Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postawa nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postawa nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Postawa nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów
Na podstawie konferencji „Pozytywne podejście do trudnych zachowań uczniów” Opracowały: Iwona Rozbicka i Małgorzata Wojdyna

2 Uczeń sprawiający trudności wychowawcze:
przejawia zachowania agresywne swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych nadpobudliwy lub zamknięty w sobie, nieśmiały łamie regulaminy szkolne wagaruje lekceważy obowiązki szkolne używa wulgarnego słownictwa nie reaguje na upomnienia

3 PRZYCZYNY TRUDNYCH ZACHOWAŃ
środowisko rodzinne środowisko rówieśnicze sytuacje urazowe czynniki biologiczne

4 Człowiek dobrze się zachowuje, kiedy się dobrze czuje

5 WARUNKOWANIE ZACHOWAŃ LUDZI:
Ludzie jako istoty społeczne odczuwają potrzebę przynależności, uznania, akceptacji, tożsamości i bezpieczeństwa. Zachowanie człowieka nakierowane jest na osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest zaspokojenie jednej z potrzeb. Ludzie mogą wybierać sposób, w jaki się zachowują – kierują swoim zachowaniem od wewnątrz.

6

7 SPRZYJAJĄCA ZAPOBIEGANIU TRUDNOŚCIOM WYCHOWAWCZYM
POSTAWA NAUCZYCIELA SPRZYJAJĄCA ZAPOBIEGANIU TRUDNOŚCIOM WYCHOWAWCZYM PROWOKUJĄCA DO ZABURZEŃ ZACHOWAŃ

8

9 System reagowania powinien opierać się na następujących założeniach:
należy reagować na każdą sytuację; doraźne sytuacje wymagają szybkiej, zdecydowanej interwencji; należy zachować opanowanie, podniesiony ton pogarsza sprawę; wskazujemy na niepożądane zachowania, nie atakujemy osoby; należy wnikliwie analizować etiologię zachowania

10 Cechy nauczyciela motywujące do właściwego zachowania:
- Otwartość i umiejętność kontaktu z młodzieżą, empatia - Kompetencja merytoryczna i metodyczna - Poszanowanie godności ludzkiej, podmiotowość - Sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu uczniów - Dialogowość, negocjacyjność, demokratyczny styl kierowania

11 - Dyscyplina i wymagalność, konsekwencja w postępowaniu, wspomaganie w kłopotach
- Tolerancja, kultura ogólna i pedagogiczna - Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej - Motywacja i umiejętność samokształcenia oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy (rozwój zawodowy) - Poczucie humoru

12


Pobierz ppt "Postawa nauczyciela wobec trudnych zachowań uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google