Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ok. 180 mln. Ludzi zakażonych na świecie  W Polsce p/ciała anty-HCV stwierdza się: › u 1,5% populacji, › z czego 80% wykazuje obecność wiremii HCV-RNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ok. 180 mln. Ludzi zakażonych na świecie  W Polsce p/ciała anty-HCV stwierdza się: › u 1,5% populacji, › z czego 80% wykazuje obecność wiremii HCV-RNA."— Zapis prezentacji:

1

2  Ok. 180 mln. Ludzi zakażonych na świecie  W Polsce p/ciała anty-HCV stwierdza się: › u 1,5% populacji, › z czego 80% wykazuje obecność wiremii HCV-RNA

3

4 Anty-HCV (+) HCV-RNA (-) HCV-RNA (+) ALT Wiremia Genotyp i subtyp HCV Zaawansowanie włóknienia Choroby współistniejące Wybór rodzaju i długości terapii

5  Terapia oparta na IFN (tylko G1b i G4): › 24 lub 48 tygodni › PegIFN 1x/ tyg › Rybawiryna 1000- 1200 mg › Symeprewir (OLYSIO) 1x1 tabl (12 tyg)  Terapia bez IFN: › 12 lub 24 tyg › 3D (parytaprewir/r+ ombitazwir(VIECIRAX+ dasabuwir(EXWIERA)+ RBV › G1 i G4 › Ledipaswir/Sofosbuwir (HARVONI) › Wszystkie genotypy

6 Ocena odpowiedzi wirusologicznej RVR ( po 4 tygodniach leczenia) EVR (po 12 tygodniach leczenia) OBECNY Przerwanie terapii NIEOBECNY Kontynuacja terapii do 24 tygodni i ponowna ocena HCV RNA OBECNY NIEOBECNY przerwanie leczenia kontynuacja do 48 tyg.

7  Brak konieczności oceny wirusologicznej w trakcie leczenia- terapia oparta na IFN  Terapia bez IFN- tylko HARVONI

8  Peg- IFN  Objawy rzekomogrypowe  Gorączka  Depresja  Granulopenia  Trombocytopenia  Hypo- i hypertyreoza  Ribaviryna  Hemoliza i anemizacja  Symeprewir  Anemizacja  Wysypka  Zaburzenia smaku

9  Morfologia 1x w miesiącu: › Granulocyty > 600 › Hgb > 10 mg/dl › Płytki krwi > 50 000  ALT 1x w miesiącu  TSH co 3 miesiące

10  Minimalna liczba działań niepożądanych (brak ciężkiej anemizacji, infekcji, małopłytkowości, zmian skórnych)  Niewielki wzrost ALT i bilirubiny u niektórych chorych- bez znaczenia klinicznego

11 HCV RNA 3-6 miesięcy po zakończeniu leczenia Nieobecny (wyleczenie) Ocena włóknienia 12 miesięcy po zakończeniu leczenia Obecny Ewentualna kwalifikacja do reterapii

12 Cross comparison of studies cannot be carried out SMV: simeprevir; FDV: faldaprevir; DCV: daclatasvir SOF: sofosbuvir 2020 6060 100 4040 8080 SVR (%) 0 OPTIMIZ E 1 SPRINT- 2 2 Pooled QUEST1 & 2 3 COMMAND 1 5 STARTVerso1&2 4 274/ 369 242/ 366 419/ 521 382/ 521 378/ 524 95/ 147 94/ 146 1. Buti M, Gastroenterology 2014;146:744–53 2. Boceprevir SmPC; 3. Jacobson I, et al. AASLD 2013. Poster 1122 4. Jensen DM, et al. AASLD 2013. Abstract 1088 5. Hézode, et al. AASLD 2012: Abstract 755; 6. Lawitz E, et al. N Engl J Med 2013;368:1878–1887 TVR/PR (bid) BOC/PRSMV/PRFDV 120mg/PR FDV 240mg/PR DCV 20mg/PR DCV 60mg/PR SOF/PR Neutrino 6 295/ 327

13  1. Andreone, et al. Gastro 2014; 2. Ferenci P, et al. NEJM 2014; 2;  3. PooPoordad F, et al. NEJM 2014.  **N=2 wcześniej nieleczonych pacjentów nie stawiło się na wizytę kontrolną 12 tygodni po zakończeniu leczenia, lecz uzyskało SVR24.  *N=1 osoba z marskością wątroby wykazująca częściową odpowiedź doświadczyła nawrotu. ** * 32 207 209 33 26 22 14 6767 25 10 18 20 3333 Pacjenci z marskością wątroby 3 Pacjenci bez marskości wątroby Pacjenci z wirusem o genotypie GT1b, N=419 12 tyg. 3D12 tyg. 3D + RBV24 tyg. 3D + RBV SVR 12 %

14 Słupki błędów oznaczają przedział ufności 95% SVR12 (%) 83/8719/2289/8918/2286/8722/2288/8922/22 12 tygodni 24 tygodnie LDV/SOF + RBV LDV/S OF Afdhal N, EASL, 2014, O109 Afdhal N, et al. N Engl J Med 2014;370:1483-1493 Brak marskości Marskość

15  Mężczyzna l.20 zgłosił się do PChZ z powodu wykrycia anty-HCV (+) w trakcie badań w Stacji Krwiodawstwa  Podmiotowo i przedmiotowo- bz  W wywiadzie: przetoczenie krwi w okresie noworodkowym z powodu posocznicy

16  Ocena HCV RNA ilościowo (5x 10 5 IU/ml) i genotypu HCV (genotyp 1b)  Wykonanie biopsji wątroby- G1S1 lub elastografii F1  ALT- 35 j/l, GGT- 43j/l  Ocena ew. p. wskazań do leczenia: › Morfologia › TSH › ANA › AFP

17  Peg IFN alfa 2a – 180 ug/ tydzień przez 24 tyg  RBV- 1200 mg /d ( 75 kg)  Symeprewir 1x1 tabl przez 12 tyg  Po 4, 12 i 24 tyg. Leczenia- HCV RNA- nieoznaczalny  Po 4 tyg. Leczenia : Hgb- 9,8 mg%- redukcja RBV do 1000 mg/d  Po 8 tyg. Leczenia –granulopenia -500/ml- redukcja PegIFN do 135 ug/tydz

18  24 tyg. po zakończeniu leczenia- HCV RNA- ujemny  Kontrolna elastografia – rok po zakończeniu leczenia –F0  Dalsza opieka w POZ- USG wątroby 1x w roku


Pobierz ppt " Ok. 180 mln. Ludzi zakażonych na świecie  W Polsce p/ciała anty-HCV stwierdza się: › u 1,5% populacji, › z czego 80% wykazuje obecność wiremii HCV-RNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google