania kompresyjne, wybuchowe przedniej i środkowej kolumny z penetracją fragmentów kostnych do kanału kręgowego (czasami występuje tu dystrakcja w obrębie kolumny tylnej)

10 Podział urazów wg. McAfee IV Złamanie fleksyjno- dystrakcyjne ze zniszczeniem przedniej części trzonu, kolumny środkowej (dystrakcja) i uszkodzeniem aparatu więzadłowego kolumny tylnej (dystrakcja)

11 Podział urazów wg. McAfee V. Złamania z przemieszczeniem kręgów ze zniszczeniem przedniej, środkowej i tylnej kolumny kręgosłupa. Złamania te powstają na skutek działania sił ścinających na tą okolicę kręgosłupa. Dochodzi zwykle do kompresji kolumny przedniej, dystrakcji i rotacji kolumny środkowej i tylnej

12 Czynniki predysponujące do powstawania zaburzeń neurologicznych *Skąpe unaczynienie rdzenia w odcinku piersiowym i brak praktycznie możliwości kompensacyjnych ukrwienia ze strony naczyń obocznych

13 Czynniki predysponujące do powstawania zaburzeń neurologicznych *Pourazowy skurcz naczyń *Długotrwała utrata regulacji przepływu krwi *Obrzęk *Bogate adrenergiczne unerwienie naczyń.

14 Kaskada zmian po urazie rdzenia

15 Czynniki predysponujące do powstawania zaburzeń neurologicznych *Wąski kanał kręgowy w odcinku piersiowym górnym i środkowym. *Owalny obrys kanału w przekroju poprzecznym *Kifoza odcinka piersiowego *Zmniejszenie rezerwy śród- i zewnątrzoponowej.

16 Czynniki predysponujące do powstawania zaburzeń neurologicznych *Przewaga istoty białej nad szarą pozbawia rdzeń podczas urazu oddziaływania buforującego *Niewielkie przemieszczenia tkanek prowadzą do zaburzeń neurologicznych.

17 Czynniki predysponujące do powstawania zaburzeń neurologicznych *Złamania fleksyjno - kompresyjne najczęściej prowadzą do zaburzeń neurologicznych

18 Stan neurologiczny Całkowite - 53% Częściowe 28% Bez zaburzeń 19%

19 Stopień zaburzeń neurologicznych Całkowity Częściowy Bez zaburzeń

20 Uszkodzenia odcinka piersiowo-lędźwiowego *Urazy odcinka piersiowo - lędźwiowego stanowią 45% wszystkich urazów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. *Złamania, zwichnięcia w odcinku Th 12 -L 1 występują u około 20% leczonych z powodu wszystkich urazów kręgosłupa.

21 Przyczyny urazów kręgosłupa wypadki komunikacyjne upadki z wysokości (skoki do wody, upadki z drzew, dachów, drabin, przyczep, wozów konnych) przygniecenie

22 Mechanizmy urazów kręgosłupa Zgięciowy Kompresyjny Wyprostny Odcinek szyjny Piersiowy i lędźwiowy

23  Pourazowy krwiak nadoponowy na poziomie D 11 - D 12 -L 1 Zmiany pourazowe śródkanałowe - bez uszkodzeń kostnych (ponad 0,3% zaburzeń neurologicznych)

24 Złamanie Th 12 bez zaburzeń neurologicznych

25 Zwichnięcie D 12 -L 1 ze złamaniem L 1 bez zaburzeń neurologicznych

26 Segmentarne unerwienie C5 – zginacze łokcia C6 – prostowniki nadgarstka C7 – prostowniki łokcia C8 – zginacz gł. Palców T1 – odwodziciele palców L2 – zginacze biodra L3 – prostowniki kolana L4 – prostowniki stopy L5 – prostownik dł. Palucha S1 – zginacze stopy Mięśnie wskaźnikowe:

27 SKALA KONSTANCIŃSKA (FUNKCJONALNA) USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO Uszkodzenia całkowite: Zniesienie wszystkich rodzajów czucia, porażenie grup mięśniowych od poziomu uszkodzenia rdzenia Uszkodzenia niecałkowite: 1. 1.Porażenie ruchowe, zniesienie czucia powierzchownego, zachowane częściowo czucie głębokie (ułożenia) w stopach 2. 2.Niedowłady znacznego stopnia uniemożliwiające funkcjonalne wykorzystanie niedowładnych kończyn 3. 3.Niedowłady mniejszego stopnia utrudniające, ale nie uniemożliwiające funkcjonalnego wykorzystania niedowładnych kończyn (siła zespołów mięśniowych powyżej 3 o w skali Lovetta)

28 Uszkodzenia dodatkowe towarzyszące urazom kręgosłupa Około 60% 12% Około 60% chorych z urazem kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego oraz 12% z urazem w odcinku szyjnym ma dodatkowe uszkodzenia tkanek i narządów. Najczęściej występują:  urazy kończyn dolnych,  złamania miednicy,  urazy klatki piersiowej (krwiaki opłucnej!),  urazy narządów jamy brzusznej,  urazy głowy  złamania w innych odcinkach kręgosłupa

