Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń sprawiający trudności wychowawcze:  przejawia zachowania agresywne  swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych  nadpobudliwy lub zamknięty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń sprawiający trudności wychowawcze:  przejawia zachowania agresywne  swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych  nadpobudliwy lub zamknięty."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczeń sprawiający trudności wychowawcze:  przejawia zachowania agresywne  swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych  nadpobudliwy lub zamknięty w sobie, nieśmiały  łamie regulaminy szkolne  wagaruje  lekceważy obowiązki szkolne  używa wulgarnego słownictwa  nie reaguje na upomnienia

3  środowisko rodzinne  środowisko rówieśnicze  sytuacje urazowe  czynniki biologiczne

4 Człowiek dobrze się zachowuje, kiedy się dobrze czuje

5 WARUNKOWANIE ZACHOWAŃ LUDZI: Ludzie jako istoty społeczne odczuwają potrzebę przynależności, uznania, akceptacji, tożsamości i bezpieczeństwa. Zachowanie człowieka nakierowane jest na osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest zaspokojenie jednej z potrzeb. Ludzie mogą wybierać sposób, w jaki się zachowują – kierują swoim zachowaniem od wewnątrz.

6

7 SPRZYJAJĄCA ZAPOBIEGANIU TRUDNOŚCIOM WYCHOWAWCZYM PROWOKUJĄCA DO ZABURZEŃ ZACHOWAŃ

8

9 należy reagować na każdą sytuację; doraźne sytuacje wymagają szybkiej, zdecydowanej interwencji; należy zachować opanowanie, podniesiony ton pogarsza sprawę; wskazujemy na niepożądane zachowania, nie atakujemy osoby; należy wnikliwie analizować etiologię zachowania

10 Cechy nauczyciela motywujące do właściwego zachowania: - Otwartość i umiejętność kontaktu z młodzieżą, empatia - Kompetencja merytoryczna i metodyczna - Poszanowanie godności ludzkiej, podmiotowość - Sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu uczniów - Dialogowość, negocjacyjność, demokratyczny styl kierowania

11 - Dyscyplina i wymagalność, konsekwencja w postępowaniu, wspomaganie w kłopotach - Tolerancja, kultura ogólna i pedagogiczna - Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej - Motywacja i umiejętność samokształcenia oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy (rozwój zawodowy) - Poczucie humoru

12


Pobierz ppt "Uczeń sprawiający trudności wychowawcze:  przejawia zachowania agresywne  swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych  nadpobudliwy lub zamknięty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google