Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janów Lubelski 19.10.2015 r.. Zadanie gminy:  Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Zadanie powiatu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janów Lubelski 19.10.2015 r.. Zadanie gminy:  Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Zadanie powiatu:"— Zapis prezentacji:

1 Janów Lubelski 19.10.2015 r.

2 Zadanie gminy:  Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Zadanie powiatu:  Sprawowanie pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków

3  analiza sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu  wzmocnienie roli rodziny, integracji, przeciwdziałanie marginalizacji  rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych  dążenie do reintegracji rodziny

4

5

6 Piecza zastępcza przygotowuje dziecko do: 1) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia; 2) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki; 3) nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodziną i rówieśnikami - łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji; 4) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci - w powiązaniu z potrzebami bytowymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi i kulturalno-rekreacyjnymi.

7 Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. KIERUNKI DZIAŁAŃ powrót do rodziny przysposobienie opieka w środowisku zastępczym

8

9 Formami rodzinnej pieczy są rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka.

10

11 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniący funkcję Organizatora Pieczy Zastępczej -Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim łączy i realizuje zadania przewidziane dla placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.

12

13

14  pieniężną na usamodzielnienie,  pieniężną na kontynuowanie nauki,  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;  w uzyskaniu zatrudnienia,  na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

15

16

17


Pobierz ppt "Janów Lubelski 19.10.2015 r.. Zadanie gminy:  Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Zadanie powiatu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google