29 Wielopoziomowe złamanie kręgosłupa

30 Postulaty leczenia urazów kręgosłupa  Przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych i utrzymanie stabilizacji kręgosłupa  ochrona nie uszkodzonych funkcji układu nerwowego  przywrócenie uszkodzonych funkcji neurologicznych  zapewnienie pacjentowi w czasie leczenia komfortu i bezpieczeństwa  zapewnienie warunków do realizacji kompleksowej wczesnej rehabilitacji

31 Postulaty leczenia świeżych urazów kręgosłupa  Uszkodzenie rdzenia kręgowego wymusza intensywne leczenie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Główną rolę przypisuje się tutaj methyloprednizolonowi (30mg/kg m.c. przez 20-40 min i dalej 5,4mg/kg/godz przez 23 godz).  Uzupełnieniem profilaktyki przeciwzatorowej jest stosowanie antykoagulantów. Znaczącą rolę spełniają tutaj heparyny niskocząsteczkowe.

32  Przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych i utrzymanie stabilizacji D 12 - L 1 -L 2 Postulaty leczenia urazów kręgosłupa

33  Przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych i utrzymanie stabilizacji D 11 - D 12 -L 1

34 Podstawowe problemy kliniczne Hipotonia ortostatyczna

35 Podstawowe problemy kliniczne Niewydolność oddechowa

36 Podstawowe problemy kliniczne Dysfunkcja neurogenna pęcherza moczowego

37 Podstawowe problemy kliniczne Zaburzenia czucia

38 Podstawowe problemy kliniczne odleżyny

39 Przykurcze

40 Skostnienia neurogenne i inne wtórne deformacje

41 Podstawowe problemy kliniczne Powikłania zakrzepowo-zatorowe: Podstawy profilaktyki:Podstawy profilaktyki: Eliminacja czynników ryzykaEliminacja czynników ryzyka Heparyny drobnocząsteczkoweHeparyny drobnocząsteczkowe Brak dłuższych przerw w ćwiczeniach biernych i czynnych kończyn dolnychBrak dłuższych przerw w ćwiczeniach biernych i czynnych kończyn dolnych Pończochy przeciwżylakowePończochy przeciwżylakowe

42 Kiwerski JE, Kwolek A, Sosnowski S, Opara J. Zalecane postępowanie z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego. Medycyna Sportowa. 2003; 2: 82. Zaburzenia mikcji Działanie zmierzające do wytworzenia automatyzmu pęcherza moczowego: 5-7 doba po urazie : usuwanie CF i rozpoczęcie cewnikowania okresowego w warunkach sterylnych początkowo co 4-6 godzin. Wyznacznikiem częstości cewnikowań jest objętość zalegająca w pęcherzu po mikcji, która nie powinna przekraczać 80-100 ml Podstawowe problemy kliniczne

43 Dysfunkcja ruchowa

44 Trening lokomocyjny i pionizacja

45 Elementarna lokomacja tetraplegika

46 Lokomocja paraplegika Dysfunkcja ruchowa

47 Możliwości lokomocyjne Parapodium dynamiczne użyteczne gdy możliwa jest koordynacja ruchów obręczy barkowej i górnej części tułowia

48 Możliwości lokomocyjne LETOR Lower extremity telescopic orthosis

49 Możliwości lokomocyjne PD, l. 18, paraplegia po złamaniu D4 2 miesiące od urazu 3 miesiące od urazu

50 Możliwości lokomocyjne w uszkodzeniach niecałkowitych KK lat 46, zwichnięcie C4-C5, niedowład czterokończynowy o typie zespołu centralnego. Lokomocja 2 miesiące od urazu

51 Urazy i obciążenia towarzyszące L1 D9 D7 D6 D5 D4 Lipiec 2004 Sierpień 2004Wrzesień 2004Grudzień 2004 Naukę chodzenia rozpoczęto w 14 tygodniu po urazie, zaś adaptację do wózka aktywnego osiągnięto w 182 dniu od urazu WS, l. 36, uraz wielomiejscowy, paraplegia z poziomu L1

52 Możliwości manipulacyjne Przy zachowaniu funkcji miotomu C6 (prostowniki nadgarstka) możliwy jest „chwyt trickowy”. AW l. 17, złamanie C6, tetraplegia, 4 miesiące po urazie

53 Możliwości manipulacyjne Uszkodzenie powyżej poziomu C6

54 Możliwości manipulacyjne Transpozycja nerwów Nerw mięśniowoskórny Nerw pośrodkowy

55 Możliwości manipulacyjne WJ, lat 49, złamanie C6, tetraplegia z poziomu C6 po stronie prawej i z poziomu C5 po lewej (29 lat po zabiegu)

56


Pobierz ppt "Podstawy leczenia chorych po urazie kręgosłupa z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego z Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google